בעיות תאימות בעיצוב מותנה

בודק התאימות מצא בעיית תאימות אחת או יותר הקשורה לעיצוב מותנה.

חשוב: לפני שתמשיך בשמירת חוברת העבודה בתבנית קובץ מוקדמת יותר, עליך לטפל בבעיות הגורמות לאובדן משמעותי של פונקציונליות כדי שתוכל למנוע אובדן נתונים לצמיתות או פונקציונליות שגויה.

בעיות הגורמות לאובדן איכות מינימלי עשויות לחייב או שלא לחייב פתרון לפני שאתה ממשיך בשמירת חוברת העבודה - נתונים או פונקציונליות לא יאבדו, אך ייתכן שחוברת העבודה לא תיראה או לא תפעל באותו אופן כשתפתח אותה בגירסה קודמת של Microsoft Excel.

במאמר זה

בעיות הגורמות לאובדן משמעותי של פונקציונליות

בעיות הגורמות לאובדן איכות מינימלי

בעיות הגורמות לאובדן משמעותי של פונקציונליות

בעיה

פתרון

חלק מהתאים כוללים עיצובים מותנים רבים יותר מהכמות הנתמכת על-ידי תבנית הקובץ שנבחרה. רק שלושת התנאים הראשונים יוצגו בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2016 וב- Excel 2013, עיצוב מותנה יכול להכיל עד שישים וארבעה תנאים, אך ב- Excel 97-2003, יופיעו שלושת התנאים הראשונים בלבד.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים שמוחל עליהם עיצוב מותנה המשתמשים ביותר משלושה תנאים ולאחר מכן בצע את השינויים הנדרשים כדי להשתמש בלא יותר משלושה תנאים.

חלק מהתאים כוללים טווחי עיצוב מותנה חופפים. גירסאות קודמות של Excel לא יעריכו את כל כללי העיצוב המותנה בתאים החופפים. התאים החופפים יציגו עיצוב מותנה שונה.

מהי משמעות הדבר    טווחים חופפים של עיצוב מותנה אינם נתמכים ב- Excel 97-2003 והעיצוב המותנה אינו מוצג כצפוי.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים בעלי טווחים חופפים של עיצוב מותנה ולאחר מכן בצע את השינויים הנדרשים כדי למנוע חפיפה.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל סוג עיצוב מותנה שאינו נתמך בגירסה קודמת של Excel, כגון סרגלי נתונים, סרגלי צבעים או ערכות סמלים.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 97-2003, לא תראה סוגי עיצוב מותנה, כגון סרגלי נתונים, סרגלי צבעים, ערכות סמלים, ערכים המדורגים עליונים או תחתונים, ערכים מעל או מתחת לממוצע, ערכים ייחודיים או כפולים והשוואת עמודות טבלה כדי לקבוע אילו תאים יעוצבו.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים בעלי סוגי עיצוב מותנה חדשים ב- Excel 2016, ולאחר מכן בצע את השינויים הנדרשים כדי להשתמש רק בסוגי עיצוב הנתמכים בגירסאות הקודמות של Excel.

חלק מהתאים מכילים עיצוב מותנה שבו האפשרות עצור אם נכון אינה מסומנת. גירסאות קודמות של Excel אינן מזהות אפשרות זו ויעצרו לאחר התנאי הנכון הראשון.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 97-2003, אין אפשרות לבצע עיצוב מותנה ללא הפסקה ברגע שמתקיימת עמידה בתנאים. עיצוב מותנה אינו מוחל עוד לאחר שהתנאי הראשון מוגדר כנכון.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה כאשר האפשרות עצור אם נכון אינה מסומנת ולאחר מכן לחץ על תקן כדי לפתור את בעיית התאימות.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל סוג עיצוב מותנה בטווח שאינו סמוך (כגון N עליון/תחתון, ‎N%‎ עליון/תחתון, מעל/מתחת לממוצע או מעל/מתחת לסטיית התקן). גירסאות קודמות של Excel אינן תומכות באפשרות זו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה לא יופיע בתאים שאינם סמוכים.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים סוג עיצוב מותנה בטווח שאינו סמוך ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי להשתמש בכללי עיצוב מותנה הזמינים בגירסאות קודמות של Excel.

חלק מטבלאות PivotTable בחוברת עבודה זו מכילות עיצוב מותנה שייתכן שלא יפעל כראוי בגירסאות קודמות של Excel. כללי העיצוב המותנה לא יציגו את אותן תוצאות כאשר תשתמש בטבלאות PivotTable אלה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    תוצאות עיצוב מותנה שיוצגו בדוחות PivotTable של Excel 97-2003 לא יהיו זהות לאלה שיוצגו בדוחות PivotTable של Excel 2016 ו- Excel 2013.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר שדות של דוחות PivotTable המכילים כללי עיצוב מותנה ולאחר מכן החל כללי עיצוב מותנה הזמינים בגירסאות קודמות של Excel.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל עיצוב מותנה המפנה לערכים בגליונות עבודה אחרים. לעיצובים מותנים אלה לא תהיה תמיכה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2016, ב- Excel 2013 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המפנה לערכים בגליונות עבודה אחרים אינו מוצג.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה המפנה לערכים בגליונות עבודה אחרים ולאחר מכן החל עיצוב מותנה שאינו מפנה לערכים בגליונות עבודה אחרים.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל עיצוב מותנה המשתמש בעיצוב 'טקסט המכיל' עם הפניה לתא או עם נוסחה. לעיצובים מותנים אלה לא תהיה תמיכה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המשתמש בנוסחאות עבור טקסט המכיל כללים אינו מוצג בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2013, אלא אם הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה המשתמש בנוסחאות עבור טקסט המכיל כללים ולאחר מכן החל עיצוב מותנה אשר נתמך בגירסאות קודמות של Excel.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כלל שאינו נתמך בגירסאות קודמות של Excel מאחר שקיימת שגיאה בנוסחה בטווח שלו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המשתמש בכללים מבוססי טווח לא יוצג כראוי בגליון העבודה כאשר הכללים מבוססי הטווח מכילים שגיאות בנוסחאות.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים כללים מבוססי טווח המכילים שגיאות בנוסחאות ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים כדי שהכללים מבוססי הטווח לא יכילו שגיאות בנוסחאות.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל סידור ערכת סמלים עם עיצוב מותנה אשר אינו נתמך בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המציג סידור ערכת סמלים ספציפי אינו נתמך וסידור ערכת הסמלים אינו מוצג בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה המציג סידור ערכת סמלים ספציפי ולאחר מכן ודא שהעיצוב המותנה אינו מציג סידור ערכת סמלים זה.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כלל של סרגל נתונים המשתמש בהגדרת 'ערך שלילי'. לא תהיה תמיכה בסרגלי נתונים אלה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המכיל כלל של סרגל נתונים המשתמש בערך שלילי אינו מוצג בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה המכיל סרגלי נתונים שליליים מאחר שעיצוב הערך השלילי מוגדר לאוטומטי בתיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש (בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, עיצוב מותנה, כלל חדש) או מאחר שהגדרות ציר נקבעו לאוטומטי או לנקודת אמצע של תא בתיבת הדו-שיח הגדרות ערך שלילי וציר (בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, עיצוב מותנה, כלל חדש, סגנון העיצוב סרגל נתונים, לחצן ערכים שליליים וציר) ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל עיצוב מותנה המפנה ליותר מ- 8192 אזורי תאים שאינם רציפים. עיצובים מותנים אלה לא יישמרו.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המפנה ליותר מ- 8192 אזורי תאים שאינם רציפים אינו מוצג בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים עיצוב מותנה המפנה ליותר מ- 8192 אזורי תאים שאינם רציפים ולאחר מכן שנה את מספר אזורי התאים שאינם רציפים שהעיצוב המותנה מפנה אליהם.

לראש הדף

בעיות הגורמות לאובדן איכות מינימלי

בעיה

פתרון

תא אחד או יותר בחוברת עבודה זו מכיל כלל של סרגל נתונים העושה שימוש בהגדרת 'כיוון סרגל', מילוי או גבול. לא תהיה תמיכה בסרגלי נתונים אלה בגירסאות קודמות של Excel.

מהי משמעות הדבר    ב- Excel 2007 וב- Excel 97-2003, עיצוב מותנה המכיל כלל של סרגל נתונים המשתמש בהגדרות גבול או מילוי בצבע מלא או בהגדרות כיוון סרגל משמאל לימין ומימין לשמאל עבור סרגלי נתונים אינו מוצג בגליון העבודה.

עם זאת, כל כללי העיצוב המותנה נותרים זמינים בחוברת העבודה והם מוחלים כאשר חוברת העבודה נפתחת שוב ב- Excel 2016 או ב- Excel 2013, אלא אם כן הכללים נערכו ב- Excel 2007 או ב- Excel 97-2003.

מה ניתן לעשות    בבודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר תאים המכילים כלל סרגל נתונים של עיצוב מותנה המשתמש בהגדרות גבול או מילוי בצבע מלא או בהגדרות כיוון משמאל לימין ומימין לשמאל עבור סרגלי נתונים ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×