בעיות תאימות גליון עבודה

חשוב: 

  • לפני שמירת חוברת עבודה של Excel 2007 או גירסה מתקדמת יותר בתבנית קובץ מוקדמת יותר, עליך לטפל בבעיות הגורמות לאובדן משמעותי של פונקציונליות כדי שתוכל למנוע אובדן נתונים לצמיתות או פונקציונליות שגויה. בודק התאימות של Excel יכול לעזור לך לזהות בעיות פוטנציאליות.

  • בעיות הגורמות לאובדן איכות מינימלי עשויות לחייב או לא לחייב פתרון לפני שאתה ממשיך בשמירת חוברת העבודה – נתונים או פונקציונליות לא יאבדו, אך ייתכן שחוברת העבודה לא תיראה זהה או לא תפעל באותו אופן כשתפתח אותה בגירסה קודמת של Microsoft Excel.

בודק התאימות יופעל באופן אוטומטי כאשר תנסה לשמור חוברת עבודה בתבנית ‎.xls של Excel 97-2003. אם אינך מודאג לגבי בעיות פוטנציאליות, באפשרותך לבטל את בודק התאימות.

בודק התאימות, המציג גירסאות לבדיקה

לקבלת מידע נוסף על בודק התאימות, ראה שמירת חוברת עבודה של Excel לצורך תאימות לגירסאות קודמות של Excel.

במאמר זה

בעיות הגורמות לאובדן משמעותי של פונקציונליות

בעיות הגורמות לאובדן איכות מינימלי

בעיות הגורמות לאובדן משמעותי של פונקציונליות

בעיה

פתרון

גליון עבודה זה מכיל נתונים בתאים שמחוץ למגבלת השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה. נתונים מעבר ל- 65,536 ‎שורות על 256 עמודות לא יישמרו. הפניות נוסחה לנתונים באזור זה יחזירו שגיאת ‎#REF!‎.

מה המשמעות   החל מ- Excel 2007, גודל גליון העבודה הוא 1,048,576 שורות על 16,384 עמודות, אך Excel 97-2003 כולל רק 65,536 שורות על 256 עמודות. נתונים בתאים שמחוץ למגבלת השורות והעמודות יאבדו ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש לאיתור התאים והטווחים שמחוץ למגבלות השורות והעמודות, בחר שורות ועמודות אלה ולאחר מכן מקם אותן בתוך מגבלות העמודות והשורות של גליון העבודה או בגליון עבודה אחר באמצעות הפקודות גזור והדבק.

בודק התאימות

חוברת עבודה זו מכילה תרחישים עם הפניות לתאים הנמצאים מחוץ למגבלות השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה. תרחישים אלה לא יישמרו בתבנית הקובץ שנבחרה.

מה המשמעות    תרחיש בגליון העבודה מפנה לתא שנמצא מחוץ למגבלת השורות והעמודות של Excel 97-2003 ‏(65,536 עמודות על 256 שורות) ואינו זמין עוד כאשר אתה ממשיך לשמור את חוברת העבודה בגירסה הקודמת של Excel.

מה יש לעשות    במנהל התרחישים, חפש את התרחיש המכיל הפניה שנמצאת מחוץ למגבלת השורות והעמודות של הגירסה הקודמת של Excel ולאחר מכן שנה את ההפניה למיקום שאינו חורג מהמגבלה.

בכרטיסיה נתונים, בקבוצה כלי נתונים, לחץ על ניתוח 'מה-אם' > מנהל התרחישים. בתיבה תרחישים, אתר את התרחיש שגורם לבעיית התאימות ולאחר מכן ערוך את ההפניה שלו.

חוברת עבודה זו מכילה תאריכים בתבנית לוח שנה שאינה נתמכת על-ידי תבנית הקובץ הנבחרת. תאריכים אלה יוצגו כתאריכים לועזיים.

מה המשמעות    החל מ- Excel 2007, ניתן ליצור תבניות מותאמות אישית של לוח שנה בינלאומי, כגון לוח שנה עברי ירחי, לוח שנה יפני ירחי, לוח שנה סיני ירחי, לוח שנה של תקופת סאקה, גלגל המזלות הסיני, גלגל המזלות הקוריאני, רוקויו ירחי וקוריאני ירחי. עם זאת, ב- Excel 97-2003 אין תמיכה בתבניות לוח שנה אלה.

מה יש לעשות    כדי להימנע מאובדן פונקציונליות, עליך לשנות את תבנית לוח השנה לשפה (או אזור) הנתמכת ב- Excel 97-2003.

חוברת עבודה זו מכילה תאריכים בתבנית לוח שנה שאינה נתמכת על-ידי תבנית הקובץ הנבחרת. יש לערוך תאריכים אלה באמצעות לוח השנה הלועזי.

מה המשמעות    החל מ- Excel 2007, ניתן להחיל סוג לוח שנה שאינו מערבי, כגון לוח שנה תאילנדי בודהיסטי או ערבי איסלמי. ב- Excel 97-2003, ניתן לערוך סוגים אלה בלוח שנה לועזי בלבד.

מה יש לעשות    כדי להימנע מאובדן פונקציונליות, עליך לשנות את תבנית לוח השנה לשפה (או אזור) הנתמכת ב- Excel 97-2003.

חוברת עבודה זו מכילה כמות גדולה יותר של תאים עם נתונים מזו הנתמכת בגירסאות קודמות של Excel. לגירסאות קודמות של Excel לא תהיה אפשרות לפתוח חוברת עבודה זו.

מה המשמעות    החל מ- Excel 2007, המספר הכולל של בלוקי תאים (CLB) זמינים מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין. ב- Excel 97-2003, המספר הכולל של בלוקי תאים (CLB) זמינים מוגבל ל- 64,000 בלוקי תאים במופע של Excel.

בלוק תאים כולל 16 שורות של גליון עבודה. אם כל השורות בגליון עבודה מכילות נתונים, יהיו 4,096 בלוקי תאים (CLB) בגליון עבודה זה, ורק 16 גליונות עבודה כאלה יכולים להיות במופע יחיד של Excel (ללא קשר למספר חוברות העבודה הפתוחות ב- Excel).

מה יש לעשות    כדי לוודא שחוברת העבודה אינה חורגת מהמגבלה של 64,000 בלוקי תאים (CLB) ושניתן לפתוח אותה ב- Excel 97-2003, עליך לעבוד במצב תאימות ב- Excel 2007 ואילך לאחר שמירת חוברת העבודה בתבנית הקובץ של Excel 97-2003. במצב תאימות, Excel עוקב אחר מספר בלוקי התאים בחוברת העבודה הפעילה.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל תרשים זעיר. תרשימים זעירים לא יישמרו.

מה המשמעות    ב- Excel 97-2010, תרשימים זעירים אינם מוצגים בגליון העבודה.

עם זאת, כל התרשימים הזעירים נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2010 ואילך.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים תרשימים זעירים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים. לדוגמה, באפשרותך להחיל עיצוב מותנה במקום או בנוסף לתרשימים הזעירים אשר לא יוצגו בגירסאות קודמות של Excel.

קובץ זה כלל במקור תכונות שלא זוהו על-ידי גירסה זו של Excel. תכונות אלה לא יישמרו.

מה המשמעות    תכונות ששימשו בחוברת עבודה זו אינן זמינות בגירסאות Excel הקודמות ל- Excel 2007 ‏(Excel 97-2003), והן יאבדו.

מה יש לעשות    אם ידוע לך אילו תכונות עשויות להיות אלה הגורמות לבעיה זו, הסר או החלף אותן אם הדבר אפשרי ולאחר מכן שמור את הקובץ בתבנית הקובץ הרצויה.

קובץ זה כלל במקור תכונות שלא זוהו על-ידי גירסה זו של Excel. תכונות אלה לא יישמרו בעת שמירת קובץ OpenXML בתבנית הקובץ XLSB ולהיפך.

מה המשמעות    תכונות ששימשו בחוברת עבודה זו לא יהיו זמינות ב- Excel 2007 בעת שמירת קובץ OpenXML בתבנית Excel Binary Workbook ‏(‎.xlsb) ולהיפך. כאשר תמשיך בשמירת הקובץ, תכונות אלה יאבדו.

מה יש לעשות    אם ידוע לך אילו תכונות עשויות להיות אלה הגורמות לבעיה זו, הסר או החלף אותן אם הדבר אפשרי ולאחר מכן שמור את הקובץ בתבנית הקובץ הרצויה.

לראש הדף

בעיות הגורמות לאובדן איכות מינימלי

בעיה

פתרון

גירסאות קודמות של Excel אינן תומכות בעיצוב צבע בטקסט של כותרות עליונות ותחתונות. פרטי עיצוב הצבע יוצגו כטקסט רגיל בגירסאות קודמות של Excel.

מה המשמעות    החל מ- Excel 2007, ניתן להחיל עיצוב צבע על טקסט של כותרות עליונות ותחתונות. לא ניתן להשתמש בעיצוב צבע בכותרות עליונות ותחתונות ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    בבודק התאימות, לחץ על תקן אם ברצונך להסיר את עיצוב הצבע.

בודק התאימות

חוברת עבודה זו מכילה גליונות עבודה הכוללים כותרות עליונות ותחתונות בעמוד הראשון או בעמודים הזוגיים. אין אפשרות להציג את הכותרות העליונות והתחתונות הללו בגירסאות קודמות של Excel.

מה המשמעות    החל מ- Excel 2007, ניתן להציג טקסט שונה של כותרות עליונות ותחתונות בעמודים זוגיים או בעמוד הראשון. ב- Excel 97-2003, לא ניתן להציג כותרות עליונות ותחתונות של עמודים זוגיים או של העמוד הראשון, אך הן עדיין זמינות להצגה בעת פתיחה חוזרת של חוברת העבודה ב- Excel 2007.

מה יש לעשות    אם אתה שומר חוברת עבודה בתבנית קובץ של Excel 97-2003 לעתים קרובות, מומלץ שלא תציין כותרות עליונות ותחתונות של עמוד ראשון או עמודים זוגיים עבור חוברת עבודה זו.

חלק מהתאים או הסגנונות בחוברת עבודה זו מכילים עיצוב שתבנית הקובץ שנבחרה אינה תומכת בו. תבניות אלו יומרו לתבנית הקרובה ביותר הזמינה.

מה המשמעות    החל מ- Excel 2007, זמינות עבורך אפשרויות שונות של עיצוב תא או סגנון תא, כגון אפקטים מיוחדים וצללים. אפשרויות אלה אינן זמינות ב- Excel 97-2003.

מה יש לעשות    כאשר תמשיך לשמור את חוברת העבודה, Excel יחיל את העיצוב הקרוב ביותר הזמין, שעשוי להיות זהה לעיצוב אחר שהחלת על פריט אחר. כדי להימנע מעיצובים כפולים, באפשרותך לשנות או להסיר את עיצובי התא וסגנונות התא שאינם נתמכים לפני שמירת חוברת העבודה בתבנית הקובץ של Excel 97-2003.

חוברת עבודה זו מכילה מספר גדול יותר של עיצובי תא ייחודיים מזה הנתמך על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. חלק מעיצובי התאים לא יישמרו.

מה המשמעות    החל מ- Excel 2007, ניתן להשתמש ב- 64,000 עיצובי תא ייחודיים, אך ב- Excel 97-2003, ניתן להשתמש רק ב- 4,000 עיצובי תא ייחודיים לכל היותר. עיצובי תא ייחודיים כוללים כל שילוב ספציפי של עיצוב שמוחל על חוברת עבודה.

מה יש לעשות    כדי להימנע מאובדן עיצובי תא ספציפיים שברצונך שיישארו זמינים ב- Excel 97-2003, באפשרותך להסיר עיצובי תא שלא חשוב לך לשמור.

חוברת עבודה זו מכילה מספר גדול יותר של עיצובי גופן ייחודיים מזה הנתמך על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. חלק מעיצובי הגופן לא יישמרו.

מה המשמעות    החל מ- Excel 2007, זמינים עבורך 1,024 סוגי גופנים כלליים, ובאפשרותך להשתמש בעד 512 מהם בכל חוברת עבודה. Excel 97-2003 תומך במספר קטן יותר של תבניות גופן ייחודיות.

מה ניתן לעשות    כדי להימנע מאובדן עיצובי גופן ספציפיים שברצונך שיישארו זמינים ב- Excel 97-2003, באפשרותך להסיר עיצובי גופן שאינם חיוניים לך.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

שמירת חוברת עבודה של Excel לצורך תאימות לגירסאות קודמות של Excel

עיצוב ותכונות ב- Excel שאינם מועברים לתבניות קובץ אחרות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×