ביצוע העברת דואר אלקטרוני בשלבים ל- Office 365

באפשרותך להעביר את התוכן של תיבות דואר של משתמשים מהדואר האלקטרוני של Exchange 2003 או Exchange 2007 אל Office 365 באמצעות העברה בשלבים.

מאמר זה מוליך אותך לאורך המשימות הכרוכות בהעברת דואר אלקטרוני בשלבים. המאמר המידע שעליך לדעת אודות העברת דואר אלקטרוני בשלבים ל- Office 365 מספק מבט כולל על תהליך ההעברה. כאשר תרגיש שאתה מבין את תוכן המאמר, השתמש במאמר הנוכחי כדי להתחיל להעביר תיבות דואר ממערכת דואר אלקטרוני אחת למערכת דואר אלקטרוני אחרת.

לקבלת הוראות של Windows PowerShell, ראה שימוש ב- PowerShell לביצוע העברה בשלבים אל Office 365.

משימות העברה

להלן המשימות שיש לבצע כאשר תהיה מוכן להתחיל בהעברה בשלבים.

 1. הכנה להעברה בשלבים

 2. אימות בעלותך על התחום

 3. שימוש בסינכרון מדריכי כתובות ליצירת משתמשים ב- Office 365

 4. יצירת רשימה של תיבות דואר שיש להעביר

 5. חיבור Office 365 למערכת הדואר האלקטרוני שלך

 6. העברת תיבות הדואר שלך

 7. הפעלת אצוות ההעברה בשלבים

 8. המרת תיבות דואר מקומיות למשתמשים מותאמי דואר

 9. ניתוב הדואר האלקטרוני ישירות ל- Office 365

 10. מחיקת אצוות ההעברה בשלבים

 11. השלמת משימות לאחר ההעברה

הכנה להעברה בשלבים

לפני העברת תיבות דואר ל- Office 365 באמצעות העברה בשלבים, קיימים מספר שינויים שעליך לבצע תחילה בסביבת Exchange Server שלך.

כדי להתכונן להעברה בשלבים

 1. קבע את תצורת Outlook בכל מקום ב- Exchange Server המקומי     שירות העברת הדואר האלקטרוני משתמש ב- Outlook בכל מקום (הידוע גם כ- RPC over HTTP) כדי להתחבר ל- Exchange Server המקומי. לקבלת מידע אודות אופן הגדרת Outlook בכל מקום עבור Exchange 2007 ו- Exchange 2003, עיין במאמרים הבאים:

  חשוב: עליך להשתמש באישור שהונפק על-ידי רשות אישורים (CA) מהימנה עם תצורת Outlook בכל מקום. אין אפשרות לקבוע את תצורת Outlook בכל מקום באמצעות אישור בחתימה עצמית. לקבלת מידע נוסף, ראה אופן קביעת התצורה של SSL עבור Outlook בכל מקום.

 2. אופציונלי: ודא שבאפשרותך להתחבר לארגון Exchange באמצעות Outlook בכל מקום     נסה אחת מהשיטות הבאות כדי לבדוק את הגדרות החיבור.

 3. הגדר הרשאות     חשבון המשתמש המקומי שבו אתה משתמש כדי להתחבר לארגון Exchange המקומי (הנקרא גם מנהל העברה) חייב לכלול את ההרשאות הנחוצות לגישה לתיבות הדואר המקומיות שברצונך להעביר ל- Office 365. נעשה שימוש בחשבון משתמש זה בעת חיבור של Office 365 למערכת הדואר האלקטרוני שלך בהמשך הליך זה.

 4. כדי להעביר את תיבות הדואר, נדרשת למנהל המערכת אחד ממערכי ההרשאות שלהלן:

  • יש להקצות לו את ההרשאה FullAccess עבור כל תיבת דואר מקומית ואת ההרשאה WriteProperty כדי לשנות את המאפיין TargetAddress בחשבונות המשתמשים המקומיים.

   או

  • יש להקצות לו את ההרשאה Receive As במסד הנתונים של תיבות הדואר המקומיות המאחסן את תיבות הדואר של משתמשים, ואת ההרשאה WriteProperty כדי לשנות את המאפיין TargetAddress בחשבונות המשתמשים המקומיים.

  לקבלת הוראות לגבי אופן ההגדרה של הרשאות אלה, ראה הקצאת הרשאות Exchange להעברת תיבות דואר ל- Office 365.

 5. הפוך את Unified Messaging ‏(UM) ללא זמין    אם UM מופעל עבור תיבות הדואר המקומיות שאתה מעביר, בטל את UM לפני ההעברה. הפעל את UM עבור תיבות הדואר לאחר השלמת ההעברה. לקבלת שלבי 'כיצד לבצע', ראה הפיכת Unified Messaging ללא זמין.

אימות בעלותך על התחום

במהלך ההעברה, כתובת ה- Simple Mail Transfer Protocol ‏(SMTP) של כל תיבת דואר מקומית משמשת ליצירת כתובת הדואר האלקטרוני עבור תיבת דואר חדשה של Office 365. להפעלת העברה בשלבים, יש לאמת את התחום המקומי כתחום בארגון Office 365 שלך.

שימוש באשף התחומים כדי לאמת שהתחום המקומי בבעלותך

 1. הערה: עליך להיות מנהל מערכת כללי ב- Office 365 כדי לבצע שלבים אלה.

  היכנס ל- Office 365 באמצעות חשבון בעבודה או בבית ספר השייך לך.

 2. בחר התקנה > תחומים.

 3. בדף ניהול תחומים, לחץ על הוסף תחום סמל 'הוסף' כדי להפעיל את אשף התחומים.

 4. בדף הוספת תחום ל- Office 365, בחר באפשרות ציון שם תחום ואישור הבעלות.

 5. הקלד את שם התחום (לדוגמה, Contoso.com) שבו אתה משתמש עבור ארגון Exchange המקומי ולאחר מכן בחר הבא.

 6. בדף אישור שאתה הבעלים של <שם התחום שלך>, בחר את ספק האירוח של מערכת שמות התחומים (DNS) שלך מהרשימה או בחר באפשרות הוראות כלליות, במידת הצורך.

 7. בצע את ההוראות שסופקו עבור ספק אירוח ה- DNS שלך. בדרך כלל נבחרת רשומת TXT כדי לאמת בעלות על התחום.

  באפשרותך גם לחפש את ערך TXT או MX הספציפי לדייר Office 365 שלך על-ידי ביצוע ההוראות באיסוף המידע הדרוש ליצירת רשומות DNS של Office 365.

  לאחר שתוסיף את רשומת TXT או MX, המתן כ- 15 דקות לפני שתמשיך לשלב הבא.

 8. באשף התחומים של Office 365, בחר באפשרות סיימתי, אמת כעת. אמור להופיע דף אימות. בחר באפשרות סיום.

  אם אינך רואה את דף האימות, המתן מעט ונסה שוב.

  אל תמשיך לשלב הבא באשף התחומים. כעת אימתת שהתחום של ארגון Exchange המקומי נמצא בבעלותך, ואתה מוכן להמשיך בהעברת דואר אלקטרוני.

שימוש בסינכרון מדריכי כתובות ליצירת משתמשים ב- Office 365

סינכרון מדריכי כתובות משמש ליצירת כל המשתמשים המקומיים בארגון Office 365 שלך.

לאחר יצירת המשתמשים, יהיה עליך לתת להם רשיון. לרשותך 30 יום להוספת רשיונות לאחר יצירת המשתמשים. לקבלת שלבים להוספת רשיונות, ראה השלמת משימות לאחר ההעברה.

כדי ליצור משתמשים חדשים

 • ניתן להשתמש בכלי הסינכרון של Microsoft Azure Active Directory או ב- Microsoft Azure Active Directory Sync Services ‏(AAD Sync) כדי לסנכרן וליצור את המשתמשים המקומיים ב- Office 365. לאחר העברת תיבות הדואר ל- Office 365, הניהול של חשבונות משתמשים יתבצע בארגון המקומי והם יסונכרנו עם ארגון Office 365 שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה שילוב מדריכי כתובות.

יצירת רשימה של תיבות דואר שיש להעביר

לאחר זיהוי המשתמשים שאת תיבות הדואר המקומיות שלהם ברצונך להעביר ל- Office 365, תשתמש בקובץ ערכים המופרדים באמצעות פסיק (CSV) ליצירת אצוות העברה. כל שורה בקובץ ה- CSV המשמש את Office 365 להפעלת ההעברה מכילה מידע אודות תיבת דואר מקומית.

הערה: אין מגבלה על מספר תיבות הדואר שבאפשרותך להעביר ל- Office 365 באמצעות העברה בשלבים. קובץ ה- CSV עבור אצוות העברה יכול להכיל מספר מרבי של 2,000 שורות. כדי להעביר יותר מ- 2,000 תיבות דואר, צור קבצי CSV נוספים והשתמש בכל קובץ ליצירת אצוות העברה חדשה.

תכונות נתמכות

קובץ ה- CSV עבור העברה בשלבים תומך בשלוש התכונות הבאות. כל שורה בקובץ ה- CSV מתייחסת לתיבת דואר וחייבת לכלול ערך עבור כל אחת מתכונות אלה.

תכונה

תיאור

נדרש?

EmailAddress

מציין את כתובת הדואר האלקטרוני הראשית של SMTP (לדוגמה, danam@contoso.com) עבור תיבות דואר מקומיות.

השתמש בכתובת ה- SMTP הראשית עבור תיבות דואר מקומיות ולא במזהי משתמש מ- Office 365. לדוגמה, אם התחום המקומי נקרא contoso.com, אך תחום הדואר האלקטרוני ב- Office 365 נקרא service.contoso.com, עליך להשתמש בשם התחום contoso.com עבור כתובות דואר אלקטרוני בקובץ ה- CSV.

נדרש

Password

הסיסמה שיש להגדיר עבור תיבת הדואר החדשה ב- Office 365. הגבלות סיסמה שחלות על ארגון Office 365 שלך חלות גם על הסיסמאות הכלולות בקובץ ה- CSV.

אופציונלי

ForceChangePassword

מציין אם משתמש חייב לשנות את הסיסמה בפעם הראשונה שהוא נכנס לתיבת הדואר החדשה שלו ב- Office 365. השתמש ב- True או ב- False עבור הערך של פרמטר זה.

הערה: אם הטמעת פתרון כניסה יחידה על-ידי פריסת Active Directory Federation Services ‏(AD FS) 2.0 (AD FS 2.0) או גירסה מתקדמת יותר בארגון המקומי, עליך להשתמש ב- False כערך של התכונה ForceChangePassword.

אופציונלי

תבנית קובץ CSV

להלן דוגמה של התבנית עבור קובץ ה- CSV. בדוגמה זו, שלוש תיבות דואר מקומיות מועברות אל Office 365.

השורה הראשונה, או שורת הכותרת, של קובץ ה- CSV מפרטת את שמות התכונות, או השדות, שיופיעו בשורות הבאות. כל שם תכונה מופרד באמצעות פסיק.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

כל שורה תחת שורת הכותרת מייצגת משתמש אחד ומספקת את המידע שישמש כדי להעביר את תיבת הדואר של המשתמש. ערכי התכונות בכל שורה חייבים להופיע באותו סדר של שמות התכונות בשורת הכותרת.

השתמש בכל עורך טקסט, או ביישום כגון Excel, ליצירת קובץ ה- CSV. שמור את הקובץ כקובץ ‎ .csvאו ‎ .txt

הערה: אם קובץ ה- CSV מכיל תווים שאינם ASCII או תווים מיוחדים, שמור אותו בקידוד UTF-8 או בקידוד Unicode אחר. בהתאם ליישום, יכול להיות שיהיה קל יותר לשמור את קובץ ה- CSV בקידוד UTF-8 או בקידוד Unicode כאשר אזור המערכת של המחשב תואם את השפה שנמצאת בשימוש בקובץ ה- CSV.

חיבור Office 365 למערכת הדואר האלקטרוני שלך

נקודת קצה של העברה מכילה את ההגדרות והאישורים הנחוצים לחיבור השרת המקומי שמארח את תיבות הדואר שאתה מעביר באמצעות Office 365. עבור העברה בשלבים, עליך ליצור נקודת קצה של העברה של Outlook בכל מקום. נקודת קצה אחת של העברה נוצרת לצורך שימוש עבור כל אצוות ההעברה.

כדי ליצור נקודת קצה של העברה

 1. עבור אל מרכז הניהול של Exchange.

 2. במרכז הניהול של Exchange, עבור אל נמענים > העברה.

 3. בחר עוד סמל 'עוד > נקודות קצה של העברה.

  בחר נקודת קצה של העברה.
 4. בדף נקודות קצה של העברה, בחר חדש סמל 'חדש' .

 5. בדף בחר את סוג נקודת הקצה של ההעברה, בחר Outlook בכל מקום > הבא.

 6. בדף הזן אישורי חשבון מקומיים, הזן את המידע הבא:

  • כתובת דואר אלקטרוני    הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני של כל משתמש בארגון Exchange המקומי שיועבר. Office 365 יבדוק את הקישוריות לתיבת הדואר של משתמש זה.

  • חשבון עם הרשאות     הקלד את שם המשתמש (בתבנית domain\user name או כתובת דואר אלקטרוני) עבור חשבון הכולל את הרשאות הניהול הנחוצות בארגון המקומי. Office 365 ישתמש בחשבון זה כדי לזהות את נקודת הקצה של ההעברה וכדי לבדוק את ההרשאות שהוקצו לחשבון זה על-ידי ניסיון לגשת לתיבת הדואר עם כתובת הדואר האלקטרוני שצוינה.

  • סיסמה של חשבון עם הרשאות    הקלד את הסיסמה עבור החשבון עם ההרשאות המשמש כחשבון מנהל מערכת.

 7. בחר הבא ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם Office 365 מתחבר בהצלחה לשרת המקור, הגדרות החיבור מוצגות. בחר הבא.

   חיבור מאושר עבור נקודת הקצה 'Outlook בכל מקום'.
  • אם בדיקת החיבור לשרת המקור אינה מצליחה, ספק את המידע הבא:

   • Exchange Server    הקלד את שם התחום המלא (FQDN) עבור Exchange Server המקומי. זהו שם המחשב המארח עבור שרת תיבות הדואר. לדוגמה, EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • שרת ה- Proxy של RPC    הקלד את ה- FQDN עבור שרת ה- Proxy של RPC עבור Outlook בכל מקום. בדרך כלל, שרת ה- Proxy זהה לכתובת ה- URL של Outlook Web App. לדוגמה, mail.contoso.com, שהוא גם כתובת ה- URL עבור שרת ה- Proxy המשמש את Outlook להתחברות אל Exchange Server

 8. בדף הזן מידע כללי, הקלד שם נקודת קצה של העברה; לדוגמה, Test5-endpoint. השאר את שתי התיבות האחרות ריקות כדי להשתמש בערכי ברירת המחדל.

  שם נקודת קצה של העברה.
 9. בחר חדש כדי ליצור את נקודת הקצה של ההעברה.

  כדי לוודא ש- Exchange Online מחובר לשרת המקומי, תוכל להפעיל את הפקודה שמופיעה בדוגמה 4 של Test-MigrationServerAvailability.

העברת תיבות הדואר

עליך ליצור ולאחר מכן להפעיל אצוות העברה כדי להעביר תיבות דואר ל- Office 365.

יצירת אצוות העברה בשלבים

עבור העברה בשלבים, אתה מעביר תיבות דואר באצוות - אצווה אחת לכל קובץ CSV שיצרת.

ליצירת אצוות העברה בשלבים

 1. במרכז הניהול של Exchange, נווט אל נמענים > העברה.

 2. בחר חדש סמל 'חדש' > העבר ל- Exchange Online.

  בחר באפשרות 'העבר ל- Exchange Online'
 3. בדף בחר סוג העברה, בחר העברה בשלבים > הבא.

 4. בדף בחירת המשתמשים, בחר עיון ולאחר מכן בחר את קובץ ה- CSV לשימוש עבור אצוות העברה זו.

  לאחר בחירת קובץ CSV,‏ Office 365 בודק את הקובץ כדי לוודא כי:

  • הוא אינו ריק.

  • הוא משתמש בעיצוב מופרד באמצעות פסיקים.

  • הוא אינו מכיל יותר מ- 2,000 שורות.

  • הוא כולל את עמודת EmailAddress הדרושה בשורת הכותרת.

  • כל השורות מכילות מספר עמודות זהה לזה של שורת הכותרת.

  אם אחת מבדיקות אלה נכשלת, תקבל שגיאה שמתארת את סיבת הכשל. בשלב זה, עליך לתקן את השגיאות בקובץ ה- CSV ולשלוח אותו שוב כדי ליצור אצוות העברה. לאחר שקובץ CSV מאומת, מספר המשתמשים המפורטים בו מוצג כמספר תיבות הדואר להעברה.

 5. בחר הבא.

 6. בדף אשר את נקודת הקצה של ההעברה, אמת את המידע של נקודת הקצה של ההעברה ולאחר מכן בחר הבא.

  אצוות העברה חדשה עם נקודת קצה שאושרה.
 7. בדף תצורת העברה, הקלד את השם (ללא רווחים או תווים מיוחדים) של אצוות ההעברה ולאחר מכן בחר הבא. שם זה מוצג ברשימת אצוות ההעברה בדף העברה לאחר יצירת אצוות ההעברה.

 8. בדף התחל את האצווה, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • התחל את האצווה באופן אוטומטי     אצוות ההעברה מופעלת ברגע שאתה שומר את אצוות ההעברה החדשה. האצווה מופעלת עם המצב מבצע סינכרון.

  • התחל את האצווה באופן ידני מאוחר יותר     אצוות ההעברה נוצרת, אך אינה מופעלת. מצב האצווה נקבע לנוצר. כדי להפעיל אצוות העברה, בחר אותה בלוח המחוונים של ההעברה ולאחר מכן בחר התחל.

 9. בחר חדש כדי ליצור את אצוות ההעברה.

  אצוות ההעברה החדשה מוצגת בלוח המחוונים של ההעברה.

הפעלת אצוות ההעברה בשלבים

אם יצרת אצוות העברה וקבעת את תצורתה להפעלה ידנית, באפשרותך להפעיל אותה באמצעות מרכז הניהול של Exchange.

להפעלת אצוות העברה בשלבים

 1. במרכז הניהול של Exchange, עבור אל נמענים > העברה.

 2. בלוח המחוונים של ההעברה, בחר את האצווה ולאחר מכן בחר התחל.

 3. אם אצוות ההעברה מופעלת בהצלחה, המצב שלה בלוח המחוונים של ההעברה משתנה למבצע סינכרון.

  אצוות העברה מסתנכרנת

אימות כי שלב ההעברה הצליח

תוכל לעקוב אחר מצב הסינכרון בלוח המחוונים של ההעברה. אם ישנה בעיה, באפשרותך להציג קובץ יומן רישום המספק מידע נוסף לגבי השגיאות.

באפשרותך גם לוודא שהמשתמשים נוצרים במרכז הניהול של Office 365 עם התקדמות ההעברה.

המרת תיבות דואר מקומיות למשתמשים מותאמי דואר כדי שמשתמשים שהועברו יוכלו להגיע אל הדואר האלקטרוני שלהם

לאחר שהעברת בהצלחה אצווה של תיבות דואר, נדרשת דרך לאפשר למשתמשים להגיע אל הדואר שלהם. למשתמש שתיבת הדואר שלו הועברה יש כעת תיבת דואר מקומית ותיבת דואר ב- Office 365. משתמשים בעלי תיבת דואר ב- Office 365 יפסיקו לקבל דואר חדש בתיבת הדואר המקומית שלהם.

מאחר שלא סיימת עם ההעברות, עדיין אינך מוכן להפניית כל המשתמשים אל Office 365 לצורך שימוש בדואר האלקטרוני שלהם. אז מה עושים לגבי אותם משתמשים בעלי שתי תיבות דואר? מה שניתן לעשות הוא לשנות את תיבות הדואר המקומיות שכבר העברת למשתמשים מותאמי דואר. בעת החלפה מתיבת דואר למשתמש מותאם דואר, ניתן להפנות את המשתמש ל- Office 365 לקבלת הדואר האלקטרוני שלו במקום לתיבת הדואר המקומית שלו.

סיבה חשובה נוספת להמרת תיבות דואר מקומיות למשתמשים מותאמי דואר היא שמירת כתובות ה- Proxy מתיבות הדואר ב- Exchange Online על-ידי העתקת כתובות ה- Proxy למשתמשים מותאמי הדואר. הדבר מאפשר לך לנהל משתמשים מבוססי ענן מהארגון המקומי שלך באמצעות Active Directory. כמו כן, אם תחליט להוציא את ארגון Exchange המקומי משירות פעיל לאחר שכל תיבות הדואר מועברות ל- Exchange Online, כתובות ה- Proxy שהעתקת למשתמשים מותאמי הדואר יישארו ב- Active Directory המקומי.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת קבצי Script שאותם ניתן להפעיל כדי להמיר תיבות דואר למשתמשים מותאמי דואר, ראה:

אופציונלי: חזרה על שלבי ההעברה

באפשרותך להפעיל אצוות בו-זמנית או זו אחר זו. עשה מה שנוח לך יותר בהתאם ללוחות הזמנים שלך וליכולת לסייע למשתמשים לאחר שהם משלימים את ההעברה. זכור, לכל אצוות העברה יש מגבלה של 2,000 תיבות דואר.

עם סיום ההעברה של כולם ל- Office 365, תוכל להתחיל לשלוח דואר אלקטרוני ישירות אל Office 365 ולהוציא את מערכת הדואר האלקטרוני הישנה משירות פעיל.

אופציונלי: הפחתת עיכובי דואר אלקטרוני

אין זה הכרחי לבצע משימה זו אך אם תדלג עליה, ייתכן שייקח זמן רב יותר עד להופעת דואר אלקטרוני בתיבות הדואר החדשות של Office 365.

כאשר אנשים מחוץ לארגון שלך שולחים לך דואר אלקטרוני, מערכות הדואר האלקטרוני שלהם לא בודקות כל פעם את המיקום שאליו יש לשלוח את הדואר האלקטרוני. במקום זאת, המערכות שלהם שומרות את המיקום של מערכת הדואר האלקטרוני שלך בהתבסס על הגדרה בשרת ה- DNS הנקראת אורך חיים (TTL). אם תשנה את המיקום של מערכת הדואר האלקטרוני שלך לפני שתוקף ה- TTL פג, מערכת זו תנסה לשלוח לך דואר אלקטרוני למיקום הקודם לפני שתגלה שהמיקום השתנה. מצב זה עלול להוביל לעיכוב במסירת דואר. דרך אחת למנוע בעיה זו היא להפחית את ה- TTL ששרת ה- DNS שלך מספק לשרתים מחוץ לארגון. פעולה זו תגרום לארגונים האחרים לרענן את המיקום של מערכת הדואר האלקטרוני שלך לעתים קרובות יותר.

בעת השימוש במרווח קצר יותר, כגון 3,600 שניות (שעה אחת) ומטה, רוב מערכות הדואר האלקטרוני יבקשו מיקום מעודכן מדי שעה. מומלץ להגדיר את מרווח הזמן לערך זה או לערך נמוך יותר לפני שתתחיל בהעברת הדואר האלקטרוני. הגדרה זו מספקת לכל המערכות ששולחות לך דואר אלקטרוני די זמן כדי לעבד את השינוי. לאחר מכן, בעת ביצוע המעבר הסופי ל- Office 365, תוכל לשנות את ה- TTL בחזרה למרווח זמן ארוך יותר.

המקום שבו יש לשנות את הגדרת ה- TTL הוא ברשומת Mail Exchanger של מערכת הדואר האלקטרוני שלך, הנקראת גם רשומת MX. רשומה זו שוכנת במערכת ה- DNS הפונה לציבור. אם יש לך יותר מרשומת MX אחת, עליך לשנות את הערך בכל אחת מהרשומות ל- 3,600 ומטה.

אם אתה זקוק לעזרה בקביעת התצורה של הגדרות ה- DNS, עבור אל מדריך ה- DNS של Office 365.

ניתוב הדואר האלקטרוני ישירות ל- Office 365

מערכות דואר אלקטרוני משתמשות ברשומת DNS הנקראת רשומת MX כדי לברר להיכן לשלוח הודעות דואר אלקטרוני. במהלך תהליך ההעברה של הדואר האלקטרוני, רשומת ה- MX שלך הצביעה על מערכת הדואר האלקטרוני המקומית שלך. כעת, לאחר השלמת ההעברה של הדואר האלקטרוני ל- Office 365 עבור כל המשתמשים שלך, הגיע הזמן שרשומת ה- MX תצביע אל Office 365. פעולה זו תעזור להבטיח שדואר אלקטרוני נכנס יישלח לתיבות הדואר האלקטרוני שלך ב- Office 365. העברת רשומת ה- MX גם תאפשר לך לכבות את מערכת הדואר האלקטרוני הישנה כשתהיה מוכן לכך.

עבור ספקי DNS רבים, קיימות הוראות ספציפיות לשינוי רשומת ה- MX. אם ספק ה- DNS שלך אינו מופיע, או אם ברצונך להבין את ההנחיות הכלליות, כללנו גם הוראות כלליות לשינוי רשומת ה- MX.

ייתכן שיחלפו עד 72 שעות עד שמערכות הדואר האלקטרוני של הלקוחות והשותפים שלך יזהו את השינוי שבוצע ברשומת ה- MX. המתן לפחות 72 שעות לפני שתמשיך למשימה הבאה.

מחיקת אצוות ההעברה בשלבים

לאחר שתשנה את רשומת ה- MX ותוודא שכל הדואר האלקטרוני מנותב לתיבות דואר של Office 365, תוכל למחוק את אצוות ההעברה בשלבים. ודא שהמצבים הבאים מתקיימים לפני מחיקת אצוות העברה:

 • כל המשתמשים באצווה עושים שימוש בתיבות הדואר של Office 365. לאחר מחיקת האצווה, דואר שנשלח לתיבות דואר ב- Exchange Server המקומי אינו מועתק לתיבות הדואר המקבילות ב- Office 365.

 • תיבות הדואר של Office 365 סונכרנו לפחות פעם אחת מאז שהדואר התחיל להישלח אליהן ישירות. לשם כך, ודא שהערך בתיבה שעת הסינכרון האחרון עבור אצוות ההעברה מאוחר יותר מהמועד שבו החל ניתוב הדואר ישירות לתיבות הדואר של Office 365.

בעת מחיקת אצוות העברה בשלבים, שירות ההעברה מנקה רשומות הקשורות לאצוות ההעברה ולאחר מכן מוחק את אצוות ההעברה. האצווה מוסרת מרשימת אצוות ההעברה בלוח המחוונים של ההעברה.

למחיקת אצוות ההעברה בשלבים

 1. במרכז הניהול של Exchange, עבור אל נמענים > העברה.

 2. בלוח המחוונים של ההעברה, בחר את האצווה ולאחר מכן בחר מחק.

  ייתכן שיחלפו מספר דקות עד למחיקת האצווה.

 3. במרכז הניהול של Exchange, עבור אל נמענים > העברה.

 4. ודא שאצוות ההעברה אינה מפורטת עוד בלוח המחוונים של ההעברה.

השלמת משימות לאחר ההעברה

לאחר העברת תיבות דואר ל- Office 365, קיימות משימות שיש להשלים לאחר מכן.

להשלמת משימות לאחר ההעברה

 1. הפעל חשבונות משתמשים של Office 365 עבור החשבונות שהועברו על-ידי הקצאת רשיונות.    אם לא תקצה רשיון, תיבת הדואר תהפוך ללא זמינה בתום תקופת החסד (30 יום). כדי להקצות רשיון במרכז הניהול של Office 365, ראה הקצאת רשיונות למשתמשים ב- Office 365 לעסקים.

 2. צור רשומת DNS של גילוי אוטומטי כדי שהמשתמשים יוכלו לעבור בקלות לתיבות הדואר שלהם.    לאחר העברת כל תיבות הדואר המקומיות ל- Office 365, תוכל לקבוע את תצורתה של רשומת DNS של גילוי אוטומטי עבור ארגון Office 365, כדי לאפשר למשתמשים להתחבר בקלות לתיבות הדואר החדשות שלהם ב- Office 365 באמצעות Outlook ולקוחות ניידים. רשומת DNS חדשה זו של גילוי אוטומטי חייבת להשתמש באותו מרחב שמות שבו אתה משתמש עבור ארגון Office 365 שלך. לדוגמה, אם מרחב השמות מבוסס הענן הוא cloud.contoso.com, רשומת ה- DNS של גילוי אוטומטי שעליך ליצור היא autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 משתמש ברשומת CNAME כדי ליישם את שירות הגילוי האוטומטי עבור Outlook ולקוחות ניידים. רשומת ה- CNAME של גילוי אוטומטי חייבת להכיל את המידע הבא:

  • Alias:‏ autodiscover

  • Target:‏ autodiscover.outlook.com

  לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת רשומות DNS עבור Office 365 בעת ניהול רשומות DNS שלך.

 3. הוצא שרתי Exchange מקומיים משירות פעיל.    לאחר שווידאת שכל הדואר האלקטרוני מנותב ישירות אל תיבות הדואר ב- Office 365, השלמת את ההעברה ואינך צריך עוד להחזיק בארגון הדואר האלקטרוני המקומי, תוכל להסיר את ההתקנה של Exchange.

  לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים הבאים:

  הערה: הוצאת Exchange משירות עשויה לגרום להשלכות לא מכוונות. לפני שתוציא משירות את ארגון Exchange המקומי, מומלץ לפנות לתמיכה של Microsoft.

למידע נוסף

המידע שעליך לדעת אודות העברת דואר אלקטרוני בשלבים ל- Office 365

דרכים להעברת דואר אלקטרוני אל Office 365

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×