בעיות הדפסה נפוצות

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

מאמר זה יעזור לך לקבל תשובות לכמה מהבעיות ההדפסה הנפוצות ביותר. בעיות אלה מתייחסת ההבדל בין דף גליון נייר ב- Publisher, ההבדלים בין הדפסת עמודים מרובים או עותקים מרובים של גליון הנייר, וכיצד ליישר דפי גליון הנייר.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד על ההבדל בין עמודים, ניירות עותקים

הדפסת עמודים מרובים בגיליון

הדפסת עותקים מרובים בגיליון

יישור לפרסומים שלך

למד על ההבדל בין עמודים, ניירות עותקים

ב- Publisher, גודל עמוד מתייחס לאזור של הפרסום שלך. גודל נייראו גודל הגיליון, הוא גודל הנייר המשמש אותך להדפסה. פירוש הדבר כי ניתן להדפיס עמודים מרובים או עותקים מרובים של עמוד בודד, גיליון נייר אחד. האיור הבא מציג את מספר עמודים ייחודית מודפס על גיליון נייר אחד.

דוגמה לעמודים מרובים בגליון נייר

הדפסת עמודים מרובים בגיליון

אם יש לך מספר עמודים בפרסום שלך, באפשרותך לבחור להדפיס אותן בכל גיליון נייר:

הערה: אפשרות זו זמינה רק כאשר גודל העמוד של הפרסום היא מספיק קטן יותר מעמוד אחד ניתן לכלול על גיליון בודד הנייר.

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. תחת הגדרות, לחץ על עמוד אחד בכל גיליון, ולאחר מכן בחר עמודים מרובים בכל גיליון ברשימה.

 3. לחץ על הדפס.

  עצה: הדפס גליון ניסיון על גיליון נייר רגיל כדי לוודא שהפרסום שלך יודפס בהתאם לציפיותיך לפני ההדפסה על מוצר או הנייר יקרה יותר של היצרן.

לראש הדף

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 2. תחת אפשרויות הדפסה, לחץ על עמודים מרובים בכל גיליון.

  תיבת הדו-שיח 'הדפסה' עם האפשרות 'עמודים מרובים בכל גיליון'

 3. לחץ על הדפס.

  עצה: הדפס גליון ניסיון על גיליון נייר רגיל כדי לוודא שהפרסום שלך יודפס בהתאם לציפיותיך לפני ההדפסה על מוצר או הנייר יקרה יותר של היצרן.

לראש הדף

הדפסת עותקים מרובים בגיליון

נניח שיש לך פרסום כרטיס ביקור. על-ידי בחירת עותקים מרובים בכל גיליון, ייתכן שתבחר להדפסת 10 עותקים של אותו כרטיס על גיליון נייר אחד.

 1. פתח את הפרסום שברצונך להדפיס, כגון פרסום תווית.

 2. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 3. תחת הגדרות, לחץ על עמוד אחד בכל גיליון, ולאחר מכן בחר עותקים מרובים בכל גיליון ברשימה.

 4. בחר את מספר העותקים הרצוי בתיבה עותקים של כל עמוד.

עצה: אם ברצונך להדפיס על המוצר של יצרן ספציפי — לדוגמה, גיליון של תוויות — נסה להדפיס על גליון נייר כדי לוודא כי הפרסום שלך יהיה מיושר כראוי על המוצר ריק.

התאם יותר בגיליון

אם אינך מנסה ליישר הפלט שלך למוצר של יצרן, ייתכן שתוכל להגדיל או להקטין את מספר העותקים של הפרסום שלך על-ידי התאמת לצד ואת השוליים העליונים והמרווחים האופקיים והאנכיים המתאים על גיליון בודד הנייר.

כדי לשנות את שולי ההדפסה והמרווחים האופקיים והאנכיים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. תחת הגדרות, לחץ על עמוד אחד בכל גיליון, ולאחר מכן בחר עותקים מרובים בכל גיליון ברשימה.

 3. לחץ על אפשרויות פריסה, ולאחר מכן התאם את השוליים והמרווחים.

גדלי נייר

באפשרותך גם לשנות את מספר העותקים המודפסים בכל גיליון באמצעות גודל נייר אחר, או גיליון. כדי להדפיס עותקים מרובים גליון הנייר, גודל העמוד של הפרסום חייב להיות קטן מ- גודל הנייר. לדוגמה, כדי להדפיס שני עותקים של דף שלך בכל גיליון נייר, גודל העמוד שלך חייב להיות היותר חצי כגודל הגיליון.

כדי לשנות את גודל הנייר בכוונתך להדפיס על, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 2. תחת הגדרות, בחר את גודל הנייר הרצוי.

 3. לחץ על עמוד אחד בכל גיליון, ולאחר מכן בחר עותקים מרובים בכל גיליון ברשימה.

 4. בחר את מספר העותקים הרצוי בתיבה עותקים של כל עמוד.

  הערה: אם המדפסת שלך תומכת גדלי נייר מותאמים אישית, באפשרותך לציין גודל נייר מותאם אישית לאחר שתלחץ על מאפייני מדפסת. עיין במדריך המדפסת שלך לקבלת הוראות ספציפיות להוספת גדלי נייר מותאמים אישית.

לראש הדף

 1. פתח את הפרסום שברצונך להדפיס, כגון פרסום תווית.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 3. לחץ על עותקים מרובים בכל גיליון.

עצה: אם ברצונך להדפיס על המוצר של יצרן ספציפי — לדוגמה, גיליון של תוויות — נסה להדפיס על גליון נייר כדי לוודא כי הפרסום שלך יהיה מיושר כראוי על המוצר ריק.

התאם יותר בגיליון

אם אינך מנסה ליישר הפלט שלך למוצר של יצרן, ייתכן שתוכל להגדיל או להקטין את מספר העותקים של הפרסום שלך על-ידי התאמת לצד ואת השוליים העליונים והמרווחים האופקיים והאנכיים המתאים על גיליון בודד הנייר.

כדי לשנות את שולי ההדפסה והמרווחים האופקיים והאנכיים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הגדרת הדפסה ולאחר מכן לחץ על עותקים מרובים בכל גיליון.

 2. במקטע אפשרויות הדפסה נוספות, התאם את השוליים והמרווחים.

גדלי נייר

באפשרותך גם לשנות את מספר העותקים המודפסים בכל גיליון באמצעות גודל נייר אחר, או גיליון. כדי להדפיס עותקים מרובים גליון הנייר, גודל העמוד של הפרסום חייב להיות קטן מ- גודל הנייר. לדוגמה, כדי להדפיס שני עותקים של דף שלך בכל גיליון נייר, גודל העמוד שלך חייב להיות היותר חצי כגודל הגיליון.

המדפסת שבה אתה משתמש קובעת את גדלי נייר שבהם ניתן להשתמש. כדי לבדוק את טווח גדלי נייר המדפסת שלך יכולה להדפיס עליהם, עיין במדריך המדפסת או הצג את גדלי נייר הזמינות כעת עבור המדפסת בתיבת הדו-שיח הגדרת הדפסה.

כדי לשנות את גודל הנייר בכוונתך להדפיס על, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת הדפסה, תחת נייר, לחץ על החץ לצד רשימת הגדלים כדי לראות אילו גדלי זמינים.

 3. בחר את גודל הנייר הרצוי.

  הערה: אם המדפסת שלך תומכת גדלי נייר מותאמים אישית, באפשרותך לציין גודל נייר מותאם אישית לאחר לחיצה על מאפיינים. עיין במדריך המדפסת שלך לקבלת הוראות ספציפיות להוספת גדלי נייר מותאמים אישית.

לראש הדף

יישור לפרסומים שלך

כאשר אתה מדפיס פרסומים בגיליון נייר או המוצר של יצרן ספציפי, כגון תוויות או כרטיסי ביקור, באפשרותך ליישר הפרסום שלך כך שיודפס בדיוק למיקום הרצוי.

כדי להקל על יישור של פרסום למוצר של יצרן ספציפי, הפעל _z0z_ . באפשרותך לבטל את סימוני חיתוך לאחר יישור הפרסום שלך בגיליון הנייר. לקבלת מידע נוסף אודות סימוני חיתוך, ראה הוספת והדפסת סימוני חיתוך ב- Publisher.

התאמה של אפשרויות ההדפסה הגדרות ההדפסה, באפשרותך לציין היכן יודפס הפרסום שלך בגיליון הנייר. לדוגמה, באפשרותך לכפות הפרסום להתחיל בהדפסת של אינץ ' בחלק העליון של גליון הנייר על-ידי שינוי שוליים עליונים ל- 1.0.

באפשרותך גם ליצור שטח גדול יותר בין עותקים פרסום או דפים על-ידי הגדלת מרווח אופקימרווח אנכי כך פלט המדפסת מילויי טוב יותר גליון הנייר.

התאמת אפשרויות הדפסה כדי לבחור מיקום

 1. צור או פתח פרסום קטן יותר גודל הנייר שברצונך להדפיס, כגון כרטיס ביקור.

 2. לחץ על קובץ ‏> הדפס.

 3. תחת הגדרות, לחץ על עמוד אחד בכל גיליון, ולאחר מכן בחר עותקים מרובים בכל גיליון ברשימה.

  הזן את מספר העותקים הרצוי בגיליון (גם אם הוא 1 בלבד), בתיבה עותקים של כל עמוד.

 4. לחץ על אפשרויות פריסה, ולאחר מכן הזן את השורה והעמודה שבו ברצונך להתחיל להדפיס בעמוד

 5. שנה את המידות שוליים צידיים, שוליים עליונים, מרווח אופקיומרווח אנכי כך חלון התצוגה המקדימה מציגה את המיקום ואת מספר העותקים הרצוי.

  עצה: אם ברצונך להדפיס על המוצר של יצרן ספציפי, נסה תחילה להדפיס על עמוד ריק כדי לוודא כי הפרסום שלך יודפס על המוצר שבו אתה מעוניין.

לראש הדף

 1. צור או פתח פרסום קטן יותר גודל הנייר שברצונך להדפיס, כגון כרטיס ביקור.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 3. תחת אפשרויות הדפסה נוספות, הזן את השורה והעמודה שבו ברצונך להתחיל להדפיס בעמוד

 4. שנה את המידות שוליים צידיים, שוליים עליונים, מרווח אופקיומרווח אנכי כך חלון התצוגה המקדימה מציג את מיקום מספר או את מספר העותקים הרצוי.

  תיבת הדו-שיח 'הדפסה': אפשרויות הדפסה נוספות

  עצה: אם ברצונך להדפיס על המוצר של יצרן ספציפי, נסה תחילה להדפיס על עמוד ריק כדי לוודא כי הפרסום שלך יודפס על המוצר שבו אתה מעוניין.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×