דוח מצב משתמשי העברה

באפשרותך להשתמש בלוח המחוונים 'העברה' במרכז הניהול של Exchange ‏(EAC) כדי להציג את פרטי מצב ההעברה עבור כל המשתמשים באצוות העברה. באפשרותך גם להציג פרטי העברה מפורטים לכל משתמש באצוות העברה. מידע זה, שנקרא גם סטטיסטיקת משתמש העברה, יכול לעזור לך לפתור בעיות שעלולות למנוע את ההעברה של תיבת דואר או פריטי תיבת דואר של משתמש. באפשרותך להציג פרטים אלה של מצב ההעברה עבור אצוות ההעברה הפועלות כעת, שהופסקו או שלא הושלמו.

תוכל גם להשתמש ב- Exchange Management Shell כדי להציג סטטיסטיקת משתמש העברה. לקבלת מידע נוסף, ראה:

תוכן   

דוח משתמשי העברה

סטטיסטיקת משתמש העברה עבור משתמש ספציפי

שלבי ההעברה

דוח משתמשי העברה

כדי לגשת אל דוח משתמשי ההעברה עבור אצוות העברה, בחר נמענים > העברה, בחר את אצוות ההעברה, ובחלונית הפרטים, תחת מצב תיבת דואר, לחץ על הצג פרטים.

סטטיסטיקת משתמש העברה

שם אצוות ההעברה והפקודות הבאות יוצגו בחלק העליון של החלון.

פקודה

תיאור

מחק  סמל 'מחיקה'

מחק את המשתמש שנבחר מרשימת משתמשי ההעברה.

רענן  סמל רענון

רענן את רשימת משתמשי ההעברה כדי לעדכן את המידע המוצג למשתמשים באצוות ההעברה.

העמודות ברשימת משתמשי ההעברה

עמודה

תיאור

זהות

כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

מצב

מצב ההעברה של המשתמש. ראה את תיאורי המצב בטבלה בסעיף הבא.

פריטים שסונכרנו

מספר הפריטים בתיבת הדואר המקומית של המשתמש שהועברו בהצלחה אל תיבת הדואר של Office 365.

פריטים שהמערכת דילגה עליהם

מספר הפריטים בתיבת הדואר המקומית של המשתמש שלא הועברו אל תיבת הדואר של Office 365.

סטטיסטיקת משתמש העברה עבור משתמש ספציפי

כדי להציג פרטי מצב (שנקראים גם סטטיסטיקת משתמש העברה) עבור תיבת דואר ספציפית, איש קשר של דואר או קבוצת תפוצה, לחץ על תיבת הדואר, איש הקשר או קבוצת התפוצה ברשימה. פרטי מצב עבור אובייקט הדואר שנבחר מוצגים בחלונית הפרטים. הטבלה הבאה מתארת כל שדה שמוצג בחלונית הפרטים.

שדה

תיאור

מצב

מזהה את הנקודה הספציפית בתהליך ההעברה עבור כל אובייקט דואר באצוות ההעברה. מצב זה הוא ספציפי יותר מאשר סיכום מצב ברמה גבוהה שמוצג ברשימה של משתמשי ההעברה. הרשימה הבאה מתארת מה מציין כל מצב.

  • ממתין בתור    האובייקט נמצא באצוות העברה שפועלת, אך העברת האובייקט עדיין לא התחילה. אובייקטים נמצאים בדרך כלל במצב ממתין בתור    כאשר כל החיבורים בנקודת הקצה של ההעברה המשויכת לאצוות ההעברה נמצאים בשימוש.

  • הקצאת משאבים    תהליך ההעברה הופעל עבור אובייקט הדואר, אך עדיין לא הוקצו לו משאבים.

  • עדכון הקצאת משאבים    לאובייקט הדואר הוקצו משאבים, אך לא כל מאפייני האובייקט הועברו. לדוגמה, לאחר העברת קבוצת תפוצה, מצב זה מתרחש כאשר חברי הקבוצה עדיין לא הועברו או שקיימת בעיה בהעברת משתמש שהוא חבר בקבוצה. במקרה זה, המצב מציין שתהליך ההעברה לא יכול לעדכן את החברות בקבוצה מכיוון שלא כל חברי הקבוצה הועברו.

  • מסונכרן    תהליך ההעברה הקצה בהצלחה את תיבת הדואר של Office 365 והשלים את הסינכרון הראשוני שבו כל פריטי תיבת הדואר הועתקו לתיבת הדואר המבוססת על הענן. עבור העברות בשלב אחד של Exchange ושל IMAP, מצב זה עשוי גם לציין שהסינכרון המצטבר הושלם בהצלחה.

  • נכשל    הקצאת משאבים או הסינכרון הראשוני של אובייקט הדואר נכשלו. אם תיבת דואר של Office 365 נוצרה בהצלחה עבור משתמש, אך ההעברה של פריטי תיבת הדואר נכשלת, מצב המשתמש יוגדר כנכשל   .

פרטי פריט שעליו המערכת דילגה

לחץ על פרטי פריט שעליו המערכת דילגה כדי להציג מידע על כל פריט שהמערכת דילגה עליו עבור המשתמש הנבחר. מוצגים הפרטים הבאים עבור כל פריט שהמערכת דילגה עליו:

  • תאריך חותמת הזמן של פריט תיבת הדואר.

  • נושא שורת הנושא של ההודעה.

  • סוג סוג השגיאה שגרמה למערכת לדלג על הפריט.

  • שם תיקיה   התיקיה שבה נמצא הפריט שהמערכת דילגה עליו.

נתונים שהועברו

הסכום הכולל של נתונים (בבתים ובמגה-בתים (MB)) עבור פריטי תיבת הדואר שהועברו לתיבת הדואר של Office 365. מספר זה כולל פריטים שהועברו בסינכרונים הראשוניים והמצטברים. שדה זה לא כולל ערך עבור העברות IMAP.

קצב העברה

קצב ההעברה הממוצע (בבתים או במגה-בתים לדקה) של הנתונים המועתקים אל תיבת דואר של Office 365. שדה זה לא כולל ערך עבור העברות IMAP.

שגיאה

אם ההעברה עבור המשתמש נכשלה, שדה זה מציג תיאור של השגיאה. תיאור שגיאה זה כלול גם בדוח 'שגיאות 'העברה'.

דוח

לחץ על הורד את הדוח עבור משתמש זה כדי לפתוח או לשמור דוח העברה מפורט שמכיל מידע אבחון אודות מצב ההעברה של המשתמש. אתה או התמיכה של Microsoft יכולים להשתמש במידע שמופיע בדוח זה כדי לפתור בעיות בהעברות שנכשלו.

תאריך הסינכרון האחרון שהצליח

הפעם האחרונה שבה פריטים חדשים בתיבת הדואר המקומית הועתקו לתיבת הדואר המבוססת על הענן.

לחץ על פרטים נוספים כדי להציג את המידע הנוסף שלהלן אודות משתמש ההעברה שנבחר.

שדה

תיאור

משך המתנה בתור

משך הזמן שבו המשתמש היה במצב 'ממתין בתור'.

משך ביצוע

משך הזמן שבו המשתמש הועבר באופן פעיל.

משך סינכרון

משך הזמן שבו משתמש ההעברה היה במצב 'מסונכרן'.

משך עיכוב

משך הזמן שבו תהליך ההעברה עוכב עבור המשתמש.

שלבי ההעברה

כדי לעזור לך להבין את מצבי ההעברה האפשריים המתוארים בסעיפים הקודמת, כדאי להכיר השלבים של תהליך ההעברה. הטבלה הבאה מתארת שלבים אלה ומציינת אם השלב כלול בכל סוג של העברה.

שלב ההעברה

העברת Exchange בשלב אחד

העברת Exchange בשלבים

העברת IMAP

הקצאת משאבים    תהליך ההעברה יוצר תיבת דואר חדשה של Office 365.

כן (כולל קבוצות תפוצה ואנשי קשר לדואר)

כן (כולל אנשי קשר לדואר)

לא

סינכרון התחלתי    לאחר שהוקצו משאבים לתיבות הדואר של Office 365, תהליך ההעברה מעביר את פריטי תיבות הדואר לתיבות הדואר החדשות המבוססות על ענן שהוקצו להן משאבים.

כן (כולל זמנים בלוח השנה ואנשי קשר)

כן (כולל זמנים בלוח השנה ואנשי קשר)

כן

סינכרון מצטבר    תהליך ההעברה מסנכרן את תיבת הדואר המקומית ותיבת הדואר המתאימה של Office 365 מדי 24 שעות.

כן

לא

כן

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×