דרכים להתאמה אישית של תיבת טקסט

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

לאחר הוספת תיבת טקסט לתבנית טופס, באפשרותך להתאים אותה אישית על ידי גישה למאפיינים ולהגדרות שלה ושינוי שלהם בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת טקסט. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח, בתבנית הטופס, לחץ פעמיים על תיבת הטקסט שאת מאפייניה ברצונך לשנות.

הטבלה הבאה מתארת חלק מהדרכים בהן תוכל להתאים אישית תיבת טקסט ומציעה סיבות לביצוע פעולה זו. אף שהטבלה לא מספקת מידע נהלי מפורט אודות האפשרויות בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת טקסט, היא נותנת מושג לגבי טווח האפשרויות הזמינות.

הערות: 

  • אם אתה מעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן, מאפיינים מסוימים בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת טקסט לא יהיו זמינים. לדוגמה, מעברי פיסקה אינם נתמכים.

  • אם תבנית הטופס שלך המבוסס על מסד נתונים, סכימה או ממקור נתונים קיים אחר, לא תוכל להתאים אישית את כל היבטי פקד. לדוגמה, ייתכן שתוכל לשנות את גודל הפקד אך לא שבשדה או בקבוצה את שמה, אשר הנגזרים ממקור נתונים קיים.

כרטיסיה

משימה

פרטים

נתונים

שינוי שם השדה המשויך

בעת עיצוב תבנית טופס חדשה וריקה, באפשרותך לשנות שדה ברירת המחדל או לקבץ שם עבור פקד למשהו שהוא קל יותר לזהות בעת עבודה עם מקור הנתונים. לדוגמה, שדה בשם "Salesperson" הוא קל יותר להבין משדה בשם "field1".

הערה: שינוי שם השדה אינו משנה את האיגוד בין תיבת הטקסט ובין שדה במקור הנתונים. אם תצטרך לאגוד תיבת טקסט לשדה שונה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הטקסט ולאחר מכן לחץ על שינוי איגוד בתפריט הקיצור.

נתונים

שינוי סוג הנתונים

בעת עיצוב תבנית טופס חדשה וריקה, באפשרותך לשנות את סוג הנתונים של ברירת המחדל עבור פקד. סוג הנתונים המהווה ברירת מחדל עבור תיבת טקסט הוא 'טקסט' (מחרוזת), אך באפשרותך לשנותו. לדוגמה, אם ברצונך שמשתמשים יזינו לירה שטרלינג בריטית בתיבת הטקסט סכום טרנזאקציה, באפשרותך לבחור את סוג הנתונים 'מספר שלם' (Integer) ולאחר מכן לבחור אפשרויות עיצוב כך שהערכים שיוקלדו בתיבת הטקסט יוצגו עם סמל מטבע של לירה שטרלינג (£).

מידע נוסף אודות סוגי נתונים

הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הנתונים הזמינים עבור תיבות טקסט.

סוג נתונים

תיאור

טקסט (string)

השתמש בסוג זה עבור נתונים כגון שמות, כתובות, מספרי טלפון, מספרי תעודת זהות וכדומה.

מספר שלם (integer)

השתמש עבור מספרים שלמים חיוביים או שליליים, כגון 1234, ‎–1234 או $1,234.

עשרוני (double)

השתמש עבור מספרים בעלי נקודה עשרונית, כגון 1234.12, ‎–1234.12 או $1234.12.

True/False (boolean)

השתמש בסוג נתונים זה עבור נתונים שעליהם להיות 1 (נכון) או 0 (לא נכון).

היפר-קישור (anyURI)

השתמש עבור היפר-קישורים, כגון נתיב מוסכמה עולמית למתן שמות (UNC) או מאתר משאבים אחיד (URL).

תאריך (date)

השתמש עבור תאריכים, כגון 14/3/2007 או 14 במארס, 2007.

שעה (time)

השתמש עבור ערכים מבוססי זמן, כגון 9:46:55 או ‎09:46 A.M.

תאריך ושעה (dateTime)

השתמש עבור תאריכים וזמנים, כגון 14/3/2007 11:30‎ A.M.

נתונים

ציון ערך ברירת מחדל

אם ברצונך שהטקסט ברירת המחדל תופיע בתוך פקד כאשר משתמש פותח תחילה את הטופס, באפשרותך להקליד טקסט זה בתיבה ערך. באפשרותך גם להשתמש את הערך של שדה אחר במקור הנתונים כערך ברירת המחדל עבור פקד. ערכי ברירת המחדל הם שונים מאלה טקסט מציין המיקום (המתואר בהמשך מאמר זה) בכך שמירתן תמיד כנתונים בקובץ הטופס (. xml).

נתונים

הצגת תוצאות חישוב

כדי להציג את התוצאות של חישוב בפקד, באפשרותך ללחוץ על הוספת נוסחה תמונת לחצן לצד התיבה ערך כדי לשייך נוסחאות ופונקציות הפקד. לדוגמה, באפשרותך ליצור נוסחה המסכמת עמודה של מספרים בטבלה חוזרת באמצעות תיבת טקסט יחד עם הפונקציה sum . לחלופין, באפשרותך לשייך בפונקציה today לתיבת טקסט ספציפית כך שכאשר המשתמש יפתח את הטופס, התאריך הנוכחי מוצג בתיבת טקסט זו.

נתונים

הפיכת תיבת טקסט לנדרשת

כדי להזכיר למשתמשים באופן חזותי להקליד נתונים בפקד, בחר בתיבת הסימון הפריט אינו יכול להיות ריק. כאשר משתמשים יפתחו את הטופס, כוכבית אדומה תופיע בפקד כתזכורת לא להשאיר אותו ריק. משתמשים לא יוכלו להכניס נתונים עד שיזינו ערך בפקד.

נתונים

הוספת אימות נתונים

לחץ על אימות נתונים כדי לציין כללי אימות נתונים עבור הפקד. לדוגמה, אם אתה זקוק מספרי חלקים הזנת בתבנית ספציפית — שלושה מספרים, ולאחר מכן מקף ולאחר מכן שני מספרים יותר — באפשרותך להשתמש באימות נתונים כדי לוודא כי משתמשים תואמים בתבנית זו.

נתונים

החלת כללים

בעת הלחיצה על כללים, באפשרותך ליצור כלל הגורם לפעולה אחת או יותר להתרחש באופן אוטומטי כאשר משתמשים ישנו את הערך בפקד. בטופס הזמנת רכישה, לדוגמה, אם משתמש יקליד מספר הגדול מ- 10 בתיבת טקסט סכום, באפשרותך להשתמש בכלל כדי להציג תיבת דו-שיח המציינת ש"הזמנה של יותר מ- 10 פריטים שונים בו-זמנית עלולה לעכב את המשלוח". באפשרותך גם להשתמש בכלל כדי לאחזר באופן אוטומטי מידע עדכני ממקור נתונים חיצוני. לדוגמה, בטופס רכישת מלאי, באפשרותך להשתמש בכלל כדי לאחזר ולהציג הצעות מחיר למלאי בזמן אמת בתיבת טקסט, כאשר הטופס ייפתח או כאשר המשתמש יבקש את המידע.

תצוגה

הצגת טקסט מציין מיקום

אם ברצונך לספק הדרכה למשתמשים אודות הנתונים שיש להזין בתיבת טקסט, תוכל להקליד טקסט מנחה בתיבה מציין מיקום. לדוגמה, בתיבת טקסט מספר הלילות בבית מלון, ניתן להשתמש בטקסט מציין מקום כדי להודיע למשתמשים על סוג הנתונים שעליהם להזין.

ערך ברירת מחדל, כגון טקסט מציין המיקום מופיע בתוך פקד הזנת טקסט כאשר משתמש פותח טופס תחילה. עם זאת, טקסט מציין המיקום שונה מערכי ברירת מחדל בשלוש הדרכים הבאות:

  • טקסט מציין המיקום נשמר אף פעם כנתונים בקובץ הטופס (. xml).

  • בניגוד ערך ברירת מחדל, המופיע כטקסט רגיל בתוך פקד, טקסט מציין המיקום תמיד מעומעם.

  • בניגוד ערך ברירת מחדל, טקסט מציין המיקום אינה נתמכת בתבניות טופס תואמות דפדפן.

תצוגה

הפיכת תיבת הטקסט לניתנת לקריאה בלבד

כדי למנוע ממשתמשים לשנות את התוכן של פקד, בחר לקריאה בלבד בתיבת הסימון. לדוגמה, אם אתה משתמש בתיבת טקסט כדי להציג את התוצאות של נוסחה, באפשרותך שתבצע את תיבת הטקסט לקריאה בלבד כדי למנוע ממשתמשים להקליד מעל לתוצאה. אף תיבת טקסט לקריאה בלבד אינה מעומעמת בטופס, משתמשים לא יוכלו להקליד מידע בתיבת הטקסט.

תצוגה

הפיכת בודק האיות או התכונה 'השלמה אוטומטית' ללא זמינים

כדי למנוע ממשתמשים לבדוק את האיות של טקסט בתוך פקד הזנת טקסט או להשתמש שנית בערכים שהוקלדו בעבר בטופס בפקד זה, נקה את תיבות הסימון הפוך בודק איות לזמין והפוך השלמה אוטומטית לזמינה, שהן שתיהן נבחרות כברירת מחדל. לדוגמה, באפשרותך להפוך ללא זמין את בודק האיות עבור תיבות טקסט המציגות שמות פרטיים. באפשרותך להפוך ללא זמינה את התכונה השלמה אוטומטית משיקולים של פרטיות, כגון בעת שיתוף הטופס בין אנשים רבים.

תצוגה

אפשר למשתמשים להקליד שורות מרובות של טקסט

אם ברצונך שתיבת טקסט תציג יותר משורת טקסט אחת, בחר בתיבת הסימון ריבוי שורות. לאחר מכן תוכל להחליט אם לאפשר מעברי פיסקה בתוך תיבת הטקסט.

תצוגה

הפיכת מעברי פיסקה לזמינים

אם תבחר בתיבת הסימון ריבוי שורות, וברצונך לאפשר למשתמשים להקליד פיסקאות של מידע בתוך תיבת טקסט, בחר בתיבת הסימון מעברי פיסקה. פעולה זו שימושית, לדוגמה, כשברצונך שמשתמשים יענו על שאלון בצורת סקר בתיבת טקסט, אך ברצונך שהנתונים יהיו בעיצוב טקסט פשוט כיוון שמשתמשים יזינו את הנתונים בסופו של דבר למסד נתונים. אם תבחר בתיבת הסימון ריבוי שורות בתבנית טופס מותאמת דפדפן, לא תוכל לנקות את תיבת הסימון מעברי פיסקה.

תצוגה

הפיכת גלישת טקסט לזמינה

אם תבחר בתיבת הסימון ריבוי שורות, InfoPath יבחר באופן אוטומטי בתיבת הסימון גלישת טקסט כך שהטקסט יגלוש משורה אחת לשניה כשמשתמשים יקלידו בתיבת הטקסט. כאשר גלישת טקסט זמינה, באפשרותך לבחור אפשרויות גלילה ברשימה גלילה. לדוגמה, באפשרותך לגרום לפסי גלילה להופיע בתיבת טקסט כאשר משתמשים יקלידו טקסט רב ממה שתיבת הטקסט יכולה להציג כברירת מחדל. כדי שאפשרויות גלילה יעבדו כראוי, על תיבת הטקסט להיות בעלת גובה ורוחב קבועים. אם תבחר בתיבת הסימון ריבוי שורות בתבנית טופס מותאמת דפדפן, לא תוכל לנקות את תיבת הסימון גלישת טקסט או לציין אפשרויות ברשימה גלילה.

תצוגה

מגבלת תווים

כדי להקצות מגבלת תווים לתיבת טקסט, בחר בתיבת הסימון הגבל תיבת טקסט ל ולאחר מכן הקלד את המספר המורשה של תווים. לדוגמה, בתבנית טופס של משאבי אנוש, באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי למנוע ממשתמשים להקליד יותר מחמישה תווים בתיבת הטקסט Employee ID. אם תבנית הטופס שלך מקושרת למסד נתונים או לסכימת XML חיצונית ולמקור נתונים זה יש דרישות אורך תווים קיימות, Microsoft Office InfoPath יציג באופן אוטומטי שגיאת אימות נתונים אם משתמשים יעברו מגבלות אלה בעת מילוי טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. כדי להעביר את הסמן באופן אוטומטי לפקד הבא בטופס לאחר שהמשתמש הגיע למגבלת התווים עבור פקד, בחר בתיבת הסימון עבור לפקד הבא באופן אוטומטי עם הגעה למגבלה. העברת הסמן באופן אוטומטי לפקד הבא אינה נתמכת בתבניות טופס תואמות דפדפן.

תצוגה

הוספת עיצוב מותנה

לחץ על עיצוב מותנה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח עיצוב מותנה, שבו באפשרותך לשנות את המראה של פקד, כולל את מצב הניראות שלה, בהתבסס על ערכים שהמשתמשים מזינים בטופס. לדוגמה, בתבנית טופס דוח מכירות, באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה כדי לאותת המשתמש שהסכום שהוצא גדול מהמתוקצבת הסכום.

גודל

התאמת גודל, מרווח ושוליים

באפשרותך לציין באופן ידני את גודל הפקד על-ידי הזנת ערכים בתיבות גובה ורוחב. כן, באפשרותך למקד את המרווח ולדפים הפקד על-ידי שינוי המרווח, שהוא כמות השטח מאגר המקיף תוכן הפקד, או את השוליים, השווה גודל הרווח בין גבול הפקד כל הטקסט המקיף או פקדים בתבנית הטופס.

גודל

יישור תיבת הטקסט עם התווית שלה

כדי ליישר את הטקסט בתוך פקד עם התווית שלו בצורה טובה יותר, לחץ על לחצן ישר. InfoPath משתנה אוטומטי הגובה של הפקד, המרווח התחתון והגדרות שוליים תחתונים לפי הצורך.

מתקדם

ציון תיאור מסך

כדי להפוך הערה הסברי לא יופיעו כאשר משתמשים מעבירים את המצביע שלהם מעל הפקד, הזן את הטקסט הרצוי בתיבה תיאור מסך. עזרי נגישות, כגון מסך לסקור עזרי שהופכות על המסך מידע זמין דיבור מעוצבות או ברייל הניתנת לרענון, לעתים קרובות מסתמך על תיאורי מסך אלה כדי לפרש מידע עבור המשתמשים שלהם.

מתקדם

שינוי הסדר של אינדקס הטאב

באפשרותך לשנות את המיקום של פקד של תבנית הטופס הכולל המעבר באמצעות מקש טאב. המעבר באמצעות מקש טאב הוא הסדר שבו המוקד עובר בטופס שדה או אובייקט אחד לבא כפי משתמשים הקש TAB או SHIFT + TAB. אינדקס הכרטיסיה ברירת המחדל עבור כל הפקדים בתבנית טופס היא 0, אך המעבר באמצעות מקש טאב מתחיל ב- 1. כלומר, כל פקד עם המספר 1 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון תחילה כאשר משתמשים, הקש על מקש TAB. כל פקד עם המספר 2 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון בשלב השני, וכן הלאה. כל הפקדים לזמינים עם 0 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון בסדר המעבר באמצעות מקש טאב. אם ברצונך לדלג על פקדים בסדר המעבר באמצעות מקש טאב, הזן -1 בתיבה אינדקס טאב.

מתקדם

הקצאת קיצור מקשים

באפשרותך להקליד אות או מספר בתיבה מפתח Access כדי לציין קיצור מקשים. קיצורי מקשים מאפשרות למשתמשים לנווט לפקד על-ידי הקשה על שילוב של הקשות, ולא על-ידי הזזת העכבר. אם תבחר להשתמש בקיצורי מקשים בתבנית הטופס שלך, עליך להעביר למשתמשים קיצורי הדרך קיים. לדוגמה, ייתכן שתקליד (ALT + S) לאחר תווית תיבת טקסט כדי שהמשתמשים יידעו שישנו קיצור מקשים עבור תיבת טקסט Salesperson.

מתקדם

ציון או התאמה אישית של פעולות מיזוג

לחץ על הגדרות מיזוג כדי לציין כיצד הנתונים שהמשתמשים מזינים הפקד צריכה להופיע כאשר מספר טפסים משולבים. לדוגמה, באפשרותך לבחור להוסיף קידומת הטקסט מכל תיבת טקסט עם מילה מסוימת או פריטים של תיבת טקסט נפרד באמצעות נקודה-פסיק.

מתקדם

השגת מזהה ViewContext עבור תיבת הטקסט

באפשרותך להשתמש את הערך של ViewContext כדי לזהות את הפקד בקוד. לדוגמה, אם אתה יודע את הערך של ViewContext, באפשרותך להשתמש בערך זה עם השיטה ExecuteAction של האובייקט View כדי לבצע פעולת עריכה באופן תוכניתי בנתוני XML המאוגדים לפקד.

מתקדם

ציון והתאמה אישית של טווח קלט

לחץ על טווח קלט כדי לציין את סוג קלט משתמש, המיועד עבור הפקד. כך ניתן לשפר את זיהוי כתב יד -דיבור קלט עבור הפקד. לדוגמה, אם אתה משתמש IS_URL לטווח הקלט עבור הפקד, InfoPath יודעת להתעלם רווחים בין מילים.

טופסי דפדפן

התאמה אישית של הגדרות עבור הצבת נתונים חזרה בשרת

הכרטיסיה ' טפסי דפדפן מופיעה רק כאשר אתה מעצב תבנית טופס תואמת דפדפן. הוא מאפשר לך לקבוע אם נתונים נשלחים לשרת כאשר משתמשים ישנו נתונים בתיבת הטקסט.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×