ביצוע הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים למודל מסד נתונים

באמצעות אשף ההנדסה לאחור ב- Visio_Plan2 וב-Visio 2019, באפשרותך ליצור מודל מסד נתונים ממסד נתונים קיים או מחוברת עבודה של Microsoft Excel. מודלי מסד נתונים מציגים באופן גרפי את מבנה מסד הנתונים כך שתוכל לראות כיצד רכיבי מסד נתונים, כגון טבלאות ותצוגות, קשורים זה לזה מבלי להציג את הנתונים בפועל. אפשרות זו יכולה לייעל את יצירת מסד הנתונים החדש או להבין את המבנה של אדם קיים.

התבנית ' דיאגרמת מודל של מסד נתונים ' מאפשרת לך ליצור מודל מסד נתונים ממסד נתונים קיים. תבנית זו זמינה באפליקציית Visio עבור המשתמשים בעלי רשיון visio Online בתוכנית 2 או ברשיון של visio 2019. אם אינך בטוח באיזו גירסה של Visio אתה משתמש, לחץ על קובץ > חשבון > אודות Visio.

סקירת האשף שמבצע הנדסה לאחור מחלץ

מידע הגדרת הסכימה שהאשף יכול לחלץ תלוי בשילוב של דברים, כגון היכולות של מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) ומנהל התקן ODBC. האשף מציג את כל הרכיבים שהוא יכול לחלץ ומאפשר לך לבחור אילו פריטים רצויים. לדוגמה, ייתכן שאתה מעוניין רק ב-5 מתוך 10 טבלאות ו-2 מתוך 4 תצוגות.

בזמן שאתה מפעיל את האשף, באפשרותך לבחור שהוא ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לרישום הפריטים שהונדסו לאחור בחלון טבלאות ותצוגות. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

במידה והם זמינים מ-DBMS המשמש כיעד, באפשרותך לחלץ את הפרטים הבאים:

 • טבלאות

 • תצוגות

 • מפתחות ראשיים

 • מפתחות זרים

 • אינדקסים

 • גורמים מפעילים (כולל קוד)

 • פסוקיות בדיקה (כולל קוד)

 • פרוצדורות מאוחסנות (כולל קוד)

התכונן להפעלת האשף

אם אתה מבצע הנדסה לאחור של חוברת עבודה של Excel, לפני שאתה מפעיל את האשף, עליך לפתוח את חוברת העבודה ולקרוא לקבוצה (או לטווח) של תאים המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודות בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כטבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף אודות מתן שם לטווח תאים, עיין בעזרה של Microsoft Office Excel.

לפני שתפעיל את אשף ההנדסה לאחור, הגדר את מנהל ההתקן המהווה ברירת מחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך לבצע בו הנדסה לאחור, לקבלת התוצאות הטובות ביותר. פעולה זו מבטיחה שהאשף ימפות את סוגי הנתונים המקוריים כראוי ושכל הקוד שחולץ על-ידי האשף מוצג כהלכה בחלון הקוד.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ , לחץ על חדש, לחץ על תבניות, לחץ על תוכנה ומסד נתוניםולאחר מכן לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 2. בכרטיסיה מסד נתונים , בקבוצה ניהול , לחץ על מנהלי מסדי נתונים.

 3. בכרטיסיה מנהלי התקנים , בחר את מנהל ההתקן של ה-Visio שסופק עבור DBMS. לדוגמה, אם אתה מעצב מסד נתונים של Access שתבחר ב-Microsoft Access.

  אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

 4. לחץ על הגדרה.

 5. בכרטיסיה מנהלי התקנים של ODBC , בחר את תיבת הסימון עבור מנהל ההתקן של וכר סודה שסופק עבור ה-DBMA שלך. לדוגמה, אם אתה מעצב מסד נתונים של Access, באפשרותך לבחור את תיבת הסימון מנהל ההתקן של Microsoft Access (*. mdb, *. accdb) .

 6. לחץ על אישור בכל תיבת דו-שיח.

מנהל התקן ODBC של 32 שסופק על-ידי ספק חייב להיות מחבילת גישה לנתונים של ODBC הגדולה מ-version 2.0 ו-ODBC ברמה 1-תואמת או גדולה יותר. ספק OLE DB שסופק על-ידי ספק חייב להיות תואם למפרט OLE DB גירסה 1.0 ואילך.

הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים

 1. בדיאגרמת מודל מסד הנתונים, בכרטיסיה מסד נתונים , לחץ על הנדסה לאחור.

 2. במסך הראשון של אשף ההנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את מנהל המערכת של מסד הנתונים של Microsoft Visio עבור מערכת ניהול מסדי הנתונים שלך (DBMS). אם עדיין לא שויך את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio עם מקור נתונים מסוים של ODBC, לחץ על הגדרה כדי לעשות זאת כעת.

   אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

  2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

   בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

  3. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

  4. פעל לפי ההוראות בכל תיבות הדו-שיח הקשורות למנהל ההתקן. לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד שם משתמש וסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם מקור הנתונים שלך אינו מוגן באמצעות סיסמה, לחץ על אישור.

 3. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  פריטים מסוימים עשויים להיות מעומעמים מכיוון שלא כל המערכות תומכות בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

 4. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם קיימות) שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

  אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, סביר להניח שעליך לתת שם לטווח התאים המכילים את כותרות העמודות בגיליון האלקטרוני שלך.

 5. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות בשלב 5, בחר את הפרוצדורות שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בחר אם ברצונך להוסיף באופן אוטומטי את הפריטים שהונדסו לאחור לעמוד הנוכחי.

  באפשרותך לבחור שהאשף ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לרישום הפריטים שהונדסו לאחור בחלון ' טבלאות ותצוגות '. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

 7. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה המציינת כי המידע שהונדס לאחור עשוי להיות לא שלם. ברוב המקרים זו אינה בעיה-פשוט לחץ על אישור והמשך באמצעות האשף.

האשף מחלץ את המידע שנבחר ומציג הערות לגבי תהליך החילוץ בחלון הפלט.

התבנית ' דיאגרמת מודל של מסד נתונים ' מאפשרת לך ליצור מודל מסד נתונים ממסד נתונים קיים. תבנית זו זמינה באפליקציית Visio עבור המשתמשים בעלי רשיון visio Online בתוכנית 2 או ברשיון של visio 2019. אם אינך בטוח באיזו גירסה של Visio אתה משתמש, לחץ על קובץ > חשבון > אודות Visio.

סקירת האשף שמבצע הנדסה לאחור מחלץ

מידע הגדרת הסכימה שהאשף יכול לחלץ תלוי בשילוב של דברים, כגון היכולות של מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) ומנהל התקן ODBC. האשף מציג את כל הרכיבים שהוא יכול לחלץ ומאפשר לך לבחור אילו פריטים רצויים. לדוגמה, ייתכן שאתה מעוניין רק ב-5 מתוך 10 טבלאות ו-2 מתוך 4 תצוגות.

בזמן שאתה מפעיל את האשף, באפשרותך לבחור שהוא ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לרישום הפריטים שהונדסו לאחור בחלון טבלאות ותצוגות. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

במידה והם זמינים מ-DBMS המשמש כיעד, באפשרותך לחלץ את הפרטים הבאים:

 • טבלאות

 • תצוגות

 • מפתחות ראשיים

 • מפתחות זרים

 • אינדקסים

 • גורמים מפעילים (כולל קוד)

 • פסוקיות בדיקה (כולל קוד)

 • פרוצדורות מאוחסנות (כולל קוד)

התכונן להפעלת האשף

אם אתה מבצע הנדסה לאחור של חוברת עבודה של Excel, לפני שאתה מפעיל את האשף, עליך לפתוח את חוברת העבודה ולקרוא לקבוצה (או לטווח) של תאים המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודות בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כטבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף אודות מתן שם לטווח תאים, עיין בעזרה של Microsoft Office Excel.

לפני שתפעיל את אשף ההנדסה לאחור, הגדר את מנהל ההתקן המהווה ברירת מחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך לבצע בו הנדסה לאחור, לקבלת התוצאות הטובות ביותר. פעולה זו מבטיחה שהאשף ימפות את סוגי הנתונים המקוריים כראוי ושכל הקוד שחולץ על-ידי האשף מוצג כהלכה בחלון הקוד.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ , לחץ על חדש, לחץ על תבניות, לחץ על תוכנה ומסד נתוניםולאחר מכן לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 2. בכרטיסיה מסד נתונים , בקבוצה ניהול , לחץ על מנהלי מסדי נתונים.

 3. בכרטיסיה מנהלי התקנים , בחר את מנהל ההתקן של ה-Visio שסופק עבור DBMS. לדוגמה, אם אתה מעצב מסד נתונים של Access שתבחר ב-Microsoft Access.

  אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

 4. לחץ על הגדרה.

 5. בכרטיסיה מנהלי התקנים של ODBC , בחר את תיבת הסימון עבור מנהל ההתקן של וכר סודה שסופק עבור ה-DBMA שלך. לדוגמה, אם אתה מעצב מסד נתונים של Access, באפשרותך לבחור את תיבת הסימון מנהל ההתקן של Microsoft Access (*. mdb, *. accdb) .

 6. לחץ על אישור בכל תיבת דו-שיח.

מנהל התקן ODBC של 32 שסופק על-ידי ספק חייב להיות מחבילת גישה לנתונים של ODBC הגדולה מ-version 2.0 ו-ODBC ברמה 1-תואמת או גדולה יותר. ספק OLE DB שסופק על-ידי ספק חייב להיות תואם למפרט OLE DB גירסה 1.0 ואילך.

הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים

 1. בדיאגרמת מודל מסד הנתונים, בכרטיסיה מסד נתונים , לחץ על הנדסה לאחור.

 2. במסך הראשון של אשף ההנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את מנהל המערכת של מסד הנתונים של Microsoft Visio עבור מערכת ניהול מסדי הנתונים שלך (DBMS). אם עדיין לא שויך את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio עם מקור נתונים מסוים של ODBC, לחץ על הגדרה כדי לעשות זאת כעת.

   אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

  2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

   בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

  3. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

  4. פעל לפי ההוראות בכל תיבות הדו-שיח הקשורות למנהל ההתקן. לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד שם משתמש וסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם מקור הנתונים שלך אינו מוגן באמצעות סיסמה, לחץ על אישור.

 3. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  פריטים מסוימים עשויים להיות מעומעמים מכיוון שלא כל המערכות תומכות בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

 4. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם קיימות) שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

  אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, סביר להניח שעליך לתת שם לטווח התאים המכילים את כותרות העמודות בגיליון האלקטרוני שלך.

 5. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות בשלב 5, בחר את הפרוצדורות שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בחר אם ברצונך להוסיף באופן אוטומטי את הפריטים שהונדסו לאחור לעמוד הנוכחי.

  באפשרותך לבחור שהאשף ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לרישום הפריטים שהונדסו לאחור בחלון ' טבלאות ותצוגות '. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

 7. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה המציינת כי המידע שהונדס לאחור עשוי להיות לא שלם. ברוב המקרים זו אינה בעיה-פשוט לחץ על אישור והמשך באמצעות האשף.

האשף מחלץ את המידע שנבחר ומציג הערות לגבי תהליך החילוץ בחלון הפלט.

Visio 2016 ו-2013 אינם תומכים באשף ההנדסה לאחור

אשף ההנדסה לאחור אינו זמין ב-Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Visio Professional 2013 או Visio Standard 2013. כדי להשתמש בתכונות הדוגמנות של מסד הנתונים, שקול לשדרג ל- Visio_Plan2.

נסה את הגירסה החדשה של Outlook

במאמר זה

סקירת האשף שמבצע הנדסה לאחור מחלץ

התכונן להפעלת האשף

הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים

סקירת האשף שמבצע הנדסה לאחור מחלץ

מידע הגדרת הסכימה שהאשף יכול לחלץ תלוי בשילוב של דברים, כגון היכולות של מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) ומנהל התקן ODBC. האשף מציג את כל הרכיבים שהוא יכול לחלץ ומאפשר לך לבחור אילו פריטים רצויים. לדוגמה, ייתכן שאתה מעוניין רק ב-5 מתוך 10 טבלאות ו-2 מתוך 4 תצוגות.

בזמן שאתה מפעיל את האשף, באפשרותך לבחור שהוא ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לרישום הפריטים שהונדסו לאחור בחלון טבלאות ותצוגות. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

במידה והם זמינים מ-DBMS המשמש כיעד, באפשרותך לחלץ את הפרטים הבאים:

 • טבלאות

 • תצוגות

 • מפתחות ראשיים

 • מפתחות זרים

 • אינדקסים

 • גורמים מפעילים (כולל קוד)

 • פסוקיות בדיקה (כולל קוד)

 • פרוצדורות מאוחסנות (כולל קוד)

לראש הדף

התכונן להפעלת האשף

אם אתה מבצע הנדסה לאחור של חוברת עבודה של Excel, לפני שאתה מפעיל את האשף, עליך לפתוח את חוברת העבודה ולקרוא לקבוצה (או לטווח) של תאים המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודות בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כטבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף אודות מתן שם לטווח תאים, עיין בעזרה של Microsoft Office Excel.

לפני שתפעיל את אשף ההנדסה לאחור, הגדר את מנהל ההתקן המהווה ברירת מחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך לבצע בו הנדסה לאחור, לקבלת התוצאות הטובות ביותר. פעולה זו מבטיחה שהאשף ימפות את סוגי הנתונים המקוריים כראוי ושכל הקוד שחולץ על-ידי האשף מוצג כהלכה בחלון הקוד.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ , לחץ על חדש, לחץ על תוכנה ומסד נתוניםולאחר מכן לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 2. בכרטיסיה מסד נתונים , בקבוצה ניהול , לחץ על מנהלי מסדי נתונים.

 3. בכרטיסיה מנהלי התקנים , בחר את מנהל ההתקן של ה-Visio שסופק עבור DBMS. לדוגמה, אם אתה מעצב מסד נתונים של Access שתבחר ב-Microsoft Access.

  אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

 4. לחץ על הגדרה.

 5. בכרטיסיה מנהלי התקנים של ODBC , בחר את תיבת הסימון עבור מנהל ההתקן של וכר סודה שסופק עבור ה-DBMA שלך. לדוגמה, אם אתה מעצב מסד נתונים של Access, באפשרותך לבחור את תיבת הסימון מנהל ההתקן של Microsoft Access (*. mdb) .

 6. לחץ על אישור בכל תיבת דו-שיח.

מנהל התקן ODBC של 32 שסופק על-ידי ספק חייב להיות מחבילת גישה לנתונים של ODBC הגדולה מ-version 2.0 ו-ODBC ברמה 1-תואמת או גדולה יותר. ספק OLE DB שסופק על-ידי ספק חייב להיות תואם למפרט OLE DB גירסה 1.0 ואילך.

לראש הדף

הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים

 1. בדיאגרמת מודל מסד הנתונים, בכרטיסיה מסד נתונים , לחץ על הנדסה לאחור.

 2. במסך הראשון של אשף ההנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את מנהל המערכת של מסד הנתונים של Microsoft Visio עבור מערכת ניהול מסדי הנתונים שלך (DBMS). אם עדיין לא שויך את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio עם מקור נתונים מסוים של ODBC, לחץ על הגדרה כדי לעשות זאת כעת.

   אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

  2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

   בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

  3. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

  4. פעל לפי ההוראות בכל תיבות הדו-שיח הקשורות למנהל ההתקן. לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד שם משתמש וסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם מקור הנתונים שלך אינו מוגן באמצעות סיסמה, לחץ על אישור.

 3. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  פריטים מסוימים עשויים להיות מעומעמים מכיוון שלא כל המערכות תומכות בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

 4. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם קיימות) שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

  אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, סביר להניח שעליך לתת שם לטווח התאים המכילים את כותרות העמודות בגיליון האלקטרוני שלך.

 5. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות בשלב 5, בחר את הפרוצדורות שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בחר אם ברצונך להוסיף באופן אוטומטי את הפריטים שהונדסו לאחור לעמוד הנוכחי.

  באפשרותך לבחור שהאשף ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לרישום הפריטים שהונדסו לאחור בחלון ' טבלאות ותצוגות '. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

 7. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה המציינת כי המידע שהונדס לאחור עשוי להיות לא שלם. ברוב המקרים זו אינה בעיה-פשוט לחץ על אישור והמשך באמצעות האשף.

האשף מחלץ את המידע שנבחר ומציג הערות לגבי תהליך החילוץ בחלון הפלט.

לראש הדף

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×