דיווח על מצב הפעילויות שלי

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

ב- Microsoft Office Project Web Access, ניתן ללכוד מצב פעילות כשעות או אחוזים ובצורה תיאורית בפיסקאות. מאמר זה מתאר כיצד להזין את מצב הפעילויות שלך באופן מספרי. כדי להעביר מצב פעילות כתיאור מילולי, עיין בשליחת דוח מצב.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שליחת מצב פעילויות

עדכון המצב שלי באמצעות נתוני גליון זמנים

הוספת הערה אודות מצב הפעילות שלי

הסרת פעילות ממצב הפעילות שלי

שליחת מצב פעילויות

מצב פעילות נשלח בנפרד מגליון הזמנים שלך. מצב פעילות נשלח למנהל הפרוייקט והוא מדווח על התקדמותך בדרך להשלמת הפעילויות שלך. גליונות זמנים נשלחים למאשר גליון הזמנים ומדווחים על השעות בהן עבדת על פריטים שונים במהלך תקופת הדיווח הנוכחית.

 1. בהפעלה המהירה, תחת העבודה שלי, לחץ על ' הפעילויות שלי '.

  בהתאם להגדרות הארגון שלך, ייתכן שתראה פעילויות בודדות מפורטות תחת פרוייקטי האב שלהן או פרוייקטים בודדים בלי פעילויות מפורטות.

 2. בעמודה התקדמות, הזן את המצב של כל פעילות או פרוייקט.

  עצה: אם יש לך משימות מרובות עם אותו שם, ייתכן שיהיה לך השימושי להציג את הנתיב של פעילות בתוך פרוייקט כדי לוודא שאתה מזין פרטי מצב עבור הפעילות הנכון. בחר את הפעילות הנדון ולאחר מכן לחץ על החץ הנפתח שמופיע משמאל הפעילות. לחץ על נתיב פעילות להצגת חלון המראה מקום של הפעילות בתוך ההירארכיה של הפרוייקט. תכונה זו זמינה כחלק תשתית עדכון עבור Microsoft Office Servers. לקבלת מידע נוסף, פנה אל שלך מנהל מערכת.

  בהתאם לדרישות הארגון שלך ולמנהלי הפרוייקט, ייתכן שיהיה עליך להזין את ההתקדמות בפעילות באחת משלוש דרכים:

  • שעות עבודה שהתבצעה כל יום [לדוגמה: יום אחד מתוך 5 ימים (20%)]     לחץ על העמודה התקדמות עבור הפעילות שאתה מעדכן. ברשת המופיעה, הקלד את השעות עבור כל יום בהן עבדת על פרוייקט או פעילות אלה מאז הפעם האחרונה ששלחת את המצב שלהם, לרבות נתוני שעות נוספות, אם הם דרושים. לחץ מחוץ לרשת כדי לעדכן את העמודה התקדמות בנתונים שלך.

  • עבודה בפועל שבוצעה והעבודה שנותרה [לדוגמה: 5d]     הקלד את הזמן הכולל שבו עבדת על פעילות זו עד תאריך. הקלד את השעה כמספר ואחריו h עבור שעות, d עבור ימים, w עבור שבועות, או ח עבור חודשים.

  • אחוז העבודה שהושלמה [דוגמה: 20%]     הקלד את אחוז הפעילות שאתה סבור שהושלם.

   באפשרותך להציג את רשת מצב הפעילות בתצוגת יחידת זמן עבודה על-ידי לחיצה על תיבת הסימון הצג יחידות זמן עבודה בחלק העליון של הדף ' הפעילויות שלי ' ולאחר מכן לחיצה על החל. התצוגה ביחידות זמן עבודה מראה בשבעת הימים הפירוט ולאחר באפשרותך להשתמש בלחצנים הקודם או הבא כדי לגלול שבועות. תכונה זו זמינה כחלק תשתית עדכון עבור Microsoft Office Servers. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל המערכת שלך.

   עצה: לחץ על חשב מחדש כדי לראות את השפעת נתוני העבודה בפועל שהזנת. כמו כן, אם אינך בטוח איזו פעילות והעמודה שבחרת בעת הזנת נתונים בטבלה מצב, עמודות וטורים לפעילות שנבחרה מוצגים מתחת לטבלה, ממש מעל הלחצנים בדף הפעילויות שלי. תכונה זו זמינה כחלק תשתית עדכון עבור Microsoft Office Servers. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל המערכת שלך.

 3. בחר בתיבת הסימון שלח הערה אם ברצונך לשלוח הערה אודות המצב שלך למנהל המצב.

 4. בחר את תיבת הסימון בעמודה השמאלית עבור כל פעילות שברצונך לשלוח ולאחר מכן לחץ על הגש נבחרים. אם ברצונך לשלוח את כל הפעילויות למנהל המצב השרת Project Web Access מפעיל את תשתית עדכון עבור Microsoft Office Servers, לחץ על שלח הכל.

  אם בחרת לכלול הערה עבור מנהל המצב שלך, מופיע חלון. הקלד את הערותיך אודות המצב שלך בתיבה בחלון זה ולאחר מכן לחץ על אישור. המצב שלך נשלח.

הערה: 

 • פנה למנהל שלך אם אתה זקוק למידע נוסף אודות תשתית עדכון עבור Microsoft Office Servers.

 • אם ערך העבודה שנותרה עבור הפעילות זקוק לעדכון, לחץ על שם הפעילות בעמודה שם פעילות. בדף פרטי הקצאה, עדכן את התיבה עבודה נותרת עם הערכה נוכחית של הזמן שנותר לסיום.

 • כדי לשמור את מצבך מבלי לשלוח אותו למנהל המצב שלך, לחץ על שמור הכל במקום על הגש נבחרים. פעולה זו שומרת את השינויים שלך, אבל אינה משנה את הנתונים שחברי המנהל או הצוות שלך רואים.

 • ניתן לשנות את תבניות התאריך המשמשות בשדות התחלה וסיום כדי לכלול שעה או כדי להשתמש בתבנית ארוכה או קצרה יותר. באפשרותך לערוך את הדף, ולאחר מכן שנה את ה-web Part כדי לשנות את תבנית התאריך עבור החלק של Project Web Access. לקבלת מידע נוסף על שינוי Web parts בעזרה של Microsoft Windows SharePoint Services.

לראש הדף

עדכון המצב שלי באמצעות נתוני גליון זמנים

אם כבר התחלת להזין שעות בגליון הזמנים שלך, באפשרותך להשתמש בנתוני גליון הזמנים ששמרת כדי לאכלס מראש את מצב הפעילות שלך.

הערה: אפשרות זו מחליפה כל מצב פעילות שכבר הזנת עבור הימים שכיסה גליון הזמנים שאתה מייבא.

 1. בהפעלה המהירה, תחת העבודה שלי, לחץ על ' הפעילויות שלי '.

 2. לחץ על יבא גליון זמנים.

 3. בדף ייבוא גליון זמנים, ברשימה גליון זמנים, בחר את גליון הזמנים שאתה מייבא.

  נתוני גליון הזמנים מופיעים במקטע תצוגה מקדימה.

 4. לחץ על ' ייבוא ' כדי לייבא נתונים מגליון הזמנים שנבחר על העמודה התקדמות בדף הפעילויות שלי.

 5. במידת הצורך, שנה את נתוני המצב בדף הפעילויות שלי ולאחר מכן לחץ על הגש נבחרים כדי לשלוח את מצב הפעילות שלך למנהל המצב.

לראש הדף

הוספת הערה אודות מצב הפעילות שלי

אם יש לך הערות לגבי נתוני המצב המספריים שהזנת עבור פעילות בדף הפעילויות שלי, באפשרותך להוסיף הערה לפעילות לסקירה על-ידי מנהל הפרוייקט. הערות שנוספו לפעילויות ספציפיות הן נפרדות מההערות שאתה מזין בעת שליחת מצב הפעילות שלך. הערות אלה ישתנו גם מהמצב מילולי שאתה מזין בדף דוח מצב.

 1. בהפעלה המהירה, תחת העבודה שלי, לחץ על ' הפעילויות שלי '.

 2. הצבע על הפעילות שעבורה ברצונך להוסיף הערה, לחץ על החץ המופיע ולאחר מכן לחץ על הוסף/ערוך הערה.

  תיבת הדו-שיח הערות הקצאה של Project Web Access נפתחת עם רשימה של הערות קיימות עבור הפעילות, כמו גם תיבה שבה יש להזין הערה חדשה.

 3. הקלד את הטקסט שלך בתיבה התחתונה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. לחץ על שמור הכל כדי לשמור את ההערה.

הערה: 

 • לאחר הוספת הערה, עליך לשמור את מצב הפעילויות שלך כדי לשמור את ההערה. אם תסגור את חלון הדפדפן או מנווט החוצה הדף ' הפעילויות שלי ' לפני שמירת מצב הפעילות שלך, ההערה יאבדו.

 • הערות המתווספות בתיבת הדו-שיח הערות הקצאה של Project Web Access אינן זמינות להצגה על-ידי משאבים אחרים בפרוייקט. הערות אלה יהפכו לזמינות עבור מנהל המצב שלך בלבד.

לראש הדף

הסרת פעילות ממצב הפעילות שלי

לעתים עליך לבצע משימות במצב הפעילויות "תיעלם." באפשרותך לשלוח בקשה להסיר פעילות ממצב הפעילות שלך. עם זאת, מנהל המצב שלך חייב לאשר את הבקשה שלך על-ידי מנהל המצב לפני והמשימה תוסר.

הערה: הסרת פעילות ממצב הפעילות שלך אינה מסירה את הפעילות מגליון הזמנים שלך או מהפרוייקט.

 1. בהפעלה המהירה, תחת העבודה שלי, לחץ על ' הפעילויות שלי '.

 2. בחר בתיבת הסימון לצד הפעילות שברצונך להסיר ממצב הפעילות שלך.

 3. לחץ על מחק.

 4. לחץ על אישור בהודעה המופיעה. הודעה זו מודיעה לך שבקשה למחיקה תישלח לבעל פעילות זו.

  הפעילות שאתה מסיר תופיע בטקסט החוצה בדף הפעילויות שלי.

 5. בדף הפעילויות שלי, לחץ על הגש נבחרים כדי לשלוח את הבקשה למחיקה.

  לאחר שמנהל המצב שלך מאשר את הבקשה שלך למחיקה, מוצג מחוון לצד הפעילות שנמחקה בדף הפעילויות שלי.

 6. בעת אישור הבקשה שלך למחיקה, בדף הפעילויות שלי, בחר בתיבת הסימון לצד המשימה.

 7. לחץ על מחק כדי להסיר את הפעילות ממצב הפעילות שלך.

מדוע אין באפשרותי לבצע פעולות מסוימות ב- Project Web Access?

בהתאם להגדרות הרשאות שבו השתמשת כדי להיכנס ל- Project Web Access, לא תוכל לראות או להשתמש בתכונות מסוימות. כמו כן, למה שאתה רואה דפים מסוימים עשויות להיות שונות מאלה שמתועדים אם מנהל השרת שלך התאמה אישית של Project Web Access ו- תבצע התאמה אישית של העזרה בהתאם.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×