בחירת התצוגה המתאימה למשימה ב-PowerPoint

באפשרותך להציג את קובץ הPowerPoint במגוון דרכים, בהתאם למשימה הנמצאת בהישג יד. תצוגות מסוימות יעזרו לך בעת יצירת המצגת ותצוגות אחרות יועילו במיוחד להצגת המצגת.

באפשרותך למצוא את אפשרויות התצוגה השונות של PowerPoint בכרטיסיה תצוגה , כפי שמוצג להלן.

הצגת תפריט 'תצוגה' ב- PowerPoint

ניתן גם למצוא את התצוגות הנפוצות ביותר בשורת המשימות, בפינה השמאלית התחתונה של חלון השקופית, כפי שמוצג בהמשך.

הצגת לחצני התצוגה בתחתית המסך ב- PowerPoint

הערה: כדי לשנות את תצוגת ברירת המחדל ב- PowerPoint, ראה שינוי תצוגת ברירת המחדל.

תצוגות ליצירת מצגת

תצוגה רגילה

באפשרותך לנווט אל תצוגה רגילה משורת המשימות לחצן 'תצוגה רגילה' ב- PowerPoint בחלק התחתון של חלון השקופית, או מהכרטיסיה תצוגה ברצועת הכלים.

תצוגה רגילה היא מצב העריכה שבו אתה עובד בתדירות הגבוהה ביותר כדי ליצור את השקופיות שלך. בהמשך, תצוגה רגילה מציגה תמונות ממוזערות של שקופיות מצד ימין, חלון גדול המציג את השקופית הנוכחית ומקטע מתחת לשקופית הנוכחית שבו ניתן להקליד את הערות הדובר שלך עבור אותה שקופית.

הצגת התצוגה הרגילה ב- PowerPoint

תצוגת סדרן שקופיות

באפשרותך לנווט אל תצוגת סדרן שקופיות משורת המשימות הצגת לחצן 'תצוגת שקופית' ב- PowerPoint בחלק התחתון של חלון השקופית, או מהכרטיסיה תצוגה ברצועת הכלים.

תצוגת סדרן שקופיות (להלן) מציגה את כל השקופיות במצגת כתמונות ממוזערות ברצף אופקי. תצוגת הצגת שקופיות שימושית אם עליך לארגן מחדש את השקופיות שלך — באפשרותך פשוט ללחוץ ולגרור את השקופיות שלך למיקום חדש, או להוסיף מקטעים כדי לארגן את השקופיות בקבוצות בעלות משמעות.

הצגת תצוגת 'סדרן שקופיות' ב- PowerPoint

לקבלת מידע נוסף אודות מקטעים, ראה ארגון שקופיות PowerPoint במקטעים.

תצוגת עמוד הערות

באפשרותך להציג או להסתיר את הערות הרמקולים באמצעות לחצן ' הערות ' לחצן 'הערות' ב- PowerPoint בחלק התחתון של חלון השקופית, או להגיע לתצוגת עמוד הערות מהכרטיסיה תצוגה ברצועת הכלים.

החלונית הערות נמצאת מתחת לחלון השקופית. באפשרותך להדפיס את ההערות שלך או לכלול את ההערות במצגת שתשלח לקהל, או פשוט להשתמש בהן כרמזים לעצמך בזמן הצגת המצגת.

הצגת חלונית הערות הדובר ב- PowerPoint

לקבלת מידע נוסף על הערות, ראה הוספת הערות דובר לשקופיות שלך.

תצוגת מיתאר

באפשרותך לנווט אל תצוגת מיתאר מהכרטיסיה תצוגה ברצועת הכלים. (ב- PowerPoint 2013 ואילך, לא ניתן עוד להגיע לתצוגת חלוקה לרמות מתצוגה רגילה . עליך להגיע אליו מהכרטיסיה תצוגה .)

השתמש בתצוגת מיתאר כדי ליצור מיתאר או לוח תכנון למצגת שלך. היא מציגה רק את הטקסט בשקופיות, לא תמונות או פריטים גרפיים אחרים.

תצוגת חלוקה לרמות ב-PowerPoint.

תצוגות תבנית בסיס

כדי לנווט אל תצוגת תבנית בסיס, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות תבנית בסיס, בחר את תצוגת תבנית הבסיס הרצויה.

תצוגות תבנית בסיס כוללות שקופית, דף מידע והערות. היתרון העיקרי בעבודה בתצוגת תבנית בסיס הוא שניתן לבצע שינויי סגנון אוניברסליים בכל שקופית, עמוד הערות או דף מידע המשויכים למצגת.

לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם תבניות בסיס, ראה:

תצוגות להצגת מצגת ולצפייה במצגת

תצוגת הצגת שקופיות

באפשרותך להגיע לתצוגת הצגת שקופיות משורת המשימות הצגת לחצן 'תצוגת הצגת שקופיות' ב- PowerPoint בחלק התחתון של חלון השקופית.

השתמש בתצוגת ׳הצגת שקופיות׳ כדי להציג את המצגת בפני קהל. תצוגת ׳הצגת שקופיות׳ מתפרסת על פני מסך המחשב כולו, בדיוק כפי שהמצגת תיראה על מסך גדול כאשר הקהל יצפה בה.

תצוגת המגיש

כדי להגיע לתצוגת המגיש , בתצוגת הצגת שקופיות , בפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ על הלחצן 'הצג תצוגת מגיש' ב- PowerPoint. ולאחר מכן לחץ על הצגת תצוגת המגיש (כפי שמוצג להלן).

השתמש בתצוגת מגיש כדי להציג את ההערות שלך בעת הצגת המצגת. בתצוגת מגיש, הקהל לא יכול לראות את ההערות שלך.

הצגת תפריט תצוגת המגיש של PowerPoint

לקבלת מידע נוסף על השימוש בתצוגת המגיש, ראה הצגת הערות הדובר במהלך הצגת השקופיות שלך.

תצוגת קריאה

באפשרותך להגיע לתצוגת קריאה משורת המשימות לחצן 'תצוגת קריאה' ב- PowerPoint בחלק התחתון של חלון השקופית.

רוב האנשים שסוקרים מצגת PowerPoint מבלי שמציג ירצה להשתמש בתצוגת קריאה. בתצוגה זו המצגת מוצגת במסך מלא בדומה לתצוגת ׳הצגת שקופיות׳, והיא כוללת כמה פקדים פשוטים שמטרתם להקל את הדפדוף בשקופיות.

תצוגות ליצירת מצגת

יש כמה תצוגות ב-PowerPoint שיכולות לסייע לך ליצור מצגת מקצועית.

תצוגה רגילה

תצוגה רגילה היא תצוגת העריכה הראשית, שבה אתה כותב ומעצב את המצגות שלך. תצוגה רגילה כוללת ארבעה אזורי עבודה:

תצוגה רגילה

1: הכרטיסיה ' מיתאר ' זהו מקום נהדר להתחיל לכתוב את התוכן שלך-כדי ללכוד את הרעיונות שלך, לתכנן כיצד ברצונך להציג אותם, ולהעביר שקופיות וטקסט מסביב. הכרטיסיה ' מיתאר ' מציגה את טקסט השקופית בטופס חלוקה לרמות.

הערה: כדי להדפיס עותק קשיח של חלוקה לרמות של המצגת, עם הטקסט בלבד (כפי שהוא מופיע בתצוגת חלוקה לרמות) ואף אחד מהגרפיקה או ההנפשה, לחץ תחילה על הכרטיסיה קובץ .

לאחר מכן, לחץ על הדפסה, לחץ על שקופיות בעמוד מלא תחת הגדרות אחרות, לחץ על מיתאר ולאחר מכן לחץ על הדפס בחלק העליון.

2: הכרטיסיה ' שקופיות '  הצג את השקופיות במצגת כתמונות ממוזערות במהלך העריכה. התמונות הממוזערות מקלות עליך לנווט במצגת ולראות את ההשפעות של שינויים בעיצוב. באפשרותך גם לסדר מחדש בקלות, להוסיף או למחוק שקופיות כאן.

3: חלונית שקופיות במקטע הימני העליון של חלון PowerPoint, חלונית השקופיות מציגה תצוגה גדולה של השקופית הנוכחית. כאשר השקופית הנוכחית מוצגת בתצוגה זו, באפשרותך להוסיף טקסט ולהוסיף תמונות, טבלאות, גרפיקת SmartArt, תרשימים, אובייקטי ציור, תיבות טקסט, סרטים, צלילים, היפר-קישורים והנפשות.

4: חלונית ההערות בחלונית ההערות, מתחת לחלונית שקופית, באפשרותך להקליד הערות החלות על השקופית הנוכחית. מאוחר יותר, באפשרותך להדפיס את ההערות שלך ולעיין בהן בעת הגשת המצגת. באפשרותך גם להדפיס הערות כדי להעניק לקהל שלך או לכלול את ההערות במצגת שאתה שולח לקהל או לפרסם בדף אינטרנט.

באפשרותך לעבור בין הכרטיסיות שקופיות וחלוקה לרמות. כדי להגדיל או להסתיר את החלונית המכילה את הכרטיסיות ' מיתאר ' ו'שקופיות ', ראה הצגה או הסתרה של הכרטיסיה ' מיתאר ' או ' שקופיות'.

הערה: כדי להציג את הסרגל או את קווי הרשת בתצוגה רגילה, בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה הצג , בחר את תיבת הסימון סרגל או קווי רשת .

תצוגת סדרן שקופיות

תצוגת סדרן שקופיות מספקת לך תצוגה של השקופיות שלך בתבנית הממוזערת. תצוגה זו מאפשרת לך למיין ולארגן את רצף השקופיות שלך בעת יצירת המצגת, ולאחר מכן גם כשאתה מכין את המצגת להדפסה.

באפשרותך גם להוסיף מקטעים בתצוגת סדרן שקופיות, ולמיין שקופיות לקטגוריות או למקטעים שונים. באפשרותך להגיע לתצוגת סדרן שקופיות משורת המשימות בחלק התחתון של חלון השקופית, או מהכרטיסיה תצוגה ברצועת הכלים.

תצוגת סדרן שקופיות

תצוגת עמוד הערות

חלונית ההערות ממוקמת מתחת לחלונית השקופיות. באפשרותך להקליד הערות החלות על השקופית הנוכחית. מאוחר יותר, באפשרותך להדפיס את ההערות שלך ולעיין בהן בעת הגשת המצגת. באפשרותך גם להדפיס הערות כדי להעניק לקהל שלך או לכלול את ההערות במצגת שאתה שולח לקהל או לפרסם בדף אינטרנט.

כאשר ברצונך להציג ולעבוד עם ההערות שלך בתבנית ' עמוד מלא ', בכרטיסיה תצוגה , בקבוצה תצוגות מצגת , לחץ על עמוד הערות.

תצוגות תבנית בסיס

תצוגות האב כוללות, שקופית, דפי מידע ותצוגת הערות. הם השקופיות הראשיות המאחסנות מידע אודות המצגת, כולל רקע, צבע, גופנים, אפקטים, גדלים ומיקומים של מצייני מיקום. היתרון העיקרי בעבודה בתצוגת תבנית בסיס הוא שבתבנית הבסיס לשקופיות, תבנית בסיס להערות או תבנית בסיס לדפי מידע, באפשרותך לבצע שינויים בסגנון אוניברסלי בכל שקופית, עמוד הערות או דף מידע המשויך למצגת שלך.

לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם תבניות בסיס, ראה מהי תבנית בסיס לשקופיות?ויצירה והתאמה אישית של תבנית בסיס לשקופיות.

תצוגות להעברת המצגת

תצוגת הצגת שקופיות

השתמש בתצוגת ׳הצגת שקופיות׳ כדי להציג את המצגת בפני קהל. תצוגת ׳הצגת שקופיות׳ מתפרסת על פני מסך המחשב כולו, בדיוק כפי שהמצגת תיראה על מסך גדול כאשר הקהל יצפה בה. באפשרותך לראות כיצד הגרפיקה, התזמונים, הסרטים, האפקטים המונפשים ואפקטי המעבר ייראו במהלך המצגת בפועל.

כדי לצאת מתצוגת הצגת שקופיות, הקש ESC.

תצוגת מגיש

תצוגת המגיש היא תצוגה מבוססת הצגת שקופיות מרכזית שבה באפשרותך להשתמש בעת הגשת המצגת. על-ידי שימוש בשני צגים, באפשרותך להפעיל תוכניות אחרות ולהציג הערות דובר שהקהל שלך לא יכול לראות.

כדי להשתמש בתצוגת המגיש, ודא שבמחשב שלך יש יכולות צג מרובות, הפעל תמיכה בצגים מרובים והפעל את תצוגת המגיש.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתצוגת המגיש, ראה הצגת הערות הדובר באופן פרטי בעת העברת מצגת בצגים מרובים.

תצוגת קריאה

השתמש בתצוגת קריאה כדי להעביר את המצגת שלך לא לקהל (באמצעות מסך גדול, לדוגמה), אך במקום זאת לאדם שמציג את המצגת במחשב שלהם. לחלופין, השתמש בתצוגת קריאה במחשב שלך כאשר ברצונך להציג מצגת שאינה מופיעה בתצוגת הצגת שקופיות במסך מלא, אך בחלון עם פקדים פשוטים שהופכים את המצגת לביקורת קלה. באפשרותך תמיד לעבור מתצוגת קריאה לאחת מהתצוגות האחרות אם ברצונך לשנות את המצגת.

תצוגות להכנה והדפסה של המצגת

כדי לעזור לך לשמור נייר ודיו, כדאי שתכין את משימת ההדפסה לפני שתדפיס. PowerPoint מספק תצוגות והגדרות שיסייעו לך לציין מה ברצונך להדפיס (שקופיות, דפי מידע או עמודי הערות) והאופן שבו ברצונך להדפיס משימות אלה (בצבע, בגווני אפור, בשחור-לבן, עם מסגרות ועוד).

לקבלת מידע מפורט יותר אודות הדפסה והצגה לפני הדפסה, ראה הדפסת שקופיות או דפימידע של PowerPoint.

תצוגת סדרן שקופיות

תצוגת סדרן שקופיות מספקת לך תצוגה של השקופיות שלך בתבנית הממוזערת. תצוגה זו מקלה עליך למיין ולארגן את רצף השקופיות בזמן שאתה מתכונן להדפסת השקופיות. באפשרותך להגיע לתצוגת סדרן שקופיות משורת המשימות בחלק התחתון של חלון השקופית, או מהכרטיסיה תצוגה ברצועת הכלים.

תצוגת סדרן שקופיות

הצגה לפני הדפסה

הצגה לפני הדפסה מאפשרת לך לציין הגדרות עבור הפריטים שברצונך להדפיס – דפי מידע, עמודי הערות וחלוקה לרמות או שקופיות. לחץ על File > Printולאחר מכן בחר אפשרויות תחת הגדרות.

התצוגות בPowerPoint שבהן באפשרותך להשתמש כדי לערוך, להדפיס ולהעביר את המצגת שלך הן כדלקמן:

 • תצוגה רגילה

 • תצוגת סדרן שקופיות

 • תצוגת עמוד הערות

 • תצוגת חלוקה לרמות (זמינה בגירסאות PowerPoint 2016 עבור Mac וחדשות יותר)

 • תצוגת הצגת שקופיות

 • תצוגת מגיש

 • תצוגות אב: שקופית, דפי מידע והערות

באפשרותך לעבור בין תצוגות PowerPoint בשני מקומות:

שימוש בתפריט ' תצוגה ' כדי לעבור בין התצוגות

תפריט ' תצוגה ' ב-PowerPoint

גישה לשלוש התצוגות הראשיות (רגילה, סדרן שקופיות או הצגת שקופיות) בסרגל התחתון של חלון הPowerPoint

לחצני תצוגה בחלק התחתון של חלון PowerPoint

תצוגות ליצירה או עריכה של המצגת שלך

כמה תצוגות ב- PowerPoint יכולות לסייע לך ליצור מצגת מקצועית.

 • תצוגה רגילה     תצוגה רגילה היא תצוגת העריכה הראשית, שבה אתה כותב ומעצב את המצגות שלך. תצוגה רגילה כוללת שלושה אזורי עבודה:

  • חלונית התמונות הממוזערות

  • החלונית ' שקופיות '

  • חלונית ההערות

  חלונית התמונות הממוזערות, חלונית השקופיות וחלונית ההערות ב-PowerPoint עבור Mac

  הערה: PowerPoint for Mac 2011 מחלק את חלונית התמונות הממוזערות לשני אזורי עבודה: הכרטיסיה ' מיתאר ' והכרטיסיה ' שקופיות '

 • תצוגת סדרן שקופיות     תצוגת סדרן שקופיות מספקת לך תצוגה של השקופיות שלך בתבנית הממוזערת. תצוגה זו מאפשרת לך למיין ולארגן את רצף השקופיות שלך בעת יצירת המצגת, ולאחר מכן גם כשאתה מכין את המצגת להדפסה. באפשרותך גם להוסיף מקטעים בתצוגת סדרן שקופיות, ולמיין שקופיות לקטגוריות או למקטעים שונים.

 • תצוגת עמוד הערות     חלונית ההערות ממוקמת מתחת לחלונית השקופיות. באפשרותך להקליד הערות החלות על השקופית הנוכחית. מאוחר יותר, באפשרותך להדפיס את ההערות שלך ולעיין בהן בעת הגשת המצגת. באפשרותך גם להדפיס הערות כדי להעניק לקהל שלך או לכלול את ההערות במצגת שאתה שולח לקהל או לפרסם בדף אינטרנט.

 • תצוגת חלוקה לרמות    (שהוצגה בPowerPoint 2016 עבור Mac ) תצוגת חלוקה לרמות מציגה את המצגת כחלוקה לרמות המורכב מהכותרות ומהטקסט הראשי מכל שקופית. כל כותרת מופיעה בצד הימני של החלונית המכילה את תצוגת החלוקה לרמות, לצד סמל שקופית ומספר שקופית. עבודה בתצוגת חלוקה לרמות שימושית במיוחד אם ברצונך לבצע פעולות עריכה כלליות, לקבל מבט כולל על המצגת, לשנות את רצף התבליטים או השקופיות, או להחיל שינויי עיצוב.

 • תצוגות תבנית בסיס     תצוגות ה-master כוללות שקופיות, דפי מידע ותצוגת הערות. הם השקופיות הראשיות המאחסנות מידע אודות המצגת, כולל רקע, צבעי ערכת נושא, גופני ערכת נושא, אפקטים של ערכת נושא, גדלי מצייני מיקום ומיקומים. היתרון העיקרי בעבודה בתצוגת תבנית בסיס הוא שבתבנית הבסיס לשקופיות, תבנית בסיס להערות או תבנית בסיס לדפי מידע, באפשרותך לבצע שינויים בסגנון אוניברסלי בכל שקופית, עמוד הערות או דף מידע המשויך למצגת שלך. לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם תבניות בסיס, ראה שינוי תבנית בסיס לשקופיות.

תצוגות להעברת המצגת

 • תצוגת הצגת שקופיות     השתמש בתצוגת ׳הצגת שקופיות׳ כדי להציג את המצגת בפני קהל. בתצוגה זו, השקופיות שלך תופסות את מסך המחשב המלא.

 • תצוגת המגיש     תצוגת המגיש עוזרת לך לנהל את השקופיות בזמן שאתה מציג על-ידי מעקב אחר משך הזמן שחלף, השקופית הבאה, והצגת הערות שניתן לראות בלבד (תוך שהיא גם מאפשרת לך לרשום הערות פגישה בזמן שאתה מציג).

תצוגות להכנה והדפסה של המצגת

כדי לעזור לך לשמור נייר ודיו, כדאי שתכין את משימת ההדפסה לפני שתדפיס. PowerPoint מספק תצוגות והגדרות שיסייעו לך לציין מה ברצונך להדפיס (שקופיות, דפי מידע או עמודי הערות) והאופן שבו ברצונך להדפיס משימות אלה (בצבע, בגווני אפור, בשחור-לבן, עם מסגרות ועוד).

 • תצוגת סדרן שקופיות     תצוגת סדרן שקופיות מספקת לך תצוגה של השקופיות שלך בתבנית הממוזערת. תצוגה זו מקלה עליך למיין ולארגן את רצף השקופיות בזמן שאתה מתכונן להדפסת השקופיות.

 • הצגה לפני הדפסה     הצגה לפני הדפסה מאפשרת לך לציין הגדרות עבור הפריטים שברצונך להדפיס – דפי מידע, עמודי הערות וחלוקה לרמות או שקופיות.

למידע נוסף

ארגון שקופיות במקטעים

הדפסת השקופיות ודפי המידע שלך

התחלת המצגת והצגת ההערות שלך בתצוגת המגיש

ב- PowerPoint באינטרנט, כאשר הקובץ מאוחסן בOneDrive, תצוגת ברירת המחדל היא תצוגת קריאה. כאשר הקובץ מאוחסן בOneDrive for Business או SharePoint Online, תצוגת ברירת המחדל היא תצוגת עריכה.

תצוגה ליצירת המצגת שלך

תצוגת עריכה

באפשרותך להגיע לתצוגת עריכה מהכרטיסיה תצוגה או משורת המשימות בחלק התחתון של חלון השקופית.

תצוגת עריכה היא מצב העריכה שבו אתה עובד בתדירות הגבוהה ביותר כדי ליצור את השקופיות שלך. להלן, תצוגת עריכה מציגה תמונות ממוזערות של שקופיות מימין, חלון גדול שמציג את השקופית הנוכחית, וחלונית הערות מתחת לשקופית הנוכחית שבה באפשרותך להקליד הערות דובר עבור שקופית זו.

תצוגת עריכה ב-PowerPoint Online

תצוגת סדרן שקופיות

סדרן השקופיות מאפשר לך לראות את השקופיות שלך על המסך ברשת שמאפשרת לך לארגן אותן מחדש בקלות, או לסדר אותן במקטעים, רק על-ידי גרירה ושחרור של המיקום הרצוי.

תצוגת סדרן שקופיות ב-PowerPoint עבור האינטרנט.

כדי להוסיף מקטע לחיצה ימנית על השקופית הראשונה של המקטע החדש ובחר באפשרות הוסף מקטע. לקבלת מידע נוסף, ראה ארגון שקופיות PowerPoint במקטעים.

כדי לגשת לתצוגת סדרן שקופיות, לחץ על לחצן סדרן השקופיות הלחצן 'תצוגת סדרן שקופיות' בשורת המצב בחלק התחתון של החלון.

תצוגות למסירה או להצגת מצגת

תצוגת הצגת שקופיות

באפשרותך להגיע לתצוגת הצגת שקופיות משורת המשימות הצגת לחצן 'תצוגת הצגת שקופיות' ב- PowerPoint בחלק התחתון של חלון השקופית.

השתמש בתצוגת ׳הצגת שקופיות׳ כדי להציג את המצגת בפני קהל. תצוגת הצגת שקופיות תופסת את מסך המחשב המלא, בדיוק כפי שהמצגת שלך נראית על מסך גדול כאשר הקהל רואה אותה.

תצוגת קריאה

הערה: תצוגת קריאה אינה זמינה עבור PowerPoint באינטרנט קבצים המאוחסנים בOneDrive for Business /SharePoint Online.

באפשרותך להגיע לתצוגת קריאה מהכרטיסיה תצוגה או משורת המשימות לחצן 'תצוגת קריאה' ב- PowerPoint בחלק התחתון של חלון השקופית.

רוב האנשים שסוקרים מצגת PowerPoint מבלי שמציג ירצה להשתמש בתצוגת קריאה. בתצוגה זו המצגת מוצגת במסך מלא בדומה לתצוגת ׳הצגת שקופיות׳, והיא כוללת כמה פקדים פשוטים שמטרתם להקל את הדפדוף בשקופיות. באפשרותך גם להציג הערות דובר בתצוגת קריאה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×