בצובר ייבוא אנשי קשר חיצוניים ל- Exchange Online

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

מאמר זה מיועד עבור מנהלי מערכת. האם אתה מנסה לייבא אנשי קשר לתיבת הדואר שלך? ראה ייבוא אנשי קשר ל- Outlook

האם החברה שלך כולל הרבה business אנשי הקשר הקיימים שברצונך לכלול בפנקס הכתובות המשותף (הנקראים גם רשימת כתובות כללית) ב- Exchange Online ? האם ברצונך להוסיף אנשי קשר חיצוניים כחברים בקבוצות תפוצה, בדיוק כפי שניתן עם משתמשים בתוך החברה שלך? אם כן, באפשרותך להשתמש Exchange Online PowerShell וקובץ CSV (ערכים מופרדים באמצעות פסיק) בצובר כדי לייבא אנשי קשר חיצוניים אל Exchange Online. הוא תהליך בן שלושה שלבים:

שלב 1: יצירת קובץ CSV המכיל מידע אודות אנשי הקשר חיצוניים

שלב 2: יצירת על אנשי קשר חיצוניים באמצעות PowerShell

שלב 3: הוספת מידע לכותרת המאפיינים של ה אנשי קשר חיצוניים

לאחר השלמת שלבים אלה כדי לייבא אנשי קשר, באפשרותך לבצע משימות נוספות אלה:

הוספת אנשי קשר חיצוניים נוספים

הסתרה של אנשי קשר חיצוניים מתוך פנקס הכתובות המשותף

שלב 1: יצירת קובץ CSV המכיל מידע אודות אנשי הקשר חיצוניים

השלב הראשון הוא ליצור קובץ CSV שמכיל מידע על כל איש קשר חיצוני שברצונך לייבא ל- Exchange Online.

 1. העתק את הטקסט הבא בקובץ טקסט בפנקס הרשימות, ושמור אותו בשולחן העבודה כקובץ csv באמצעות סיומת שם קובץ. csv; לדוגמה, ExternalContacts.csv.

  עצה: אם השפה שלך מכיל תווים מיוחדים (כגון å, äö בשוודית) שמור קובץ ה-CSV עם אחרים קידוד Unicode בעת שמירת הקובץ בפנקס הרשימות או UTF-8.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  השורה הראשונה או שורת כותרת, של קובץ ה-CSV מפרטת את המאפיינים של אנשי קשר שניתן להשתמש בהם במהלך הייבוא כדי Exchange Online. כל שם מאפיין מופרד באמצעות פסיק. כל שורה תחת שורת הכותרת מייצג את ערכי המאפיינים עבור ייבוא איש קשר חיצוני יחיד.

  הערה: טקסט זה כולל נתונים לדוגמה, באפשרותך למחוק. אך לא למחוק או לשנות את השורה הראשונה (כותרת עליונה). הוא מכיל את כל המאפיינים עבור אנשי הקשר החיצוני.

 2. פתח את קובץ ה-CSV ב- Microsoft Excel כדי לערוך את קובץ ה-CSV מכיוון שהיא מהווה לקלה הרבה יותר להשתמש ב- Excel כדי לערוך את קובץ ה-CSV.

 3. יצירת שורה עבור כל איש קשר שברצונך לייבא ל- Exchange Online. לאכלס כמה התאים ככל האפשר. מידע זה מוצג בפנקס הכתובות המשותף עבור כל איש קשר.

  חשוב: המאפיינים הבאים (שהן הפריטים ארבעת בשורת הכותרת) נדרשים כדי ליצור איש קשר חיצוני ושל חייב להיות מאוכלס בקובץ ה-CSV: ExternalEmailAddress, שםפרטי, שם פרטי, שם משפחה. פקודת PowerShell להפעיל בשלב 2 ישתמש את הערכים עבור מאפיינים אלה כדי ליצור את אנשי הקשר.

חזור לראש הדף

שלב 2: יצירת על אנשי קשר חיצוניים באמצעות PowerShell

השלב הבא הוא להשתמש בקובץ CSV שיצרת בשלב 1 ו- PowerShell כדי בצובר ייבוא אנשי קשר חיצוניים המפורטים בקובץ CSV כדי Exchange Online.

 1. PowerShell להתחבר לארגון Exchange Online. לקבלת הוראות מפורטות, ראה התחברות ל- Exchange Online PowerShell. הקפד להשתמש את שם המשתמש ואת הסיסמה עבור חשבון מנהל המערכת הכללי Office 365 בעת התחברות Exchange Online PowerShell.

 2. לאחר שתתחבר PowerShell Exchange Online, עבור אל התיקיה שולחן עבודה שבו שמרת את קובץ ה-CSV בשלב 1; לדוגמה C:\Users\Administrator\desktop.

 3. הפעל את הפקודה הבאה כדי ליצור את אנשי קשר חיצוניים:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  ייתכן שיחלוף זמן מה כדי ליצור אנשי קשר חדשים, בהתאם כמה שאתה מייבא. כאשר תסיים את הפקודה פועל, PowerShell מציגה רשימה של אנשי הקשר החדשים שנוצרו.

 4. כדי להציג את אנשי קשר חיצוניים חדשים, מעבר אל מרכז הניהול של Exchange (EAC) ולאחר מכן לחץ על נמענים > אנשי קשר.

  עצה: לקבלת הוראות להתחברות ל- EAC, ראה מרכז הניהול של Exchange ב- Exchange Online.

 5. במידת הצורך, לחץ על רענן סמל רענון כדי לעדכן את הרשימה ולראות את אנשי קשר חיצוניים שיובאו.

  אנשי הקשר המיובאים יופיע בפנקס הכתובות המשותף ב- Outlook ו- Outlook באינטרנט.

  הערה: באפשרותך גם להציג את אנשי הקשר במרכז הניהול Office 365 על-ידי מעבר אל משתמשים > אנשי קשר.

חזור לראש הדף

שלב 3: הוספת מידע לכותרת המאפיינים של ה אנשי קשר חיצוניים

לאחר שתפעיל את הפקודה בשלב 2, נוצרים על אנשי קשר חיצוניים, אך הן אינן מכילות את פרטי איש הקשר או הארגון, שהוא המידע מתוך ביותר התאים בקובץ ה-CSV. הסיבה לכך היא בעת יצירת אנשי קשר חיצוניים חדשים, רק את המאפיינים הנדרשים מאוכלסים. אל תדאג אם אין לך כל המידע מאוכלסים בקובץ ה-CSV. אם היא אינה קיימת, לא ניתן להוסיף אותה.

 1. PowerShell להתחבר לארגון Exchange Online. לקבלת הוראות מפורטות, ראה התחברות ל- Exchange Online PowerShell.

 2. עבור אל התיקיה שולחן עבודה שבו שמרת את קובץ ה-CSV בשלב 1; לדוגמה C:\Users\Administrator\desktop.

 3. הפעל את הפקודות שני הבאות כדי להוסיף את המאפיינים הנוספים מתוך קובץ ה-CSV אנשי הקשר החיצוני שיצרת בשלב 2.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  הערה: הפרמטר Manager עשויה להיות בעייתי. אם התא ריק בקובץ ה-CSV, תקבל שגיאה ושום פרט המאפיין יתווסף לאיש הקשר. אם אין לך צורך לציין מנהל, פשוט למחוק –Manager $_.Manager מהפקודה PowerShell הקודם.

  שנית, ייתכן שיחלוף זמן מה כדי לעדכן את אנשי הקשר, בהתאם כמה ייבוא בשלב 1.

 4. כדי לוודא כי במאפייני נוספו אנשי הקשר:

  1. ב- EAC, עבור אל נמענים > אנשי קשר.

  2. לחץ על איש קשר ולאחר מכן לחץ על עריכת סמל 'ערוך' כדי להציג את המאפיינים של איש הקשר.

תשובה נכונה. משתמשים יכולים לראות את אנשי הקשר ומידע נוסף את פנקס הכתובות Outlook ו- Outlook באינטרנט.

חזור לראש הדף

הוספת אנשי קשר חיצוניים נוספים

באפשרותך לחזור על שלבים 1 עד 3 שלב להוספת אנשי קשר חיצוניים חדשים ב- Exchange Online. אתה או המשתמשים בחברה שלך באפשרותך פשוט להוסיף שורה חדשה בקובץ CSV עבור איש הקשר החדש. לאחר מכן תוכל להפעיל את הפקודות PowerShell משלב 2 ושלב 3 כדי ליצור ולהוסיף מידע אנשי הקשר החדשה.

הערה: בעת הפעלת הפקודה כדי ליצור אנשי קשר חדשים, ייתכן שתקבל שגיאה המציינת כי אנשי הקשר שנוצרו בגירסאות קודמות כבר קיים. אך נוצרת קשר חדשים יתווספו לקובץ CSV.

הסתרה של אנשי קשר חיצוניים מתוך פנקס הכתובות המשותף

חברות מסוימות עשוי להשתמש במספר אנשי קשר חיצוניים רק כך שניתן יהיה להוסיף כחברים בקבוצות תפוצה. בתרחיש זה, ייתכן שהם שתרצה להסתיר אנשי קשר חיצוניים מתוך פנקס הכתובות המשותף. להלן אופן.

 1. PowerShell להתחבר לארגון Exchange Online. לקבלת הוראות מפורטות, ראה התחברות ל- Exchange Online PowerShell.

 2. כדי להסתיר איש קשר חיצוני יחיד, הפעל את הפקודה הבאה.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  לדוגמה, כדי להסתיר Pilar Pinilla מתוך פנקס הכתובות המשותף, הפעל פקודה זו:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. כדי להסתיר את כל אנשי הקשר חיצוניים מתוך פנקס הכתובות המשותף, הפעל פקודה זו:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

לאחר שתסתיר אותם, אנשי קשר חיצוניים שאינן מוצגות בפנקס הכתובות המשותף, אך עדיין תוכל להוסיף אותם כחברים קבוצת תפוצה.

חזור לראש הדף

למידע נוסף

עזרה של דואר אלקטרוני ב- Office 365 - מנהל מערכת

ניהול Office 365 ו- Exchange Online באמצעות Windows PowerShell

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×