בעיות מוכרות/קובץ ReadMe של Microsoft Office System 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מוצרים

התקנה (לקוח)

כל לקוח

Access 2007

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager

יצירת תרשימים

Clip Organizer

Excel 2007

לקוח groove 2007

SmartArt

InfoPath 2007

OneNote 2007

Outlook 2007

PowerPoint 2007

Project 2007

Publisher 2007

SharePoint Designer 2007

Visio 2007

Word 2007

אחרים

הורדות

כל הבעיות המוכרות שלהלן מקובצות לפי יישום.

התקנה (לקוח)

שאלה או בעיה

תשובה

פריסת מוצרי Microsoft Office 2007 לפי משתמש (פרסום או הקצאה) באמצעות התקנת תוכנה של מדיניות קבוצתית.

אין תמיכה בפריסות לפי משתמש של מוצרי Office 2007 באמצעות הפצת תוכנה של מדיניות קבוצתית. מומלץ למשתמשים להשתמש בפריסות עם הקצאה לפי מחשב בעת התקנת מוצרי Office 2007 עם מדיניות קבוצתית.

 1. התקנת רכיבי אינטרנט של Office Beta2.

 2. התקנת מהדורת 2007 של Office 2007.

המשתמש מקבל את השגיאה הבאה:

להתקנה אין אפשרות להמשיך עקב השגיאות הבאות:

Microsoft Office System 2007 אינו תומך בשדרוג מגירסת קדם-התקנה של Microsoft Office System 2007. עליך להסיר תחילה את ההתקנה של גירסאות קדם התקנה כלשהן של המוצרים והטכנולוגיות המשויכות של Microsoft Office System 2007.

תקן את הבעיות שלעיל והפעל מחדש את תוכנית ההתקנה.

התכונה של רכיבי האינטרנט של Office 2003 המותקנת ב- Office 2007 Beta2 גורמת למוצר Office 2007 לחסום את ההתקנה שלה. המשתמשים אמורים להשתמש בהוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה של Windows כדי להסיר את רכיבי האינטרנט של Office 2003 ולאחר מכן להתקין את מוצר Office 2007 הסופי.

שדרוג למוצר Office 2007 כלשהו במחשב המכיל את OneNote 2003.

עקב בעיית עריכה, כל מוצרי Office 2007 אינם מחפשים כראוי את OneNote 2003 ומציעים להסיר אותו אם הוא קיים. זוהי בעיית ממשק בלבד; OneNote 2003 אינו מוסר כאשר מוצר Office 2007 אינו כולל את OneNote.

בעיה זו משפיעה על משתמשים אשר:

 1. התקינו את OneNote 2003, וכן

 2. התקינו מוצר Office 2007 שאינו כולל את OneNote.

התקנת OneNote 2003 אינה מוסרת. המשתמש אמור להתקין את מוצר Office 2007 כרגיל.

לראש הדף

כל הלקוחות

שאלה או בעיה

תשובה

בעת התקנת Office 2007, מדוע רכיבי האינטרנט של Office מוסרים מהמערכת?

פרט ל- Project Server, רכיבי האינטרנט של Microsoft Office לא יצורפו עוד ל- Microsoft Office. בשל שינוי זה, הרכיבים מוסרים מהמערכת במהלך ההתקנה של Office 2007 אם הם הותקנו על-ידי גירסה קודמת של Microsoft Office. משתמשים הזקוקים לרכיבי האינטרנט של Office יכולים להוריד ולהתקין אותם באופן מקוון ממרכז ההורדות של Microsoft.

הורדת רכיבי האינטרנט של Office 2003:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7287252c-402e-4f72-97a5-e0fd290d4b76&DisplayLang=en

הורדת רכיבי האינטרנט של Office XP:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=982b0359-0a86-4fb2-a7ee-5f3a499515dd&DisplayLang=en

שדרוג Office 2007 Beta 2 TR לגירסת RTM נכשל עם השגיאה הבאה: להתקנה אין אפשרות להמשיך עקב השגיאות הבאות:

Microsoft Office System 2007 אינו תומך בשדרוג מגירסת קדם-התקנה של Microsoft Office System 2007. עליך להסיר תחילה את ההתקנה של גירסאות קדם התקנה כלשהן של המוצרים והטכנולוגיות המשויכות של Microsoft Office System 2007.

הגורם לבעיה נעוץ ברכיבי האינטרנט של Office. המשתמש חייב להסיר את ההתקנה של OWC ולאחר מכן להפעיל מחדש את ההתקנה של Office 2007.

לראש הדף

Access 2007

שאלה או בעיה

תשובה

אין בעיות בשעה זו

לראש הדף

Microsoft Office Outlook 2007 עם Business Contact Manager

שאלה או בעיה

תשובה

לא ניתן לשחזר מסד נתונים של Business Contact Manager במחשב עם Windows Vista.

כדי לשחזר מסד נתונים במחשב עם Windows Vista, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators ולהפעיל את Outlook בתור מנהל מערכת. כדי להפעיל את Outlook בתור מנהל מערכת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. סגור את Outlook.

 2. לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על מחשב.

 3. בסייר Windows, לחץ על הכונן שבו מותקנת מהדורת Office 2007.

 4. לחץ על Program Files ולאחר מכן לחץ על Microsoft Office.

 5. בחלון Microsoft Office, לחץ על Office 2007.

 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל Outlook ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.

רשימת הנמענים של מסע שיווק נעלמת לאחר יצירת רשימה באמצעות מיזוג דואר ב- Word.

רשימת הנמענים נעלמת כאשר סוג מסע השיווק משתנה לפני שמירתו.

שמור את מסע השיווק לפני שינוי סוגו כדי לשמר את רשימת הנמענים.

Business Contact Manager עבור Outlook מציג אפשרות לפתיחת מסד נתונים והטקסט מוצג בשפה אחרת מזו של Outlook.

Outlook ו- Business Contact Manager for Outlook אתה משתמש בשפות שונות מאחר הוסר ערכת השפה עבור Business Contact Manager for Outlook.

Business Contact Manager עבור Outlook ומסד הנתונים שלו חייבים להשתמש באותה השפה.

ל- Business Contact Manager עבור Outlook אין אפשרות ליצור מסד נתונים.

ודא ש- Business Contact Manager עבור Outlook אינו מותקן בכונן דחוס. אם כן, התקן את Business Contact Manager עבור Outlook בכונן שאינו דחוס.

כדי להסיר את Business Contact Manager מכונן דחוס, עליך תחילה הסר דחיסה מהכונן ולאחר מכן הסר Business Contact Manager for Outlook.

נתוני היסטוריה פיננסית וסיכום פיננסי אינם מוצגים בעת השימוש במסד נתונים של Business Contact Manager שעודכן מגירסת Beta 2TR לגירסת RTM.

גירסת Beta 2TR של מסד הנתונים של Business Contact Manager שולבה עם Office Accounting 2007. מסד הנתונים של Business Contact Manager עודכן לגירסת RTM, אך מסד הנתונים של Accounting 2007 או רכיבים מסוימים של Office Accounting 2007 לא עודכנו.

סגור את Outlook.

נסה אחת מהאפשרויות הבאות:

התקן את גירסת RTM של Accounting 2007.

לחלופין

השתמש בכלי השירות לבנייה מחדש של נתוני חברה ב- Accounting 2007 לפתיחה ולעדכון של קובץ ‎.SBC של מסד הנתונים ששולב עם מסד הנתונים של Business Contact Manager.

פתח מחדש את Outlook ולאחר מכן נסה שוב לגשת לנתונים הפיננסיים.

Business Contact Manager אינו מייבא נתונים שהומרו מ- ACT! 8.

אין תמיכה בהמרת נתונים מ- ACT! 8.

Outlook ו- Business Contact Manager עבור Outlook משתמשים בשפות שונות ו- Business Contact Manager עבור Outlook אינו נפתח.

Outlook ו- Business Contact Manager עבור Outlook חייבים להשתמש באותה השפה כדי לעבוד יחד. החלף את השפה של Office או של Business Contact Manager עבור Outlook כדי ליצור התאמה.

Office System 2007, ‏Business Contact Manager עבור Outlook ו- Office Accounting 2007 אינם מתפקדים יחד.

יש לשדרג את Office System 2007, ‏Business Contact Manager עבור Outlook ו- Accounting 2007 לגירסת RTM כדי שיוכלו לעבוד יחד.

מסמך Word נסגר בעת ניסיון לבחור אנשי קשר (נמענים) למיזוג דואר.

רכיב של ACT! 7 מתנגש עם תכונת מיזוג הדואר. נסה אחת מהאפשרויות הבאות:

הסר את התוספת ACT! Com מ- Word.

 1. ב- Word, לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.

 2. לחץ על תוספות.

 3. ברשימה 'נהל', לחץ על תוספות COM ולאחר מכן לחץ על ביצוע.

 4. לחץ על ACT! 7 ולאחר מכן לחץ על הסר.

 5. פתח מחדש את המסמך ולאחר מכן נסה שוב להשתמש בתכונת מיזוג הדואר.

אם השלבים הקודמים אינם עובדים, הסר את התקנת היישום ACT! 7 מהמחשב באמצעות 'הוספה או הסרה של תוכניות' בלוח הבקרה.

לראש הדף

יצירת תרשימים

שאלה או בעיה

תשובה

אין בעיות בשעה זו

לראש הדף

Clip Organizer

שאלה או בעיה

תשובה

אין בעיות בשעה זו

לראש הדף

Excel 2007

שאלה או בעיה

תשובה

Microsoft Script Editor אינו זמין עוד.

Excel 2007 אינו תומך עוד ב- MSE.

האם ניתן לפתוח קבצים הקודמים ל- Beta2 בגירסה הסופית של Excel 2007?

עקב שינויים בתבנית הקובץ, יש לשמור את כל הקבצים הקודמים ל- Beta2 בתבנית Beta2 או B2TR לפני שניתן יהיה לפתוח אותם בגירסה הסופית של Excel 2007.

באילו תבניות קובץ Excel 2007 אינו תומך עוד?

לאורך השנים, Excel תמך בתבניות נתונים שונות ורבות. הגענו למסקנה שכמה מתבניות ישנות אלה אינן נמצאות בשימוש לעתים קרובות, אם בכלל. אנו מסירים את התמיכה בכמה סוגי קבצים כדי לאפשר לעצמנו להשקיע מאמצים נוספים בתבניות שנמצאות בשימוש. ביטול תבניות אלה מתבצע בשתי דרכים. עבור קבוצת התבניות שנמצאות בשימוש המועט ביותר, נפסיק את התמיכה בפתיחה ובשמירה של תבניות אלה. עבור הקבוצה השניה של תבניות שנעשה בהן שימוש מסוים, נתמוך בטעינה של הקבצים ב- Excel 2007 כדי לאפשר לך לשמור אותן בתבנית חדשה יותר.

לא ניתן לפתוח או לשמור את התבנית הבאות ב- Excel 2007:
WK1 (1-2-3)‎
WK4 (1-2-3)‎
WJ3 (1-2-3 Japanese) (.wj3)‎
WKS (1-2-3)‎
WK3,(1-2-3)‎
WK1,FMT(1-2-3)‎
WJ2 (1-2-3 Japanese) (.wj2)‎
WJ3, FJ3 (1-2-3 Japanese) (.wj3)‎
DBF 2 (dBASE II)‎
WQ1 (Quattro Pro/DOS)‎
WK3,FM3(1-2-3)‎
Microsoft Excel Chart (.xlc)‎
WK1,ALL(1-2-3)‎
WJ1 (1-2-3 Japanese) (.wj1)‎
WKS (Works Japanese) (.wks)‎

את התבניות הבאות ניתן לפתוח אך לא לשמור ב- Excel 2007:
Microsoft Excel 2.1 Worksheet
Microsoft Excel 2.1 Macro
Microsoft Excel 3.0 Worksheet
Microsoft Excel 3.0 Macro
Microsoft Excel 4.0 Worksheet
Microsoft Excel 4.0 Macro
Microsoft Excel 97- Excel 2003 & 5.0/95 Workbook
Microsoft Excel 4.0 Workbook
DBF 3 (dBASE III)‎
DBF 4 (dBASE IV)‎

HTML אינו מהווה עוד תבנית קובץ מלאה של Excel.

Excel 2007 לא יאחסן עוד פרטי תכונות “Excel בלבד” בתבניות הקובץ של HTML. בהתבסס על שימוש מוגבל מאוד בתור תבנית קובץ ראשית, לא נשמור עוד תגים ספציפיים של Excel המכילים פונקציונליות של Excel בעת פתיחה מחדש.

גילינו שהתכונה “שמירה כ- HTML” של Excel משמשת כתבנית פרסום ואנו נמשיך לתמוך בה בתור דרך ליצירת מסמכים להצגה בדפדפני אינטרנט. Excel ימשיך לפתוח קבצי HTML ותכונות ספציפיות של Excel הכלולות בקבצים שנוצרו בגירסאות קודמות יישמרו. יש לשמור קבצים שכאלה באחת מתבניות הקובץ החדשות בתור גירסה ראשית של המסמך ולפרסם ל- HTML בעת הצורך.

כמו כן, מדובר בגירסאות קודמות של Excel לפרסום קבצי Excel ל- HTML עם אינטראקטיביות באמצעות רכיבי אינטרנט של Microsoft Office. לאחר ההצגה של Excel Services, ההשקעה המתמשכת שלנו ביצירת גליונות אלקטרוניים אינטראקטיביים בדפדפן אינטרנט יתמקדו ב- Excel Services. כחלק ממטרה זו, נסיר את התמיכה בשמירת קבצי HTML עם אינטראקטיביות באמצעות רכיבי אינטרנט של Office.

התקנת Office 2007 פוגעת בפונקציונליות מסוימת ב- SQL Server 2005 Business Intelligence Development Studio ו- Management Studio

אם SQL Server 2005 מותקן במחשב ואתה משתמש ב- Business Intelligence Development Studio (BIDS)‎ או SQL Server Management Studio (SSMS)‎ לעבודה עם SQL Server Analysis Services (SSAS)‎ או SQL Server Reporting Services (SSRS)‎, ניתן לצפות שפונקציונליות מסוימות ב- BIDS וב- SSMS לא תפעל לאחר התקנת Office 2007. הפונקציונליות הבאה תושפע בעיקר:

 • הכרטיסיה Calculations של Cube Designer ב- BIDS

  • הכרטיסיות Actions ו- KPI (בעת הפעלת בדיקת תחביר של MDX)

  • הכרטיסיות Perspectives ו- Translations (כאשר יש חישובים בקוביה)

 • אשף BIDS Reporting Services Project Wizard (בעת השימוש במקור נתונים של Analysis Services)

  • Calculated Member Builder של Query Builder

 • BIDS Report Designer (בעת השימוש במקור נתונים של Analysis Services)

  • Calculated Member Builder של Query Builder

 • SSMS Analysis Services Role Editor (בעת הפעלת בדיקת תחביר של MDX)

בקר את אתר האינטרנט https://support.microsoft.com/kb/926421 כדי לקבל מידע אודות בעיה זו ועל הוראות כיצד לקבל תיקון נוסף.

תרשימים ב- Office Excel 2007 ותמיכה בפקודות מאקרו של Excel 4

Microsoft Office Excel 2007 מציג מנגנון יצירת תרשימים משודרג ומשופר באופן ניכר. בנוסף לייעול של יצירת תרשימים ולהוספת אפקטים גרפיים מרשימים כדי להכין אותם לשימוש במצגות, המנגנון החדש משותף ליישומים אחרים של Microsoft Office. אם אתה עובד בגיליון אלקטרוני, במסמך Office Word או בקבוצת שקופיות של Office PowerPoint, התרשימים וכלי התרשים יפעלו בצורה דומה.

כחלק משדרוג זה של יצירת תרשימים, צוות Excel היה צריך ליישם מחדש את שפות המאקרו ולסקור את אסטרטגיית התמיכה בשפות מאקרו ישנות. בעוד שהחלנו את רוב התמיכה במאקרו, חלק מהפונקציונליות של שפות מאקרו של Excel 4 ‏(XLM) לא נשמרה. פקודות מאקרו מסוימות של Excel 4 המבצעות שינויים בתרשימים ב- Office Excel 2007 עשויות שלא לתפקד. אפשרות זו תתרחש רק בפקודות מאקרו ישנות (שנוצרו בעיקר ב- Excel 5.0 וגירסאות קודמות) הכוללות פונקציונליות של יצירת תרשימים.

לקוחות בעלי פתרונות שפותחו באמצעות פקודות מאקרו של Excel 4 מול תרשימים צריכים לאמת שהפתרונות שלהם עדיין עובדים כראוי ב- Excel 2007. ניתן לתקן פתרונות יצירת תרשימים שאינם פועלים כראוי באמצעות Visual Basic for Applications, אשר החליף את XLM בתור שפת קבצי ה- Script מאז Excel 5.

לראש הדף

לקוח Groove 2007

שאלה או בעיה

תשובה

שים לב לדרישות המערכת הבאות להתקנה ולהפעלה של Microsoft Office Groove 2007.

 • יש להתקין את XP SP1 או SP2.

 • יש צורך בשטח דיסק פנוי בנפח ‎800MB לפחות במערכת.

 • אין להתיר משתמשים מרובים במערכת ההפעלה שמפעילים את Groove.

יש להתקין את Microsoft Office Groove 2007 SDK לאחר כל שאר הרכיבים של Microsoft Office 2007. בנוסף, יש להסיר את ההתקנה של Groove 2007 SDK לפני השדרוג של כל רכיב אחר של Office 2007.

יש להתקין את Microsoft Office Groove 2007 SDK לאחר ההתקנה של כל שאר הרכיבים של Microsoft Office 2007, לרבות Microsoft Office Groove 2007. בנוסף, לאחר התקנת Groove 2007 SDK, יש להסיר אותו לפני השדרוג של כל רכיב אחר של Office 2007. לבסוף, יש להסיר את ההתקנה של כל גירסת ביתא קיימת של Groove 2007 SDK או Groove Virtual Office 3.1 GDK לפני ההתקנה של Groove 2007 SDK.

העברת פרוייקטים של TeamDirection לשימוש ב- Microsoft Office Groove 2007.

אם ברצונך להמשיך להשתמש בפרוייקט Groove 3.x TeamDirection ב- Microsoft Office Groove 2007, יש לבצע את הפעולות הבאות לפני השדרוג ל- Groove 2007:

 1. ב- Groove 3.x, יצא את הפרוייקטים מתוך TeamDirection Project.

 2. שדרג ל- Groove 2007.

 3. התקן את TeamDirection Project עבור Groove 2007.

 4. יבא את הפרוייקטים שלך ל- TeamDirection Project עבור Groove 2007.

לקבלת פרטים נוספים, ראה: http://www.teamdirection.com/tdweb/support/groove2007-migration.php

הכלי Groove Calendar Tool מציג תאריכים שגויים אם המשתמש משנה את אזור הזמן של מערכת המחשב כאשר כלי לוח שנה אינו פועל.

לאחר שינוי אזור הזמן של מערכת המחשב, צא מ- Groove והפעל אותו מחדש.

לראש הדף

SmartArt

שאלה או בעיה

תשובה

אין בעיות בשעה זו

לראש הדף

InfoPath 2007

שאלה או בעיה

תשובה

אין בעיות בשעה זו

לראש הדף

OneNote 2007

שאלה או בעיה

תשובה

תכונות מסוימות של OneNote אינן זמינות במערכות הפעלה של 64 סיביות.

שלח אל OneNote 2007 מנהל ההדפסה של ולחץ על שלח אל OneNote תוספת עבור Windows Internet Explorer 64 סיביות אינן זמינות ב- Windows למחשבים שבהם פועלת מערכת הפעלה של 64 סיביות.

סנכרון כל חוברות העבודה לפני השדרוג לגירסת RTM הסופית.

תבנית הקובץ הסופית של OneNote 2007 שונה ממהדורות ביתא קודמות של OneNote 2007. הדבר גם ישפיע על המטמון המקוון שהשתנה גם כן. בעת ההפעלה הראשונה של OneNote 2007, המטמון המקוון יוסר. חשוב מאוד לסנכרן את חוברות העבודה לפני השדרוג לגירסה הסופית של OneNote 2007.

שדרוג לגירסה מסחרית של Windows Desktop Search 3.0.

אם השתמשת בעבר בגירסאות קדם-הפצה של Windows Desktop Search 3.0, שדרג לגירסה מסחרית. ניתן למצוא גירסה זו של Windows Desktop Search 3.0 כאן:

Windows XP‏:

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=32&p2=5&p3=1

Windows Server 2003‏:

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=32&p2=5&p3=2

Windows Server 2003 גירסת 64 סיביות או Windows XP גירסת 64 סיביות:

http://r.office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=64&p2=5&p3=2

Windows Vista: ‏Windows Desktop Search כבר מהווה חלק מ- Windows Vista. מומלץ להשתמש ב- OneNote 2007 בגירסה מסחרית של Vista.

הערה: בדף של מרכז ההורדות, השתמש בשדה 'שינוי שפה' לבחירת השפה שלך.

כל המשתמשים בחוברות עבודה משותפות חייבים להפעיל את אותה הגירסה של OneNote; לא ניתן לשלב גירסאות קדם-הפצה עם הגירסת המסחרית של 2007.

עליך לשדרג את כל המשתמשים במחברת משותפת בו-זמנית לגירסה המסחרית של OneNote 2007 עבור סינכרון מחברת כדי שתפעל כהלכה. אפשרות זו כוללת את כל הלקוחות בכל המחשבים ולפתוח מחברת זו. אם חלק מהמשתמשים בגירסאות שפורסמו מראש הסינכרון לא יפעל כראוי ולחץ עלול לגרום יתר בזיכרון מעבד והשימוש בה.

לראש הדף

Outlook 2007

שאלה או בעיה

תשובה

Collaboration Data Objects 1.21 (CDO)‎ אינו זמין באמצעות תוכנית ההתקנה של Office.

CDO זמינה כהורדה אינטרנט בחלק https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36

מדוע Outlook דורש את Windows Desktop Search?

Windows Desktop Search (WDS) 3.0 הוא רכיב מקורי של Vista, והוא מצורף בנפרד כרכיב מערכת עבור משתמשי Windows XP ו- Windows Server 2003. ‏WDS הוא שירות מערכת אשר יוצר אינדקס של קבצים, הודעות דואר אלקטרוני ותוכן אחר כדי לספק חיפושים מהירים בתוכן ובמאפיינים. הוא מהווה שדרוג של כל גירסאות ‎2.x הקודמות של Windows Desktop Search שייתכן שאתה משתמש בהן כעת. Outlook 2007 יכיל גירסה חדשה של טכנולוגיית החיפוש המיידי המוכללת בנוסף ל- WDS ותלויה בנוכחותו כדי לפעול.

Outlook יבקש ממך להוריד ולהתקין את Windows Desktop Search 3.0 אם אתה משתמש ב- Windows XP. הדבר נדרש כדי לתמוך שלנו ביכולות החיפוש המיידי החדשות ב- Outlook.

תהליך ההתקנה ישדרג גירסאות 2.5 ואילך של Windows Desktop Search באופן אוטומטי. במקרה של גירסאות מוקדמות יותר של Windows Desktop Search, יש להסיר את התקנתן מתוך האפשרות 'הוספה/הסרה של תוכניות' לפני התקנת גירסה זו.

אם אתה פועל בסביבת Vista RC1 ואילך, תוכל להמשיך לעבוד ללא צורך בהתקנה נפרדת.

לפעמים כשאני מדפיס, Outlook הופך ללבן.

בעת הצגה לפני הדפסה ב- Outlook 2007 ב- Vista, כל שינוי בתיבת הדו-שיח של הגדרת העמוד שגורם לחלון לצייר מחדש יגרום ל- Outlook להפוך ללבן (ריק) לאחר ההדפסה (או לחיצה על 'סגור').

כדי לפתור בעיה זו, צמצם את Outlook והרחב אותו שוב. הנתונים יישמרו במלואם.

הזנות RSS מסוימות אינן מצליחות להסתנכרן ולדווח על שגיאה מסוג אובייקט OLE שאינו רשום בחלון תהליך השליחה/קבלה.

זוהי מגבלה מוכרת של מספר מצומצם מאוד של הזנות RSS כאשר Internet Explorer 6 מותקן במחשב. שדרג ל- Internet Explorer 7 כדי להמשיך בסינכרון של הזנות אלה.

קביעת התצורה של Outlook לחיוג עבור פעולות שליחה/קבלה נכשלת מדי פעם.

צור תחילה את החיבור בחיוג מחוץ ל- Outlook באמצעות חיבור בחיוג ב- Windows או בדפדפן.

לראש הדף

PowerPoint 2007

שאלה או בעיה

תשובה

איני מצליח לגרום לתוספת Microsoft Office Producer עבור PowerPoint 2003 לעבוד ב- PowerPoint 2007.

תוספת זו אינה עובדת ב- PowerPoint 2007. לקוחות שצריכים ליצור תוכן באמצעות תוספת זו יצטרכו להשתמש בהתקנה מורשה של PowerPoint 2003.

מדוע קובץ מגירסה הקודמת ל- PowerPoint 97 אינו מצליח להיפתח?

PowerPoint 2007 אינו תומך עוד בפתיחת קבצים שנוצרו בגירסאות הקודמות ל- PowerPoint 97.

לראש הדף

Project 2007

שאלה או בעיה

תשובה

אין בעיות בשעה זו

לראש הדף

Publisher 2007

שאלה או בעיה

תשובה

אין בעיות בשעה זו

לראש הדף

SharePoint Designer 2007

שאלה או בעיה

תשובה

לאחר שימוש או העברת המוקד אל חלונית המשימות Web Parts, איני מצליח להשתמש בכל אחד ממקשי החצים, מקשי הקיצור (לדוגמה, CTRL + S לשמירה, CTRL + Z לביטול) או במקש backspace בעת עריכת הדף שלי.

זוהי בעיה ידועה בחלונית המשימות Web Parts. כדי לתקן את המצב, העברת המוקד הרחק היישום SharePoint Designer ולאחר מכן העברת המוקד חזרה אל היישום.

לראש הדף

Visio 2007

שאלה או בעיה

תשובה

בעת הפעלת Visio 2007 אני מתבקש להוריד קובץ לשיטת עבודה מומלצת. באיזה קובץ מדובר ומדוע אני זקוק לו?

קובץ זה משפר את הביצועים מבחינת שמירה וטעינה של קבצי XML של Visio. קובץ זה כבר קיים במערכות Windows Vista ואם Windows Desktop Search או Windows Internet Explorer 7 הותקנו.

לראש הדף

Word 2007

שאלה או בעיה

תשובה

כיצד ניתן לפתוח או לשמור קבצי ‎.dotx ו- ‎.dotm באמצעות Word XML Format Converter?

Word XML Format Converter תומך רק פתיחה ושמירה על קבצי. docx ו-. docm ב- Microsoft Office Word 2003.

כיצד ניתן לגרום לקורא מסך לעבוד עם Word או דואר ב- Outlook?

התקן את מפתחות הרישום הבאים:

‎[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options]‎ ‎ "WordAlternateDisplayMethodForScreenReaders"=dword:00000001

‎[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common]‎ "ScreenReaderPresent"=dword:00000001

לראש הדף

אחר

שאלה או בעיה

תשובה

הסרת לחצן 'הקודם' ולחצן 'הבא' מסרגל הכלים גורמת לדף הבית הלא מקוון להיות ריק.

לשחזור:

 1. פתח יישום כלשהו.

 2. הקש F1 כדי להפעיל את המציג.

 3. הגדר את המצב ללא מקוון.

 4. לחץ על הרשימה הנפתחת אפשרויות סרגל כלים ולחץ על לחצן הקודם ולחצן הבא כדי להסירם מסרגל הכלים.

 5. סגור את מציג הלקוח.

 6. הקש F1 לפתיחת העזרה.

עבור אל אפשרויות סרגל כלים ולחץ על איפוס סרגל כלים או הוסף את לחצן 'הקודם' ולחצן 'הבא' לסרגל הכלים.

לראש הדף

הורדות

שאלה או בעיה

תשובה

אין בעיות בשעה זו

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×