ביצוע הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים למודל מסד נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באמצעות אשף הנדסה לאחור ב- Visio Pro עבור Office 365, Microsoft Visio Professional המהדורות Microsoft Visio Premium, באפשרותך ליצור מודל של מסד נתונים מתוך מסד נתונים קיים או חוברת עבודה של Microsoft Excel. מודלי מסד נתונים מציגים באופן חזותי את המבנה של מסד נתונים כדי שתוכל לראות כיצד רכיבי מסד נתונים, כגון טבלאות ותצוגות קשורות זו לזו מבלי להציג את הנתונים בפועל. כך תוכל לפשט את יצירת מסד נתונים חדש או את הבנת המבנה של רשימה קיימת.

במאמר זה

היכן אוכל למצוא את מסד הנתונים תכונות מידול עבור Visio Pro עבור Office 365?

סקור את מה מחלצת אשף הנדסה לאחור

הכנה לקראת הפעלת האשף

הנדסה לאחור מסד נתונים קיים

היכן אוכל למצוא את מסד הנתונים תכונות מידול עבור Visio Pro עבור Office 365?

Visio התוספת עבור מידול מסד נתונים מאפשר יצירת מודל מסד נתונים ממסד נתונים קיים. תוספת זו פועלת רק עם Visio Pro עבור Office 365. אם אינך בטוח באיזו גירסה של Visio שבו אתה משתמש, לחץ על קובץ > חשבון > אודות Visio. ראה Visio Pro עבור Office 365 כדי ללמוד עוד אודות גירסת מנוי של Visio.

הורד את Visio Add-in for מידול מסד נתונים

 1. הורד את התוספת מ- כאן.

 2. בחר את השפה שלך בדף ההורדה ולאחר מכן לחץ על הורד.

 3. בוחר בגירסת 64 סיביות (x64) או 32 סיביות (x86) התואמת שלך Visio Pro עבור גירסת Office 365. באפשרותך גם לבחור כדי להוריד קובץ PDF המכיל הוראות ההתקנה. לחץ על הבא כדי להוריד את הקבצים שלך למחשב או למכשיר.

 4. סגור את Visio לפני השלב הבא אם יש לך תוכנית לפתוח.

 5. אתר את קובץ ההתקנה MSI שהורדת ולאחר מכן לחץ פעמיים כדי להתחיל את ההתקנה. לחץ על התקן כשתתבקש ולחץ על לאורך המסכים התקן כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

 6. דיאגרמת מודל מסד הנתונים זמין כעת לשימוש ב- Visio Pro שלך עבור התוכנית של מנוי Office 365.

סקור את מה מחלצת אשף הנדסה לאחור

מידע הגדרת הסכימה שהאשף יכול לחלץ תלוי בשילוב של גורמים, כגון היכולות של מערכת ניהול מסדי נתונים (DBMS) ומנהל התקן ODBC. האשף יציג את כל הרכיבים אותו באפשרותך לחלץ ומאפשר לך לבחור אילו הרצוי. לדוגמה, ייתכן שתרצה לדעת רק 5 מתוך 10 טבלאות ותצוגות 2 מתוך 4.

בעת הפעלת האשף באפשרותך לבחור שיהיה באופן אוטומטי ליצור את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון טבלאות ותצוגות. אם תחליט שלא ליצור באופן אוטומטי את הציור, באפשרותך לגרור את הפריטים מהחלון טבלאות ותצוגות אל דף הציור כדי לאסוף באופן ידני את המודל של מסד נתונים.

במידה שפעילות כזו הם זמינים מ- DBMS היעד, ניתן לחלץ את הפעולות הבאות:

 • טבלאות

 • תצוגות

 • מפתחות ראשיים

 • מפתחות זרים

 • אינדקסים

 • גורמים מפעילים (כולל קוד)

 • פסוקיות בדיקה (כולל קוד)

 • פרוצדורות מאוחסנות (כולל קוד)

הכנה לקראת הפעלת האשף

אם אתה לאחור הנדסה חוברת עבודה של Excel, לפני שתפעיל את האשף עליך לפתוח את חוברת העבודה ולתת שם הקבוצה (או טווח) התאים המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודה בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כמו טבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף אודות מתן שם לטווח תאים, ראה את העזרה של Microsoft Office Excel.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הגדר את מנהל ההתקן של ברירת המחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך הנדסה לאחור לפני שתפעיל את אשף הנדסה לאחור. פעולה זו מבטיחה שהאשף ממפה את סוגי הנתונים המקוריים כראוי ומציג כי כל קוד על-ידי האשף טקסט שחולצו כראוי בחלון הקוד.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על חדש, לחץ על תבניות, לחץ על מסדי נתונים ותוכנות ולאחר מכן לחץ פעמיים דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 2. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה ניהול, לחץ על מנהלי התקנים של מסד הנתונים.

 3. בכרטיסיה מנהלי התקנים, בחר את מנהל ההתקן המסופק על-ידי Visio עבור DBMS. לדוגמה, אם אתה מעצב מסד נתונים של Access בדרך כלל תבחר Microsoft Access.

  אם אתה הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

 4. לחץ על הגדרה.

 5. בכרטיסיה מנהלי התקנים של ODBC, בחר בתיבת הסימון עבור מנהל ההתקן שסופק על-ידי מנהל עבור DBMA. לדוגמה, אם אתה מעצב מסד נתונים של Access בדרך כלל תבחר את תיבת הסימון של Microsoft Access מנהל (*.mdb, *.accdb).

 6. לחץ על אישור בכל תיבת דו-שיח.

התקן ODBC של 32 סיביות שסופק על-ידי ספק להיות מחבילת גישה לנתונים ODBC הגדולה יותר מגירסה 2.0 ולרוחב רמת ODBC התואם ל- 1 או גדול. ספק OLE DB שסופקו על-ידי הספק חייב להיות תואם עם ספק OLE DB גירסה 1.0 או מפרט מאוחר יותר.

לראש הדף

הנדסה לאחור מסד נתונים קיים

 1. בדיאגרמת מודל של מסד נתונים, בכרטיסיה מסד נתונים, לחץ על הנדסה לאחור.

 2. במסך הראשון של אשף הנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Microsoft Visio עבור מערכת ניהול מסדי נתונים (DBMS) שלך. אם אתה עדיין לא שייכת את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio למקור נתונים מסוים של ODBC, לחץ על הגדרת לעשות זאת כעת.

   אם אתה הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

  2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

   בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

  3. כשתהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

  4. בצע את ההוראות תיבות דו-שיח ספציפיות למנהל התקן. לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם מקור הנתונים שלך אינו מוגן באמצעות סיסמה, לחץ על אישור.

 3. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  ייתכן יהיו מעומעמות פריטים מסוימים מאחר לא כל מערכות תומך בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

 4. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם בכלל) שברצונך לחלץ, או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ כל, ולאחר מכן לחץ על הבא.

  אם אתה הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, לאחר מכן סביר להניח שעליך תן שם לטווח התאים המכילים את כותרות העמודות בגיליון האלקטרוני שלך.

 5. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות בשלב 5, בחר את ההליכים שברצונך לחלץ, או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ כל, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בחר אם ברצונך הפריטים הנדסה לאחור נוספים באופן אוטומטי לדף הנוכחי.

  באפשרותך לבחור שהאשף יצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון טבלאות ותצוגות. אם תחליט שלא ליצור באופן אוטומטי את הציור, באפשרותך לגרור את הפריטים מהחלון טבלאות ותצוגות אל דף הציור כדי לאסוף באופן ידני את המודל של מסד נתונים.

 7. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, תקבל שגיאה המציינת כי ייתכן שהמידע הנדסה לאחור לא הושלמה. ברוב המקרים זו אינה בעיה — פשוט לחץ על אישור והמשך עם האשף.

האשף מחלצת את המידע הנבחר ומציג הערות אודות תהליך חילוץ בחלון הפלט.

לראש הדף

Visio 2016 אינו תומך אשף הנדסה לאחור

אשף הנדסה לאחור אינה זמינה ב- Visio Professional 2016 או ב- Visio 2016 רגיל. כדי להשתמש בתכונות של מידול מסד נתונים, מומלץ לשדרג ל- Visio Pro עבור Office 365.

נסה את הגירסה החדשה של Outlook

Visio 2013 אינה תומכת אשף הנדסה לאחור

אשף הנדסה לאחור אינה זמינה ב- Visio Professional 2013 או ב- Visio 2013 רגיל. כדי להשתמש בתכונות של מידול מסד נתונים, מומלץ לשדרג ל- Visio Pro עבור Office 365.

נסה את הגירסה החדשה של Outlook

במאמר זה

סקור את מה מחלצת אשף הנדסה לאחור

הכנה לקראת הפעלת האשף

הנדסה לאחור מסד נתונים קיים

סקור את מה מחלצת אשף הנדסה לאחור

מידע הגדרת הסכימה שהאשף יכול לחלץ תלוי בשילוב של גורמים, כגון היכולות של מערכת ניהול מסדי נתונים (DBMS) ומנהל התקן ODBC. האשף יציג את כל הרכיבים אותו באפשרותך לחלץ ומאפשר לך לבחור אילו הרצוי. לדוגמה, ייתכן שתרצה לדעת רק 5 מתוך 10 טבלאות ותצוגות 2 מתוך 4.

בעת הפעלת האשף באפשרותך לבחור שיהיה באופן אוטומטי ליצור את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון טבלאות ותצוגות. אם תחליט שלא ליצור באופן אוטומטי את הציור, באפשרותך לגרור את הפריטים מהחלון טבלאות ותצוגות אל דף הציור כדי לאסוף באופן ידני את המודל של מסד נתונים.

במידה שפעילות כזו הם זמינים מ- DBMS היעד, ניתן לחלץ את הפעולות הבאות:

 • טבלאות

 • תצוגות

 • מפתחות ראשיים

 • מפתחות זרים

 • אינדקסים

 • גורמים מפעילים (כולל קוד)

 • פסוקיות בדיקה (כולל קוד)

 • פרוצדורות מאוחסנות (כולל קוד)

לראש הדף

הכנה לקראת הפעלת האשף

אם אתה לאחור הנדסה חוברת עבודה של Excel, לפני שתפעיל את האשף עליך לפתוח את חוברת העבודה ולתת שם הקבוצה (או טווח) התאים המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודה בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כמו טבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף אודות מתן שם לטווח תאים, ראה את העזרה של Microsoft Office Excel.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הגדר את מנהל ההתקן של ברירת המחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך הנדסה לאחור לפני שתפעיל את אשף הנדסה לאחור. פעולה זו מבטיחה שהאשף ממפה את סוגי הנתונים המקוריים כראוי ומציג כי כל קוד על-ידי האשף טקסט שחולצו כראוי בחלון הקוד.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על חדש, לחץ על מסדי נתונים ותוכנות ולאחר מכן לחץ פעמיים דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 2. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה ניהול, לחץ על מנהלי התקנים של מסד הנתונים.

 3. בכרטיסיה מנהלי התקנים, בחר את מנהל ההתקן המסופק על-ידי Visio עבור DBMS. לדוגמה, אם אתה מעצב מסד נתונים של Access בדרך כלל תבחר Microsoft Access.

  אם אתה הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

 4. לחץ על הגדרה.

 5. בכרטיסיה מנהלי התקנים של ODBC, בחר בתיבת הסימון עבור מנהל ההתקן שסופק על-ידי מנהל עבור DBMA. לדוגמה, אם אתה מעצב מסד נתונים של Access בדרך כלל תבחר את תיבת הסימון של Microsoft Access מנהל התקן (*.mdb).

 6. לחץ על אישור בכל תיבת דו-שיח.

התקן ODBC של 32 סיביות שסופק על-ידי ספק להיות מחבילת גישה לנתונים ODBC הגדולה יותר מגירסה 2.0 ולרוחב רמת ODBC התואם ל- 1 או גדול. ספק OLE DB שסופקו על-ידי הספק חייב להיות תואם עם ספק OLE DB גירסה 1.0 או מפרט מאוחר יותר.

לראש הדף

הנדסה לאחור מסד נתונים קיים

 1. בדיאגרמת מודל של מסד נתונים, בכרטיסיה מסד נתונים, לחץ על הנדסה לאחור.

 2. במסך הראשון של אשף הנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Microsoft Visio עבור מערכת ניהול מסדי נתונים (DBMS) שלך. אם אתה עדיין לא שייכת את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio למקור נתונים מסוים של ODBC, לחץ על הגדרת לעשות זאת כעת.

   אם אתה הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

  2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

   בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

  3. כשתהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

  4. בצע את ההוראות תיבות דו-שיח ספציפיות למנהל התקן. לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם מקור הנתונים שלך אינו מוגן באמצעות סיסמה, לחץ על אישור.

 3. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  ייתכן יהיו מעומעמות פריטים מסוימים מאחר לא כל מערכות תומך בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

 4. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם בכלל) שברצונך לחלץ, או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ כל, ולאחר מכן לחץ על הבא.

  אם אתה הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, לאחר מכן סביר להניח שעליך תן שם לטווח התאים המכילים את כותרות העמודות בגיליון האלקטרוני שלך.

 5. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות בשלב 5, בחר את ההליכים שברצונך לחלץ, או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ כל, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 6. בחר אם ברצונך הפריטים הנדסה לאחור נוספים באופן אוטומטי לדף הנוכחי.

  באפשרותך לבחור שהאשף יצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון טבלאות ותצוגות. אם תחליט שלא ליצור באופן אוטומטי את הציור, באפשרותך לגרור את הפריטים מהחלון טבלאות ותצוגות אל דף הציור כדי לאסוף באופן ידני את המודל של מסד נתונים.

 7. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, תקבל שגיאה המציינת כי ייתכן שהמידע הנדסה לאחור לא הושלמה. ברוב המקרים זו אינה בעיה — פשוט לחץ על אישור והמשך עם האשף.

האשף מחלצת את המידע הנבחר ומציג הערות אודות תהליך חילוץ בחלון הפלט.

לראש הדף

במאמר זה

סקור את מה מחלצת אשף הנדסה לאחור

הכנה לקראת הפעלת האשף

הנדסה לאחור מסד נתונים קיים

לא מצליח למצוא מסד הנתונים תכונות מידול?

סביר להניח היא כי המהדורה של Visio אינה כוללת את התכונות שאתה מחפש. כדי לגלות איזו מהדורה של Visio יש לך, לחץ על אודות Microsoft Office Visio בתפריט עזרה. שם המהדורה מופיע בשורה העליונה של טקסט בתיבת הדו-שיח.

 • Microsoft Office Visio Standard אינו כולל את התבנית דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 • Microsoft Office Visio Professional תומך בתכונות הנדסה לאחור עבור התבנית דיאגרמת מודל של מסד נתונים (כלומר, שימוש במסד נתונים קיים ליצור מודל ב- Visio), אך הוא אינו תומך הנדסה קדימה (כלומר, שימוש מודל מסד נתונים של Visio כדי ליצור קוד SQL).

 • באפשרותך למצוא תכונות מידול, כולל הן הנדסה לאחור והנדסת קדימה, ב- Visio עבור Enterprise אדריכלים החבילה המלאה של מסד הנתונים. Visio עבור Enterprise אדריכלים כלול במנוי MSDN Premium, שאינו זמין עם Visual Studio Professional וממערכת ויזואלית של צוות Studio מהדורות מבוססת תפקידים.

סקור את מה מחלצת אשף הנדסה לאחור

מידע הגדרת הסכימה שהאשף יכול לחלץ תלוי בשילוב של גורמים, כגון היכולות של מערכת ניהול מסדי נתונים (DBMS) ומנהל התקן ODBC. האשף מציג את כל הרכיבים אותו באפשרותך לחלץ ומאפשר לך לבחור אילו הרצוי. לדוגמה רק ייתכן שתרצה לדעת על 5 מתוך 10 טבלאות ותצוגות 2 מתוך 4.

בעת הפעלת האשף באפשרותך לבחור שיהיה באופן אוטומטי ליצור את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון טבלאות ותצוגות. אם תחליט שלא ליצור באופן אוטומטי את הציור, באפשרותך לגרור את הפריטים מהחלון טבלאות ותצוגות אל דף הציור כדי לאסוף באופן ידני את המודל של מסד נתונים.

במידה שפעילות כזו הם זמינים מ- DBMS היעד, ניתן לחלץ את הפעולות הבאות:

 • טבלאות

 • תצוגות

 • מפתחות ראשיים

 • מפתחות זרים

 • אינדקסים

 • גורמים מפעילים (כולל קוד)

 • פסוקיות בדיקה (כולל קוד)

 • פרוצדורות מאוחסנות (כולל קוד)

לראש הדף

הכנה לקראת הפעלת האשף

אם אתה לאחור הנדסה חוברת עבודה של Excel, לפני שתפעיל את האשף עליך לפתוח את חוברת העבודה ולתת שם הקבוצה (או טווח) התאים המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודה בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כמו טבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף אודות מתן שם לטווח תאים, עיין בנושא הגדרת בעלי שם הפניות לתאים או טווחים ב- Microsoft Office Excel עזרה.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הגדר את מנהל ההתקן של ברירת המחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך הנדסה לאחור לפני שתפעיל את אשף הנדסה לאחור. פעולה זו מבטיחה שהאשף ממפה את סוגי הנתונים המקוריים כראוי ומציג כי כל קוד על-ידי האשף טקסט שחולצו כראוי בחלון הקוד.

 1. בתפריט מסד נתונים, הצבע על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על מנהלי התקנים.

 2. בכרטיסיה מנהלי התקנים, בחר את מנהל ההתקן המסופק על-ידי Visio עבור DBMS. לדוגמה אם אתה מעצב מסד נתונים של Access, בחר Microsoft Access.

  הערה: אם אתה הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

 3. לחץ על הגדרה.

 4. בכרטיסיה מנהלי התקנים של ODBC, בחר בתיבת הסימון עבור מנהל ההתקן שסופק עבור DBMA. לדוגמה אם אתה מעצב מסד נתונים של Access, תבחר את תיבת הסימון של Microsoft Access מנהל התקן (*.mdb).

 5. לחץ על אישור בכל תיבת דו-שיח.

הערה: התקן ODBC של 32 סיביות שסופק על-ידי ספק להיות מחבילת גישה לנתונים ODBC הגדולה יותר מגירסה 2.0 ולרוחב רמת ODBC התואם ל- 1 או גדול. ספק OLE DB שסופקו על-ידי הספק חייב להיות תואם עם ספק OLE DB גירסה 1.0 או מפרט מאוחר יותר.

לראש הדף

הנדסה לאחור מסד נתונים קיים

 1. בתפריט קובץ, הצבע על חדש, הצבע על מסדי נתונים ותוכנות ולאחר מכן לחץ על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

 2. בתפריט מסד נתונים, לחץ על הנדסה לאחור.

 3. במסך הראשון של אשף הנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

  • בחר את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Microsoft Office Visio עבור מערכת ניהול מסדי נתונים (DBMS) שלך. אם אתה עדיין לא שייכת את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio למקור נתונים מסוים של ODBC, לחץ על הגדרת לעשות זאת כעת.

   הערה: אם אתה הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

  • בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

   בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

  • כשתהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

  • בצע את ההוראות תיבות דו-שיח ספציפיות למנהל התקן. לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם מקור הנתונים שלך אינו מוגן באמצעות סיסמה, לחץ על אישור.

 4. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: ייתכן יהיו מעומעמות פריטים מסוימים מאחר DBMS לא כל תומך בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

 5. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם בכלל) שברצונך לחלץ, או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ כל, ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: אם אתה הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, לאחר מכן סביר להניח שעליך תן שם לטווח התאים המכילים את כותרות העמודות בגיליון האלקטרוני שלך.

 6. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות בשלב 5, בחר את ההליכים שברצונך לחלץ, או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ כל, ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. בחר אם ברצונך הפריטים הנדסה לאחור נוספים באופן אוטומטי לדף הנוכחי.

  הערה: באפשרותך לבחור שהאשף יצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון טבלאות ותצוגות. אם תחליט שלא ליצור באופן אוטומטי את הציור, באפשרותך לגרור את הפריטים מהחלון טבלאות ותצוגות אל דף הציור כדי לאסוף באופן ידני את המודל של מסד נתונים.

 8. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

הערה: אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, תקבל שגיאה המציינת כי ייתכן שהמידע הנדסה לאחור לא הושלמה. ברוב המקרים זו אינה בעיה — פשוט לחץ על אישור והמשך עם האשף.

האשף מחלצת את המידע הנבחר ומציג הערות אודות תהליך חילוץ בחלון הפלט.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×