דרכים להתאמה אישית של מקטע חוזר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לאחר הוספת מקטע חוזר בתבנית טופס, באפשרותך להתאימו אישית על ידי שינוי המאפיינים וההגדרות שלו בתיבת הדו-שיח מאפייני מקטע חוזר. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח, בתבנית הטופס, לחץ פעמיים על המקטע החוזר שאת מאפייניו ברצונך לשנות.

הטבלה הבאה מתארת חלק מהדרכים בהן תוכל להתאים אישית מקטע חוזר ומציעה סיבות לביצוע פעולה זו. אף שהטבלה אינה מספקת מידע נהלי מפורט אודות האפשרויות בתיבת הדו-שיח מאפייני מקטע חוזר, היא נותנת מושג לגבי טווח האפשרויות הזמינות.

הערות: 

  • אם אתה מעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן, תכונות מסוימות בתיבת הדו-שיח מאפייני מקטע חוזר אינן זמינות. לדוגמה, אין באפשרותך להפוך לזמינה את ההגדרה המאפשרת למשתמשים להוסיף מקטעים באופן אופקי, במבנה זה לצד זה.

  • אם תבנית הטופס שלך המבוסס על מסד נתונים, סכימה או ממקור נתונים קיים אחר, לא תוכל להתאים אישית את כל היבטי פקד. לדוגמה, ייתכן שתוכל לשנות את גודל הפקד אך לא שבשדה או בקבוצה את שמה, אשר הנגזרים ממקור נתונים קיים.

כרטיסיה

משימה

פרטים

נתונים

שינוי שם קבוצה

בעת עיצוב תבנית טופס חדשה וריקה, באפשרותך לשנות שדה ברירת המחדל או לקבץ שם עבור פקד למשהו שהוא קל יותר לזהות בעת עבודה עם מקור הנתונים. לדוגמה, בתבנית טופס ביטוח, קבוצה בשם "תלוי" הוא קל יותר להבין מקבוצה בשם "קבוצה 1".

הערה: שינוי שם הקבוצה אינו משנה את האיגוד בין מקטע חוזר בתבנית הטופס ובין קבוצה חוזרת במקור הנתונים. אם תצטרך לאגד מקטע חוזר לקבוצה חוזרת שונה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המקטע החוזר ולאחר מכן לחץ על שינוי איגוד בתפריט הקיצור.

נתונים

מניעת משתמשים מהוספה ומחיקה של מקטעים

כברירת מחדל, תיבת הסימון אפשר למשתמשים להוסיף ולמחוק את המקטעים מסומנת. אם תנקה תיבת סימון זו, משתמשים לא יוכלו להוסיף או למחוק את המקטעים במקטע חוזר. הגדרה זו שימושית בתרחישי דיווח שבהם ברצונך להציג נתונים חוזרים אך אינך רוצה שמשתמשים ישנו נתונים אלה או יוסיפו מקטעים נוספים.

נתונים

התאמה אישית של פקודות תפריט

לחץ על שינוי כדי לערוך שינויים נוספים במאפייני המקטע. לדוגמה, באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח התאמה אישית של פקדים, בה באפשרותך להתאים אישית את השמות והמיקומים של פקודות התפריט המשמשות להוספה או להסרה של מקטעים בטופס המשתמש. סוג זה של התאמה אישית מקל על השימוש בתבנית הטופס. לדוגמה, באפשרותך להוסיף פקודות מותאמות אישית לתפריט עריכה המאפשרות למשתמשים להסיר מקטעים חוזרים מהטופס שלהם.

נתונים

הצגה או התאמה אישית של טקסט רמז

תיבת הסימון הצג לחצן הוספה וטקסט רמז מסומנת כברירת מחדל. באפשרותך לנקות תיבת סימון זו אם אינך רוצה שמשתמשים יראו טקסט מנחה בטופס או שתוכל להתאים אישית את הטקסט המנחה. לדוגמה, אם ברשותך תבנית טופס ביטוח שבה משתמשים מתבקשים להזין נתמכים במקטע חוזר, כדאי לשנות את הטקסט "הזן פריט" המופיע מתחת למקטע החוזר ל"הוסף נתמך נוסף."

נתונים

החלת כללים

לחץ על כללים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח כללים, בה תוכל להשתמש בכללים כדי להחיל פעולות כאשר משתמשים מוסיפים פקדים או עובדים איתם בתוך המקטע החוזר.

תצוגה

הוספת עיצוב מותנה

לחץ על עיצוב מותנה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח עיצוב מותנה, שבו באפשרותך לשנות את המראה של פקד, כולל את מצב הניראות שלה, בהתבסס על ערכים שהמשתמשים מזינים בטופס. לדוגמה, באפשרותך לבחור להסתיר מקטע חוזר בכל פעם שמשתמש ניקוי של תיבת סימון מסוימת בטופס.

תצוגה

אפשר למשתמשים להוסיף מקטעים במבנה זה בצד זה במקום זה אחר זה

האפשרות ' חזור על אנכית נבחרת כברירת מחדל. פירוש הדבר כאשר משתמשים מוסיף מקטעים חוזרים, מקטעים אלה מופיעים במבנה אנכי למטה לאורך הטופס. באפשרותך לבחור להפוך את מקטע חוזר הרחב אופקית במקום זאת. הדבר מאפשר לך ליצור פריסות שונות לגמרי. לדוגמה, באפשרותך ליצור תבנית טופס הדומה לוח שנה. האפשרות החוזרים אופקית אינה נתמכת בתבניות טופס תואמות דפדפן.

תצוגה

סינון נתונים

לחץ על סינון נתונים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח סינון נתונים, בה תוכל לאפשר למשתמשים לסנן נתונים במקטע חוזר לפי ערכים שהמשתמש מזין או בוחר במקום אחר בטופס. לדוגמה, אם תשתמש במקטע חוזר כדי לאסוף מידע אודות פרוייקטים נוכחיים, באפשרותך לעצב תיבת רשימה המאפשרת למשתמשים לסנן את הפרוייקטים שלהם לפי מצבם. סינון נתונים אינו נתמך בתבנית טופס תואמת דפדפן.

אב/פירוט

הגדרת יחסי אב/פירוט

בכרטיסיה אב/פירוט, באפשרותך לקבוע יחסי אב/פירוט בין טבלה חוזרת (פקד האב) ובין מקטע חוזר (פקד הפירוט). אם תגדיר סוג זה של יחסים, נתונים קשורים יופיעו במקטע החוזר על בסיס הפריט שהמשתמש בוחר בטבלה החוזרת. פקדים מסוג אב/פירוט אינם נתמכים בתבניות טופס תואמות דפדפן.

גודל

התאמת גודל, מרווח ושוליים

באפשרותך לציין באופן ידני את גודל הפקד על-ידי הזנת ערכים בתיבות גובה ורוחב. באפשרותך גם למקד את המרווח ולדפים הפקד על-ידי שינוי המרווח, שהוא כמות השטח מאגר המקיף תוכן הפקד, או את השוליים, השווה גודל הרווח בין הגבול של הפקד וכל המקיף טקסט או פקדים בתבנית הטופס.

מתקדם

שינוי הסדר של אינדקס הטאב

באפשרותך לשנות את המיקום של פקד של תבנית הטופס הכולל המעבר באמצעות מקש טאב. המעבר באמצעות מקש טאב הוא הסדר שבו המוקד עובר בטופס שדה או אובייקט אחד לבא כפי משתמשים הקש TAB או SHIFT + TAB. אינדקס הכרטיסיה ברירת המחדל עבור כל הפקדים בתבנית טופס היא 0, אך המעבר באמצעות מקש טאב מתחיל ב- 1. כלומר, כל פקד עם המספר 1 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון תחילה כאשר משתמשים, הקש על מקש TAB. כל פקד עם המספר 2 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון בשלב השני, וכן הלאה. כל הפקדים לזמינים עם 0 בתיבה אינדקס טאב יהיה אחרון בסדר המעבר באמצעות מקש טאב. אם ברצונך לדלג על פקדים בסדר המעבר באמצעות מקש טאב, הזן -1 בתיבה אינדקס טאב.

מתקדם

ציון תיאור מסך

כדי להפוך הערה הסברי לא יופיעו כאשר משתמשים מעבירים את המצביע שלהם מעל הפקד, הזן את הטקסט הרצוי בתיבה תיאור מסך. עזרי נגישות, כגון מסך לסקור עזרי שהופכות על המסך מידע זמין דיבור מעוצבות או ברייל הניתנת לרענון, לעתים קרובות מסתמך על תיאורי מסך אלה כדי לפרש מידע עבור המשתמשים שלהם.

מתקדם

ציון והתאמה אישית של הגדרות מיזוג

לחץ על הגדרות מיזוג כדי לציין כיצד הנתונים שהמשתמשים מזינים הפקד צריכה להופיע כאשר מספר טפסים משולבים. לדוגמה, באפשרותך לשנות את הסדר שבו המקטעים החוזרים נוספים לטופס היעד.

מתקדם

השגת המזהים Obtain the ViewContext או xmlToEdit עבור המקטע החוזר

באפשרותך להשתמש בערך ViewContext או XmlToEdit כדי לזהות את הפקד בקוד. לדוגמה, אם אתה יודע את הערך של ViewContext, באפשרותך להשתמש בערך זה עם השיטה ExecuteAction של האובייקט View כדי לבצע פעולת עריכה באופן תוכניתי בנתוני XML המאוגדים לפקד. באופן דומה, אם אתה יודע את הערך של XmlToEdit, באפשרותך להשתמש בערך זה עם השיטה ExecuteAction של האובייקט View כדי להוסיף או למחוק באופן תוכניתי מופעים של פקד חוזר. לדוגמה, באפשרותך לציין פעולה של xCollection, כגון xCollection:insert או xCollection:remove all ואת השם XmlToEdit, שמזהה את ה- xCollection המסוים שיש לעבוד איתו.

טופסי דפדפן

התאמה אישית של ההגדרות עבור שליחת נתונים חזרה לשרת

הכרטיסיה ' טפסי דפדפן מופיעה רק כאשר אתה מעצב תבנית טופס תואמת דפדפן. הוא מאפשר לך לקבוע אם נתונים נשלחים לשרת כאשר משתמשים מוסיפים או להסיר מקטעים בטופס.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×