בחירת טקסט

ב-Word, באפשרותך לבחור את כל הטקסט במסמך (Ctrl + A), או לבחור טקסט או פריטים ספציפיים בטבלה באמצעות העכבר או לוח המקשים. באפשרותך גם לבחור טקסט או פריטים הנמצאים במקומות שונים. לדוגמה, באפשרותך לבחור פיסקה בעמוד אחד ומשפט בעמוד אחר.

בחירת כל הטקסט

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך המסמך.

 2. הקש Ctrl + A בלוח המקשים כדי לבחור את כל הטקסט במסמך.

בחירת טקסט ספציפי

באפשרותך גם לבחור מילה ספציפית, שורת טקסט או פיסקה אחת או יותר.

 1. הצב את הסמן לפני האות הראשונה של המילה, המשפט או הפיסקאות שברצונך לבחור.

 2. לחץ והחזק תוך כדי גרירת הסמן כדי לבחור את הטקסט הרצוי.

דרכים אחרות לבחירת טקסט

 • כדי לבחור מילה בודדת, לחץ פעמיים במהירות על מילה זו.

 • כדי לבחור שורת טקסט, הצב את הסמן בתחילת השורה והקש Shift + חץ למטה.

 • כדי לבחור פיסקה, הצב את הסמן בתחילת הפיסקה והקש Ctrl + Shift + חץ למטה.

בחירת טקסט באמצעות העכבר

בחירת טקסט בגוף המסמך

הערות: כדי לבחור מסמך שלם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר הכל.

 • הזז את המצביע לימין של טקסט כלשהו עד שהוא יהפוך לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ שלוש פעמים.

לשם בחירת

בצע פעולה זו

כל כמות טקסט

לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל את הבחירה, החזק את לחצן העכבר הימני ולאחר מכן גרור את המצביע מעל הטקסט שברצונך לבחור.

מילה

לחץ פעמיים במקום כלשהו במילה.

שורת טקסט

הזז את המצביע לימין השורה עד שהוא יהפוך לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ על.

משפט

החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ במקום כלשהו במשפט.

פיסקה

לחץ שלוש פעמים במקום כלשהו בפיסקה.

פיסקאות מרובות

הזז את המצביע מימין לפיסקה הראשונה עד שהוא ישתנה לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ והחזק את לחצן העכבר הימני בעת גרירת המצביע למעלה או למטה.

בלוק טקסט גדול

לחץ בתחילת הקטע הנבחר, גלול לסוף הבחירה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על המקום שבו ברצונך שהבחירה תסתיים.

מסמך שלם

הזז את המצביע לימין של טקסט כלשהו עד שהוא יהפוך לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ שלוש פעמים.

כותרות עליונות ותחתונות

ב- תצוגת פריסת הדפסה, לחץ פעמיים על הטקסט המעומעם של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה. הזז את המצביע לימין של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה עד שהוא יהפוך לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ על.

הערות שוליים והערות סיום

לחץ על הטקסט הערת שוליים או הערת סיום, הזז את המצביע מימין לטקסט עד שהוא יהפוך לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ על.

בלוק טקסט אנכי

החזק את מקש ALT לחוץ תוך גרירת המצביע מעל הטקסט.

תיבת טקסט או מסגרת

הזז את המצביע מעל הגבול של המסגרת או תיבת הטקסט עד שהמצביע יהפוך לחץ בעל ארבעה ראשים ולאחר מכן לחץ על.

בחירת פריטים בטבלה

לשם בחירת

בצע פעולה זו

תוכן תא

לחץ בתוך התא. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה , לחץ על בחרולאחר מכן לחץ על בחר תא.

תוכן השורה

לחץ בשורה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה , לחץ על בחרולאחר מכן לחץ על בחר שורה.

תוכן עמודה

לחץ בתוך העמודה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה , לחץ על בחרולאחר מכן לחץ על בחר עמודה.

תוכן של תאים, שורות או עמודות מרובות

לחץ על תא, שורה או עמודה ולאחר מכן החזק את לחצן העכבר הימני למטה בעת גרירה על-פני כל התאים, השורות או העמודות המכילות את התוכן שברצונך לבחור. כדי לבחור את התוכן של תאים, שורות או עמודות שאינם סמוכים זה לזה, לחץ על התא, השורה או העמודה הראשונים, הקש CTRL ולאחר מכן לחץ על התאים, השורות או העמודות הנוספים המכילים את התוכן שברצונך לבחור.

התוכן של טבלה שלמה

לחץ בתוך הטבלה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה , לחץ על בחרולאחר מכן לחץ על בחר טבלה.

בחירת טקסט במקומות שונים

באפשרותך לבחור טקסט או פריטים בטבלה שאינם סמוכים זה לזה. לדוגמה, באפשרותך לבחור פיסקה בעמוד אחד ומשפט בעמוד אחר.

 1. בחר טקסט או פריט בטבלה.

 2. החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת טקסט או פריט נוסף בטבלה הרצויה.

בחירת טקסט בתצוגת חלוקה לרמות

כדי להציג את המסמך בתצוגת חלוקה לרמות, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן לחץ על חלוקה לרמות בקבוצה תצוגות מסמך .

לשם בחירת

הזז את המצביע אל

כותרת

החלק הימני של הכותרת עד שהוא משתנה לחץ שמאלה ולאחר מכן לחץ על.

כותרת, הכותרת וגוף הטקסט

החלק הימני של הכותרת עד שהוא משתנה לחץ המצביע לימין ולאחר מכן לחץ פעמיים.

פיסקה של טקסט גוף

מימין לפיסקה עד שהוא משתנה לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ על.

כותרות מרובות או פיסקאות של טקסט גוף

מימין לטקסט עד שהוא משתנה לחץ שמאלה ולאחר מכן גרירה למעלה או למטה.

הערות: 

 • בתצוגת חלוקה לרמות, לחיצה אחת מימין לפיסקה בוחרת את הפיסקה כולה במקום שורה אחת.

 • אם תבחר כותרת הכוללת טקסט כפוף מכווץ, הטקסט המצומצם ייבחר גם הוא (למרות שהוא אינו גלוי). כל השינויים שאתה מבצע בכותרת — כגון העברה, העתקה או מחיקה של הכותרת — משפיעים גם על הטקסט המצומצם.

בחירת טקסט באמצעות לוח המקשים

בחירת טקסט בגוף המסמך

הערה: כדי לבחור מסמך שלם, הקש CTRL + A.

לשם בחירת

בצע פעולה זו

תו אחד ימינה

הקש SHIFT + חץ ימינה.

תו אחד שמאלה

הקש SHIFT + חץ שמאלה.

מילה מתחילתה עד סופה

הצב את נקודת הכניסה בתחילת המילה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ ימינה.

מילה מסופה לתחילתה

הזז את המצביע לסוף המילה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ שמאלה.

שורה מתחילתה לסופה

הקש על HOME ולאחר מכן הקש SHIFT + END.

שורה מסופה לתחילתה

הקש על END ולאחר מכן הקש SHIFT + HOME.

שורה אחת למטה

הקש על END ולאחר מכן הקש SHIFT + חץ למטה.

שורה אחת למעלה

הקש על HOME ולאחר מכן הקש SHIFT + חץ למעלה.

פיסקה מתחילתה לסופה

הזז את המצביע לתחילת הפיסקה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ למטה.

פיסקה מסופה לתחילתה

הזז את המצביע לסוף הפיסקה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ למעלה.

מסמך מסופה לתחילתה

הזז את המצביע לסוף המסמך ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + HOME.

מסמך מתחילתו עד סופו

הזז את המצביע לתחילת המסמך ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + END.

מתחילת החלון עד סופו

הזז את המצביע לתחילת החלון ולאחר מכן הקש ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

המסמך כולו

הקש CTRL+A.

בלוק טקסט אנכי

הקש CTRL + SHIFT + F8 ולאחר מכן השתמש במקשי החצים. הקש ESC כדי לבטל את מצב הבחירה.

התו הקרוב ביותר

הקש F8 כדי להפעיל את מצב בחירה ולאחר מכן הקש על חץ שמאלה או חץ ימינה; הקש ESC כדי לבטל את מצב הבחירה.

מילה, משפט, פיסקה או מסמך

הקש F8 כדי להפעיל את מצב בחירה ולאחר מכן הקש F8 פעם אחת כדי לבחור מילה, פעמיים כדי לבחור משפט, שלוש פעמים כדי לבחור פיסקה, או ארבע פעמים כדי לבחור את המסמך. הקש ESC כדי לבטל את מצב הבחירה.

בחירת פריטים בטבלה

לשם בחירת

בצע פעולה זו

תוכן התא משמאל

הקש על TAB.

תוכן התא שמימין

הקש SHIFT + TAB.

התוכן של תאים סמוכים

החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה שוב ושוב על מקש החץ המתאים עד לבחירת התוכן של כל התאים הרצויים.

תוכן עמודה

לחץ בתוך התא העליון או התחתון של העמודה. החזק את מקש SHIFT לחוץ בזמן שאתה מקיש שוב ושוב על מקש חץ למעלה או חץ למטה עד לבחירת תוכן העמודה.

התוכן של טבלה שלמה

לחץ בתוך הטבלה ולאחר מכן הקש ALT + 5 במקלדת הנומרית (כאשר NUM LOCK אינו פעיל).

הפסק לבחור את המילה כולה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על מתקדם.

 3. תחת אפשרויות עריכה, נקה את תיבת הסימון לצד בעת בחירה, בחר באופן אוטומטי את המילה כולה.

בחירת טקסט באמצעות העכבר

בחירת טקסט בגוף המסמך

הערה: כדי לבחור מסמך שלם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר הכל.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 • הזז את המצביע לימין של טקסט כלשהו עד שהוא יהפוך לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ שלוש פעמים.

לשם בחירת

בצע פעולה זו

כל כמות טקסט

לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל את הבחירה, החזק את לחצן העכבר הימני ולאחר מכן גרור את המצביע מעל הטקסט שברצונך לבחור.

מילה

לחץ פעמיים במקום כלשהו במילה.

שורת טקסט

הזז את המצביע לימין השורה עד שהוא יהפוך לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ על.

משפט

החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ במקום כלשהו במשפט.

פיסקה

לחץ שלוש פעמים במקום כלשהו בפיסקה.

פיסקאות מרובות

הזז את המצביע מימין לפיסקה הראשונה עד שהוא ישתנה לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ והחזק את לחצן העכבר הימני בעת גרירת המצביע למעלה או למטה.

בלוק טקסט גדול

לחץ בתחילת הקטע הנבחר, גלול לסוף הבחירה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על המקום שבו ברצונך שהבחירה תסתיים.

מסמך שלם

הזז את המצביע לימין של טקסט כלשהו עד שהוא יהפוך לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ שלוש פעמים.

כותרות עליונות ותחתונות

ב- תצוגת פריסת הדפסה, לחץ פעמיים על הטקסט המעומעם של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה. הזז את המצביע לימין של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה עד שהוא יהפוך לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ על.

הערות שוליים והערות סיום

לחץ על הטקסט הערת שוליים או הערת סיום, הזז את המצביע מימין לטקסט עד שהוא יהפוך לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ על.

בלוק טקסט אנכי

החזק את מקש ALT לחוץ תוך גרירת המצביע מעל הטקסט.

תיבת טקסט או מסגרת

הזז את המצביע מעל הגבול של המסגרת או תיבת הטקסט עד שהמצביע יהפוך לחץ בעל ארבעה ראשים ולאחר מכן לחץ על.

בחירת פריטים בטבלה

לשם בחירת

בצע פעולה זו

תוכן תא

לחץ בתוך התא. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה , לחץ על בחרולאחר מכן לחץ על בחר תא.

תוכן השורה

לחץ בשורה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה , לחץ על בחרולאחר מכן לחץ על בחר שורה.

תוכן עמודה

לחץ בתוך העמודה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה , לחץ על בחרולאחר מכן לחץ על בחר עמודה.

תוכן של תאים, שורות או עמודות מרובות

לחץ על תא, שורה או עמודה ולאחר מכן החזק את לחצן העכבר הימני למטה בעת גרירה על-פני כל התאים, השורות או העמודות המכילות את התוכן שברצונך לבחור. כדי לבחור את התוכן של תאים, שורות או עמודות שאינם סמוכים זה לזה, לחץ על התא, השורה או העמודה הראשונים, הקש CTRL ולאחר מכן לחץ על התאים, השורות או העמודות הנוספים המכילים את התוכן שברצונך לבחור.

התוכן של טבלה שלמה

לחץ בתוך הטבלה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה , לחץ על בחרולאחר מכן לחץ על בחר טבלה.

בחירת טקסט במקומות שונים

באפשרותך לבחור טקסט או פריטים בטבלה שאינם סמוכים זה לזה. לדוגמה, באפשרותך לבחור פיסקה בעמוד אחד ומשפט בעמוד אחר.

 1. בחר טקסט או פריט בטבלה.

 2. החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת טקסט או פריט נוסף בטבלה הרצויה.

בחירת טקסט בתצוגת חלוקה לרמות

כדי להציג את המסמך בתצוגת חלוקה לרמות, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן לחץ על חלוקה לרמות בקבוצה תצוגות מסמך .

לשם בחירת

הזז את המצביע אל

כותרת

החלק הימני של הכותרת עד שהוא משתנה לחץ שמאלה ולאחר מכן לחץ על.

כותרת, הכותרת וגוף הטקסט

החלק הימני של הכותרת עד שהוא משתנה לחץ המצביע לימין ולאחר מכן לחץ פעמיים.

פיסקה של טקסט גוף

מימין לפיסקה עד שהוא משתנה לחץ המצביע ימינה ולאחר מכן לחץ על.

כותרות מרובות או פיסקאות של טקסט גוף

מימין לטקסט עד שהוא משתנה לחץ שמאלה ולאחר מכן גרירה למעלה או למטה.

הערות: 

 • בתצוגת חלוקה לרמות, לחיצה אחת מימין לפיסקה בוחרת את הפיסקה כולה במקום שורה אחת.

 • אם תבחר כותרת הכוללת טקסט כפוף מכווץ, הטקסט המצומצם ייבחר גם הוא (למרות שהוא אינו גלוי). כל השינויים שאתה מבצע בכותרת — כגון העברה, העתקה או מחיקה של הכותרת — משפיעים גם על הטקסט המצומצם.

בחירת טקסט באמצעות לוח המקשים

בחירת טקסט בגוף המסמך

הערה: כדי לבחור מסמך שלם, הקש CTRL + A.

לשם בחירת

בצע פעולה זו

תו אחד ימינה

הקש SHIFT + חץ ימינה.

תו אחד שמאלה

הקש SHIFT + חץ שמאלה.

מילה מתחילתה עד סופה

הצב את נקודת הכניסה בתחילת המילה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ ימינה.

מילה מסופה לתחילתה

הזז את המצביע לסוף המילה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ שמאלה.

שורה מתחילתה לסופה

הקש על HOME ולאחר מכן הקש SHIFT + END.

שורה מסופה לתחילתה

הקש על END ולאחר מכן הקש SHIFT + HOME.

שורה אחת למטה

הקש על END ולאחר מכן הקש SHIFT + חץ למטה.

שורה אחת למעלה

הקש על HOME ולאחר מכן הקש SHIFT + חץ למעלה.

פיסקה מתחילתה לסופה

הזז את המצביע לתחילת הפיסקה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ למטה.

פיסקה מסופה לתחילתה

הזז את המצביע לסוף הפיסקה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ למעלה.

מסמך מסופה לתחילתה

הזז את המצביע לסוף המסמך ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + HOME.

מסמך מתחילתו עד סופו

הזז את המצביע לתחילת המסמך ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + END.

מתחילת החלון עד סופו

הזז את המצביע לתחילת החלון ולאחר מכן הקש ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

המסמך כולו

הקש CTRL+A.

בלוק טקסט אנכי

הקש CTRL + SHIFT + F8 ולאחר מכן השתמש במקשי החצים. הקש ESC כדי לבטל את מצב הבחירה.

התו הקרוב ביותר

הקש F8 כדי להפעיל את מצב בחירה ולאחר מכן הקש על חץ שמאלה או חץ ימינה; הקש ESC כדי לבטל את מצב הבחירה.

מילה, משפט, פיסקה או מסמך

הקש F8 כדי להפעיל את מצב בחירה ולאחר מכן הקש F8 פעם אחת כדי לבחור מילה, פעמיים כדי לבחור משפט, שלוש פעמים כדי לבחור פיסקה, או ארבע פעמים כדי לבחור את המסמך. הקש ESC כדי לבטל את מצב הבחירה.

בחירת פריטים בטבלה

לשם בחירת

בצע פעולה זו

תוכן התא משמאל

הקש על TAB.

תוכן התא שמימין

הקש SHIFT + TAB.

התוכן של תאים סמוכים

החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הקשה על מקש החץ המתאים שוב ושוב עד לבחירת התוכן של כל התאים הרצויים.

תוכן עמודה

לחץ בתוך התא העליון או התחתון של העמודה. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת ההקשה על מקש חץ למעלה או חץ למטה שוב ושוב עד לבחירת תוכן העמודה.

התוכן של טבלה שלמה

לחץ בתוך הטבלה ולאחר מכן הקש ALT + 5 במקלדת הנומרית (כאשר NUM LOCK אינו פעיל).

הפסק לבחור את המילה כולה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.

 2. לחץ על מתקדם.

 3. תחת אפשרויות עריכה, נקה את תיבת הסימון לצד בעת בחירה, בחר באופן אוטומטי את המילה כולה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×