בחירת האופן שבו בדיקת איות ודקדוק בדיקת ב- Word for Mac

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

שגיאות איות ודקדוק יכולים להפריע הקוראים מהעבודה למקם למסמכים שלך, כך שברצונך להסיר שגיאות אלה. אף על פי כן, ייתכן שתעדיף לבדוק איות בבת אחת כאשר תסיים מסמך, או ייתכן שתרצה בדיקת איות ודקדוק בזמן שאתה עובד.

מאמר זה מסביר את הדרכים שבהן תוכל להתאים את כלי ההגהה כך שיתאים האופן שבו אתה עובד.

הערה: למד כיצד לבצע בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת.

רבים מההליכים במאמר זה דורשים ממך להציג תחילה את אפשרויות ההגהה.

 1. בתפריט Word, ולחץ על העדפות.

 2. לחץ על איות ודקדוק.

  לחץ על 'איות ודקדוק' כדי לשנות את ההגדרות לבדיקת איות ודקדוק.

  Word מציג את תיבת הדו-שיח בדיקת איות ודקדוק.

  הגדרות שינויים המשפיעים על בדיקת איות ודקדוק בתיבת הדו-שיח איות ודקדוק.

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות עבור תיקון שגיאות אוטומטי, ראה תיקון אוטומטי של איות והוספת טקסט וסימניםותיקון איות אוטומטי באמצעות מילים מהמילון הראשי.

כדי להציג ולשנות אפשרויות עבור תיקון איות, עליך תחילה לפתוח איות ודקדוק, מתוארות להציג את אפשרויות ההגהה. לאחר שתעשה זאת, באפשרותך להציג ולשנות את ההגדרות המתוארות בסעיפים הבאים.

הערה: ההגדרות עבור תיקון איות ב- Word גם להשפיע על כל התוכניות Office.

בחירת ההגדרות של בודק האיות

חלק מהאפשרויות שמוצגות איות ודקדוק חלים על כל תוכניות Microsoft Office. ללא קשר באיזו תוכנית אתה משתמש כדי לשנות את האפשרות, ההגדרה שתבחר תחול על כל התוכניות.

כדי לבחור את האפשרויות הבאות, לפתוח איות ודקדוק, כפי שמתואר בשלב מוקדם יותר להציג את אפשרויות ההגהה.

בחר באפשרות זו:

כדי ש- Word לעשות זאת:

הצע תיקונים תמיד

הצע איות חלופי עבור כל המילה שאויתה באופן שגוי בעת בדיקת איות.

בדוק איות בעת ההקלדה

סימון מילים בעת ההקלדה זה Word לא מוצא במילונים שלו. לקבלת מידע נוסף אודות אפשרות זו, עיין בסעיף שינוי האופן שבו פועל בודק האיות ברקע.

סמן מילים שחוזרות על עצמן

הצגת התראה עבור מילים שחוזרות על עצמן. לדוגמה, אם תבחר באפשרות זו, בודק האיות יסמן את סוף סוף כשגיאה.

התעלם מכתובות אינטרנט וכתובות נתיב קובץ

התעלמות ממילים שהן כתובות אינטרנט וכתובות קבצים. כמה דוגמאות למילים שבודק האיות מתעלם מהן כאשר אפשרות זו נבחרת כוללות:

 • http://www.proseware.com/‎

 • ‎\\proseware\public\‎

 • mailto:yoav@proseware.com

התעלם ממילים באותיות רישיות

התעלמות ממילים שבהן כל האותיות הן אותיות רישיות. לדוגמה, אם תבחר אפשרות זו, בודק האיות לא יסמן את ABC כשגיאה.

התעלם ממילים עם מספרים

התעלמות ממילים המכילות מספרים. לדוגמה, אם תבחר באפשרות זו, בודק האיות לא יסמן את a1b2c3 כשגיאה.

הצע מהמילון הראשי בלבד

הצעת מילים רק מהמילון הראשי המוכלל בבודק האיות. אם תבחר באפשרות זו, מילים מהמילונים המותאמים אישית שלך לא ייכללו ברשימת המילים המוצעות כאשר תבדוק את האיות במסמך.

בחירה במצב צרפתית

אפשרות נוספת המשפיעה על כל תוכניות Microsoft Office היא ההגדרה שבחרת עבור מצבי צרפתית. הגדרה זו ומצבי עבור שפות אחרות, זמינים על-ידי לחיצה על הגדרות שפה מתקדמות.

 1. בתפריט Word, ולחץ על העדפות.

 2. לחץ על איות ודקדוק.

 3. בדיקת איות ודקדוק, לחץ על הגדרות שפה מתקדמות.

  Word מציג את הגדרות השפה מתקדם.

  בחר כללים עבור בדיקת האיות של צרפתית מתוך הרשימה מצבי צרפתית.
 4. מתוך הרשימה מצבי צרפתית, בחר אחת מהאפשרויות מתאר המפורטים בטבלה הבאה.

  אפשרות

  השפעה

  איות חדש

  בחר באפשרות זו כדי להשתמש בכללי איות המומלצים על-ידי האקדמיה צרפתית של שפה מאז רפורמת האיות של 1990. אם תבחר באפשרות זו, מילים שאינן מאויתות בהתאם לכללים הבאים נחשבים טעויות. כמו כן, בודק האיות מציע מילים ממילון האיות החדש, הכולל מילים אינו מושפע רפורמת האיות, עבור מילים המאויתות באופן שגוי בלבד.

  איות מסורתי

  בחר באפשרות זו כדי להשתמש בכללי איות שחומרה רפורמת האיות של 1990. תחת הגדרה זו, מילים שאינן מאויתות בהתאם לכללים הבאים נחשבים טעויות. כמו כן, בודק האיות מציע מילים מהמילון איות מסורתי, הכולל מילים אינו מושפע רפורמת האיות, עבור מילים המאויתות באופן שגוי בלבד.

  איותים מסורתיים וחדשים

  אם תבחר באפשרות זו, בודק האיות יקבל מילים כמאויתות באופן תקין ללא קשר אם הן מאויתות בהתאם איות חדש או מסורתי. כמו כן, מילים מהמילונים איות מסורתי וחדשה מוצעות עבור מילים המאויתות באופן שגוי.

לדוגמה, אם תלחץ על האפשרות איות מסורתי ותערוך מסמך עם המילה הצרפתית bruler, המילה תטופל כשגיאה על-ידי בודק האיות כיוון שזהו האיות שלאחר הרפורמה של מילה זו. עם זאת, אם תלחץ על האפשרות איות חדש או על האפשרות איותים מסורתיים וחדשים, המילה לא תיחשב לשגיאה.

בעת העבודה על מסמך, בודק האיות יכול לפעול ברקע ולחפש שגיאות. כתוצאה מכך, בעת סיום הטיוטה שאתה עובד עליה, תהליך בדיקת האיות עובד מהר יותר. תכונה זו עשויה לחסוך לך זמן, במיוחד במסמכים גדולים.

כדי להציג ולשנות אפשרויות אלה, תחילה עליך להציג את אפשרויות ההגהה. לאחר שתבצע זאת, תוכל להציג ולשנות את ההגדרות המתוארות בסעיפים הבאים.

בחר או נקה בדוק איות בעת ההקלדה

ברוב המקרים, עליך להשאיר בדוק איות בעת ההקלדה נבחרה. להלן כמה סיבות שייתכן שתרצה נקה תיבת סימון זו:

 • ברצונך להסתיר שגיאות איות (הקווים גלי אדום) בפריטי שאתה עורך.

 • אתה משתמש במחשב שפועל לאט עקב מגבלות משאבים (לדוגמה, עקב מחסור בזיכרון או מהירות CPU).

הפעלה או ביטול של בודק האיות האוטומטי

 1. בתפריט Word, ולחץ על העדפות.

 2. לחץ על איות ודקדוק.

 3. בחר או נקה בדוק איות בעת ההקלדה.

Word מציע לך את היכולת לבדוק דקדוק, כמו גם איות. כדי להציג ולשנות את אפשרויות בדיקת הדקדוק, עליך תחילה להציג את אפשרויות ההגהה.

הפעלה או ביטול של בדיקת דקדוק אוטומטית

באפשרותך לבחור יש שגיאות דקדוק דגל Word באופן אוטומטי בעת ההקלדה.

כדי להפעיל או לבטל את בדיקת הדקדוק האוטומטית עבור המסמך הפתוח כעת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט Word, ולחץ על העדפות.

 2. לחץ על איות ודקדוק.

 3. בחר או נקה את בדיקת דקדוק בעת ההקלדה.

הפעלת בדיקת דקדוק עבור כל הטקסט בו-זמנית

 • בחר בדוק דקדוק יחד עם איות אם ברצונך לכלול שגיאות דקדוק בעת בדיקת האיות בו-זמנית פעם אחת.

הצגת הסטטיסטיקה של מידת הקריאות

 • בחר הצג סטטיסטיקה של מידת קריאות אם ברצונך להציג את הסטטיסטיקה של מידת הקריאות לאחר סיום בדיקת האיות של כל הטקסט בו-זמנית.

באפשרותך לבחור אחת משתי האפשרויות מהתפריט סגנון כתיבה: דקדוק בלבד או דקדוק & סגנון. אם ברצונך להציג או לשנות את הסוגים של כללי הדקדוק והסגנון שבו משתמש בודק הדקדוק כאשר הוא בודק הכתיבה שלך, לחץ על הגדרות. לקבלת מידע נוסף, ראה בחירת דקדוק אפשרויות סגנון כתיבה.

הערה: כל השינויים שאתה מבצע בהגדרות אלה יחולו על כל הפריטים שאתה עורך, ולא רק על הפריט שעליו אתה עובד כרגע.

אם יש לך משוב או הצעות אודות תכונות דקדוק ואיות, נא פרסם אותם כאן.

למידע נוסף

בחירת אפשרויות דקדוק וסגנון כתיבה

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×