דרישה של תבנית ערך נתונים ספציפית בפקד

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אימות נתונים היא היכולת לחפש באופן אוטומטי אחר שגיאות בזמן שהמשתמש ממלא טופס. על-ידי הוספת אימות נתונים לפקדים בתבנית הטופס שלך, תוכל להבטיח שאתה אוסף שהנתונים יהיו מדויקים ועקביים ומדובר לכל התקנים שכבר נמצאים בשימוש של החברה שלך. לדוגמה, באפשרותך להשתמש באימות נתונים כדי שהמשתמשים יידעו מתי הכמות הוא נכנס עבור פריט הוצאות חורגת הסכום שאושרו או כאשר הם בטעות מזין את שמו בתיבה המשמשת לאיסוף מספרי טלפון.

אם טופס מכיל שגיאות אימות, שהוא מחובר למסד נתונים או שירות אינטרנט, משתמשים לא יוכלו לשלוח את הטופס עד שהם לתקן שגיאות אלה. משתמשים יכולים לשמור עותק מקומי של הטופס, ולאחר מכן תיקון ושלח את הנתונים מאוחר יותר.

מאמר זה מסביר כיצד להשתמש באימות נתונים כדי להבטיח שהנתונים שמשתמש מזין בפקד יהיו תואמים לתבנית קבועה-מראש. לדוגמה, באפשרותך להוסיף אימות נתונים לפקד של תיבת טקסט עבור מספר טלפון, כדי לחייב את המשתמש להזין קידומת אזורית בעלת שלוש ספרות כחלק מהמספר.

הערה: 

 • כדי לחייב שהנתונים שמשתמש מזין בטופס יהיו תואמים לתבנית קבועה-מראש, באפשרותך גם להשתמש בעיצוב מותנה.

 • כאשר אתה מוסיף תבנית לפקד, הפקד אינו מעצב מחדש את הנתונים שמשתמש מזין כדי שיהיו תואמים לתבנית שקבעת.

בנושא זה

לפני שתתחיל

שיקולי תאימות

דרוש של תבנית הזנת נתונים ספציפיים בפקד

לפני שתתחיל

כדי להשלים הליך זה, תבנית הטופס שלך חייב להכיל פקד התומך באימות נתונים. למרות שתוכל להגדיר תנאי תואם תבנית עבור כל פקד של InfoPath התומך באימות נתונים, בהתאמת פועלת בצורה הטובה ביותר עם פקדים שמציגים תווים, כגון מספרים, אותיות או סימני פיסוק. לדוגמה, הגדרת תנאי תואם תבנית עבור תיבת טקסט עשוי yield תוצאות שימושיות, אך הגדרת תנאי כזה עבור תיבת סימון לא יגרום תוצאות שימושיות.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור מצב תאימות ספציפי העיצוב של תבנית טופס תואמת דפדפן. כאשר תבנית טופס תואמת דפדפן שפורסם בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services ולאחר מכן המותאמות לשימוש בדפדפן, ניתן להציג טפסים המבוססים על תבנית הטופס בדפדפן אינטרנט. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי מסוימים אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים מכיוון שאין אפשרות להציגם בדפדפן אינטרנט.

תכונות מסוימות של אימות נתונים פועלות באופן שונה בדפדפן אינטרנט מאשר ב- InfoPath. לדוגמה, בעת הוספת אימות נתונים לפקד, תיצור טקסט הסבר יוצגו כאשר משתמש מזין נתונים לא חוקיים לתוך פקד זה. יש לך טקסט הסבר זה שיצוין תיאור מסך ולאחר אופציונלית אפשר למשתמשים להציג התראה המכיל מידע נוסף, או להנחות את ההתראה מופיעים באופן אוטומטי כאשר משתמש מזין נתונים לא חוקיים. אין אפשרות להציג את התראות באופן אוטומטי עבור טפסים מודפסים המוצגים בדפדפן אינטרנט, אך משתמשים יכולים עדיין לראות את תיאור המסך, ולהציג באופן אופציונלי התראה המכיל מידע נוסף.

רשימת פקדים התומכים באימות נתונים

הרשימה שלהלן מפרטת את פקדי Microsoft Office InfoPath 2007 התומכים באימות נתונים ומציינת אם הם זמינים עבור תבניות טופס תואמות דפדפן.

הערה: למרות שתוכל להגדיר תנאי תואם תבנית עבור כל פקד של InfoPath התומך באימות נתונים, בהתאמת פועלת בצורה הטובה ביותר עם פקדים שמציגים תווים, כגון מספרים, אותיות או סימני פיסוק. לדוגמה, הגדרת תנאי תואם תבנית עבור תיבת טקסט עשוי yield תוצאות שימושיות, אך הגדרת תנאי כזה עבור תיבת סימון לא יגרום תוצאות שימושיות.

פקדים התומכים באימות נתונים

זמין עבור תבניות טופס תואמות דפדפן?

תיבת סימון

כן

בורר התאריכים

כן

תיבת רשימה נפתחת

כן

תיבת רשימה

כן

לחצן אפשרויות

כן

תיבת טקסט

כן

תיבת טקסט עשיר

כן

רשימה ממוספרת, עם תבליטים או רגילה

לא

תיבה משולבת

לא

לראש הדף

דרישה של תבנית ערך נתונים ספציפית בפקד

 1. לחץ על הפקד שברצונך להוסיף של אימות נתונים.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על אימות נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח אימות נתונים, לחץ על הוספה.

 4. תחת אם תנאי זה מתקיים, בתיבה הראשונה, לחץ על בחירת שדה או קבוצה ולאחר מכן בחר בשדה או בקבוצה שאליהם הפקד מאוגד.

 5. בתיבה השניה, לחץ על אינו תואם לתבנית.

 6. בתיבה השלישית, לחץ על בחירת תבנית.

 7. תחת תבניות רגילות בתיבת הדו-שיח תבנית הזנת נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשתמש בתבנית סטנדרטית, בחר בתבנית ולאחר מכן לחץ על אישור.

   רשימת תבניות רגילות

   תבנית

   דוגמה

   מספר טלפון

   ‎(555) 555-0100

   מספר תעודת זהות

   123-45-6789

   מיקוד

   98052

   מיקוד + 4

   98052-6399

  • כדי ליצור תבנית מותאמת אישית, לחץ על תבנית מותאמת אישית, הקלד את התבנית הרצויה בתיבה תבנית מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על אישור.

   באפשרותך להשתמש כדי לציין תבנית סימנים

   באפשרותך להוסיף סמלים המציינים אילוצים על התבנית, כגון אותיות בלבד, ספרות בלבד, תווים בלבד, מקפים, נקודות, פסיקים וסוגריים. כמו כן, באפשרותך להשתמש בסמלים הבאים כדי לאפשר ריבוי מופעים של תו נתון:

   • אפס או אחד (?)     התו הקודם חייב להופיע או אפס פעמים או פעם אחת. לדוגמה, המשמעות של ‎\d?‎ היא שסיפרה (המסומנת באמצעות ‎\d) חייבת להופיע או אפס פעמים או פעם אחת.

   • אפס או יותר (*)     התו הקודם יכול להופיע או אפס פעמים או יותר מאפס פעמים. לדוגמה, המשמעות של r*‎ היא שהתו r יכול להופיע או אפס פעמים או יותר מאפס פעמים.

   • אחד או יותר (+)    התו הקודם חייב להופיע או פעם אחת או יותר מפעם אחת. לדוגמה,. + פירוש הדבר תו (המסומן באמצעות.) חייב להופיע או פעם אחת או יותר מפעם אחת.

 8. בתיבה תיאור מסך, הקלד את הטקסט שברצונך להציג כאשר משתמש מצביע על הפקד או באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד.

 9. כדי להציג הודעת תיבת דו-שיח באופן אוטומטי כאשר משתמש משאיר פקד ריק, בחר את תיבת הסימון הצג הודעות בתיבת דו-שיח מיד כשמשתמשים מזינים נתונים לא חוקיים.

  הערה: מכיוון שלא ניתן להציג הודעות תיבת דו-שיח בדפדפן אינטרנט באופן אוטומטי, משתמש הממלא את הטופס שלך בדפדפן אינטרנט יראה רק את תיאור המסך.

 10. בתיבה הודעה, הקלד את הטקסט שברצונך להציג בתיבת הדו-שיח, באופן מיידי או כאשר המשתמש מבקש פרטים נוספים.

  הערה: תיאור המסך עבור שגיאת אימות נתונים לא יוצג עבור פקדים שכוללים גם ברירת מחדל תיאור מסך בכרטיסיה מתקדם של תיבת הדו-שיח מאפייני פקד. אופן פעולה זה מסייע להבטיח ששם הפקד מועברת כהתראה במדויק המשתמשים בקוראי מסך.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×