ביצוע הגהה על הפרסום באמצעות הדפסת קובץ PDF, שילוב או הפרדות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

חשוב לבצע הגהה זהירה על הפרסום לפני שליחתו לשירות הדפסה מסחרי. התבנית שבה תשתמש להגהה, לבדיקה אם קיימות בעיות אפשריות של צבע, של פריסה ושל חפיפת צבעים תלויה בסוג הדפוס בו תשתמש. שלוש התבניות הנפוצות ביותר הן עותקי הגהה מסוג PDF, שילוב והפרדה.

מומלץ לדון עם המדפיס המסחרי שלך על התבנית המתאימה ביותר להגהה של הפרסום ועל אילו נושאים בפרסום יש לשים במיוחד דגש בהקשר למכונת הדפוס בה נעשה שימוש.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

קביעת שיטת ההגהה הדרוש לך

הדפסת קובץ PDF

הדפס גיליון משולב

הדפסת הפרדות

קביעת שיטת ההגהה הנדרשת

ככל ששיטת ההגהה תתאים יותר לתנאים של מכונת ההדפסה, היא תייצג בצורה מדויקת יותר את החומר המודפס הסופי.

כיוון שרוב שירותי ההדפסה המסחריים עובדים עם קבצי PDF, PDF הוא ככל הנראה האפשרות הטובה ביותר. PDF מבטיח שכאשר הקובץ מוצג במצב מקוון או מודפס, הוא שומר בדיוק על התבנית שקבעת.

הערה: באפשרותך לשמור כקובץ PDF או XPS מתוכנית Microsoft Office system 2007 רק לאחר התקנת תוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת תמיכה עבור תבניות קובץ אחרות, כגון PDF ו- XPS.

בתי דפוס מסחריים שאינם עובדים עם קבצי PDF יכולים לבקש ממך קבצי PostScript. אפשרויות ההגהה שלך הן שילוב והפרדות. הגהות שילוב הן פחות מדויקות מההגהות המבוססות על הפרדות אותן יכול להפיק בית הדפוס המסחרי. הגהות המבוססות על הפרדות הן פחות מדויקות מבדיקת מכונת הדפסה בתחילת ההדפסה. האתגר הוא שבעיות המתגלות בהפרדות או מאוחר יותר בבדיקת מכונת ההדפסה הן בדרך כלל יקרות יותר לתיקון מאשר כשהן מתגלות מוקדם יותר בהגהות שילוב. התייעץ עם המדפיס המסחרי שלך כדי לקבוע איזו מהשיטות הבאות היא המתאימה ביותר.

 • הדפסה של שחור-לבן משולב    בדוק פריסה, טקסט ונושאים כלליים של חדות ובהירות בשילוב של גווני אפור. אם הפרסום שלך גורם לשגיאת PostScript כשהוא מודפס במדפסת PostScript שולחנית, סביר להניח שהפרסום יגרום שגיאת PostScript גם במכונת דפוס של המדפיס המסחרי שלך.

 • הדפסה של צבעים משולבים    שלב את כל הצבעים, טקסט ופריטי גרפיקה בגליון מודפס אחד לצורך הגהה. השתמש בצבע RGB משולב כדי לוודא שאתה מרוצה מעיצוב הדף הכללי ומהטווח הכולל של הצבעים. עם זאת, אי אפשר לסמוך על RGB משולב לבדיקה של דיוק בצבע, תבניות מוארה ובעיות של חפיפת צבעים. כדי לבדוק דיוק בצבע, הדפס CMYK משולב במדפסת צבעי CMYK או בכלי הגהה לצורך ייצוג טוב יותר של הצבעים כפי שהם יופיעו בהדפסה.

 • הדפסה של הפרדות צבעים    הפרד את צבעי הרכיב בפרסום וזהה אזורים בעיצוב שעלולים לגרום בעיות עבור מכונת ההדפסה. בעת הדפסת הפרדות, Microsoft Office Publisher מדפיס דף אחד עבור כל צבע המשמש אותך בפרסום. הפרדות מופיעות בשחור-לבן גם אם אתה מדפיס למדפסת צבע, כיוון שהמדפסת משתמשת בהן רק לקביעת אופן הפריסה של צבעים. הפרדות צבעים נוצרות בצורה הטובה ביותר על-ידי שירות ההדפסה המסחרי עבור הדפסה סופית במדפסת מסחרית. עבור על כל עמוד בזהירות כדי לאמת את הנושאים שעליהם דנת עם המדפיס המסחרי, כמו:

  • הפרדת הצבעים מבוצעת כשורה.

  • אובייקטים מופיעים על הלוח הנכון.

  • צבעים ואובייקטים מבצעים knock out, מודפסים מעל ונלכדים בצורה נכונה.

  • אובייקטים של בליד משתרעים מעבר לעמוד.

  • לא חסרים פריטי גרפיקה.

  • כל הגופנים ותחליפי הגופנים מודפסים כצפוי.

לראש הדף

הדפסת קובץ PDF

באפשרותך לשמור כקובץ PDF או XPS מתוכנית Microsoft Office system 2007 רק לאחר התקנת תוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת תמיכה עבור תבניות קובץ אחרות, כגון PDF ו- XPS.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על פרסם כ- PDF או XPS.

 2. ברשימה שם הקובץ, הזן שם עבור הפרסום.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על PDF.

 4. ליד מטב עבור, לחץ על שינוי.

 5. בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום, לחץ על אפשרות המיטוב מתוך הרשימה ציין כיצד פרסום זה יודפס או יופץ שמתאימה לצורכי הפרסום. לדוגמה, אם תבצע הגהה מקוונת של הפרסום ואיכות ההדפסה פחות חשובה מגודל קובץ, לחץ על גודל מינימלי. אם תדפיס את ה- PDF להגהה ואיכות ההדפסה יותר חשובה מגודל הקובץ, לחץ עלהדפסה באיכות גבוהה.

 6. לחץ על מתקדם כדי להציג את כל תיבת הדו-שיח ובחר את ההגדרות הדרושות.

 7. לחץ על אישור.

 8. בתיבת הדו-שיח פרסום כ- PDF או XPS, אם ברצונך לפתוח את הקובץ ב- Adobe Reader מיד לאחר שמירתו, בחר בתיבת הסימון פתח קובץ לאחר הפרסום. אם אתה בוחר באפשרות דפוס מסחרי בתיבת הדו-שיח אפשרויות פרסום, תיבת הסימון פתח קובץ לאחר פרסום אינה זמינה.

 9. לחץ על פרסם.

 10. כדי להדפיס את הפרסום, ב- Adobe Reader, בתפריט קובץ, לחץ על הדפס, בחר אפשרויות הדפסה ולאחר מכן לחץ על אשר.

לראש הדף

הדפסת שילוב

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.

 2. ברשימה שם מדפסת, לחץ על המדפסת או מכונת הדפוס הרצויה.

 3. לחץ על הכרטיסיה פרטי מדפסת, לחץ על הגדרת מדפסת מתקדמת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הפרדות.

 4. ברשימה הדפס צבעים כ, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על גווני אפור משולבים כדי להדפיס שילוב במדפסת שחור-לבן.

  • לחץ על CMYK משולב כדי להדפיס פרסום משולב במדפסת צבע או התקן הגהה של צבעי CMYK.

  • לחץ על RGB משולב כדי להדפיס פרסום משולב במדפסת צבע.

 5. ברשימה רזולוציה, לחץ על הרזולוציה הרצויה להדפסה.

  הערה: רשימת הרזולוציות הזמינות תלויה במדפסת או במכונת הדפוס שבחרת ברשימה שם מדפסת. מדפסות מסוימות מאפשרות הדפסה ברזולוציה אחת בלבד.

 6. לחץ על הכרטיסיה הגדרות עמוד ובחר באפשרויות הרצויות תחת פלט הדפסה, סימוני מדפסת וסימוני בליד.

 7. לחץ על הכרטיסיה גרפיקה וגופנים ובחר באפשרויות הרצויות תחת גופנים, תמונות וחתוך והפחת רזולוציה של תמונות.

 8. לחץ על אישור.

 9. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדפיס את הפרסום, לחץ על אישור.

  • כדי לשמור על הגדרות הדפסה אלה מבלי להדפיס את הפרסום, לחץ על ביטול.

הערה: 

 • סימוני מדפסת, בליד וסימוני בליד מודפסים מחוץ לעמוד. כדי להדפיס אותם, גודל הנייר שלך חייב להיות גדול מהערך גודל העמוד בו שהגדרת עבור הפרסום שלך.

 • האפשרויות תחת פלט הדפסה זמינות רק בעת הדפסה במדפסת PostScript.

לראש הדף

הדפסת הפרדות

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.

 2. ברשימה שם מדפסת, לחץ על המדפסת או מכונת הדפוס הרצויה.

  הערה: אם אין לך מדפסת צבע מסוג PostScript, באפשרותך להגדיר הכללי PS עבור הדפסה מסחרית מנהל המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת PS צבע כללי עבור הדפסה מסחרית מנהל המדפסת.

 3. לחץ על הכרטיסיה פרטי מדפסת, לחץ על הגדרת מדפסת מתקדמת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הפרדות.

 4. ברשימה הדפס צבעים כ, לחץ על הפרדות.

 5. ברשימה לוחות אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על כל סוגי הדיו המוגדרים כדי להדפיס לוח של צבע ספוט או של צבע הדפסת צבע עבור כל דיו שהגדרת בפרסום (תפריט כלים, תפריט משנה כלי הדפסה מסחריים, פקודת הדפסת צבע).

  • לחץ על סוג הדיו שבשימוש בלבד כדי להדפיס לוח צבע ספוט או לוח צבע הדפסת צבע עבור כל דיו שהוגדר ונמצא בשימוש בפרסומים.

  • לחץ על המר ספוט להדפסת צבע כדי להדפיס לוחות צבע הדפסת צבע בלבד ולהמיר את כל צבעי הספוט המוגדרים לצבעי הדפסת צבע במהלך הדפסה.

 6. כדי למנוע מ- Publisher להדפיס לוחות עבור צבעים שאינם בשימוש, בחר בתיבת הסימון אל תדפיס לוחות ריקים.

 7. ברשימה רזולוציה, לחץ על הרזולוציה הרצויה להדפסה.

  הערה: רשימת הרזולוציות הזמינות תלויה במדפסת או במכונת הדפוס שבחרת ברשימה שם מדפסת. מדפסות מסוימות מאפשרות הדפסה ברזולוציה אחת בלבד.

 8. לחץ על הכרטיסיה הגדרות עמוד ובחר באפשרויות הרצויות תחת פלט הדפסה, סימוני מדפסת וסימוני בליד.

 9. לחץ על הכרטיסיה גרפיקה וגופנים ובחר באפשרויות הרצויות תחת גופנים, תמונות וחתוך והפחת רזולוציה של תמונות.

 10. לחץ על אישור.

 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדפיס את הפרסום, לחץ על אישור.

  • כדי לשמור על הגדרות הדפסה אלה מבלי להדפיס את הפרסום, לחץ על ביטול.

הערה: 

 • סימוני מדפסת, בליד וסימוני בליד מודפסים מחוץ לעמוד. כדי להדפיס אותם, גודל הנייר שלך חייב להיות גדול מהערך גודל העמוד בו שהגדרת עבור הפרסום שלך.

 • האפשרויות תחת פלט הדפסה זמינות רק בעת הדפסה במדפסת PostScript.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×