בחירת טקסט

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

ב- Word, באפשרותך לבחור את כל הטקסט במסמך (Ctrl + A), או בחר טקסט מסוים או פריטים בטבלה באמצעות לוח המקשים או העכבר. באפשרותך גם לבחור טקסט או פריטים שעשויים במקומות שונים. לדוגמה, באפשרותך לבחור פיסקה בעמוד אחד ומשפט בעמוד אחר.

בחירת כל הטקסט

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך המסמך.

 2. הקש Ctrl + A בלוח המקשים כדי לבחור את כל הטקסט במסמך.

בחר טקסט ספציפי

באפשרותך גם לבחור מילה ספציפית, שורת הטקסט או פיסקה אחת או יותר.

 1. מקם את הסמן לפני האות הראשונה של word, משפט או פיסקאות שברצונך לבחור.

 2. לחץ והחזק לחוץ בעת גרירת הסמן שלך כדי לבחור את הטקסט שהרצוי.

דרכים אחרות כדי לבחור טקסט

 • כדי לבחור מילה בודדת, במהירות לחץ פעמיים על מילה זו.

 • כדי לבחור שורת טקסט, מקם את הסמן בתחילת השורה, הקש Shift + חץ למטה.

 • כדי לבחור פיסקה, מקם את הסמן בתחילת הפיסקה, הקש Ctrl + Shift + חץ למטה.

בחירת טקסט באמצעות העכבר

בחר את הטקסט בגוף מסמך

הערות: כדי לבחור מסמך שלם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר הכל.

 • הזז את המצביע מימין וכל טקסט עד שהוא מפעיל לתוך המצביע ולאחר מכן לחץ שלוש פעמים.

כדי לבחור

בצע פעולה זו

כל כמות של טקסט

לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל את הבחירה, החזק את לחצן העכבר הימני ולאחר מכן גרור את המצביע מעל הטקסט שברצונך לבחור.

מילה

לחץ פעמיים במקום כלשהו ב- word.

שורת טקסט

הזז את המצביע מימין לשורת עד שהוא משתנה למצביע המצביע ולאחר מכן לחץ.

משפט

החזק את מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על מקום כלשהו במשפט.

פיסקה

לחץ שלוש פעמים במקום כלשהו בפיסקה.

פיסקאות מרובות

הזז את המצביע לשמאל של הפיסקה הראשונה עד שהוא משתנה למצביע המצביע, ולאחר מכן הקש והחזק את לחצן העכבר השמאלי לחוץ בעת גרירת המצביע למעלה או למטה.

בלוק גדול של טקסט

לחץ בתחילת הבחירה, גלול לסוף הבחירה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה במקום שבו ברצונך הקטע הנבחר לסוף.

מסמך שלם

הזז את המצביע מימין וכל טקסט עד שהוא משתנה למצביע המצביע ולאחר מכן לחץ שלוש פעמים.

כותרות עליונות ותחתונות

ב- תצוגת פריסת הדפסה, לחץ פעמיים על הטקסט המעומעם של הכותרת העליונה או התחתונה. הזז את המצביע מימין בכותרת העליונה או התחתונה עד שהוא משתנה למצביע המצביע ולאחר מכן לחץ.

הערות שוליים והערות סיום

לחץ על טקסט הערת השוליים או הערת הסיום, הזז את המצביע מימין הטקסט עד שהוא משתנה למצביע המצביע ולאחר מכן לחץ.

בלוק אנכי של טקסט

החזק את מקש ALT לחוץ בעת גרירת המצביע מעל הטקסט.

תיבת טקסט או מסגרת

הזז את המצביע מעל הגבול המסגרת או תיבת הטקסט עד שהמצביע יהפוך לחץ בעל ארבעה ראשים, ולאחר מכן לחץ.

בחירת פריטים בטבלה

כדי לבחור

בצע פעולה זו

התוכן של תא

לחץ על התא. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר תא.

התוכן של שורה

לחץ על השורה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר שורה.

התוכן של עמודה

לחץ על העמודה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר עמודה.

התוכן של תאים, שורות או עמודות מרובות

לחץ על תא, שורה או עמודה ולאחר מכן החזק את לחצן העכבר השמאלי לחוץ בעת גרירת על-פני כל תאים, שורות או עמודות המכילות את התוכן שברצונך לבחור. כדי לבחור את התוכן של תאים, שורות או עמודות שאינם סמוכים זה לזה, לחץ בתוך התא, השורה או העמודה הראשונה, החזק את מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על נוספים תאים, שורות או עמודות המכילות את התוכן שברצונך לבחור.

התוכן של טבלה שלמה

לחץ בתוך הטבלה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר טבלה.

בחירת טקסט במקומות שונים

באפשרותך לבחור טקסט או פריטים בטבלה שאינם סמוכים זה לזה. לדוגמה, באפשרותך לבחור פיסקה בעמוד אחד ומשפט בעמוד אחר.

 1. בחירת טקסט מסוים או פריט בטבלה.

 2. החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת טקסט נוסף או פריט כלשהו בטבלה הרצויה.

בחר את הטקסט בתצוגת חלוקה לרמות

כדי להציג את המסמך בתצוגת חלוקה לרמות, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן לחץ על חלוקה לרמות בקבוצה תצוגות מסמך.

לשם בחירת

העבר את המצביע אל

כותרת

הימני של הכותרת עד שהוא משתנה למצביע המצביע, ולאחר מכן לחץ על.

כותרת, כותרת משנה שלו וטקסט גוף

הימני של הכותרת עד שהוא משתנה למצביע המצביע, ולאחר מכן לחץ פעמיים.

פיסקה של גוף הטקסט

ימין של הפיסקה עד שהוא משתנה למצביע המצביע, ולאחר מכן לחץ על.

ריבוי כותרות או פיסקאות של גוף הטקסט

ימין של הטקסט עד שהוא משתנה למצביע המצביע, ולאחר מכן גרור למעלה או למטה.

הערות: 

 • בתצוגת חלוקה לרמות, לחיצה אחת מימין פיסקה בוחרת את הפיסקה כולה במקום שורה בודדת.

 • אם תבחר כותרת הכוללת טקסט כפוף מכווץ, הטקסט מכווצת גם נבחר (גם אם היא אינה גלויה). כל שינוי שתבצע בכותרת — כגון העברה, העתקה או מחיקה שלו — ישפיע גם על הטקסט מכווצת.

בחירת טקסט באמצעות לוח המקשים

בחר את הטקסט בגוף מסמך

הערה: כדי לבחור מסמך שלם, הקש CTRL + A.

כדי לבחור

בצע פעולה זו

תו אחד ימינה

הקש SHIFT + חץ ימינה.

תו אחד שמאלה

הקש SHIFT + חץ שמאלה.

מילה מתחילתה לסופה

מקם את נקודת הכניסה בתחילת המילה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ ימינה.

מילה מקצה שלו לתחילתה

העברת המצביע לסוף המילה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ שמאלה.

שורה מתחילתה לסופה

לחץ על בית ולאחר מכן הקש SHIFT + END.

קו הסיום שלו לתחילתה

הקש END, ולאחר מכן הקש SHIFT + HOME.

שורה אחת למטה

הקש END, ולאחר מכן הקש SHIFT + חץ למטה.

שורה אחת למעלה

לחץ על בית ולאחר מכן הקש SHIFT + חץ למעלה.

פיסקה מתחילתה לסופה

העברת המצביע לתחילת הפיסקה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ למטה.

פיסקה מתוך הסיום שלו לתחילתה

העברת המצביע לסוף הפיסקה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ למעלה.

מסמך מ- end שלו לתחילתה

העברת המצביע לסוף המסמך ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + HOME.

מסמך מתחילתה לסופה

העברת המצביע לתחילת המסמך ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + END.

מתחילת חלון לסופו

העברת המצביע לתחילת החלון ולאחר מכן הקש ALT + CTRL + SHIFT + PAGE למטה.

המסמך כולו

הקש CTRL+A.

בלוק אנכי של טקסט

הקש CTRL + SHIFT + F8 ולאחר מכן השתמש במקשי החצים. הקש ESC לביטול מצב הבחירה.

התו הקרוב ביותר

הקש F8 כדי להפעיל את מצב הבחירה ולאחר מכן הקש על חץ שמאלה או חץ ימינה; הקש ESC לביטול מצב הבחירה.

מילה, משפט, פיסקה או מסמך

הקש F8 כדי להפעיל את מצב הבחירה ולאחר מכן הקש F8 פעם אחת לבחירת מילה, פעמיים לבחירת משפט, שלוש פעמים כדי לבחור פיסקה או ארבע פעמים כדי לבחור את המסמך. הקש ESC לביטול מצב הבחירה.

בחירת פריטים בטבלה

כדי לבחור

בצע פעולה זו

התוכן של התא משמאל

הקש TAB.

התוכן של התא משמאל

הקש SHIFT + TAB.

התוכן של תאים סמוכים

החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת שוב ושוב הקשה על מקש החץ המתאים עד שתבחר את התוכן של כל התאים הרצויים לך.

התוכן של עמודה

לחץ בתא העליון או התחתון של העמודה. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת שוב ושוב הקשה על מקש חץ למעלה או חץ למטה עד שתבחר את התוכן של העמודה.

התוכן של טבלה שלמה

לחץ על הטבלה ולאחר מכן הקש ALT + 5 במקלדת הנומרית (כאשר NUM LOCK אינו פעיל).

הפסקת בחירה במילה כולה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על מתקדם.

 3. תחת אפשרויות עריכה, נקה את תיבת הסימון לצד בעת בחירה, בחר אוטומטית את המילה כולה.

בחירת טקסט באמצעות העכבר

בחר את הטקסט בגוף מסמך

הערה: כדי לבחור מסמך שלם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר הכל.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 • הזז את המצביע מימין וכל טקסט עד שהוא מפעיל לתוך המצביע ולאחר מכן לחץ שלוש פעמים.

כדי לבחור

בצע פעולה זו

כל כמות של טקסט

לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל את הבחירה, החזק את לחצן העכבר הימני ולאחר מכן גרור את המצביע מעל הטקסט שברצונך לבחור.

מילה

לחץ פעמיים במקום כלשהו ב- word.

שורת טקסט

הזז את המצביע מימין לשורת עד שהוא משתנה למצביע המצביע ולאחר מכן לחץ.

משפט

החזק את מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על מקום כלשהו במשפט.

פיסקה

לחץ שלוש פעמים במקום כלשהו בפיסקה.

פיסקאות מרובות

הזז את המצביע לשמאל של הפיסקה הראשונה עד שהוא משתנה למצביע המצביע, ולאחר מכן הקש והחזק את לחצן העכבר השמאלי לחוץ בעת גרירת המצביע למעלה או למטה.

בלוק גדול של טקסט

לחץ בתחילת הבחירה, גלול לסוף הבחירה ולאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה במקום שבו ברצונך הקטע הנבחר לסוף.

מסמך שלם

הזז את המצביע מימין וכל טקסט עד שהוא משתנה למצביע המצביע ולאחר מכן לחץ שלוש פעמים.

כותרות עליונות ותחתונות

ב- תצוגת פריסת הדפסה, לחץ פעמיים על הטקסט המעומעם של הכותרת העליונה או התחתונה. הזז את המצביע מימין בכותרת העליונה או התחתונה עד שהוא משתנה למצביע המצביע ולאחר מכן לחץ.

הערות שוליים והערות סיום

לחץ על טקסט הערת השוליים או הערת הסיום, הזז את המצביע מימין הטקסט עד שהוא משתנה למצביע המצביע ולאחר מכן לחץ.

בלוק אנכי של טקסט

החזק את מקש ALT לחוץ בעת גרירת המצביע מעל הטקסט.

תיבת טקסט או מסגרת

הזז את המצביע מעל הגבול המסגרת או תיבת הטקסט עד שהמצביע יהפוך לחץ בעל ארבעה ראשים, ולאחר מכן לחץ.

בחירת פריטים בטבלה

כדי לבחור

בצע פעולה זו

התוכן של תא

לחץ על התא. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר תא.

התוכן של שורה

לחץ על השורה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר שורה.

התוכן של עמודה

לחץ על העמודה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר עמודה.

התוכן של תאים, שורות או עמודות מרובות

לחץ על תא, שורה או עמודה ולאחר מכן החזק את לחצן העכבר השמאלי לחוץ בעת גרירת על-פני כל תאים, שורות או עמודות המכילות את התוכן שברצונך לבחור. כדי לבחור את התוכן של תאים, שורות או עמודות שאינם סמוכים זה לזה, לחץ בתוך התא, השורה או העמודה הראשונה, החזק את מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על נוספים תאים, שורות או עמודות המכילות את התוכן שברצונך לבחור.

התוכן של טבלה שלמה

לחץ בתוך הטבלה. תחת כלי טבלאות, לחץ על הכרטיסיה פריסה. בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר טבלה.

בחירת טקסט במקומות שונים

באפשרותך לבחור טקסט או פריטים בטבלה שאינם סמוכים זה לזה. לדוגמה, באפשרותך לבחור פיסקה בעמוד אחד ומשפט בעמוד אחר.

 1. בחירת טקסט מסוים או פריט בטבלה.

 2. החזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת טקסט נוסף או פריט כלשהו בטבלה הרצויה.

בחר את הטקסט בתצוגת חלוקה לרמות

כדי להציג את המסמך בתצוגת חלוקה לרמות, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן לחץ על חלוקה לרמות בקבוצה תצוגות מסמך.

לשם בחירת

העבר את המצביע אל

כותרת

הימני של הכותרת עד שהוא משתנה למצביע המצביע, ולאחר מכן לחץ על.

כותרת, כותרת משנה שלו וטקסט גוף

הימני של הכותרת עד שהוא משתנה למצביע המצביע, ולאחר מכן לחץ פעמיים.

פיסקה של גוף הטקסט

ימין של הפיסקה עד שהוא משתנה למצביע המצביע, ולאחר מכן לחץ על.

ריבוי כותרות או פיסקאות של גוף הטקסט

ימין של הטקסט עד שהוא משתנה למצביע המצביע, ולאחר מכן גרור למעלה או למטה.

הערה: 

 • בתצוגת חלוקה לרמות, לחיצה אחת מימין פיסקה בוחרת את הפיסקה כולה במקום שורה בודדת.

 • אם תבחר כותרת הכוללת טקסט כפוף מכווץ, הטקסט מכווצת גם נבחר (גם אם היא אינה גלויה). כל שינוי שתבצע בכותרת — כגון העברה, העתקה או מחיקה שלו — ישפיע גם על הטקסט מכווצת.

בחירת טקסט באמצעות לוח המקשים

בחר את הטקסט בגוף מסמך

הערה: כדי לבחור מסמך שלם, הקש CTRL + A.

כדי לבחור

בצע פעולה זו

תו אחד ימינה

הקש SHIFT + חץ ימינה.

תו אחד שמאלה

הקש SHIFT + חץ שמאלה.

מילה מתחילתה לסופה

מקם את נקודת הכניסה בתחילת המילה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ ימינה.

מילה מקצה שלו לתחילתה

העברת המצביע לסוף המילה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ שמאלה.

שורה מתחילתה לסופה

לחץ על בית ולאחר מכן הקש SHIFT + END.

קו הסיום שלו לתחילתה

הקש END, ולאחר מכן הקש SHIFT + HOME.

שורה אחת למטה

הקש END, ולאחר מכן הקש SHIFT + חץ למטה.

שורה אחת למעלה

לחץ על בית ולאחר מכן הקש SHIFT + חץ למעלה.

פיסקה מתחילתה לסופה

העברת המצביע לתחילת הפיסקה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ למטה.

פיסקה מתוך הסיום שלו לתחילתה

העברת המצביע לסוף הפיסקה ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + חץ למעלה.

מסמך מ- end שלו לתחילתה

העברת המצביע לסוף המסמך ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + HOME.

מסמך מתחילתה לסופה

העברת המצביע לתחילת המסמך ולאחר מכן הקש CTRL + SHIFT + END.

מתחילת חלון לסופו

העברת המצביע לתחילת החלון ולאחר מכן הקש ALT + CTRL + SHIFT + PAGE למטה.

המסמך כולו

הקש CTRL+A.

בלוק אנכי של טקסט

הקש CTRL + SHIFT + F8 ולאחר מכן השתמש במקשי החצים. הקש ESC לביטול מצב הבחירה.

התו הקרוב ביותר

הקש F8 כדי להפעיל את מצב הבחירה ולאחר מכן הקש על חץ שמאלה או חץ ימינה; הקש ESC לביטול מצב הבחירה.

מילה, משפט, פיסקה או מסמך

הקש F8 כדי להפעיל את מצב הבחירה ולאחר מכן הקש F8 פעם אחת לבחירת מילה, פעמיים לבחירת משפט, שלוש פעמים כדי לבחור פיסקה או ארבע פעמים כדי לבחור את המסמך. הקש ESC לביטול מצב הבחירה.

בחירת פריטים בטבלה

כדי לבחור

בצע פעולה זו

התוכן של התא משמאל

הקש TAB.

התוכן של התא משמאל

הקש SHIFT + TAB.

התוכן של תאים סמוכים

החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על מקש החץ המתאים שוב ושוב עד שתבחר את התוכן של כל התאים הרצויים לך.

התוכן של עמודה

לחץ בתא העליון או התחתון של העמודה. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על מקש חץ למעלה או חץ למטה שוב ושוב עד שתבחר את התוכן של העמודה.

התוכן של טבלה שלמה

לחץ על הטבלה ולאחר מכן הקש ALT + 5 במקלדת הנומרית (כאשר NUM LOCK אינו פעיל).

הפסקת בחירה במילה כולה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.

 2. לחץ על מתקדם.

 3. תחת אפשרויות עריכה, נקה את תיבת הסימון לצד בעת בחירה, בחר אוטומטית את המילה כולה.

למידע נוסף

Word גולל מהר מדי בעת בחירת טקסט

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×