דוגמאות לשימוש בתאריכים כקריטריונים בשאילתות Access‏

דוגמאות לשימוש בתאריכים כקריטריונים בשאילתות Access‏

כדי ללמוד אודות יצירת שאילתות, ראה מבוא לשאילתות.

להלן כמה דוגמאות נפוצות לקריטריוני תאריך, הנעים החל ממסנני תאריך פשוטים ועד לחישובי טווח תאריכים מורכבים יותר. כמה מהדוגמאות המורכבות יותר משתמשות בפונקציות תאריך של Access כדי לחלץ חלקים שונים של תאריך כדי לעזור לך לקבל בדיוק את התוצאות הדרושות לך.

דוגמאות לשימוש בתאריך הנוכחי בקריטריונים

דוגמאות לעבודה עם תאריך או עם טווח תאריכים שאינם התאריך הנוכחי

שאילתות שמסננות תאריכים עם ערך Null (חסר) או שאינם Null

דוגמאות לשימוש בתאריך הנוכחי בקריטריונים

כדי לכלול פריטים ש...

השתמש בקריטריון זה

תוצאת שאילתה

מכילים את התאריך של היום

Date()‎

מחזירה פריטים עם התאריך של היום. אם התאריך היום הוא 02/02/12, תראה פריטים שבהן השדה date מוגדר ל- 2 בפברואר 2012.

מכילים את התאריך של אתמול

Date()-1

מחזירה פריטים עם התאריך של אתמול. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור 1 בפברואר 2012.

מכילים את התאריך של מחר

Date() + 1

מחזירה פריטים עם התאריך של מחר. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור 3 בפברואר 2012.

מכילים תאריכים בתוך השבוע הנוכחי

DatePart("ww", [SalesDate]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [SalesDate]) = Year(Date())‎

מחזירה פריטים עם תאריכים החלים במהלך השבוע הנוכחי. שבוע ב- Access מתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום שבת.

מכילים תאריכים בשבוע הקודם

Year([SalesDate])* 53 + DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1‎

מחזירה פריטים עם תאריכים החלים במהלך השבוע הקודם. שבוע ב- Access מתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום שבת.

מכילים תאריכים בשבוע הבא

Year([SalesDate])* 53+DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

מחזירה פריטים עם תאריכים במהלך השבוע הבא. שבוע ב- Access מתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום שבת.

מכילים תאריך שחל ב- 7 הימים האחרונים

Between Date() and Date()-6

מחזירה פריטים עם תאריכים החלים במהלך 7 הימים האחרונים. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור התקופה שבין 24 בינואר 2012 ועד 2 בפברואר 2012.

מכילים תאריך החל בחודש הנוכחי

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And Month([SalesDate]) = Month(Now())‎

מחזירה פריטים עם תאריכים החלים בחודש הנוכחי. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור פברואר 2012.

מכילים תאריך החל בחודש הקודם

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

מחזירה פריטים עם תאריכים החלים בחודש הקודם. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור ינואר 2012.

מכילים תאריך החל בחודש הבא

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

מחזירה פריטים עם תאריכים החלים בחודש הבא. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור מרץ 2012.

מכילים תאריך שחל ב- 30 או 31 הימים האחרונים

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))‎

החזרת פריטים המסתכמים בחודש אחד. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור התקופה שבין 2 בינואר 2012 ועד 2 בפברואר 2012.

מכילים תאריך החל ברבעון הנוכחי

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And DatePart("q", [SalesDate]) = DatePart("q", Now())‎

מחזירה פריטים עבור הרבעון הנוכחי. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור הרבעון הראשון של 2012.

מכילים תאריך החל ברבעון הקודם

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

מחזירה פריטים עבור הרבעון הקודם. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור הרבעון האחרון של 2011.

מכילים תאריך החל ברבעון הבא

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

מחזירה פריטים עבור הרבעון הבא. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור הרבעון השני של 2012.

מכילים תאריך החל בשנה הנוכחית

Year([SalesDate]) = Year(Date())‎

מחזירה פריטים עבור השנה הנוכחית. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור השנה 2012.

מכילים תאריך החל בשנה הקודמת

Year([SalesDate]) = Year(Date()) - 1

מחזירה פריטים עבור השנה הקודמת. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור השנה 2011.

מכילים תאריך החל בשנה הבאה

Year([SalesDate]) = Year(Date()) + 1

מחזירה פריטים עם תאריך של השנה הבאה. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור השנה 2013.

מכילים תאריך בין 1 בינואר ועד היום (פריטי השנה עד לתאריך הנוכחי)

Year([SalesDate]) = Year(Date()) and Month([SalesDate]) <= Month(Date()) and Day([SalesDate]) <= Day (Date())‎

מחזירה פריטים עם תאריכים בין 1 בינואר של השנה הנוכחית לבין היום. אם התאריך של היום הוא 02/02/12, תראה פריטים עבור התקופה שבין 1 בינואר 2012 ועד 2/2/2012.

מכילים תאריך שחל בעבר

‎< Date()‎

מחזירה פריטים עם תאריכים החלים לפני היום.

מכלים תאריך שיחול בעתיד

‎> Date()‎

מחזירה פריטים עם תאריכים החלים לאחר היום.

דוגמאות לעבודה עם תאריך או עם טווח תאריכים שאינם התאריך הנוכחי

כדי לכלול פריטים ש...

השתמש בקריטריון זה

תוצאת שאילתה

תואמים בדיוק לתאריך, כגון 2/2/12

‎#2/2/2012#

מחזירה פריטים בתאריך 2 בפברואר 2012 בלבד.

אינם תואמים לתאריך, כגון 2/2/12

Not #02/02/12#

מחזירה פריטים בתאריך שאינו 2 בפברואר 2012.

מכילים ערכים החלים לפני תאריך מסוים, כגון 02/02/12

‎< #2/2/2012#

מחזירה פריטים שהתאריך שלהם חל לפני 2 בפברואר 2012.

כדי להציג פריטים שהתאריך שלהם חל ב- 2 בפברואר 2012 או לפניו תאריך זה, השתמש באופרטור <= במקום באופרטור <.

מכילים ערכים החלים לאחר תאריך מסוים, כגון 02/02/12

‎> #02/02/12#

מחזירה פריטים שהתאריך שלהם חל לאחר 2 בפברואר 2012.

כדי להציג פריטים שהתאריך שלהם חל ב- 2 בפברואר 2012 או לפניו תאריך זה, השתמש באופרטור <= במקום באופרטור >.

מכילים ערכים בטווח תאריכים מסוים (בין שני תאריכים)

‎>#2/2/2012# and <#2/4/2012#‎‏

מחזירה פריטים שהתאריך שלהם חל בין 2 בפברואר 2012 לבין 4 בפברואר 2012.

הערה: באפשרותך גם להשתמש באופרטור Between כדי לסנן טווח של ערכים, כולל נקודות הקצה. לדוגמה, ‎Between #2/2/2012# and #2/4/2012# is the same as >=#2/2/2012# and <=#2/4/2012#‎.

מכילים תאריכים מחוץ לטווח

‎<#2/2/2012# או ‎>#04/02/12#

מחזירה פריטים שהתאריך שלהם חל לפני 2 בפברואר 2012 או לאחר 4 בפברואר 2012.

מכילים תאריך אחד מתוך שניים, כגון 2/2/12 או 2/3/2012

#02/02/12# או #03/02/12#

מחזירה פריטים עם התאריך 2 בפברואר 2012 או 3 בפברואר 2012.

מכילים אחד או יותר מבין תאריכים רבים

In ‎(#2/1/2012#, #3/1/2012#, #4/1/2012#)‎

מחזירה פריטים שהתאריך שלהם הוא 1 בפברואר 2012, 1 במרץ 2012 או 1 באפריל 2012.

מכילים תאריך בחודש מסוים (ללא קשר לשנה), כגון דצמבר

DatePart("m", [SalesDate]) = 12

מחזירה פריטים עם תאריך בדצמבר של כל שנה שהיא.

מכילים תאריך בתוך רבעון מסוים (ללא קשר לשנה), כגון הרבעון הראשון

DatePart("q", [SalesDate]) = 1

מחזירה פריטים שהתאריך שלהם חל ברבעון הראשון של שנה כלשהי.

מסנן לערכי Null (או ערכים חסרים)

Is Null

מחזירה פריטים שבהם התאריך לא הוזן.

מסנן עבור ערכים שאינם Null

Is Not Null

מחזירה פריטים שבהם התאריך הוזן.

שאילתות שמסננות תאריכים עם ערך Null (חסר) או שאינם Null

כדי לכלול פריטים ש...

השתמש בקריטריון זה

תוצאת שאילתה

מסנן לערכי Null (או ערכים חסרים)

Is Null

מחזירה פריטים שבהם התאריך לא הוזן.

מסנן עבור ערכים שאינם Null

Is Not Null

מחזירה פריטים שבהם התאריך הוזן.

נתקל בבעיות עם קריטריוני תאריך, כגון אי-קבלת התוצאות המצופות? ראה קריטריון תאריך אינו פועל בשאילתה שלי.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×