ברצוני להנפיש שורות, עמודות או תאים בודדים בטבלה שלי

ברצוני להנפיש שורות, עמודות או תאים בודדים בטבלה שלי

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

בצע את השלבים לחיקוי ההשפעה של הנפשת חלקים מטבלה התהליך כרוך בשינוי הטבלה בערכת של ציור אובייקטים שבאפשרותך מכן "ביטול קיבוץ" ולהשתמש להנפיש בנפרד.

חשוב: הליך זה המרת טבלאות אובייקטי ציור והסרת כל האפקטים, כגון השתקפות, מסגרת משופעת של תא, צל או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם) שהחלת על הטבלה.

 1. שכפל השקופית המכילה את הטבלה שברצונך להנפיש. השאר את המופע הראשון של השקופית ללא שינוי. לעת עתה, הוא הגיבוי שלך, אם אתה נתקל בבעיות עם תהליך זה, או למקרה שתרצה לעשות שימוש חוזר הטבלה במצגת זו מאוחר יותר או אחד אחר. כדי לשכפל את השקופית, בחר את התמונה הממוזערת של השקופית בשוליים הימניים בתצוגה רגילה. בכרטיסיה ' בית ' ברצועת הכלים, לחץ על החץ לצד לחצן ' העתק ' ולאחר מכן לחץ על שכפל.

 2. אחת השקופית כפולים יצרת, הצבע על גבול של הטבלה, ולחץ על כדי לבחור את הטבלה כולה.

 3. בכרטיסיה בית ברצועת הכלים, בקבוצה לוח, לחץ על העתק.

 4. בקבוצה לוח, לחץ על החץ תחת הדבק ולאחר מכן לחץ על הדבקה מיוחדת.

 5. לחץ על תמונה (Enhanced Metafile) ולאחר מכן לחץ על אישור. (תבנית קובץ metafile משופר סיוע במניעה לפגוע באיכות התמונה הטבלה המודבק.)

 6. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על הקבוצה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצה תמונת לחצן .

  הפקודה פרק קבוצה בכרטיסיה ' עיצוב ' ברצועת הכלים של PowerPoint, תחת כלי תמונות.

  כאשר תתבקש להמיר את התמונה לאובייקט ציור של Microsoft Office, לחץ על כן. לקבלת מידע נוסף אודות תהליך ההמרה, לחץ על הצג עזרה.

 7. חזור על הפקודה פרק קבוצה פעם נוספת. נקודות אחיזה לבחירה יופיעו כל התאים בודדים בטבלה. לחץ מחוץ לטבלה כדי לנקות בחירות אלה.

 8. לחץ והחזק את מקש Ctrl לחוץ בעת ביצוע הבחירה חלקי הטבלה שברצונך להנפיש.

 9. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשה מתקדמת, לחץ על הוסף הנפשה כדי לפתוח את התפריט של אפשרויות הנפשה:

  • כדי שהצורות ייכנסו עם אפקט, הצבע על כניסה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף לצורות אפקט (כגון אפקט סיבוב), הצבע על הדגשה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף אפקט הגורם לצורות לצאת מהשקופית בנקודה מסוימת, הצבע על יציאה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף אפקט הגורם לצורות לנוע בתבנית מסוימת, הצבע על נתיבי תנועה ולאחר מכן לחץ על נתיב.

 10. בכרטיסיה תזמון, לחץ על אפשרויות נוספות שבהן ברצונך להשתמש, כגון משך או השהיה.

 11. חזור על שלבים 8 עד 10 עבור כל שאר הרכיבים של הטבלה שברצונך להנפיש בנפרד.

  להסיר את הטבלה המקורית מהשקופית כפולים, כך השקופית כפולים מכיל רק את הגירסה החדשה של קובץ metafile משופר של הטבלה בו.

עצה: אם אינך מעוניין להמיר את הטבלה לתמונה כדי להנפיש אותה, באפשרותך ליצור טבלאות נפרדות עבור כל חלק שאותו ברצונך להנפיש. לדוגמה, אם ברצונך שהנתונים בטבלה יטוסו פנימה בנפרד משורת הכותרת של הטבלה, על הטבלה הראשונה להכיל את המידע של שורת הכותרת ועל הטבלה השניה להכיל את הנתונים. יישר את הצדדים השמאליים של שתי הטבלאות ואת תחתית הטבלה הראשונה (שורת הכותרת) עם החלק העליון של הטבלה השניה (נתונים) כדי שייראו כטבלה אחת. לאחר מכן, החל הנפשות בנפרד על שתי הטבלאות כדי להשיג את האפקט הרצוי.

תמונה של שתי טבלאות המיושרות כך שייראו כטבלה אחת

1: להפריד שתי טבלאות לא מיושר

2: שתי טבלאות המיושרות כך שייראו כאחד

חשוב: הליך זה המרת טבלאות אובייקטי ציור והסרת כל האפקטים, כגון השתקפות, מסגרת משופעת של תא, צל או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם) שהחלת על הטבלה. אם ברצונך לעשות שימוש חוזר הטבלה בהמשך מצגת זו או במצגת אחרת, עליך ליצור עותק של השקופית תחילה.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה ולאחר מכן לחץ על בחר טבלה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק.

 3. בקבוצה לוח, לחץ על החץ תחת הדבק ולאחר מכן לחץ על הדבקה מיוחדת.

 4. לחץ על תמונה (Enhanced Metafile) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תבנית Enhanced Metafile מסייעת למנוע פגיעה באיכות של תמונת הטבלה שהודבקה.

 5. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על הקבוצה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצה תמונת לחצן .

  'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  כאשר תתבקש להמיר את התמונה לאובייקט ציור של Microsoft Office, לחץ על כן. לקבלת מידע נוסף אודות תהליך ההמרה, לחץ על הצג עזרה.

 6. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על הקבוצה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצה תמונת לחצן .

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 7. לחץ והחזק את CTRL תוך לחיצה חלקי הטבלה שברצונך להנפיש ולאחר מכן, בקבוצה סדר, לחץ על הקבוצה תמונת לחצן , ולאחר מכן לחץ על הקבוצה תמונת לחצן ברשימה הנפתחת.

 8. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

 9. בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית, לחץ על הוסף אפקט ולאחר מכן בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי שהצורות ייכנסו עם אפקט, הצבע על כניסה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף לצורות אפקט (כגון אפקט סיבוב), הצבע על הדגשה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף אפקט הגורם לצורות לצאת מהשקופית בנקודה מסוימת, הצבע על יציאה ולאחר מכן לחץ על אפקט.

  • כדי להוסיף אפקט הגורם לצורות לנוע בתבנית מסוימת, הצבע על נתיבי תנועה ולאחר מכן לחץ על נתיב.

 10. כדי לציין כיצד יש להחיל את האפקט על הצורה שלך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אפקט ההנפשה המותאם אישית ברשימה הנפשה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט.

 11. בכרטיסיות אפקט ותזמון, לחץ על האפשרויות שבהן ברצונך להשתמש.

עצה: אם אינך מעוניין להמיר את הטבלה לתמונה כדי להנפיש אותה, באפשרותך ליצור טבלאות נפרדות עבור כל חלק שאותו ברצונך להנפיש. לדוגמה, אם ברצונך שהנתונים בטבלה יטוסו פנימה בנפרד משורת הכותרת של הטבלה, על הטבלה הראשונה להכיל את המידע של שורת הכותרת ועל הטבלה השניה להכיל את הנתונים. יישר את הצדדים השמאליים של שתי הטבלאות ואת תחתית הטבלה הראשונה (שורת הכותרת) עם החלק העליון של הטבלה השניה (נתונים) כדי שייראו כטבלה אחת. לאחר מכן, החל הנפשות בנפרד על שתי הטבלאות כדי להשיג את האפקט הרצוי.

תמונה של שתי טבלאות המיושרות כך שייראו כטבלה אחת

1. שתי טבלאות נפרדות שאינן מיושרות

2. שתי טבלאות מיושרות כך שייראו כטבלה אחת

למידע נוסף

פורום קהילה: כיצד ניתן להנפיש טבלה …?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×