בעיות ידועות ב- Lync 2013

ברוך הבא ל- Microsoft Lync 2013.

לקבלת מידע על הרשיון, עיין בהסכם הרשיון למשתמש קצה.

הרשימה הבאה מציגה עובדות חשובות אודות מהדורת 2013 של תוכנית שולחן העבודה של Lync,‏ Lync Web App, אפליקציית Lync של חנות Windows ו- Lync Server‏. למידע על בעיות ב- Lync Online, ראה בעיות ידועות ב- Office 365‏.

באילו מוצרים התגלו בעיות?

תוכנית שולחן העבודה של Lync

Lync Mobile

אפליקציית Lync של חנות Windows (עדכון מרץ 2014)

אפליקציית Lync של חנות Windows (עדכון יוני 2013)

אפליקציית Lync של חנות Windows - (עדכון פברואר 2013)

אפליקציית Lync של חנות Windows

Lync Server

תוכנית שולחן העבודה של Lync

הודעה על שיחה שלא נענתה כאשר נציג עונה על שיחה עבור המנהל שלו

אם למנהל יש יותר מנציג אחד, ונציג עונה על שיחה בשם המנהל שלו, הנציגים האחרים יקבלו הודעה על שיחה שלא נענתה.

פתרון    לאחר שהארגון שלך משדרג לעדכון מצטבר של Lync Server 2013, בעיה זו אמורה להיפתר.

בעת שיתוף שולחן העבודה, לא ניתן לראות את קו המיתאר של מחוון השיתוף או את סרגל הכלים של שיתוף היישום ביישומים בסגנון Windows 8 ובמסך 'התחל' של Windows 8

בעת שיתוף שולחן העבודה, כל מה שנמצא במסך משותף. משתתפי הפגישה יכולים להציג יישומים בסגנון Windows 8 ואת מסך 'התחל' של Windows 8 בזמן שאתה משתף את שולחן העבודה שלך, אך אתה (המשתף) לא תראה שום סימן לכך שאתה משתף את שולחן העבודה שלך.

אין אפשרות ליצור תשאול כאשר שמו מכיל תווים מיוחדים מסוימים

בגירסה הדנית של לקוח שולחן העבודה של Lync, אין אפשרות ליצור תשאולים כאשר שם התשאול מכיל תו מיוחד כגון ?, @, #.

פתרון    כדי ליצור בהצלחה תשאול, השתמש בשם שאינו מכיל תווים מיוחדים.

חלונות חופפים שאינם משותפים מסתירים את האזור הגלוי ומופיעים כתיבות שחורות

בעת שיתוף יישומי Windows Presentation Foundation ‏(WPF) ב- Windows 7, חלונות חופפים שאינם משותפים חוסמים את האזור הגלוי ומופיעים כתיבות שחורות.

פתרון    מזער או העבר יישומים שאינם משותפים כך שלא תהיה חפיפה.

יישומים של ספקים חיצוניים המשתמשים בחלונות שקופים עשויים להציג את שולחן העבודה כולו

יישומים של ספקים חיצוניים המשתמשים בחלונות שקופים עשויים להציג את שולחן העבודה כולו גם אם רק היישום משותף.

פתרון    אין פתרון זמין לבעיה זו.

מחיקה של הקלטת Lync במהלך פרסומה עשויה לגרום לכך שהקלטות חדשות לא יופיעו במנהל ההקלטות

אם הקלטה נמחקת כל עוד היא נמצאת במצב "מעבד", הקלטה חדשה לא תופיע במנהל ההקלטות עד להפעלה מחדש של מנהל ההקלטות. כמו כן, ההקלטות החדשות לא יעובדו.

פתרון    צא ממנהל ההקלטות והפעל אותו מחדש.

השלמה של הקלטות Lync ב- Windows 8 עשויה להיארך זמן רב

עיבוד של הקלטות מסוימות עשוי להיארך זמן רב. הדבר מתרחש לעתים קרובות יותר במחשבים בעלי קישוריות רשת מוגבלת.

פתרון    התקן את גירסת ההפצה המסחרית של Windows 8.

הקלטה של Lync מכילה וידאו של משתמשים אקראיים

אם אתה מצטרף לפגישה על-ידי חיוג לשיחת הוועידה באמצעות מספרי ה- CAA שבהזמנה לפגישה ואתה משתמש ב- Lync כדי לחייג ולאחר מכן אתה מתחיל להקליט, ההקלטה תציג וידאו של אדם אקראי (בהנחה שישנו יותר מאדם אחד המשתף וידאו). על-פי התכנון, Lync אמור להציג רק את הווידאו של הדובר הפעיל.

פתרון    הצטרף לפגישה באמצעות כתובת ה- URL של הפגישה ולא על-ידי חיוג.

ב- ‎125% DPI, בעת שימוש ב- Lync בערבית, הסיפרה האחרונה של השנה בהודעה, צ'אט או שיחה חסרה.

הספרה האחרונה של התאריך (השנה בהודעה, צ'אט או שיחה) חסרה בעת שימוש ב- Lync בערבית ב- 125% נקודות לאינץ' (DPI).

פתרון    כאשר תשנה גודל או תגלול, הבעיה תיעלם. כמו כן, ברוב המקרים, בוודאי תזכור את השנה הרלוונטית והחוסר בספרה האחרונה לא ישפיע עליך.

המשתף רואה הודעות "משתף כעת" מרובות בעת שיתוף של יישום Spotify

בעת שיתוף של יישום Spotify, המשתף רואה הודעות "משתף כעת" מרובות בעוד שהמציג רואה את היישום עם קצוות חתוכים.

פתרון    שתף את היישום Spotify באמצעות שיתוף שולחן העבודה.

לראש הדף

Lync Mobile

הקישור 'תנאי השימוש' מציג את שגיאה 404 ב- iPad Mini

כאשר אתה מקיש על תנאי השימוש בדף אודות, מתקבלת הודעת השגיאה 404.

פתרון    אין פתרון לבעיה זו.

לא ניתן להיכנס ולא ניתן להביא פגישות ודואר קולי ממכשירי Windows Phone 8

אם הארגון שלך דורש אישורי בסיס של שרת המתפרסמים באופן פנימי כדי לאפשר גישה של משתמשים ל- Lync ו- Exchange (וכן לתוכניות Office אחרות) ומשתמש באישורים ללא רשימות ביטול אישורים (CRL) של HTTP, אישורים אלה לא יתקבלו. כתוצאה מכך, לא תתאפשר כניסה במקרה של אישורי Lync או לא תתאפשר קבלת פגישות ודואר קולי באפליקציה במקרה של אישור Exchange. בעיה זו קיימת במכשירי Windows Phone 8 בלבד.

פתרון    הארגון שלך יצטרך לפרסם אישורי בסיס של שרתים עם רשימות CRL של HTTP כלולות. אישורים אלה יותקנו ויתקבלו במכשירי Windows Phone 8.

ברשתות Wi-Fi מסוימות, שיחות עלולות להתנתק במהלך שיחת שמע או וידאו

ברשתות Wi-Fi מסוימות, לקוח נייד של iOS (כגון iPhone 3,‏ 4, 4S, או 5, iPad 1) עלול לנתק שיחות במהלך שיחת שמע או וידאו.

פתרון    להפוך ללא זמין את 802.11k או להפוך ללא זמין את בדיקת max-tx-fail בבקר האלחוטי (בדיקה זו משמשת לניתוק ההתקן אם מספר שידורי המנות שנכשלו עולה על מספר סף מסוים).

משתמש נייד אינו מוסר משיחת הוועידה בעת ניתוק של שיחה קולית חיצונית

אם תצטרף לשיחת ועידה באמצעות קול חיצוני, לא תוסר מהוועידה בעת סיום חלק השיחה של הוועידה. אחרים בוועידה עדיין יראו אותך כמחובר.

פתרון    אין פתרון זמין כעת.

העדר נוכחות עבור איש הקשר המאוחד בעוד שולחן העבודה מציג את הנוכחות

אם יש לך אנשי קשר מאוחדים המתארחים בשרתים, ייתכן שלא תראה את הנוכחות עבור אנשי קשר אלה.

פתרון    אין פתרון זמין כעת.

ייתכן שמצבי נוכחות עבור אנשי קשר של Skype/‏PIC לא יתעדכנו באופן מיידי

כאשר קבוצה המכילה איש קשר של Skype/‏PIC מורחבת והלקוח הנייד יוצר מנוי נוכחות ומיד שולח שאילתת נוכחות עבור הנוכחות, מופעלת בעיה בשרת. התוצאה היא שמצב הנוכחות של איש הקשר של Skype/‏PIC מוצג בצורה נכונה בהתחלה, אך לאחר מכן מפסיק להתעדכן עד שחולפות 30 דקות. אם המשתמש ב- Skype/‏PIC משנה את מצב הנוכחות שלו, המצב החדש אינו משתקף ב- Lync Mobile.

פתרון    אין פתרון זמין כעת.

לראש הדף

אפליקציית Lync של חנות Windows (עדכון מרץ 2014)

עדכון מרץ מתקן כמה בעיות שמנעו ממספר קטן של משתמשים להיכנס ל- Lync. אם נתקלת בבעיות כניסה, לחץ על מחק את פרטי הכניסה שלי בדף הכניסה לאחר התקנת העדכון ונסה שוב להיכנס.  אם אתה ממשיך להיתקל בבעיות, פנה אל צוות התמיכה הטכנית שלך.

לראש הדף

אפליקציית Lync של חנות Windows (עדכון יוני 2013)

עצה: כדי לברר אם ברשותך העדכון האחרון (יוני 2013), פתח את אפליקציית Lync של חנות Windows וחפש את האריח פגישות במסך הבית. לחלופין, באפליקציה, עבור אל הגדרות > הרשאות. הגירסה, בחלק העליון של חלונית 'הגדרות', אמורה להיות 15.0.4517.1504. אם אתה משתמש בגירסה קודמת או אם אינך רואה את האריח פגישות, עבור אל חנות Windows והתקן את העדכון.

ל- Lync אין אפשרות להיכנס חזרה כאשר הוא מופעל ברקע בעת השימוש באימות סביל.

אם אתה משתמש באימות סביל כדי להתחבר ל- Lync Server או לשירות, ל- Lync יש אפשרות להיכנס רק כאשר האפליקציה נמצאת בקדמה - כלומר, כאשר החלון הראשי של Lync גלוי. אם Lync נמצא ברקע (אינו גלוי) כאשר המחשב או ההתקן שלך מאבדים את חיבור האינטרנט שלהם, תוקף הכניסה שלך פג, או Lync Server או השירות מבקשים אימות, Lync יישאר מחובר עד לפתיחת האפליקציה וכניסה חוזרת.

פתרון    עבור אל מסך או תפריט 'התחל' של Windows, פתח את אפליקציית Lync של חנות Windows והיכנס שוב.

הזמנות לשיתוף ולשיחות וידאו נכשלות ברשתות 4G ניידות מסוימות

ברשתות 4G ניידות מסוימות, ייתכן שלא תוכל לשלוח או לקבל וידאו בפגישות ובשיחות וידאו או לראות את התוכן המשותף בפגישות. במהלך שיחה או פגישה, מוצגת הודעה על כך שווידאו או שיתוף זמינים, אך לחיצה על קבל מובילה לכשל מאחר שחיבור הרשת הניידת אבד זמנית.

פתרון    אין פתרון זמין כעת.

שיחות נכנסות או הודעות מיידיות (IM) עבור Lync בפס רחב נייד

קיימות כמה בעיות ידועות עבור אנשים שמפעילים את Lync בפס רחב נייד:

 • תיתכן השהיה של אפליקציית Lync של חנות Windows למשך 15 דקות לאחר ששיחה נכנסת אינה נענית כאשר האפליקציה פועלת ברקע. משמעות הדבר היא כי ייתכן ששיחות נכנסות או הודעות מיידיות אחרות לא יתקבלו במהלך זמן זה. דבר זה עשוי להתרחש גם לאחר החלפת רשתות, לאחר מצב נדידה או לאחר שהיו לך סוגים אחרים של הזמנות נכנסות שלא נענו.

 • ייתכן שאפליקציית Lync של חנות Windows לא תקבל באופן אוטומטי הודעות מיידיות בפס רחב נייד אם אתה מחובר גם ללקוח אחר של Lync. ייתכן שלא תקבל הודעה מיידית זו שלא נענתה בהיסטוריית השיחות שלך או בתיבת הדואר הנכנס שלך.

 • ייתכן שאפליקציית Lync של חנות Windows לא תקבל באופן אוטומטי הודעות מיידיות עבור הזמנות נכנסות לוועידה בפס רחב נייד בין אם אתה מחובר ללקוח אחר של Lync ובין אם לאו. ייתכן שלא תקבל הודעה מיידית זו שלא נענתה בהיסטוריית השיחות שלך או בתיבת הדואר הנכנס שלך.

 • כאשר אפליקציית Lync של חנות Windows נמצאת ברקע, אם תדחה שיחה נכנסת בפס רחב נייד על-ידי התעלמות מההודעה, השיחה תמשיך לצלצל במכשירים אחרים ש- Lync פעיל בהם.

פתרון    אין פתרונות זמינים כעת.

ייתכן שמכשיר Windows במצב המתנה מחובר יצלצל כאשר מגיעה שיחה נכנסת, אך לא תוצג כל הודעה

אם יש לך מכשיר Windows הנמצא במצב המתנה מחובר (המכשיר מחובר, אך המסך כבוי), ותפעיל את המסך ותקבל שיחה נכנסת, ייתכן שלא תוכל לראות את ההודעה של השיחה הנכנסת כדי לענות לה, אך תמשיך לשמוע את הצלצול.

פתרון    באפשרותך לנעול את המסך כדי להפסיק את הצלצול. לאחר מכן אם תבטל את הנעילה, הכל אמור לחזור לעבוד בצורה תקינה.

חיפוש לפי כישורים אינו נתמך עבור חשבונות חשבון בעבודה או בבית ספר ‏(Office 365)

אם תפתח את צ׳ארם החיפוש, תקליד את הטקסט הרצוי בתיבת הטקסט של החיפוש ותבחר כישורים בתור הקריטריון להצגת תוצאות חיפוש, תקבל את ההודעה הבאה:

במקום כלשהו, אירע חיבור שלא נענה וכעת ייתכן שהתוצאות שלך אינן מעודכנות.

פתרון    אין פתרון זמין כעת.

ייתכן שחברים בקבוצות תפוצה לא יוצגו ברשימת אנשי הקשר

כאשר אתה פותח את רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, Lync מאחזר את החברים של כל קבוצת תפוצה ברשימה. עם זאת, אם קיימת בעיה של חיבור לשרת כאשר רשימת אנשי הקשר נפתחת בפעם הראשונה, קבוצות התפוצה יוצגו כריקות.

מאחר שלא מוצגת הודעת שגיאה כאשר קבוצת תפוצה לא מתרחבת, נראה של- Lync אין אפשרות לפעול עם קבוצות תפוצה.

פתרון    הפתרון לבעיה זו הוא לצאת מאפליקציית Lync של חנות Windows ולהיכנס בחזרה.

חסרה משבצת בתצוגת הגלריה

כאשר משתתף מועבר משורת ישיבה לשורת עמידה, הדברים הבאים מתרחשים:

 • הנפשה של הקטנת עמעום עבור המשתתף בשורת הישיבה.

 • הנפשה של הגדלת עמעום עבור המשתתף בשורת העמידה.

אם המשתתף עובר לתצוגת דובר ראשי (במסך מלא או כל תצוגה אחרת) לפני שההנפשה של הקטנת העמעום מסתיימת וההנפשה של הגדלת העמעום מתחילה, ההנפשה של הגדלת העמעום אינה מתחילה והמשתמש נשאר במצב מוסתר.

פתרון    הפתרון הוא לעבור לתצוגת מסך מלא ולחזור חזרה לתצוגת גלריה.

ייתכן שלא תוכל לסיים שיחה אם החיבור אל שרת Lync אבד

אם אפליקציית Lync של חנות Windows מאבדת את החיבור אל שרת Lync במהלך שיחה, ייתכן שהשמע ימשיך. Lync מציג את מסך הכניסה עם הודעה לסגירת השיחות הפעילות. אם תבחר כן בהודעה, השיחה תסתיים. אם תבחר לא, ההודעה תיעלם ולא תהיה לך דרך אחרת לסיים את השיחה עד לשחזור החיבור לשרת.

פתרון    בשיחות עם אדם אחד נוסף, בקש מהאדם הנוסף לסיים את השיחה. בשיחת ועידה, באפשרותך לסיים את השיחה באחת מהדרכים הבאות:

 • התנתקות מ- Windows

 • הפעלה מחדש של המכשיר

 • סיום משימת Lync מתוך מנהל המשימות של Windows

אפליקציית Lync של חנות Windows אינה יכולה להתחבר אם הגדרת השעה במכשיר אינה נמצאת בסינכרון מלא עם הגדרת השעה בשרת Lync

הכניסה תיכשל אם השעה והתאריך במכשיר שלך אינם מוגדרים באופן מדויק. הדבר חשוב במיוחד עבור מכשירים שאינם מצורפים לתחום, כגון Microsoft Surface או מכשירים אחרים שבהם פועל Windows RT.

פתרון    הגדר את השעה במכשיר שלך לשעה שאינה חורגת מ- 5 דקות מהשעה והתאריך בשרת. אין צורך להתאים את אזור הזמן.

ייתכן שאפליקציית Lync של חנות Windows לא תוכל לגשת לשרת Lync או לשירותי Lync דרך מתאמי רשת מסוימים

ייתכן שלאפליקציית Lync של חנות Windows לא תהיה אפשרות לגשת ל- Lync Server או לשירותים של Lync באמצעות מתאמי רשת, כגון מודמים מסוג 4G LTE USB, שאינם נרשמים עם Windows 8 כהתקנים פיזיים. אפליקציית Lync של חנות Windows עלולה להיתקל בבעיה זו גם כאשר ליישומים ולדפדפנים של שולחן העבודה יש אפשרות לגשת לשרתים ולאתרי אינטרנט אחרים.

פתרון    התחבר לשרת או לשירותי Lync באמצעות Wi-Fi או מתאם רשת אחר.

Lync אינו פועל במהדורות N או KN של Windows 8 ללא ערכת התכונות של Windows Media

Lync דורש רכיבים של Windows Media Player, אך מוצר זה אינו מותקן כברירת מחדל עם מהדורת N של Windows.

פתרון    התקן את ערכת התכונות של Windows Media עבור מהדורות N ו- KN של Windows 8. לקבלת מידע נוסף אודות ערכת תכונות זו, ראה תיאור ערכת התכונות של Windows Media עבור גירסאות N ו- KN.

כאשר גם אפליקציית Lync של חנות Windows וגם Lync 2013 (עבור שולחן העבודה) מותקנים, הלקוח הלא מתאים משמש להצטרפות לפגישות

אם התקנת במחשב שלך הן את אפליקציית Lync של חנות Windows והן את Lync 2013 עבור שולחן העבודה, עליך להגדיר אחד מהם כלקוח ברירת המחדל שישמש עבור פגישות.

פתרון    בפעם הראשונה שאתה בוחר בקישור הצטרף לפגישת Lync בתזכורת לוח שנה של Outlook כדי להתחבר לפגישה, תיבת הדו-שיח לקוח פגישת ברירת מחדל מופיעה. בחר ב- Microsoft Lync או ב- Lync (כלומר אפליקציית Lync של חנות Windows) ובחר אישור. בפעם הבאה שתצטרף לפגישת Lync מתוך תזכורת לוח שנה של Outlook, לקוח הפגישה שבחרת יימצא בשימוש באופן אוטומטי.

אם תשנה את דעתך בשלב מאוחר יותר, באפשרותך לשנות בקלות את לקוח הפגישה המוגדר כברירת המחדל. כך ניתן לעשות זאת:

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של מסך 'התחל' של Windows ובחר חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה, ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)

 2. הקלד "תוכניות ברירת מחדל" בתיבת הטקסט, ומתוצאות החיפוש, בחר תוכניות ברירת מחדל.

 3. בחר קבע את תוכניות ברירת המחדל שלך, ולאחר מכן בחר את האפליקציה הרצויה מהרשימה תחת תוכניות -‏ Lync (שולחן עבודה) או Lync.

 4. בחר הגדר תוכנית זו כברירת מחדל ובחר אישור.

חשוב: גם אם תגדיר את Lync 2013 עבור שולחן העבודה כלקוח הפגישה המהווה ברירת מחדל, לחצן הצטרף לפגישת Lync במסך הבית של אפליקציית Lync של חנות Windows יחבר אותך תמיד לפגישה באמצעות אפליקציית Lync של חנות Windows.

אין אפשרות לבחור בהתקן שמע דרך אפליקציית Lync של חנות Windows

לא ניתן לבחור את התקן השמע שיימצא בשימוש עם אפליקציית Lync של חנות Windows מאחר שהאפליקציה משתמשת באופן אוטומטי בהתקן השמע שהוגדר כברירת המחדל בכרטיסיות 'הפעלה' ו'הקלטה' שבתיבת הדו-שיח 'צליל' ב- Windows. שימוש ב"התקן תקשורת המהווה ברירת מחדל" (המהווה חלק מתיבת הדו-שיח 'צליל') במערכת ההפעלה.

פתרון    אין פתרון זמין כעת.

לאחר כניסה מתוך לקוחות מרובים, שיחות עשויות להיכשל

אם אתה נכנס ל- Lync 2013 עבור שולחן העבודה מ- 16 נקודות קצה או יותר (לא בבת אחת, אך במהלך הזמן), שיחות שתבצע מתוך אפליקציית Lync של חנות Windows עשויות להיכשל גם אם באפשרותך להיכנס אל האפליקציה עצמה. מנהלי מערכת המעוניינים לפתור בעיה זו יכולים לעיין ב-SIP 403 Forbidden עבור הקריאה INVITE ‏(ms-diagnostics: 4172;reason="No cert found for the user”‎).

פתרון    צא מאפליקציית Lync של חנות Windows והיכנס שוב.

לראש הדף

אפליקציית Lync של חנות Windows - (עדכון פברואר 2013)

עצה: מומלץ להשתמש בעדכון האחרון, העדכון מיוני 2013. כדי לברר אם ברשותך העדכון האחרון, פתח את אפליקציית Lync של חנות Windows וחפש את האריח פגישות במסך הבית שלך. לחלופין, באפליקציה, עבור אל הגדרות > הרשאות. הגירסה, בחלק העליון של חלונית 'הגדרות', אמורה להיות 15.0.4517.1504. אם אתה משתמש בגירסה קודמת או אם אינך רואה את האריח פגישות, עבור אל חנות Windows והתקן את העדכון.

הזמנות לשיתוף ולשיחות וידאו נכשלות ברשתות 4G ניידות מסוימות

ברשתות 4G ניידות מסוימות, ייתכן שלא תוכל לשלוח או לקבל וידאו בפגישות ובשיחות וידאו או לראות את התוכן המשותף בפגישות. במהלך שיחה או פגישה, מוצגת הודעה על כך שווידאו או שיתוף זמינים, אך לחיצה על קבל מובילה לכשל מאחר שחיבור הרשת הניידת אבד זמנית.

פתרון    אין פתרון זמין כעת.

שיחות נכנסות או הודעות מיידיות (IM) עבור Lync בפס רחב נייד

קיימות כמה בעיות ידועות עבור אנשים שמפעילים את Lync בפס רחב נייד:

 • תיתכן השהיה של אפליקציית Lync של חנות Windows למשך 15 דקות לאחר ששיחה נכנסת אינה נענית כאשר האפליקציה פועלת ברקע. משמעות הדבר היא כי ייתכן ששיחות נכנסות או הודעות מיידיות אחרות לא יתקבלו במהלך זמן זה. דבר זה עשוי להתרחש גם לאחר החלפת רשתות, לאחר מצב נדידה או לאחר שהיו לך סוגים אחרים של הזמנות נכנסות שלא נענו.

 • ייתכן שאפליקציית Lync של חנות Windows לא תקבל באופן אוטומטי הודעות מיידיות בפס רחב נייד אם אתה מחובר גם ללקוח אחר של Lync. ייתכן שלא תקבל הודעה מיידית זו שלא נענתה בהיסטוריית השיחות שלך או בתיבת הדואר הנכנס שלך.

 • ייתכן שאפליקציית Lync של חנות Windows לא תקבל באופן אוטומטי הודעות מיידיות עבור הזמנות נכנסות לוועידה בפס רחב נייד בין אם אתה מחובר ללקוח אחר של Lync ובין אם לאו. ייתכן שלא תקבל הודעה מיידית זו שלא נענתה בהיסטוריית השיחות שלך או בתיבת הדואר הנכנס שלך.

 • כאשר אפליקציית Lync של חנות Windows נמצאת ברקע, אם תדחה שיחה נכנסת בפס רחב נייד על-ידי התעלמות מההודעה, השיחה תמשיך לצלצל במכשירים אחרים ש- Lync פעיל בהם.

פתרון    אין פתרונות זמינים כעת.

ייתכן שמכשיר Windows במצב המתנה מחובר יצלצל כאשר מגיעה שיחה נכנסת, אך לא תוצג כל הודעה

אם יש לך מכשיר Windows הנמצא במצב המתנה מחובר (המכשיר מחובר, אך המסך כבוי), ותפעיל את המסך ותקבל שיחה נכנסת, ייתכן שלא תוכל לראות את ההודעה של השיחה הנכנסת כדי לענות לה, אך תמשיך לשמוע את הצלצול.

פתרון    באפשרותך לנעול את המסך כדי להפסיק את הצלצול. לאחר מכן אם תבטל את הנעילה, הכל אמור לחזור לעבוד בצורה תקינה.

חיפוש לפי כישורים אינו נתמך עבור חשבונות חשבון בעבודה או בבית ספר ‏(Office 365)

אם תפתח את צ׳ארם החיפוש, תקליד את הטקסט הרצוי בתיבת הטקסט של החיפוש ותבחר כישורים בתור הקריטריון להצגת תוצאות חיפוש, תקבל את ההודעה הבאה:

במקום כלשהו, אירע חיבור שלא נענה וכעת ייתכן שהתוצאות שלך אינן מעודכנות.

פתרון    אין פתרון זמין כעת.

ייתכן שחברים בקבוצות תפוצה לא יוצגו ברשימת אנשי הקשר

כאשר אתה פותח את רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, Lync מאחזר את החברים של כל קבוצת תפוצה ברשימה. עם זאת, אם קיימת בעיה של חיבור לשרת כאשר רשימת אנשי הקשר נפתחת בפעם הראשונה, קבוצות התפוצה יוצגו כריקות.

מאחר שלא מוצגת הודעת שגיאה כאשר קבוצת תפוצה לא מתרחבת, נראה של- Lync אין אפשרות לפעול עם קבוצות תפוצה.

פתרון    הפתרון לבעיה זו הוא לצאת מאפליקציית Lync של חנות Windows ולהיכנס בחזרה.

חסרה משבצת בתצוגת הגלריה

כאשר משתתף מועבר משורת ישיבה לשורת עמידה, הדברים הבאים מתרחשים:

 • הנפשה של הקטנת עמעום עבור המשתתף בשורת הישיבה.

 • הנפשה של הגדלת עמעום עבור המשתתף בשורת העמידה.

אם המשתתף עובר לתצוגת דובר ראשי (במסך מלא או כל תצוגה אחרת) לפני שההנפשה של הקטנת העמעום מסתיימת וההנפשה של הגדלת העמעום מתחילה, ההנפשה של הגדלת העמעום אינה מתחילה והמשתמש נשאר במצב מוסתר.

פתרון    הפתרון הוא לעבור לתצוגת מסך מלא ולחזור חזרה לתצוגת גלריה.

ייתכן שלא תוכל לסיים שיחה אם החיבור אל שרת Lync אבד

אם אפליקציית Lync של חנות Windows מאבדת את החיבור אל שרת Lync במהלך שיחה, ייתכן שהשמע ימשיך. Lync מציג את מסך הכניסה עם הודעה לסגירת השיחות הפעילות. אם תבחר כן בהודעה, השיחה תסתיים. אם תבחר לא, ההודעה תיעלם ולא תהיה לך דרך אחרת לסיים את השיחה עד לשחזור החיבור לשרת.

פתרון    בשיחות עם אדם אחד נוסף, בקש מהאדם הנוסף לסיים את השיחה. בשיחת ועידה, באפשרותך לסיים את השיחה באחת מהדרכים הבאות:

 • התנתקות מ- Windows

 • הפעלה מחדש של המכשיר

 • סיום משימת Lync מתוך מנהל המשימות של Windows

אפליקציית Lync של חנות Windows אינה יכולה להתחבר אם הגדרת השעה במכשיר אינה נמצאת בסינכרון מלא עם הגדרת השעה בשרת Lync

הכניסה תיכשל אם השעה והתאריך במכשיר שלך אינם מוגדרים באופן מדויק. הדבר חשוב במיוחד עבור מכשירים שאינם מצורפים לתחום, כגון Microsoft Surface או מכשירים אחרים שבהם פועל Windows RT.

פתרון    הגדר את השעה במכשיר שלך לשעה שאינה חורגת מ- 5 דקות מהשעה והתאריך בשרת. אין צורך להתאים את אזור הזמן.

ייתכן שאפליקציית Lync של חנות Windows לא תוכל לגשת לשרת Lync או לשירותי Lync דרך מתאמי רשת מסוימים

ייתכן שלאפליקציית Lync של חנות Windows לא תהיה אפשרות לגשת ל- Lync Server או לשירותים של Lync באמצעות מתאמי רשת, כגון מודמים מסוג 4G LTE USB, שאינם נרשמים עם Windows 8 כהתקנים פיזיים. אפליקציית Lync של חנות Windows עלולה להיתקל בבעיה זו גם כאשר ליישומים ולדפדפנים של שולחן העבודה יש אפשרות לגשת לשרתים ולאתרי אינטרנט אחרים.

פתרון    התחבר לשרת או לשירותי Lync באמצעות Wi-Fi או מתאם רשת אחר.

Lync אינו פועל במהדורות N או KN של Windows 8 ללא ערכת התכונות של Windows Media

Lync דורש רכיבים של Windows Media Player, אך מוצר זה אינו מותקן כברירת מחדל עם מהדורת N של Windows.

פתרון    התקן את ערכת התכונות של Windows Media עבור מהדורות N ו- KN של Windows 8. לקבלת מידע נוסף אודות ערכת תכונות זו, ראה תיאור ערכת התכונות של Windows Media עבור גירסאות N ו- KN.

כאשר גם אפליקציית Lync של חנות Windows וגם Lync 2013 (עבור שולחן העבודה) מותקנים, הלקוח הלא מתאים משמש להצטרפות לפגישות

אם התקנת במחשב שלך הן את אפליקציית Lync של חנות Windows והן את Lync 2013 עבור שולחן העבודה, עליך להגדיר אחד מהם כלקוח ברירת המחדל שישמש עבור פגישות.

פתרון    בפעם הראשונה שאתה בוחר בקישור הצטרף לפגישת Lync בתזכורת לוח שנה של Outlook כדי להתחבר לפגישה, תיבת הדו-שיח לקוח פגישת ברירת מחדל מופיעה. בחר ב- Microsoft Lync או ב- Lync (כלומר אפליקציית Lync של חנות Windows) ובחר אישור. בפעם הבאה שתצטרף לפגישת Lync מתוך תזכורת לוח שנה של Outlook, לקוח הפגישה שבחרת יימצא בשימוש באופן אוטומטי.

אם תשנה את דעתך בשלב מאוחר יותר, באפשרותך לשנות בקלות את לקוח הפגישה המוגדר כברירת המחדל. כך ניתן לעשות זאת:

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של מסך 'התחל' של Windows ובחר חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה, ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)

 2. הקלד "תוכניות ברירת מחדל" בתיבת הטקסט, ומתוצאות החיפוש, בחר תוכניות ברירת מחדל.

 3. בחר קבע את תוכניות ברירת המחדל שלך, ולאחר מכן בחר את האפליקציה הרצויה מהרשימה תחת תוכניות -‏ Lync (שולחן עבודה) או Lync.

 4. בחר הגדר תוכנית זו כברירת מחדל ובחר אישור.

חשוב: גם אם תגדיר את Lync 2013 עבור שולחן העבודה כלקוח הפגישה המהווה ברירת מחדל, לחצן הצטרף לפגישת Lync במסך הבית של אפליקציית Lync של חנות Windows יחבר אותך תמיד לפגישה באמצעות אפליקציית Lync של חנות Windows.

ייתכן שאפליקציית Lync של חנות Windows לא תוכל ליצור מחדש חיבור לאחר החלפת רשתות כאשר היא פועלת ברקע

במקרים מסוימים שבהם הרשת שאליה המכשיר מחובר משתנה, אפליקציית Lync של חנות Windows לא תוכל להיכנס שוב כאשר היא פועלת ברקע. הדבר עשוי להתרחש בעת מעבר מרשת Wi-Fi אחת לשניה או בעת מעבר בין רשת Wi-Fi לבין רשתות סלולאריות של 3G או 4G. במקרה כזה, אריח Lync במסך 'התחל' של Windows יציג מצב מנותק, ולא תוכל לקבל הודעות מיידיות או שיחות.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

לא ניתן לשייך מחדש את פרוטוקול tel:‎ לאחר התקנה של Skype

אם Skype מותקן במכשיר לאחר ביצוע ההתקנה של Lync, לא תוכל להשתמש ב- Lync עבור הפרוטוקול tel:‎.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

אין אפשרות לבחור בהתקן שמע דרך אפליקציית Lync של חנות Windows

לא ניתן לבחור את התקן השמע שיהיה בשימוש עם אפליקציית Lync של חנות Windows מאחר שהאפליקציה משתמשת באופן אוטומטי בהתקן השמע שהוגדר כברירת המחדל בכרטיסיות 'הפעלה' ו'הקלטה' של תיבת הדו-שיח 'צליל' ב- Windows.

פתרון    אין פתרון זמין כעת.

לאחר כניסה מתוך לקוחות מרובים, שיחות עשויות להיכשל

אם אתה נכנס ל- Lync 2013 עבור שולחן העבודה מ- 16 נקודות קצה או יותר (לא בבת אחת, אך במהלך הזמן), שיחות שתבצע מתוך אפליקציית Lync של חנות Windows עשויות להיכשל גם אם באפשרותך להיכנס אל האפליקציה עצמה. מנהלי מערכת המעוניינים לפתור בעיה זו יכולים לעיין ב-SIP 403 Forbidden עבור הקריאה INVITE ‏(ms-diagnostics: 4172;reason="No cert found for the user”‎).

פתרון    צא מאפליקציית Lync של חנות Windows והיכנס שוב.

לראש הדף

אפליקציית Lync של חנות Windows

עצה: מומלץ להשתמש בעדכון האחרון, העדכון מיוני 2013. כדי לברר אם ברשותך העדכון האחרון, פתח את אפליקציית Lync של חנות Windows וחפש את האריח פגישות במסך הבית שלך. לחלופין, באפליקציה, עבור אל הגדרות > הרשאות. הגירסה, בחלק העליון של חלונית 'הגדרות', אמורה להיות 15.0.4517.1504. אם אתה משתמש בגירסה קודמת או אם אינך רואה את האריח פגישות, עבור אל חנות Windows והתקן את העדכון.

ייתכן שלא תוכל לסיים שיחה אם החיבור אל שרת Lync אבד

אם אפליקציית Lync של חנות Windows מאבדת את החיבור אל שרת Lync במהלך שיחה, ייתכן שהשמע ימשיך. Lync מציג את מסך הכניסה עם הודעה לסגירת השיחות הפעילות. אם תבחר כן בהודעה, השיחה תסתיים. אם תבחר לא, ההודעה תיעלם ולא תהיה לך דרך אחרת לסיים את השיחה עד לשחזור החיבור לשרת.

פתרון    בשיחות עם אדם אחד נוסף, בקש מהאדם הנוסף לסיים את השיחה. בשיחת ועידה, באפשרותך לסיים את השיחה באחת מהדרכים הבאות:

 • התנתקות מ- Windows

 • הפעלה מחדש של המכשיר

 • סיום משימת Lync מתוך מנהל המשימות של Windows

אפליקציית Lync של חנות Windows אינה יכולה להתחבר אם הגדרת השעה במכשיר אינה נמצאת בסינכרון מלא עם הגדרת השעה בשרת Lync

הכניסה תיכשל אם השעה והתאריך במכשיר שלך אינם מוגדרים באופן מדויק. הדבר חשוב במיוחד עבור מכשירים שאינם מצורפים לתחום, כגון Microsoft Surface או מכשירים אחרים שבהם פועל Windows RT.

פתרון    הגדר את השעה במכשיר שלך לשעה שאינה חורגת מ- 5 דקות מהשעה והתאריך בשרת. אין צורך להתאים את אזור הזמן.

ייתכן שאפליקציית Lync של חנות Windows לא תוכל לגשת לשרת Lync או לשירותי Lync דרך מתאמי רשת מסוימים

ייתכן שלאפליקציית Lync של חנות Windows לא תהיה אפשרות לגשת ל- Lync Server או לשירותים של Lync באמצעות מתאמי רשת, כגון מודמים מסוג 4G LTE USB, שאינם נרשמים עם Windows 8 כהתקנים פיזיים. אפליקציית Lync של חנות Windows עלולה להיתקל בבעיה זו גם כאשר ליישומים ולדפדפנים של שולחן העבודה יש אפשרות לגשת לשרתים ולאתרי אינטרנט אחרים.

פתרון    התחבר לשרת או לשירותי Lync באמצעות Wi-Fi או מתאם רשת אחר.

Lync אינו פועל במהדורות N או KN של Windows 8 ללא ערכת התכונות של Windows Media

Lync דורש רכיבים של Windows Media Player, אך מוצר זה אינו מותקן כברירת מחדל עם מהדורת N של Windows.

פתרון    התקן את ערכת התכונות של Windows Media עבור מהדורות N ו- KN של Windows 8. לקבלת מידע נוסף אודות ערכת תכונות זו, ראה תיאור ערכת התכונות של Windows Media עבור גירסאות N ו- KN.

כאשר גם אפליקציית Lync של חנות Windows וגם Lync 2013 (עבור שולחן העבודה) מותקנים, הלקוח הלא מתאים משמש להצטרפות לפגישות

אם התקנת במחשב שלך הן את אפליקציית Lync של חנות Windows והן את Lync 2013 עבור שולחן העבודה, עליך להגדיר אחד מהם כלקוח ברירת המחדל שישמש עבור פגישות.

פתרון    בפעם הראשונה שאתה בוחר בקישור הצטרף לפגישת Lync בתזכורת לוח שנה של Outlook כדי להתחבר לפגישה, תיבת הדו-שיח לקוח פגישת ברירת מחדל מופיעה. בחר ב- Microsoft Lync או ב- Lync (כלומר אפליקציית Lync של חנות Windows) ובחר אישור. בפעם הבאה שתצטרף לפגישת Lync מתוך תזכורת לוח שנה של Outlook, לקוח הפגישה שבחרת יימצא בשימוש באופן אוטומטי.

אם תשנה את דעתך בשלב מאוחר יותר, באפשרותך לשנות בקלות את לקוח הפגישה המוגדר כברירת המחדל. כך ניתן לעשות זאת:

 1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של מסך 'התחל' של Windows ובחר חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה, ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)

 2. הקלד "תוכניות ברירת מחדל" בתיבת הטקסט, ומתוצאות החיפוש, בחר תוכניות ברירת מחדל.

 3. בחר קבע את תוכניות ברירת המחדל שלך, ולאחר מכן בחר את האפליקציה הרצויה מהרשימה תחת תוכניות -‏ Lync (שולחן עבודה) או Lync.

 4. בחר הגדר תוכנית זו כברירת מחדל ובחר אישור.

חשוב: גם אם תגדיר את Lync 2013 עבור שולחן העבודה כלקוח הפגישה המהווה ברירת מחדל, לחצן הצטרף לפגישת Lync במסך הבית של אפליקציית Lync של חנות Windows יחבר אותך תמיד לפגישה באמצעות אפליקציית Lync של חנות Windows.

מצב הנוכחות שלך תקוע במצב 'בפגישה' או 'מחוץ למשרד' בעת השימוש באפליקציית Lync של חנות Windows בשני מכשירים

אפליקציית Lync של חנות Windows מפרסמת את מצב הנוכחות שלך בהתבסס על הפעילות שלך ולוח השנה שלך. אם האפליקציה מפרסמת מצב בלוח השנה (כגון 'בפגישה' או 'מחוץ למשרד') במכשיר אך אינך נשאר פעיל במכשיר זה, אפליקציית Lync של חנות Windows משנה את המצב ל'לא נמצא/ת'. אם תפתח את אפליקציית Lync של חנות Windows במכשיר אחר מאוחר יותר, מצב הנוכחות שלך עשוי להישאר 'בפגישה' או 'מחוץ למשרד', למרות שמצב לוח שנה זה אינו תקף עוד.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

כתובת כניסה שהוקלדה באופן שגוי עלולה לגרום לאפליקציית Lync של חנות Windows להציג שגיאה המציינת שהשרת אינו זמין באופן זמני

אם אתה מקליד את כתובת הכניסה באופן שגוי, אפליקציית Lync של חנות Windows עשויה להציג את ההודעה לא ניתן להיכנס מאחר שהשרת אינו זמין באופן זמני. אם הבעיה נמשכת, פנה לצוות התמיכה.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

ייתכן שאפליקציית Lync של חנות Windows לא תוכל ליצור מחדש חיבור לאחר החלפת רשתות כאשר היא פועלת ברקע

במקרים מסוימים שבהם הרשת שאליה המכשיר מחובר משתנה, אפליקציית Lync של חנות Windows לא תוכל להיכנס שוב כאשר היא פועלת ברקע. הדבר עשוי להתרחש בעת מעבר מרשת Wi-Fi אחת לשניה או בעת מעבר בין רשת Wi-Fi לבין רשתות סלולאריות של 3G או 4G. במקרה כזה, אריח Lync במסך 'התחל' של Windows יציג מצב מנותק, ולא תוכל לקבל הודעות מיידיות או שיחות.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

בעיות בניהול שיחות מרובות דרך פקודות היישום

ייתכן שלא תוכל לדעת מתי בקשת שיחה חדשה מגיעה או מתי שיחה קיימת מסומנת עקב עדכון. גם המעבר בין שיחות עשוי להיות מבלבל עקב הסידור מחדש של אריחי השיחה.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

לא ניתן להעתיק ולהדביק לתוך לוח החיוג

אין באפשרותך להעתיק ולהדביק מספר טלפון ללוח החיוג כדי לבצע שיחה.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

לא ניתן לשייך מחדש את פרוטוקול tel:‎ לאחר התקנה של Skype

אם Skype מותקן במכשיר לאחר ביצוע ההתקנה של Lync, לא תוכל להשתמש ב- Lync עבור הפרוטוקול tel:‎.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

אין אפשרות לבחור בהתקן שמע דרך אפליקציית Lync של חנות Windows

לא ניתן לבחור את התקן השמע שיהיה בשימוש עם אפליקציית Lync של חנות Windows מאחר שהאפליקציה משתמשת באופן אוטומטי בהתקן השמע שהוגדר כברירת המחדל בכרטיסיות 'הפעלה' ו'הקלטה' של תיבת הדו-שיח 'צליל' ב- Windows.

פתרון    אין פתרון זמין כעת.

לא ניתן לחייג למספר שנמצא בפרופיל שלך

אם הוספת מספר נייד או מספר אחר לפרופיל שלך, ואתה מנסה להתקשר למספר זה דרך כרטיס איש הקשר או דרך לוח החיוג, אין אפשרות להשלים את החיוג.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

אפליקציית Lync של חנות Windows קורסת או קופאת כאשר אתה מנתק התקן CX300 במהלך שיחה

ייתכן שתחווה קריסות או קפאון לסירוגין של אפליקציית Lync של חנות Windows בעת ניתוק התקן CX300 באמצע שיחה.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

לאחר חיוג אל איש קשר שנמצא בקבוצה 'מועדפים' דרך לוח החיוג, השיחות הבאות שמבוצעות דרך הקבוצה 'מועדפים' נכשלות

אם משתמש מסוים משתמש בלוח החיוג כדי להקליד מספר של איש קשר בקבוצה 'מועדפים', שיחות נוספות המבוצעות על-ידי ריחוף מעל שם איש הקשר בתוך הקבוצה ולחיצה על מספר הטלפון נכשלות.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

אם אתה לוחץ על טקסט וגורר אותו בחלון שיחה, החלון עצמו נגרר

אם אתה בוחר בלוק של טקסט בחלון שיחה, החלון עצמו נגרר במקום זאת.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

בשפות הנכתבות מימין לשמאל: מספרי PSTN מופיעים בכתב מראה בתמונת איש הקשר

אם אתה משתמש בשפה הנכתבת מימין לשמאל (כגון עברית), מספרי הטלפון של אנשי הקשר מסוג PSTN בקבוצות Lync עשויים להופיע בכתב מראה.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

לא ניתן לראות את הסמן בתיבת הודעה של חלון השיחה בעת שימוש במצב 'חדות גבוהה 1'

אם אתה משתמש במצב #1 של 'חדות גבוהה' ב- Windows, ייתכן שלא תוכל לראות את הסמן מהבהב בתיבת ההודעה במהלך שיחת הודעה מיידית.

פתרון    התקן את עדכון Lync האחרון מחנות Windows.

לאחר כניסה מתוך לקוחות מרובים, שיחות עשויות להיכשל

אם אתה נכנס ל- Lync 2013 עבור שולחן העבודה מ- 16 נקודות קצה או יותר (לא בבת אחת, אך במהלך הזמן), שיחות שתבצע מתוך אפליקציית Lync של חנות Windows עשויות להיכשל גם אם באפשרותך להיכנס אל האפליקציה עצמה. מנהלי מערכת המעוניינים לפתור בעיה זו יכולים לעיין ב-SIP 403 Forbidden עבור הקריאה INVITE ‏(ms-diagnostics: 4172;reason="No cert found for the user”‎).

פתרון    צא מאפליקציית Lync של חנות Windows והיכנס שוב.

התחברות למסך או שיתוף אפליקציות בפגישה אינם פועלים בעת השימוש באפליקציית Lync של חנות Windows ב- Windows 8.1 Preview.

פתרון    אין.

לראש הדף

Lync Server

Lync קורס ב- RAP/RAIL אלא אם כרטיסיות/תיקיות זמינות

Lync Server קורס בעת אתחול/כניסה בתצורה של RemoteApp אלא אם שיחות בכרטיסיות ותיקיות של שיחות זמינות שתיהן ב- Lync.

פתרון    הפוך כרטיסיות/תיקיות לזמינות, או השתמש בדרך אחרת כדי לספק גישה מרחוק ל- Lync. עבור Lync Server 2013, מומלץ להשתמש בתכונה Lync VDI.

אין אפשרות לגילוי אוטומטי של Exchange Server מרשומות DNS של SRV

ל- Lync Server אין אפשרות לגלות באופן אוטומטי Exchange Server המשתמש ברשומות DNS של SRV. במקום זאת, Lync Server חייב להשתמש בתכונת הגילוי האוטומטי של HTTP כדי למצוא את Exchange Server.

פתרון    ודא שתכונת הגילוי האוטומטי של HTTP פרוסה כהלכה בסביבת Exchange Server שלך כדי ש- Lync Server יוכל להתחבר אל שירותי האינטרנט של Exchange.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×