ביאור גליון עבודה באמצעות הערות

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להוסיף הערות לתאים בודדים באמצעות הערות כדי להעניק הקורא הקשר נוסף לגבי הנתונים שהם מכילים. מתי תא מכיל הערה, מחוון אדום מופיע בפינה התחתונה של התא. בעת הנחת המצביע על התא, ההערה מופיעה.

דוגמה להערה בגליון עבודה

 1. בחר את התא שאליו ברצונך להוסיף הערה, ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על הערה חדשה.

 2. בגוף ההערה, הקלד את טקסט ההערה.

 3. לחץ מחוץ לתיבת ההערה.

  תיבת ההערה נעלמת, אך יישארו מחוון הערה. כדי לראות את ההערה, רחף מעל אותו. כדי להשאיר את ההערה גלוי, עיין בסעיף ההערות להציג או להסתיר בגליון העבודה .

  הערה: בעת מיון נתונים בגליון עבודה, למיין הערות יחד עם הנתונים. עם זאת, בדוחות PivotTable, ההערות אינן מועברות עם התא בעת שינוי הפריסה של הדוח.

 1. בחר את התא המכיל את ההערה שברצונך לערוך.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על ערוך הערה.

  לחץ על 'ערוך הערה' בכרטיסיה 'סקירה'

  קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Shift + F2.

  הערה: אם התא שבחרת אינו מכיל הערה, הפקודה ערוך הערה אינה זמינה בקבוצה הערות. במקום זאת, הפקודה הערה חדשה זמינה.

 3. לחץ פעמיים על הטקסט בהערה ולאחר מכן, בתיבת הטקסט של ההערה, ערוך את טקסט ההערה.

לחץ על התא המכיל את ההערה שברצונך למחוק ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא ולאחר מכן לחץ על מחק הערה.‏

 • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על מחק.

כברירת מחדל, הטקסט בהערות משתמש הגופן Tahoma גודל גופן 9. לא ניתן לשנות את גופן ברירת המחדל הנמצא בשימוש, אך באפשרותך לשנות את העיצוב של הטקסט הערה כל הערה. באפשרותך גם לשנות את צורת הערה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בהסבר מסוג אליפסה במקום הערה מלבני. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף שינוי הצורה של הערה .

עיצוב טקסט הערה

 1. בחר את התא המכיל את ההערה שברצונך לעצב ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא ולאחר מכן לחץ על ערוך הערה.

  • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על ערוך הערה.

   לחץ על 'ערוך הערה' בכרטיסיה 'סקירה'

   קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Shift + F2.

   הערה: אם התא שבחרת אינו מכיל הערה, הפקודה ערוך הערה אינה זמינה בקבוצה הערות. במקום זאת, הפקודה הערה חדשה זמינה.

 2. בחר את טקסט ההערה שברצונך לעצב ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הבחירה, לחץ על עיצוב הערה ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח עיצוב הערה, בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות.

   הערה: האפשרויות צבע מילוי וצבע גופן בקבוצה גופן אינן זמינות עבור טקסט ההערה. כדי לשנות את צבע הטקסט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על טקסט ההערה שנבחר ולאחר מכן לחץ על עיצוב הערה.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות. ב- Excel 2007: לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. לחץ על הקטגוריה סרגל הכלים לגישה מהירה.

 3. בתיבה בחר פקודות מתוך, לחץ על כל הפקודות.

  ברשימה, בחר עריכת צורה, לחץ על הוסף, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  פעולה זו מוסיפה את לחצן עריכת צורה לסרגל הכלים לגישה מהירה, הממוקם בפינה הימנית העליונה של חלון Excel.

  האפשרות 'עריכת צורה' בסרגל הכלים לגישה מהירה

 4. בגליון העבודה, בחר את התא המכיל את ההערה שברצונך לשנות את צורתה.

 5. כדי להציג את ההערה בגליון העבודה, בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על הצג/הסתר הערה.

  האפשרות 'הצג את כל ההערות' בכרטיסיה 'סקירה'

 6. לחץ על גבול ההערה.

 7. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על עריכת צורה ולאחר מכן לחץ על שנה צורה.

 8. לחץ על הצורה שבה ברצונך להשתמש.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא המכיל את ההערה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הצג/הסתר הערות.

 2. לחץ על גבול תיבת ההערה כך שיופיעו נקודות אחיזה לשינוי גודל. ודא כי המצביע לא נמצא ההערה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזיז את ההערה, גרור את גבול תיבת ההערה או הקש על מקש חץ.

  • כדי לשנות את גודל ההערה, גרור את נקודות האחיזה בצדדים ובפינות של תיבת ההערה.

 1. בחר את התא או התאים המכילים את ההערות שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק תמונת לחצן .

  בכרטיסיה 'בית', לחץ על העתק

  קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl + C.

 3. בחר את התא הימני העליון באזור הדבקה.

 4. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על החץ מתחת להדבק ולאחר מכן לחץ על הדבקה מיוחדת.

  קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+Alt+V.

 5. בתיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת, תחת הדבק, לחץ על הערות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. כדי לבטל את גבול ההעברה, לחץ על תא אחר או הקש ESC.

הערות: 

 • אל תקיש ENTER לאחר הלחיצה על אישור. אם תעשה זאת, תוכן התא יועתק לאזור ההדבקה בנוסף להערה.

 • הערות מועתקות מחליפות הערות קיימות כלשהן באזור יעד.

כברירת מחדל, Excel מציג מחוון רק כאשר תא מכיל הערה. באפשרותך לשלוט באופן שבו Excel מציג הערות ומחוונים בתאים על-ידי שינוי הגדרות ברירת המחדל כך שיציג או יסתיר הערות תמיד.

תיבת הערה והמחוון המשולש האדום שלה

תמונת לחצן מחוון

הסבר 2 הערה

שינוי ברירת המחדל הגדרות של תצוגת הערות

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות. ב- Excel 2007: לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. בקטגוריה מתקדם, תחת תצוגה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר את ההערות והמחוונים בכל חוברת העבודה, תחת עבור תאים עם הערות, הצג, לחץ על ללא הערות או מחוונים.

  • כדי להציג מחוונים אך להציג הערות רק בעת הנחת המצביע מעל התאים שלהן, תחת עבור תאים עם הערות, הצג, לחץ על מחוונים בלבד, והערות בעת הצבת המצביע.

  • כדי להציג הערות ומחוונים כל הזמן, תחת עבור תאים עם הערות, הצג, לחץ על הערות ומחוונים.

הצגה או הסתרה של הערות בגליון העבודה

לחץ על התא או התאים המכילים מחוון הערה ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא ולאחר מכן לחץ על הצג/הסתר הערה.

 • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על הצג/הסתר הערה.

 • בכרטיסיה 'סקירה', לחץ על 'הצג/הסתר הערה'

הצגה או הסתרה של כל ההערות בגליון העבודה

 • בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על הצג את כל ההערות.

  האפשרות 'הצג את כל ההערות' בכרטיסיה 'סקירה'

  עצה: לחיצה נוספת על הצג את כל ההערות תסתיר את כל ההערות בגליון העבודה.

Excel מציג תוויות כל הערה חדשה באמצעות שם שאתה מציין בתיבת הדו-שיח אפשרויות. באפשרותך לשנות שם זה לפי הצורך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות. ב- Excel 2007: לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. בקטגוריה כללי, תחת הגדר אפשרויות אישיות עבור עותק Microsoft Office שלך, הקלד שם בתיבה שם משתמש.

  הערה: אם התיבה שם משתמש ריקה, בעת הוספת הערה, Excel מגדיר אוטומטית את ערך התיבה שם משתמש לשם המשתמש שלך, ומשתמש בשם זה בתווית.

עצה: על-אף שלא ניתן להעלים תוויות הערה, ניתן להסיר תוויות מהערות על-ידי מחיקתן.

 1. בגליון העבודה, לחץ על התא הראשון שמכיל הערה שברצונך לסקור.

 2. כדי לסקור כל הערה, בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על הבא או על הקודם כדי להציג הערות בסדר רצוף או הפוך.

  בכרטיסיה 'סקירה', לחץ על 'הבא' או על 'הקודם'

אם גליון העבודה שלך מכיל הערות כמו אלה המוצגות כאן, באפשרותך להדפיס אותן כפי שהן מופיעות בגיליון או בסוף הגיליון.

 1. לחץ על גליון העבודה המכיל את ההערות שברצונך להדפיס.

 2. כדי להדפיס את ההערות במקום בגליון העבודה, הצג אותן על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג הערה בודדת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא המכיל את ההערה ולאחר מכן לחץ על הצג/הסתר הערות בתפריט הקיצור.

  • כדי להציג את כל ההערות בגליון העבודה, בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על הצג את כל ההערות.

   האפשרות 'הצג את כל ההערות' בכרטיסיה 'סקירה'

 3. במידת הצורך, באפשרותך להזיז הערות חופפות ולשנות את גודלן. לשם כך, לחץ על הגבול של תיבת ההערה כך שיופיעו נקודות אחיזה.

  לחץ על הקצה של תיבת ההערה כדי להזיז אותה או לשנות את גודלה

  כדי להזיז את ההערה, גרור את הגבול של תיבת ההערה. כדי לשנות את הגודל, גרור את נקודות האחיזה בצדדים ובפינות של התיבה.

 4. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח כדי להפעיל את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

 5. לחץ על הכרטיסיה גיליון.

 6. בתיבה הערות, לחץ על כפי שמוצג בגיליון או על בסוף הגיליון.

  בכרטיסיה 'גיליון', בחר אפשרות תחת 'הערות'

 7. בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח, לחץ על הדפסה. פעולה זו תוביל אותך לכרטיסיה קובץ ולקטגוריה הדפס, שם תוכל ללחוץ שוב על הדפס כדי להדפיס את המסמך, או לשנות הגדרות כגון כיוון העמוד לפני ההדפסה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×