שורות ועמודות

בחירת תוכן תאים ב- Excel

בחירת תאים, טווחים, שורות או עמודות בגליון עבודה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

ב- גליון עבודה, באפשרותך לבחור תאים, טווחים, שורות או עמודות — לדוגמה, כדי לעצב את הנתונים בבחירה, או כדי להוסיף לשני תאים, שורות או עמודות. באפשרותך גם לבחור כל או חלק תוכן התא ולאחר הפעל מצב עריכה כך באפשרותך לשנות את הנתונים.

באפשרותך לבחור תאים וטווחים בטבלה של Microsoft Excel בדיוק כפי שאתה בוחר אותם בגליון עבודה, אך בחירת שורות ועמודות בטבלה שונה מבחירת שורות ועמודות בגליון עבודה.

הערה: אם הוחלה הגנה על גליון עבודה, ייתכן שלא תוכל לבחור תאים או את תוכנם בגליון עבודה.

בחירת תאים, טווחים, שורות או עמודות

לשם בחירת

בצע פעולה זו

תא בודד

לחץ על התא או הקש על מקשי החצים כדי לעבור לתא.

טווח תאים

לחץ על התא הראשון בטווח ולאחר מכן גרור לתא האחרון, או החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על מקשי החצים כדי להרחיב את הבחירה.

בנוסף, באפשרותך לבחור את התא הראשון בטווח ולאחר מכן להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה על-ידי שימוש במקשי החצים. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה, הקש F8 שוב.

טווח גדול של תאים

לחץ על התא הראשון בטווח ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי להציג את התא האחרון.

טווח גדול של תאים ללא גלילה

לחץ על התא הראשון בטווח כדי לבחור אותו ולאחר מכן לחץ על התיבה שם בקצה הימני של ה שורת הנוסחאות.

התיבה שם

תיבת שם

הקלד את ההפניה לתא של התא האחרון בטווח שברצונך שניתן לבחור ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על ENTER.

כל התאים בגליון עבודה

לחץ על לחצן בחר הכל .

לחצן בחר הכל

כדי לבחור את גליון העבודה כולו, באפשרותך גם להקיש CTRL+A.

אם גליון העבודה מכיל נתונים, CTRL+A בוחר את האזור הנוכחי. הקשת CTRL+A בפעם השניה בוחרת את גליון העבודה כולו.

הערה: כדי לבחור את כל התאים בטווח הפעיל, הקש CTRL + SHIFT + *.

תאים או טווחי תאים שאינם סמוכים

בחר את התא או טווח התאים הראשון ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת התאים או הטווחים האחרים.

באפשרותך גם לבחור את התא או את טווח התאים הראשון ולאחר מכן להקיש SHIFT+F8 כדי להוסיף תא או טווח אחר שאינו סמוך לבחירה. כדי להפסיק את הוספת התאים או הטווחים לבחירה, הקש SHIFT+F8 שוב.

Note לא ניתן לבטל את הבחירה של תא או של טווח תאים בבחירה שאינה סמוכה מבלי לבטל את הבחירה כולה.

שורה או עמודה שלמה

לחץ על הכותרת העליונה של השורה או העמודה.

כותרות גליונות עבודה

כותרת שורה.

כותרת עמודה

באפשרותך גם לבחור תאים בשורה או בעמודה על-ידי בחירת התא הראשון ולאחר מכן הקשת CTRL+SHIFT+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

הערה אם השורה או העמודה מכילות נתונים, הקשת CTRL+SHIFT+מקש חץ בוחרת את השורה או העמודה עד לתא האחרון שנעשה בו שימוש. הקשת CTRL+SHIFT+מקש חץ בפעם השניה בוחרת את השורה או העמודה כולה.

שורות או עמודות סמוכות

גרור לאורך כותרות השורות או העמודות, או בחר את השורה או העמודה הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת בחירת השורה או העמודה האחרונה.

שורות או עמודות שאינן סמוכות

לחץ על כותרת העמודה או השורה של השורה או העמודה הראשונה בבחירה, ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על כותרות העמודות או השורות של שורות או עמודות אחרות שברצונך להוסיף לבחירה.

התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה

בחר תא בשורה או בעמודה ולאחר מכן הקש CTRL+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או בטבלת Microsoft Office Excel

הקש CTRL+HOME כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או ברשימה של Excel.

הקש CTRL+END כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או ברשימה של Excel המכילה נתונים או עיצוב.

תאים עד התא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה)

בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+END כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה).

תאים עד לתחילת גליון העבודה

בחר את התא הראשון ולאחר מכן הקש CTRL+SHIFT+HOME כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתחילת גליון העבודה.

יותר או פחות תאים מהבחירה הפעילה

החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין התא הפעיל והתא שעליו אתה לוחץ הופך לבחירה החדשה.

הערות: 

  • כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

  • Excel מדגיש תאים או טווחים נבחרים על-ידי סימונם. סימונים אלה אינם מופיעים בתדפיס. אם ברצונך להציג תאים עם סימון בעת הדפסת גליון עבודה, באפשרותך להשתמש בתכונות עיצוב כדי להחיל הצללת תאים.

  • כאשר מקש Scroll Lock פועל, Scroll Lock מוצג בשורת המצב. הקשה על מקש חץ כאשר Scroll Lock פועל תוביל לגלילת שורה אחת למעלה או למטה או עמודה אחת שמאלה או ימינה. כדי להשתמש במקשי החצים לשם מעבר בין תאים, עליך לבטל את Scroll Lock.

  • אם הקטע הנבחר מורחב בעת לחיצה על תא או הקשה על מקשים כדי לנוע בגליון העבודה, ייתכן שהסיבה לכך היא שהקשת על F8 או Shift+F8 כדי להרחיב או להוסיף לבחירה. במקרה זה, יוצג הכיתוב הרחב בחירה או הוסף לבחירה בשורת המצב. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה או את ההוספה אליה, הקש שוב על F8 או על Shift+F8.

לראש הדף

בחירת התוכן של תא

כדי לבחור את תוכן התא

בצע פעולה זו

בתוך התא

לחץ פעמיים על התא, ולאחר מכן גרור לאורך תוכן התא שברצונך לבחור.

בשורת הנוסחאות תמונת לחצן

לחץ על התא, ולאחר מכן גרור לאורך תוכן התא שברצונך לבחור בשורת הנוסחאות.

באמצעות לוח המקשים

הקש F2 כדי לערוך את התא, השתמש במקשי החצים כדי למקם את נקודת הכניסה ולאחר מכן הקש Shift+ מקש חץ כדי לבחור את התוכן.

לראש הדף

בחירת שורות ועמודות בטבלת Excel

באפשרותך לבחור תאים וטווחים בטבלה כפי שהיית בוחר אותם בגליון עבודה, אך בחירת שורות ועמודות בטבלה שונה מבחירת שורות ועמודות בגליון עבודה.

לשם בחירת

בצע פעולה זו

עמודת טבלה עם או בלי כותרות טבלה

לחץ על הקצה העליון של הכותרת העליונה של העמודה או העמודה בטבלה. חץ הבחירה הבא מופיע כדי לציין שלחיצה מובילה לבחירת העמודה.

חץ בחירה של עמודת טבלה

הערה    לחיצה אחת על הקצה העליון מובילה לבחירת הנתונים של עמודת הטבלה; לחיצה כפולה עליו מובילה לבחירת עמודת הטבלה כולה.

באפשרותך גם ללחוץ על מקום כלשהו בעמודת הטבלה ולאחר מכן להקיש CTRL+מקש רווח. לחלופין, באפשרותך ללחוץ על התא הראשון בעמודת הטבלה ולאחר מכן להקיש CTRL+SHIFT+חץ למטה.

הערה    הקשה אחת על CTRL+מקש רווח מובילה לבחירת הנתונים של עמודת הטבלה; הקשה כפולה על CTRL+מקש רווח מובילה לבחירת עמודת הטבלה כולה.

שורת טבלה

לחץ על הגבול הימני של שורת הטבלה. חץ הבחירה הבא מופיע כדי לציין שלחיצה מובילה לבחירת השורה.

חץ בחירה של שורת טבלה

באפשרותך ללחוץ על התא הראשון בשורת הטבלה ולאחר מכן להקיש CTRL+SHIFT+חץ ימינה.

כל השורות והעמודות בטבלה

לחץ על הפינה הימנית העליונה של הטבלה. חץ הבחירה הבא מופיע כדי לציין שלחיצה מובילה לבחירת נתוני הטבלה בטבלה כולה.

חץ בחירה של פינת טבלה

לחץ פעמיים על הפינה הימנית העליונה של הטבלה כדי לבחור את הטבלה כולה, לרבות כותרות הטבלה.

באפשרותך גם ללחוץ על מקום כלשהו בטבלה ולאחר מכן להקיש CTRL+A כדי לבחור את כל נתוני הטבלה. לחלופין, באפשרותך ללחוץ על התא הימני העליון בטבלה ולאחר מכן להקיש CTRL+SHIFT+END.

הקש CTRL+A פעמיים כדי לבחור את הטבלה כולה, לרבות כותרות הטבלה.

לראש הדף

למד עוד

הערה: במקרים מסוימים, בחירת תא עלולה לגרום הבחירה של תאים סמוכים מרובים גם. לקבלת עצות אודות האופן שבו ניתן לפתור בעיה זו, ראה הצבה זו כיצד ניתן להפסיק את Excel מזה של הדגשה שני תאים בו-זמנית? בקהילה.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×