ביצוע המעבר ל- PowerPoint 2010

מבט כולל

PowerPoint 2010 אם אתה משדרג מגירסה קודמת של PowerPoint, בעיקר מ- PowerPoint 2003 או גירסה קודמת, קורס זה מיועד לך. למד להכיר את השינויים בממשק ב- PowerPoint 2010, כגון העיצוב של התפריטים וסרגלי הכלים הנקרא 'רצועת הכלים', ובצע את הפעולות שהיית עושה בדרך כלל כדי ליצור מצגת.

מאת שלי טאקר

לאחר השלמת קורס זה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

 • עבודה בנוחות עם ממשק רצועת הכלים.

 • ביצוע פעולות חיוניות כגון יצירת שקופיות, החלת עיצוב שקופית והוספת רכיבי שקופית.

 • ניהול קבצים באמצעות הכרטיסיה קובץ.

 • ניצול תצוגות, סרגלי כלים ומקשי קיצור חדשים.

 • עבודה בין גירסאות חדשות לגירסאות קודמות של PowerPoint.

הקורס כולל:

 • שיעור אחד בקצב אישי ותרגול אחד להתנסות מעשית. עבור התרגול דרוש PowerPoint 2010.

 • מבחן קצר בסיום השיעור. המבחן הוא ללא ציון.

 • כרטיס לעיון מהיר שניתן להדפיס בסוף הקורס.

לפני שתתחיל:

 • אם אתה משדרג ל- PowerPoint 2010 מ- PowerPoint 2003 או גירסה קודמת, קורס זה מיועד לך.

 • אם אתה משדרג מ- PowerPoint 2007, ייתכן שתרצה לדעת רק על התכונות החדשות ב- PowerPoint 2010. מומלץ לקרוא מאמר זה: מה חדש ב- PowerPoint 2010

גירסה לא מקוונת (‎87 MB)

הכרת רצועת הכלים

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

יצירת שקופיות, עיצוב טקסט

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

הוספת רכיבי שקופית

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

עיצוב, הנפשה, סקירה

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

מבט מאחורי הקלעים

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

שמירה או ביטול באמצעות סרגל הכלים לגישה מהירה

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

שימוש בקיצורי מקשים ישנים או חדשים

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

מעבר בין גירסאות חדשות וקודמות של PowerPoint

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

תרגול

תרגול PowerPoint 2010

גודל הקובץ להורדה: ‎46 KB.

תרגול ב- Powerpoint 2010

למד להכיר את רצועת הכלים בעזרת תרגול. תוכל לעבוד ב- PowerPoint 2010 ולבצע פעולות טיפוסיות ואפילו ליהנות לאורך הדרך.

בעת הלחיצה על תרגול ב-PowerPoint, תתבצע הורדה של מצגת לתרגול למחשב שלך ולאחר מכן המצגת תיפתח ב-PowerPoint. חלון נפרד ובו הוראות לתרגול יופיע.
הערה    PowerPoint 2010 צריך להיות מותקן במחשב.

בחן את עצמך

בצע את המבחן הבא כדי שתהיה בטוח שהבנת את החומר. התשובות שלך חסויות ותוצאות המבחן אינן כוללות ציונים.

ברצונך להוסיף שקופית חדשה ולבחור פריסה עבורה, תחילה עליך?

ללחוץ על סמל שקופית בכרטיסיה בית.

קרוב, אך לא מדויק. עליך ללחוץ על משהו אחר אם ברצונך לבחור פריסה תחילה.

ללחוץ על החץ ליד סמל שקופית בכרטיסיה בית, בקבוצה שקופית חדשה.

כן, אתה צודק. לחיצה על החץ פותחת את גלריית הפריסות והפריסה שבה תבחר תוחל על השקופית החדשה.

ללחוץ על סמל שקופית בכרטיסיה הוספה.

לא. אין סמל שקופית בכרטיסיה הוספה.

ברצונך להגן על המצגת שלך באמצעות סיסמה. מהם השלבים הראשונים שיש לבצע?

לחץ על הכרטיסיה קובץ ולחץ על שמור ושלח.

לא. עליך להחיל את הסיסמה לפני שאתה מוכן לשלוח או לשתף את הקובץ. נסה תשובה אחרת.

לחץ על הכרטיסיה קובץ ולחץ על מידע.

מצוין! במקטע הרשאות, לחץ על הגן על מצגת ובחר מבין אפשרויות אלה.

לחץ על הכרטיסיה קובץ ולחץ על אפשרויות.

תשובה שגויה. החלון 'אפשרויות' כולל הגדרות שחלות על PowerPoint באופן כללי ולא על מצגות בודדות. נסה שוב.

כיצד ניתן לפתוח את אפשרויות ההדפסה?

לחץ על הכרטיסיה קובץ ולחץ על הדפס.

בדיוק, אך ישנה תשובה טובה יותר. נסה שוב.

הקש ALT+F+P.

כן, אך ישנה תשובה כוללת יותר. נסה שוב.

לחץ על סמל הצג לפני הדפסה שהוספת לסרגל הכלים לגישה מהירה.

כן, זה יעבוד, אך יש תשובה טובה יותר.

כל התשובות נכונות.

נכון! זה היה קצת מתיש אבל שים לב לכל הדרכים שבהן ניתן לפתוח את אפשרויות ההדפסה.

סיימת להכין את המצגת וברצונך להפעיל את בודק האיות. היכן הוא מופיע ברצועת הכלים?

הכרטיסיה בית.

בחירה סבירה אך לא נכונה. האם תוכל לחשוב על אפשרות אחרת?

הכרטיסיה הצגת שקופיות.

לא, לא שם. נסה שוב.

הכרטיסיה סקירה.

כל הכבוד!

אתה מבחין בכרטיסיה ברצועת הכלים שלא ראית בעבר בשם 'כלי ציור'. למה היא מיועדת?

לעזור לך לעבוד עם צורות.

כן. הכרטיסיה כלי ציור מכילה את הכרטיסיה עיצוב והכלים תמיד זמינים לאחר הלחיצה בתוך צורה כלשהי, כגון תיבת טקסט או מציין מיקום של רשימה. השתמש בכרטיסיה עיצוב של כלי הציור כדי להוסיף או לשנות צורות, לערוך את הצורה הנוכחית, להחיל סגנון צורה, להוסיף WordArt ולמקם את כל הצורות בשקופית.

לעזור לך לעבוד עם תמונות.

קרוב, אך זו אינה התשובה. ישנם כלים מיוחדים לעבודה עם תמונות אך הם נקראים 'כלי תמונות'. הם כוללים כרטיסיה בשם 'עיצוב' וזמינים בעת הוספה ובחירה של תמונות. נסה תשובה אחרת.

לעזור לך לעבוד עם גרפיקת SmartArt כגון תרשימים ארגוניים.

קרוב, אך זו אינה התשובה. הכרטיסיה כלי SmartArt שכוללת כרטיסיות 'עיצוב' ועיצוב אובייקט מתאימה לכך. כרטיסיות אלה זמינות בעת בחירת גרפיקת SmartArt כגון תרשים ארגוני.

משוב

כרטיס לעיון מהיר

למידע נוסף

כרטיסיות ראשיות ברצועת הכלים

כרטיסיות אלה תמיד מוצגות ברצועת הכלים:

 • הכרטיסיה קובץ: הפעלת קובץ חדש, שמירת קובץ או שימוש בשמירה בשם, פתיחת קובץ; הצגת הקבצים שהיו בשימוש לאחרונה; הגנה על קבצים על-ידי החלת סיסמה; מחיקת מידע אישי מקובץ; הכנה לשיתוף; ושימוש בחלון אפשרויות לשינוי הגדרות של PowerPoint.

 • הכרטיסיה בית: העתקה, הדבקה; הוספת שקופיות; עיצוב טקסט ופיסקאות; עבודה עם צורות; חיפוש והחלפה של טקסט.

 • הכרטיסיה הוספה: הוספה של טבלאות, תמונות, צילומי מסך, גרפיקת Microsoft® SmartArt™‎, תרשימים, צורות, היפר-קישורים, סרטים, צלילים, קבצים מתוכניות אחרות ואפשרויות אחרות.

 • הכרטיסיה עיצוב: החלת עיצוב רקע, צבעים, גופנים ואפקטים מיוחדים על המצגת כולה.

 • הכרטיסיה מעברים: החלת מעברים בין שקופיות, הגדרת זמנים למעברים והגדרת זמנים לשקופיות.

 • הכרטיסיה הנפשות: החלת הנפשות פשוטות ומותאמות אישית והתאמת הגדרות של אפקטים.

 • הכרטיסיה הצגת שקופיות: ביצוע הכנות לפני ההצגה. מעבר על שקופיות, הגדרת הצגות מותאמות אישית, הקלטת מלל נלווה.

 • הכרטיסיה סקירה: בדיקת איות, הוספה וסקירה של הערות, שימוש בשירות חיפוש או אוצר מילים.

 • הכרטיסיה תצוגה: מעבר לכל התצוגות לרבות 'עמוד הערות' ו'תצוגת תבנית בסיס', הצגת רשת, סידור חלונות.

כרטיסיות מיוחדות

כרטיסיות צבעוניות אלה מופיעות בעת העבודה עם פריט שקופית כלשהו, כגון טבלה או תמונה, כאשר פריט זה נבחר.

 • כלי טבלה (הכרטיסיות עיצוב ופריסה): בחירת עיצוב טבלה; התאמה של מספר השורות והעמודות, מיקום הטקסט וגודל העמודות והשורות.

 • כלי ציור (הכרטיסיה עיצוב אובייקט): עבור צורות, מצייני מיקום ותיבות טקסט, שינוי סגנון, בחירת צורות ומיקום. החלת WordArt ועיצוב אחר על טקסט.

 • כלי תמונות (הכרטיסיה עיצוב אובייקט): עבור תמונות, הוספת אפקטים כגון צללים או זוהר; חיתוך; דחיסה; ושינוי גודל.

 • כלי SmartArt (הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקט): החלת סגנון של גרפיקת SmartArt, כגון תרשים ארגוני, ועיצוב צורות בגרפיקה.

 • כלי תרשימים (הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט): החלת סגנון תרשים, עריכת פרטים בתרשים ועיצוב צורות בתוך התרשים.

 • כלי וידאו (הכרטיסיות עיצוב אובייקט והפעלה): הוספת אפקטים לתמונת וידאו ובחירת הגדרות להפעלת הווידאו.

 • כלי שמע (הכרטיסיות עיצוב אובייקט והפעלה): עיצוב בקרת השמע ובחירת הגדרות להפעלת הקול.

חיפוש אפשרויות וגלריות נוספות ברצועת הכלים

 • אפשרויות: לחץ על החץ האלכסוני הקטן (מפעיל תיבת הדו-שיח) בפינה השמאלית התחתונה של קבוצה כלשהי. הוא מופיע כאשר משהו בשקופית נבחר וייתכן שברצונך לראות אפשרויות נוספות עבורו, כגון טקסט או מציין מיקום.

 • גלריות: לחץ על חצי הגלילה או על לחצן עוד משמאל לקבוצה כלשהי כדי לראות גלריות מלאות של ערכות נושא, סגנונות צורה, צבעים, גופנים, אפקטי הנפשה וכן הלאה.

הסתרה זמנית של פקודות רצועת הכלים

באפשרותך:

 • ללחוץ פעמיים על הכרטיסיה הנוכחית המוצגת. כדי להציג שוב את רצועת הכלים המלאה, לחץ על כרטיסיה כלשהי.
  או:

 • ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיה או פקודה כלשהי ברצועת הכלים וללחוץ על מזער את רצועת הכלים. כדי להציג מחדש את רצועת הכלים המלאה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיה כלשהי ונקה את הבחירה על-ידי לחיצה נוספת על מזער את רצועת הכלים.

התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה

קיימות שתי דרכים מהירות להוספת פקודה או לחצן, באמצעות תפריט בסרגל הכלים עצמו או על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פקודה כלשהי ברצועת הכלים. אם אינך מוצא את הפקודה שברצונך להוסיף באמצעות שיטות אלה, באפשרותך לפתוח את חלון אפשרויות PowerPoint כדי לחפש פקודות נוספות. כל השיטות מפורטות בהמשך.

הוספת פקודות באמצעות התפריט בסרגל הכלים לגישה מהירה:

 • לחץ על החץ בקצה השמאלי של סרגל הכלים ולחץ על פריט כלשהו בתפריט כדי להוסיף אותו לסרגל הכלים. (תפריט זה כולל מבחר של פקודות של רצועת הכלים.)

הוספת פקודות על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פקודה או לחצן ברצועת הכלים:

 • ברצועת הכלים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלחצן או הפקודה הרצויים ולאחר מכן לחץ על הוסף לסרגל הכלים לגישה מהירה.

כדי להסיר פקודה מסרגל הכלים:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקודה ולאחר מכן לחץ על הסר מסרגל הכלים לגישה מהירה.

הוספה או הסרה של פקודה שבחרת מחלון אפשרויות PowerPoint:

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על החץ בקצה השמאלי של סרגל הכלים לגישה מהירה ולחץ על פקודות נוספות בתחתית התפריט,
   או:

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיה או פקודה כלשהי ברצועת הכלים ולחץ על התאם אישית את סרגל הכלים לגישה מהירה,
   או:

  • לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות ובחלון אפשרויות PowerPoint, לחץ על סרגל הכלים לגישה מהירה.

 2. חפש את תיבת הרשימה בחר פקודות מתוך בראש החלון, מימין. האפשרות שתבחר כאן תקבע את הפקודות שיוצגו ברשימה מתחת לתיבת הרשימה. אם אינך רואה את הפקודה ברשימה, בחר משהו אחר בתיבת הרשימה בחר פקודות מתוך.

 3. לאחר איתור הפקודה שברצונך להוסיף לסרגל הכלים, בחר אותה ברשימה ולחץ על הוסף.
  שים לב שכל הפקודות שנמצאות כעת בסרגל הכלים מוצגות ברשימה בחלק השמאלי של החלון.

 4. כדי להסיר פקודה כלשהי מפקודות סרגל הכלים, בחר את הפקודה ברשימה משמאל ולחץ על הסר.

 5. כדי להתאים אישית את סרגל הכלים למצגות מסוימות בלבד, שנה את הבחירה בתיבת הרשימה בפינה השמאלית העליונה, בשם התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה.

 6. כדי לאפס את סרגל הכלים, לחץ על לחצן איפוס מתחת לרשימה המציגה את הפקודות הנוכחיות של סרגל הכלים ולחץ על אפס את סרגל הכלים לגישה מהירה בלבד.

 7. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים שביצעת.

הזזת סרגל הכלים לגישה מהירה מתחת לרצועת הכלים

 • לחץ על החץ בקצה השמאלי של סרגל הכלים ולאחר מכן לחץ על הצג מתחת לרצועת הכלים.
  לחלופין:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן או פקודה כלשהם בסרגל הכלים ולחץ על הצג את סרגל הכלים לגישה מהירה מתחת לרצועת הכלים.

כדי להזיז את סרגל הכלים בחזרה מעל רצועת הכלים, לחץ על החץ בפינה השמאלית של סרגל הכלים או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן או פקודה כלשהם בסרגל הכלים, ולחץ על האפשרות שמזיזה את סרגל הכלים מעל רצועת הכלים.

התאמה אישית של רצועת הכלים

לא עסקנו בנושא זה בקורס, אך באפשרותך להוסיף קבוצות חדשות לכרטיסיות של רצועת הכלים ולהוסיף להן פקודות. כך תוסיף את הפקודה איות לכרטיסיה בית:

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את החלון אפשרויות PowerPoint:

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיה או פקודה כלשהי ברצועת הכלים ולחץ על התאם אישית את רצועת הכלים,

לחלופין:

 • לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות ובחלון אפשרויות PowerPoint, לחץ על התאם אישית את רצועת הכלים.

 • לפני שתוכל להוסיף פקודה לכרטיסיה ברצועת הכלים, עליך ליצור קבוצה חדשה עבור הפקודה. לפיכך, בתיבת הרשימה התאמה אישית של רצועת הכלים בפינה השמאלית העליונה של החלון, בחר כרטיסיות ראשיות.

 • ברשימה מתחת לתיבת הרשימה, בחר את הכרטיסיה בית.

 • בתחתית הרשימה, לחץ על קבוצה חדשה.

 • בחר קבוצה חדשה (מותאמת אישית) שמופיעה כעת עם שאר הקבוצות תחת הכרטיסיה בית.

 • לחץ על שנה שם בתחתית הרשימה. אם אתה מעוניין בסמל בקבוצה זו, לחץ על סמל כלשהו ובחר שם חדש בתיבה שם תצוגה, כגון בדיקת איות.
  הקבוצה בדיקת איות נמצאת כעת ברשימת הקבוצות תחת הכרטיסיה בית והיא נבחרת.

 • כעת, בתיבת הרשימה בחר פקודות מתוך, בפינה הימנית העליונה של החלון, בחר פקודות נפוצות.

 • ברשימה מתחת לתיבת הרשימה, בחר איות מרשימת הפקודות הנפוצות.

 • לחץ על הוסף.
  הפקודה איות נוספת לקבוצה בדיקת איות. פעולה זו לא מסירה אותה מהכרטיסיה המקורית (סקירה).

 • לחץ על אישור.
  כעת תוכל לראות את הקבוצה והפקודה החדשות בכרטיסיה בית.

בדומה לאפשרויות של סרגל הכלים לגישה מהירה, ברשותך לחצן הסר כדי להסיר פקודות או כרטיסיות חדשות מרצועת הכלים, ברשותך לחצן כרטיסיה חדשה כדי להוסיף כרטיסיה וברשותך לחצן איפוס אם ברצונך לחזור לתצורה המקורית של הכרטיסיות והפקודות של רצועת הכלים.

שימוש בקיצורי מקשים חדשים

כדי לגשת לכרטיסיות של רצועת הכלים, סרגל הכלים לגישה מהירה והכרטיסיה קובץ באמצעות קיצורי מקשים:

 1. הקש ALT. תוויות תיאורי מקשים מופיעות בכרטיסיות של רצועת הכלים ובסרגל הכלים לגישה מהירה.

 2. הקש על האות או המספר הרצויים בצורה הבאה:

  • הקש על המקש של הכרטיסיה שמכילה את הפקודה הרצויה וכך תוכל לראות תוויות תיאורי מקשים של כל פקודות הכרטיסיה. לאחר מכן, הקש על המקש של הפקודה הרצויה.

  • הקש על המקש של הלחצן הרצוי של סרגל הכלים לגישה מהירה. פעולה זו זהה ללחיצה על לחצן.

שימוש בקיצורי מקשים ישנים

 • קיצורי מקשים שמתחילים במקש CTRL ‏(CTRL+C, ‏CTRL+V וכן הלאה) לא השתנו. השתמש בהם כרגיל.

 • קיצורי המקשים הישנים שמתחילים במקש ALT וניגשו בעבר לתפריטים ופקודות, לא השתנו גם כן. לדוגמה, ALT+O+F עדיין פותח את תיבת הדו-שיח גופן. (אם תשתמש בקיצורים החדשים, השילוב יהיה ALT+H+FN.)

ניהול והדפסה של קבצים

כדי לשמור קובץ: בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על שמור.

כדי לבטל פעולה: בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על בטל.

כדי ליצור מצגת חדשה או לפתוח מצגת קיימת:

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן:

  • לחץ על חדש ובצע בחירה תחת תבניות וערכות נושא זמינות, ולאחר מכן לחץ על צור.
   או:

  • לחץ על פתח ואתר את הקובץ שברצונך לפתוח.

עצה    קל גם להוסיף פקודות אלה לסרגל הכלים לגישה מהירה. פשוט לחץ על החץ בפינה השמאלית של סרגל הכלים ובתפריט שמופיע, לחץ על חדש או פתח.

כדי לשמור קובץ בשם חדש, במיקום חדש או בתבנית קובץ ספציפית:

 • לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על שמור בשם ולאחר מכן הענק שם לקובץ, אתר מיקום אחר או בחר תבנית קובץ אחרת.

כדי להשתמש בהצגה לפני הדפסה ולהדפיס:

 • לחץ על הכרטיסיה קובץ ולחץ על הדפס. הצגה לפני הדפסה מופיעה בצד השמאלי של החלון. תחת הגדרות, בחר את סוג התדפיס הרצוי, את כיוון השקופיות ואת הגדרות הצבע. לחץ על הקישור עריכת כותרת עליונה ותחתונה בתחתית אם ברצונך לבצע שינויים בכותרות עליונות ותחתונות.

הגדרת אפשרויות PowerPoint:

כדי להפעיל או לבטל בדיקת איות ודקדוק, לבחור תצוגת ברירת מחדל או הגדרות ברירת מחדל של הדפסה, לשנות הגדרות עיצוב אוטומטיות ולהגדיר אפשרויות אחרות בתוכנית כולה:

 • לחץ על הכרטיסיה קובץ ולחץ על אפשרויות. לחץ על אחת מהקטגוריות שמופיעות כדי לשנות את ההגדרות של PowerPoint.

מעבר בין גירסאות של PowerPoint

פתיחת קובץ של PowerPoint 2010 ב- PowerPoint 2003 או בגירסאות קודמות

 1. כאשר אתה מנסה לפתוח את הקובץ, מוצגת לך הודעה ששואלת אם ברצונך להתקין ערכת תאימות.

 2. לחץ על כן.

 3. בדף ההורדה בשם “חבילת תאימות של Microsoft Office עבור תבניות קובץ של Word‏, Excel ו- PowerPoint”, לחץ על לחצן הורד והמשך משם.

 4. לאחר השלמת ההורדה, חזור לחלון PowerPoint ופתח את הקובץ.

שמירת מצגת בתבנית קודמת:

 • לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על שמור ושלח, לחץ על שנה סוג קובץ ולאחר מכן לחץ על PowerPoint 97-2003 Presentation. לאחר מכן, לחץ על שמור בשם.
  או

 • לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על שמור בשם ובתיבת הדו-שיח שמירה בשם, לחץ על PowerPoint 97-2003 Presentation בתיבה שמור כסוג. לאחר מכן, לחץ על שמור.

לאחר ששמרת בתבנית זו, PowerPoint עובר למצב תאימות והדבר מצוין בפס הכותרת. כעת, בכל פעם שתבצע שמירה, אם השתמשת בתכונה שאינה ניתנת לעריכה ב- PowerPoint 2003 או בגירסאות קודמות, הבודק יפרט זאת ויציין את השקופית שבה נעשה שימוש בתכונה. כדי להמשיך ולשמור בתבנית הישנה, לחץ על המשך בבודק. דוגמאות לדברים שלא ניתן לערוך בגירסה הקודמת הן דיאגרמות SmartArt ו- WordArt או סגנונות צורות ואפקטים שייחודיים לגירסאות מתקדמות יותר מ- PowerPoint 2003.

המרת קובץ של PowerPoint 2003 (או גירסאות קודמות) לתבנית PowerPoint 2010

 1. ב- PowerPoint 2010, פתח את הקובץ. הוא ייפתח במצב תאימות, כפי שמצוין בפס הכותרת.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על מידע ולחץ על המר. תיבת הדו-שיח שמירה בשם נפתחת; לחץ על שמור.
  PowerPoint לא ינסה עוד לשמור על תאימות של התכונות שבשימוש עם התבנית הקודמת.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×