דרכים להתאמה אישית של תיבת טקסט עשיר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לאחר הוספת תיבת טקסט עשיר לתבנית טופס, באפשרותך להתאימה אישית על ידי שינוי מאפייניה והגדרותיה בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת טקסט עשיר. כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו, בתבנית הטופס, לחץ פעמיים על תיבת הטקסט העשיר שאת מאפייניה ברצונך לשנות.

הטבלה הבאה מתארת חלק מהדרכים בהן באפשרותך להתאים אישית תיבת טקסט עשיר ומציעה סיבות לביצוע פעולה זו. אף שהטבלה אינה מיועדת לספק מידע נהלי מפורט אודות האפשרויות בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת טקסט עשיר, היא נותנת מושג לגבי טווח האפשרויות הזמינות.

הערות: 

  • אם אתה מעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן, מאפיינים מסוימים בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת טקסט עשיר אינם זמינים. לדוגמה, אין באפשרותך לציין באופן סלקטיבי אפשרויות עיצוב טקסט עשיר, כגון עיצוב תווים או מעברי פיסקה.

  • אם תבנית הטופס שלך המבוסס על מסד נתונים, סכימה או ממקור נתונים קיים אחר, לא תוכל להתאים אישית את כל היבטי פקד. לדוגמה, ייתכן שתוכל לשנות את גודל הפקד אך לא שבשדה או בקבוצה את שמה, אשר הנגזרים ממקור נתונים קיים.

כרטיסיה

משימה

פרטים

נתונים

שינוי שם השדה המשויך

בעת עיצוב תבנית טופס חדשה וריקה, באפשרותך לשנות שדה ברירת המחדל או לקבץ שם עבור פקד למשהו שהוא קל יותר לזהות בעת עבודה עם מקור הנתונים. לדוגמה, שדה בשם "MeetingNotes" הוא קל יותר להבין משדה בשם "field1".

הערה: שינוי שם השדה אינו משנה את האיגוד בין תיבת טקסט עשיר לבין שדה במקור הנתונים. אם עליך לאגוד תיבת טקסט עשיר לשדה אחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הטקסט העשיר ולאחר מכן לחץ על שינוי איגוד בתפריט הקיצור.

נתונים

ציון ערך ברירת מחדל

אם ברצונך שהטקסט ברירת המחדל תופיע בתוך פקד כאשר משתמש פותח תחילה את הטופס, באפשרותך להקליד טקסט זה בתיבה ערך. באפשרותך גם להשתמש את הערך של שדה אחר במקור הנתונים כערך ברירת המחדל עבור פקד. ערכי ברירת המחדל הם שונים מאלה טקסט מציין המיקום (המתואר בהמשך מאמר זה) בכך שמירתן תמיד כנתונים בקובץ הטופס (. xml).

נתונים

הוספת אימות נתונים

לחץ על אימות נתונים כדי לציין כללי אימות נתונים עבור הפקד. לדוגמה, אם אתה זקוק מספרי חלקים הזנת בתבנית ספציפית — שלושה מספרים, ולאחר מכן מקף ולאחר מכן שני מספרים יותר — באפשרותך להשתמש באימות נתונים כדי לוודא כי משתמשים תואמים בתבנית זו.

תצוגה

הפיכת מעברי פיסקה לזמינים

כברירת מחדל, מעברי פיסקה זמינים עבור תיבות טקסט עשיר כך שמשתמשים יכולים להקליד פיסקאות מידע לתוך תיבת טקסט עשיר. אם ברצונך למנוע ממשתמשים לעשות זאת, נקה את תיבת הסימון מעברי פיסקה. הפיכת מעברי פיסקה לזמינים בתיבות טקסט עשיר אינה נתמכת בתבניות טופס תואמות דפדפן.

תצוגה

הפיכת עיצוב תווים לזמין

כברירת מחדל, עיצוב תווים זמין עבור תיבות טקסט עשיר כך שמשתמשים יוכלו לעצב את הטקסט שהם מקלידים בתיבת הטקסט העשיר. אם ברצונך למנוע ממשתמשים לעשות זאת, נקה את תיבת הסימון עיצוב תווים. הפיכת עיצוב תווים לזמין בתיבות טקסט עשיר אינה נתמכת בתבניות טופס תואמות דפדפן.

תצוגה

הפיכת טקסט עשיר מלא לזמין

כברירת מחדל, תיבת הסימון טקסט עשיר מלא (תמונות, טבלאות וכו') מסומנת בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת טקסט עשיר כך שמשתמשים יוכלו להוסיף תמונות וטבלאות לתוך תיבת הטקסט העשיר. באפשרותך לציין שמשתמשים יוכלו להטביע תמונות בטופס, פעולה השומרת את נתוני התמונה בפועל בקובץ הטופס הבסיסי (‎.xml) או לקשר תמונות, פעולה השומרת הפניית היפר-קישור לתמונה בקובץ ‎.xml. הגדרות מסוימות אינן נתמכות בתבניות טופס תואמות דפדפן, כגון הפיכת תמונות מקושרות לזמינות בתיבות טקסט עשיר.

תצוגה

הצגת טקסט מציין מיקום

אם ברצונך לספק הדרכה למשתמשים אודות סוג הנתונים להזנה בתיבת טקסט עשיר, באפשרותך להקליד טקסט מנחה בתיבה מציין מיקום. לדוגמה, אם יש דרך מועדפת בה ברצונך שמשתמשים ימלאו את תיבת הטקסט העשיר, באפשרותך להשתמש בטקסט מציין מקום כדי לספק הוראות.

ערך ברירת מחדל, כגון טקסט מציין המיקום מופיע בתוך פקד הזנת טקסט כאשר משתמש פותח טופס תחילה. עם זאת, טקסט מציין המיקום שונה מערכי ברירת מחדל בשלוש הדרכים הבאות:

  • טקסט מציין המיקום נשמר אף פעם כנתונים בקובץ הטופס (. xml).

  • בניגוד ערך ברירת מחדל, המופיע כטקסט רגיל בתוך פקד, טקסט מציין המיקום תמיד מעומעם.

  • בניגוד ערך ברירת מחדל, טקסט מציין המיקום אינה נתמכת בתבניות טופס תואמות דפדפן.

תצוגה

הפיכת תיבת הטקסט העשיר לקריאה בלבד

כדי למנוע ממשתמשים לשנות את התוכן של פקד, בחר לקריאה בלבד בתיבת הסימון. לדוגמה, בתצוגה אחת, ייתכן שמשתמשים יקלידו נתונים בתיבת טקסט עשיר. בתצוגה השניה, סיכום, ייתכן משתמשים סקור מה הם המוקלד גירסה לקריאה בלבד של תיבת טקסט עשיר. אף תיבת טקסט עשיר לקריאה בלבד אינה מעומעמת בטופס, משתמשים לא יוכלו להקליד מידע בתוך תיבת הטקסט העשיר.

תצוגה

ביטול בודק האיות

אם ברצונך למנוע ממשתמשים לבדוק את איות הטקסט בתוך תיבת הטקסט העשיר, באפשרותך לנקות את תיבת הסימון הפוך בודק איות לזמין, שהיא נבחרת כברירת מחדל. לדוגמה, באפשרותך להפוך ללא זמין את בודק האיות עבור תיבות טקסט עשיר המציגות שמות פרטיים.

תצוגה

מניעת גלישת טקסט

כברירת מחדל, גלישת טקסט זמינה בתיבות טקסט עשיר. אם ברצונך למנוע גלישת טקסט, נקה את תיבת הסימון גלישת טקסט. אם גלישת טקסט זמינה, באפשרותך לבחור אפשרויות גלילה ברשימה גלילה. לדוגמה, באפשרותך לגרום לסרגלי גלילה להופיע בתיבת טקסט עשיר כאשר משתמשים מקלידים טקסט רב ממה שתיבת הטקסט העשיר יכולה להציג כברירת מחדל. כדי שאפשרויות גלילה יעבדו כראוי, על תיבת הטקסט העשיר להיות בעלת גובה ורוחב קבועים.

תצוגה

הוספת עיצוב מותנה

לחץ על עיצוב מותנה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח עיצוב מותנה, שבו באפשרותך לשנות את המראה של פקד, כולל את מצב הניראות שלה, בהתבסס על ערכים שהמשתמשים מזינים בטופס. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה להסתרת תיבת טקסט עשיר, אלא אם כן תיבת סימון ספציפית נבחרה.

גודל

התאמת גודל, מרווח ושוליים

באפשרותך לציין באופן ידני את גודל הפקד על-ידי הזנת ערכים בתיבות גובה ורוחב. באפשרותך גם למקד את המרווח ולדפים הפקד על-ידי שינוי המרווח, שהוא כמות השטח מאגר המקיף תוכן הפקד, או את השוליים, השווה גודל הרווח בין הגבול של הפקד וכל המקיף טקסט או פקדים בתבנית הטופס.

גודל

יישור תיבת הטקסט העשיר עם התווית שלה

כדי ליישר בצורה טובה יותר את הטקסט בתוך תיבת טקסט עשיר עם התווית שלה, לחץ על לחצן ישר. בעת יישור תיבת טקסט עשיר, Microsoft Office InfoPath משנה את הערך הקיים בתיבה גובה ל- auto. פעולה זו מקטינה את גובה תיבת הטקסט העשיר כך שהטקסט בתוכה מיושר בצורה טובה יותר עם הטקסט המקיף אותו. InfoPath משנה גם הגדרות המרווח והשוליים בהתאמה.

מתקדם

ציון תיאור מסך

כדי להפוך הערה הסברי לא יופיעו כאשר משתמשים מעבירים את המצביע שלהם מעל הפקד, הזן את הטקסט הרצוי בתיבה תיאור מסך. עזרי נגישות, כגון מסך לסקור עזרי שהופכות על המסך מידע זמין דיבור מעוצבות או ברייל הניתנת לרענון, לעתים קרובות מסתמך על תיאורי מסך אלה כדי לפרש מידע עבור המשתמשים שלהם.

מתקדם

שינוי הסדר של אינדקס הטאב

באפשרותך לשנות את המיקום של פקד של תבנית הטופס הכולל המעבר באמצעות מקש טאב. המעבר באמצעות מקש טאב הוא הסדר שבו המוקד עובר בטופס שדה או אובייקט אחד לבא כפי משתמשים הקש TAB או SHIFT + TAB. אינדקס הכרטיסיה ברירת המחדל עבור כל הפקדים בתבנית טופס היא 0, אך המעבר באמצעות מקש טאב מתחיל ב- 1. כלומר, כל פקד עם המספר 1 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון תחילה כאשר משתמשים, הקש על מקש TAB. כל פקד עם המספר 2 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון בשלב השני, וכן הלאה. כל הפקדים לזמינים עם 0 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון בסדר המעבר באמצעות מקש טאב. אם ברצונך לדלג על פקדים בסדר המעבר באמצעות מקש טאב, הזן -1 בתיבה אינדקס טאב.

מתקדם

הקצאת קיצור מקשים

באפשרותך להקליד אות או מספר בתיבה מפתח Access כדי לציין קיצור מקשים. קיצורי מקשים מאפשרות למשתמשים לנווט לפקד על-ידי הקשה על שילוב של הקשות, ולא על-ידי הזזת העכבר. אם תבחר להשתמש בקיצורי מקשים בתבנית הטופס שלך, עליך להעביר למשתמשים קיצורי הדרך קיים. לדוגמה, ייתכן שתקליד (ALT + S) לאחר תווית תיבת טקסט כדי שהמשתמשים יידעו שישנו קיצור מקשים עבור תיבת טקסט Salesperson.

מתקדם

ציון והתאמה אישית של פעולות מיזוג

לחץ על הגדרות מיזוג כדי לציין כיצד הנתונים שהמשתמשים מזינים הפקד צריכה להופיע כאשר מספר טפסים משולבים. לדוגמה, באפשרותך לבחור קידומת לכל פריט מתיבת טקסט עשיר מילה ספציפית, או והפרד בין הפריטים באמצעות נקודה-פסיק.

מתקדם

השגת מזהה ViewContext עבור תיבת טקסט עשיר

באפשרותך להשתמש את הערך של ViewContext כדי לזהות את הפקד בקוד. לדוגמה, אם אתה יודע את הערך של ViewContext, באפשרותך להשתמש בערך זה עם השיטה ExecuteAction של האובייקט View כדי לבצע פעולת עריכה באופן תוכניתי בנתוני XML המאוגדים לפקד.

מתקדם

ציון והתאמה אישית של טווח קלט

לחץ על טווח קלט כדי לציין את סוג קלט משתמש, המיועד עבור הפקד. כך ניתן לשפר את זיהוי כתב יד -דיבור קלט עבור הפקד. לדוגמה, אם אתה משתמש IS_URL לטווח הקלט עבור הפקד, InfoPath יודעת להתעלם רווחים בין מילים.

טופסי דפדפן

התאמה אישית של הגדרות עבור הצבת נתונים חזרה בשרת

הכרטיסיה ' טפסי דפדפן מופיעה רק כאשר אתה מעצב תבנית טופס תואמת דפדפן. הוא מאפשר לך לקבוע אם נתונים נשלחים לשרת כאשר משתמשים ישנו נתונים בתיבת טקסט עשיר.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×