בעיות תאימות נוסחאות ב- Excel

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

בודק התאימות מצא בעיית תאימות אחת או יותר הקשורה לנוסחה בגירסאות קודמות של Microsoft Excel.

החל מ- Excel 2007, כברירת מחדל, בודק התאימות בודק אם קיימות בעיות עם גירסאות קודמות של Excel. אם רק שאתה מעוניין בו גירסה ספציפית, נקה את תיבות הסימון עבור גירסאות אחרות.

הדו-שיח של בודק התאימות של Excel

חשוב: 

  • אם אתה רואה בעיות ברשימה אובדן פונקציונליות משמעותי, טפל בהן לפני שמירת הקובץ, כדי שתוכל למנוע אובדן נתונים לצמיתות או פונקציונליות שגויה.

  • בעיות ברשימה פגיעה משנית באמינות אינן מחייבות פתרון לפני שאתה ממשיך בשמירת חוברת העבודה - נתונים או פונקציונליות לא יאבדו, אך ייתכן שחוברת העבודה לא תיראה או לא תפעל בדיוק באותו אופן כשתפתח אותה בגירסה קודמת של Excel.

עצה: אם יש בעיות רבות שעליך לחקור, בחר באפשרות העתק לגיליון חדש. השתמש בגיליון החדש דוח תאימות כדי לעבור על כל אחת מהבעיות.

במאמר זה

בעיות הגורמות לאובדן משמעותי של פונקציונליות

בעיות הגורמות לאובדן איכות מינימלי

בעיות הגורמות לאובדן משמעותי של פונקציונליות

בעיה

פתרון

כמה מגליונות העבודה מכילים כמות גדולה יותר של נוסחאות מערך המפנות לגליונות עבודה אחרים מזו הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. חלק מנוסחאות מערך אלה לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 ואילך, מערכים של חוברת עבודה המפנים לגליונות עבודה אחרים מוגבלים רק על-ידי הזיכרון הזמין, אך ב- Excel 97-2003, גליונות עבודה יכולים להכיל רק עד 65,472 מערכים של חוברת עבודה המפנים לגליונות עבודה אחרים. חוברת העבודה מערכים מעבר למגבלה המרבית יומרו ולהציג #VALUE! שגיאות.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים נוסחאות מערך שמפנות לגליון עבודה אחר ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ .

נוסחאות מסוימות מכילות מערכים עם רכיבים רבים יותר מהכמות הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. מערכים בעלי למעלה מ- 256 עמודות או 65,536 שורות לא יישמרו והם עשויים להחזיר תוצאות שונות.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 ואילך, באפשרותך להשתמש בנוסחאות מערך המכילות רכיבים עבור יותר מ- 256 עמודות ו- 65,536 שורות. ב- Excel 2007, פעולה זו חורג מן הגבול של רכיבי מערך ועשויה להחזיר תוצאות שונות.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים נוסחאות מערך בעלות רכיבים רבים יותר מהכמות הנתמכת בגירסאות קודמות של Excel ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

חלק מהנוסחאות מכילות כמות גדולה יותר של ערכים, הפניות ו/או שמות מזו הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות אלה לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 ואילך, האורך המרבי של תוכן נוסחה הוא 8,192 תווים ולאחר האורך המרבי הפנימי הנוסחה הוא 16,384 בתים. ב- Excel 97-2003, האורך המרבי של תוכן נוסחה הוא 1,024 תווים, והוא האורך המרבי הפנימי הנוסחה 1,800 בתים. כאשר השילוב של הארגומנטים של הנוסחה (כולל ערכים, הפניות ו/או שמות) חורג מהמגבלות המרביות של Excel 97-2003, הנוסחאות יביא #VALUE! שגיאות בעת שמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ קודמת של Excel.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות החורגות ממגבלות אורך הנוסחה המרבי של Excel 97-2003 ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ .

חלק מהנוסחאות כוללות רמות קינון רבות יותר מכפי שנתמך על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות הכוללות יותר משבע רמות קינון לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 ואילך, נוסחה יכולה להכיל עד 64 רמות קינון, אך ב- Excel 97-2003, רמות הקינון המרביות הן 7 בלבד.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות עם יותר מ- 7 רמות קינון ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ .

חלק מהנוסחאות מכילות פונקציות הכוללות ארגומנטים רבים יותר מהכמות הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות הכוללות יותר מ- 30 ארגומנטים לכל פונקציה לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 ואילך, נוסחה יכולה להכיל עד 255 ארגומנטים, אך ב- Excel 97-2003, המגבלה המרבית של הארגומנטים בנוסחה היא 30 בלבד.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות עם יותר מ- 30 ארגומנטים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ .

חלק מהנוסחאות משתמשות באופרנדים רבים יותר מכפי שמתירה תבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות אלה לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 ואילך, המספר המרבי של אופרנדים שניתן להשתמש בהם בנוסחאות הוא 1,024, אך ב- Excel 97-2003, המגבלה המרבית של אופרנדים בנוסחאות היא 40 בלבד.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות עם יותר מ- 40 אופרנדים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ .

חלק מהנוסחאות מכילות פונקציות הכוללות ארגומנטים רבים יותר מהכמות הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות הכוללות יותר מ- 29 ארגומנטים לכל פונקציה לא יישמרו ויומרו לשגיאות ‎#VALUE!‎ .

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 ואילך, ידי הפונקציה (UDF) שאתה יוצר באמצעות Visual Basic for Applications (VBA) יכולה להכיל עד 60 ארגומנטים, אך ב- Excel 97-2003, מספר הארגומנטים בפונקציות הם מוגבל על-ידי VBA ל- 29 בלבד.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים פונקציות המשתמשות בלמעלה מ- 29 ארגומנטים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#VALUE!‎ . ייתכן שיהיה עליך להשתמש בקוד VBA כדי לשנות פונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש.

אחת או יותר מהפונקציות בחוברת עבודה זו אינן זמינות בגירסאות קודמות של Excel.  בעת חישובן מחדש בגירסאות קודמות, פונקציות אלה יחזירו שגיאת ‎#NAME?‎ במקום התוצאות הנוכחיות שלהן.

מהי משמעות הדבר    Excel 2007 וגירסאות מתקדמות יותר ספק חדש ופונקציות ששמן השתנה. מאחר פונקציות אלה אינן זמינות ב- Excel 97-2003, הם יחזירו #NAME? שגיאה במקום התוצאות הצפויות בעת פתיחת חוברת העבודה בגירסה הקודמת של Excel..

במקרים מסוימים, התחילית ‎_xlfn נוספת לנוסחה, לדוגמה ‎=_xlfn.IFERROR (1,2)‎.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים פונקציות שאינן זמינות בגירסאות קודמות של Excel ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להימנע משגיאות ‎#NAME?‎ .

זמינות פונקציות תאימות עבור כל הפונקציות ששמן השתנה. כדי להימנע משגיאות, באפשרותך להשתמש בפונקציות אלה במקום זאת.

ניתן להחליף פונקציות חדשות בפונקציות מתאימות הזמינות בגירסאות קודמות של Excel. באפשרותך גם להסיר נוסחאות המשתמשות בפונקציות חדשות על-ידי החלפתן בתוצאות הנוסחאות.

חלק מהנוסחאות כוללות הפניות לטבלאות שתבנית הקובץ שנבחרה אינה תומכת בהן. הפניות אלו יומרו להפניות תאים.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 ואילך, באפשרותך להשתמש בהפניות מובנות כדי להפוך את הנתונים לקלה הרבה יותר ואינטואיטיבי יותר לעבוד עם טבלה בעת שימוש בנוסחאות המפנות לטבלה, או לחלקים של טבלה, או את הטבלה כולה. תכונה זו אינה נתמכת ב- Excel 97-2003, והן הפניות מובנות יומרו להפניות לתאים.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות עם הפניות מובנות לטבלאות כדי שתוכל להפוך אותן להפניות לתא שבהן ברצונך להשתמש.

חלק מהנוסחאות מכילות הפניות לטבלאות בחוברות עבודה אחרות שאינן פתוחות כעת במופע זה של Excel. הפניות אלו יומרו ל- ‎#REF בעת שמירה בתבנית Excel 97-2003 מאחר שאין אפשרות להמירן להפניות לגליון.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 ואילך, באפשרותך להשתמש בהפניות מובנות כדי להפוך את הנתונים לקלה הרבה יותר ואינטואיטיבי יותר לעבוד עם טבלה בעת שימוש בנוסחאות המפנות לטבלה, או לחלקים של טבלה, או את הטבלה כולה. תכונה זו אינה נתמכת ב- Excel 97-2003, והן הפניות מובנות יומרו להפניות לתאים. עם זאת, אם ההפניות המובנות מצביעות לטבלאות בחוברות עבודה אחרות שאינן פתוחות כעת, הן יומרו ויוצגו כשגיאות #REF.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים המכילים נוסחאות עם הפניות מובנות לטבלאות בחוברות עבודה אחרות, כדי שתוכל לשנות אותן כדי להימנע משגיאות ‎#REF.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כללי אימות נתונים המפנים ליותר מ- 8,192 אזורי תאים שאינם רציפים. כללי אימות נתונים אלה לא יישמרו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 ואילך, באפשרותך להפנות כללי אימות נתונים ליותר מ- 8,192 אזורי תאים שאינם רציפים. ב- Excel 97-2007, כלל אימות נתונים מסוג זה אינו נתמך ולא תהיה זמינה.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים כללי אימות נתונים המפנים ליותר מ- 8,192 אזורי תאים שאינם רציפים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כללי אימות נתונים המפנים לערכים בגליונות עבודה אחרים. לא תהיה תמיכה בכללי אימות נתונים אלה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 ואילך, באפשרותך להשתמש כללי אימות נתונים המפנים לערכים בגליונות עבודה אחרים. ב- Excel 97-2007, אימות נתונים מסוג זה אינו נתמך, ולא ניתן להציגם בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי אימות הנתונים נותרים זמינים בחוברת העבודה ולהציג מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2010 ואילך, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 97-2007.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים כללי אימות נתונים המפנים לערכים בגליונות עבודה אחרים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים בכרטיסיה הגדרות של תיבת הדו-שיח אימות נתונים (בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים).

חוברת עבודה זו מכילה טווח איחוד נתונים עם הפניות לתאים מחוץ למגבלות השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה. הפניות נוסחה לנתונים באזור זה יותאמו וייתכן כי לא יוצגו כראוי בגירסה קודמת של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 ואילך, טווחי איחוד נתונים יכולה להכיל נוסחאות המפנות לנתונים שמחוץ למגבלת השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה. ב- Excel 97-2003, גודל גליון הנתונים הוא רק 256 עמודות על 65,536 שורות. הפניות נוסחה לנתונים בתאים שמחוץ ממגבלה זו עמודה ושורה מותאמים ושייתכן שלא יוצגו כראוי.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר טווחי איחוד נתונים המכילים הפניות נוסחה לנתונים מחוץ למגבלת השורות והעמודות של Excel 97-2003 ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

חוברת עבודה זו מכילה תיאורים מותאמים אישית עבור פונקציות VBA המוגדרות על-ידי המשתמש. כל התיאורים המותאמים אישית יוסרו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2010 ואילך, באפשרותך להשתמש Visual Basic for Applications (VBA) ליצירת פונקציות המוגדרות (Udf) עם התיאורים המותאמים אישית. התיאורים המותאמים אישית אינם נתמכים ב- Excel 97-2007 ויוסרו.

מה יש לעשות    אין צורך בפעולה כלשהי מכיוון שכל התיאורים המותאמים אישית יוסרו.

לראש הדף

בעיות הגורמות לאובדן איכות מינימלי

בעיה

פתרון

חלק מנוסחאות המערך בחוברת עבודה זו מפנות לעמודה שלמה. בגירסאות קודמות של Excel, ייתכן שנוסחאות אלו יומרו לשגיאות ‎#NUM!‎ בעת חישוב מחדש שלהן.

מהי משמעות הדבר    נוסחאות מערך המפנות לעמודה שלמה ב- Excel 2007 ואילך יומרו ויוצגו # #NUM! שגיאות בעת חישוב מחדש ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר נוסחאות מערך המפנות לעמודה שלמה כדי שתוכל לבצע את השינויים הדרושים למניעת שגיאות ‎#NUM.

שם מוגדר אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל נוסחאות המשתמשות ביותר מ- 255 התווים המורשים בתבנית הקובץ שנבחרה. נוסחאות אלה יישמרו אך ייחתכו בעת עריכתן בגירסאות קודמות של Excel.

מה המשמעות    כאשר טווחים בעלי שם בנוסחאות חורגים ממגבלת 255 התווים הנתמכת ב- Excel 97-2003, הנוסחה תפעל כראוי, אך היא תיחתך בתיבת הדו-שיח שם ולא ניתן יהיה לערוך אותה.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים טווחים בעלי שם בנוסחאות ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כך שמשתמשים יוכלו לערוך את הנוסחאות ב- Excel 97-2003.

חלק מהנוסחאות בחוברת עבודה זו מקושרות לחוברות עבודה אחרות שהינן סגורות. בעת ביצוע חישוב מחדש של נוסחאות אלו בגירסאות קודמות של Excel ללא פתיחה של חוברות העבודה המקושרות, לא תהיה אפשרות להחזיר את התווים שמעבר למגבלת 255 התווים.

מה המשמעות    כאשר נוסחאות בחוברת עבודה מקושרות לחוברות עבודה אחרות שהינן סגורות, הן יכולות להציג עד 255 תווים בלבד בעת חישובן מחדש ב- Excel 97-2003. ייתכן שתוצאות הנוסחה ייחתכו.

מה יש לעשות    חפש את התאים המכילים נוסחאות המקשרות לחוברות עבודה אחרות שהינן סגורות כדי שתוכל לאמת את הקישורים ולבצע את השינויים הדרושים כדי להימנע מתוצאות המציגות נוסחאות חתוכות ב- Excel 97-2003.

נוסחת אימות נתונים כוללת יותר מ- 255 תווים.

מה המשמעות    כאשר נוסחאות אימות נתונים חורגות מהמגבלה של 255 תווים הנתמכת ב- Excel 97-2003, הנוסחה תפעל כראוי, אך היא תיחתך ולא ניתן יהיה לערוך אותה.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים נוסחאות לאימות נתונים ולאחר מכן השתמש בפחות תווים בנוסחה כך שמשתמשים יוכלו לערוך אותן ב- Excel 97-2003.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×