דוחות Office 365 במרכז הניהול - שימוש ב- OneDrive for Business

לוח המחוונים החדש דוחות ב- Office 365 מציג לך מבט כולל על הפעילות בכל מוצרי Office 365 בארגון שלך. הוא מאפשר לך להסתעף לדוחות ברמת המוצר הבודד כדי לספק לך תובנות פרטניות יותר לגבי הפעילויות בתוך כל אחד מהמוצרים. עיין בנושא 'מבט כולל על דוחות'.

לדוגמה, הכרטיס OneDrive בלוח המחוונים מעניק לך תצוגה ברמה גבוהה של הערך שאתה מקבל מ- OneDrive במונחים של מספר הקבצים והתיקיות הכולל ונפח האחסון שנמצא בשימוש בכל חשבונות OneDrive בארגון. באפשרותך לחקור כרטיס זה לעומק כדי להבין את המגמות של חשבונות OneDrive פעילים, מספר הקבצים שעמם המשתמשים יוצרים אינטראקציה וכן נפח האחסון שנמצא בשימוש. הכרטיס גם מציג את הפרטים עבור כל חשבון OneDrive.

הערה: כדי להציג דוחות של Office 365, עליך להיות מנהל מערכת כללי ב- Office 365, מנהל מערכת של Exchange‏, SharePoint או Skype for Business או קורא דוחות.

כיצד ניתן להשיג את דוח השימוש ב- OneDrive?

 1. במרכז הניהול של Office 365, בחר דוחות ולאחר מכן שימוש בתפריט הימני, או לחץ על הרכיב הגרפי דוחות.

  עיין בדוחות הפעילות החדשים של Office 365
 2. השתמש בחר דוח שחרור ושחרור בחלק הימני העליון ובחר והשימוש OneDrive.

  בחר דוח

פירוש דוח השימוש של OneDrive for Business

באפשרותך לקבל מבט על נתוני השימוש של OneDrive for Business על-ידי עיון בתצוגות אתרים, קבצים ושטח אחסון.

דוח שימוש ב- OneDrive

1

ניתן להציג את הדוח שימוש ב- OneDrive for Business לאיתור מגמות לאורך 7 הימים, 30 הימים, 90 הימים או 180 הימים האחרונים. עם זאת, אם תלחץ על יום מסוים בדוח, הטבלה (7) תציג נתונים עבור 28 ימים, החל מהתאריך הנוכחי (לא מהתאריך שבו הדוח נוצר).

2

כל דוח כולל תאריך יצירה. בדרך כלל, הדוחות משקפים השהיה של 24 עד 48 שעות ממועד הפעילות.

הערה: לעתים ייתכנו עיכובים בלתי צפויים באיסוף הנתונים ועיבודם, והדבר עלול לעכב את הפקת הדוח. תאריך הדוח המוצג משקף תמיד את התאריך הנוכחי שעבורו המערכת עיבדה את נתוני הדוח. אנו שואפים לשמור נתונים אלה במהלך 24 עד 48 שעות ממועד הפעילות.

3

התצוגה אתרים מציגה את המגמה בכמה אתרי OneDrive for Business פעילים. כל האתרים שבהם המשתמשים צפו, שינו, העלו, הורידו, שיתפו או סנכרנו קבצים, נחשבים לאתרים עם פעילות של קבצים ולכן נחשבים לאתרים פעילים.

4

התצוגה קבצים מציגה את מספר הקבצים בכל האתרים ואת מספר הקבצים הפעילים. קובץ נחשב לפעיל אם הוא נשמר, סונכרן, השתנה או שותף במהלך פרק הזמן הספציפי שצוין.

הערה: פעילות קובץ עשויה להתרחש כמה פעמים עבור קובץ יחיד, אך רק קובץ פעיל אחד ייספר. לדוגמה, באפשרותך לשמור ולסנכרן את אותו הקובץ כמה פעמים במשך פרק זמן שצוין, אך בנתוני הספירה קובץ זה ייחשב לקובץ פעיל אחד ולקובץ אחד שסונכרן בלבד.

5

התצוגה שטח אחסון מציגה את המגמה של שטח האחסון שבו אתה משתמש ב- OneDrive for Business.

הערה: הגודל כולל את כל הגירסאות של הקבצים וכן מטה-נתונים המשויכים לקבצים.

6

 • בתרשים אתרים, ציר ה- Y מייצג את המספר של חשבונות OneDrive.

 • בתרשים קבצים, ציר ה- Y מייצג את מספר הקבצים המאוחסנים בחשבונות OneDrive.

 • בתרשים שטח אחסון, ציר ה- Y מייצג את שטח האחסון שנמצא בשימוש עבור חשבונות OneDrive.

 • ציר X בכל התרשימים הוא טווח התאריכים שנבחר עבור דוח ספציפי זה.

7

באפשרותך לסנן את הסדרה שאתה רואה בתרשים על-ידי לחיצה על פריט במקרא. לדוגמה, בתרשים קבצים, לחץ או הקש על קבצים. בתרשים אתרים, באפשרותך ללחוץ או להקיש על סה"כ אתרים או על אתרים פעילים. לחלופין, בתרשים שטח אחסון, באפשרותך ללחוץ על שטח אחסון שהוקצה או על שטח אחסון שנצרך. שינוי הבחירה אינו משנה את המידע בטבלה.

8

הטבלה מציגה את התפלגות הנתונים לכל חשבון OneDrive. כל חשבונות OneDrive המשויכים למשתמש פעיל, אשר הוקצה להם מוצר OneDrive, יופיעו ברשימה זו. משתמשים שיש להם רשיון אך הם אף פעם אינם פעילים, אינם נכללים בספירות הנתונים בטבלה. כדי שחשבון OneDrive ייכלל בספירות הנתונים, המשתמש צריך להיות מחובר באמצעות לקוח הסינכרון של OneDrive, או שעליו לגלוש לאתר OneDrive שלו באמצעות דפדפן אינטרנט.

אם בוצעה פעילות של קבצים בחשבון OneDrive, יוצג התאריך המאוחר ביותר שבו היא בוצעה. השורות בטבלה ממוינות לפי הערך תאריך פעילות אחרונה, ולכן חשבונות OneDrive בעלי פעילות הקבצים העדכנית ביותר יוצגו בראש הרשימה.

באפשרותך להוסיף או להסיר עמודות מהטבלה.

אפשרויות עמודה
 • כתובת URL היא כתובת האינטרנט של חשבון OneDrive.

 • נמחק הוא מצב המחיקה של החשבון. נדרשים לפחות 7 ימים כדי שחשבונות יסומנו כחשבונות שנמחקו.

 • בעלים הוא שם המשתמש של הבעלים הראשי של חשבון OneDrive.

 • תאריך פעילות אחרונה (UTC) הוא התאריך המאוחר ביותר שבו בוצעה פעילות קבצים בחשבון OneDrive. חשבון OneDrive ללא פעילות קבצים יופיע עם ערך ריק.

 • השדה קבצים מייצג את מספר הקבצים בחשבון OneDrive.

 • השדה קבצים פעילים מייצג את מספר הקבצים הפעילים באתר במהלך פרק זמן ספציפי. קובץ נחשב לפעיל אם הוא נשמר, סונכרן, השתנה או שותף במהלך פרק הזמן הספציפי.

  הערות: 

  • פעילות קובץ עשויה להתרחש כמה פעמים עבור קובץ יחיד, אך רק קובץ פעיל אחד ייספר. לדוגמה, באפשרותך לשמור ולסנכרן את אותו הקובץ כמה פעמים במשך פרק זמן שצוין, אך בנתוני הספירה קובץ זה ייחשב לקובץ פעיל אחד ולקובץ אחד שסונכרן בלבד.

  • אם הוסרו קבצים במהלך פרק הזמן שצוין עבור הדוח, ייתכן שמספר הקבצים הפעילים שמוצג בדוח יהיה גדול יותר ממספר הקבצים הנוכחי באתר.

  • משתמשים שנמחקו ימשיכו להופיע בדוחות במשך 180 ימים.

 • שטח אחסון בשימוש (MB) מייצג את נפח האחסון שנמצא בשימוש באתר ב- MB. שטח זה כולל את כל הגירסאות של הקבצים וכן מטה-נתונים המשויכים לקבצים.

אם מדיניות הארגון שלך מונעת ממך להציג דוחות הכוללים פרטי משתמשים המאפשרים זיהוי אישי, תוכל לשנות את הגדרת הפרטיות עבור כל דוחות אלה. עיין בסעיף כיצד ניתן להסתיר פרטים ברמת משתמש במאמר דוחות פעילות בגירסת ה- Preview של מרכז הניהול של Office 365.

9

לחץ או הקש על סמל נהל עמודות נהל עמודות כדי להוסיף עמודות לדוח או להסיר ממנו עמודות.

10

באפשרותך גם לייצא את הנתונים לקובץ ‎.csv של Excel, על-ידי לחיצה או הקשה על הקישור יצא ייצא . פעולה זו תגרום לייצוא הנתונים של כל האתרים שלך ותאפשר לך לבצע מיון וסינון פשוטים לצורך ניתוח נוסף. אם יש לך פחות מ- 2000 אתרים, באפשרותך למיין ולסנן בתוך הטבלה בדוח עצמו. אם יש לך יותר מ- 2000 אתרים, כדי לסנן ולמיין, יהיה עליך לייצא את הנתונים.

הערה: כאשר הנתונים מיוצאים לקובץ Excel, שים לב שהתאריך שבו דוח התוכן נוצר מופיע בקובץ בעמודה נתונים מתאריך.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×