בחירת גרפיקת SmartArt

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כל פריסת SmartArt מספק דרך אחרת כדי לבטא את התוכן שלך ולשפר את ההודעה שלך. פריסות מסוימות פשוט מוסיפות ברק חזותי לרשימה עם תבליטים ולאחר פריסות אחרות (כגון תרשימים ארגוניים ודיאגרמות חיתוך קבוצות) מיועדות לתיאור סוגים מסוימים של מידע.

עצה: לחץ על כותרות הבאות לקבלת מידע נוסף אודות כל נושא.

לפני שתבחר פריסה עבור גרפיקת SmartArt, שאל את עצמך מהו המסר שברצונך להעביר ואם ברצונך שהמידע שלך יופיע בדרך מסוימת. מאחר שניתן לעבור בין פריסות במהירות ובקלות, נסה פריסות שונות (בסוגים שונים) עד שתמצא את הפריסה שתמחיש את המסר שלך בצורה הטובה ביותר. סוג זהה לקטגוריה אשר יכולה לסייע לך לבחור במהירות את הפריסה המתאימה למידע שלך. נסה סוגים שונים. הטבלה שלהלן אינה רשימה ממצה, אך היא יכולה לסייע לך כנקודת פתיחה.

לביצוע פעולה זו

השתמש בסוג זה

הצגת מידע לא רציף.

רשימה

הצגת שלבים בתהליך או בציר הזמן; צור תרשים זרימה.

תהליך

הצגת תהליך נמשך.

מחזור

יצירת תרשים ארגוני.

הירארכיה

הצגת עץ החלטות.

הירארכיה

המחשת קשרים.

קשר גומלין

הצגת חלקים ביחס לשלם.

מטריצה

הצגת קשרי גומלין פרופורציונליים כאשר הרכיב הגדול ביותר נמצא בראש או בתחתית.

פירמידה

שימוש בתמונות באופן בולט כדי להעביר או להדגיש תוכן.

תמונה

שקול גם את כמות הטקסט שברשותך, מכיוון כמות טקסט משפיעה על המראה ועל מספר הצורות הדרוש לך בפריסה. קיימות כמה נקודות עיקריות עם נקודות משנה מתחת להן? האם לפרטים יש חשיבות גדולה יותר מאשר לנקודות הסיכום או להפך? באופן כללי, גרפיקת SmartArt יעילים ביותר כאשר מספר הצורות וכמות הטקסט מוגבלים לנקודות מפתח. כמויות גדולות יותר של טקסט ניתן להפריע למראה החזותי של גרפיקת SmartArt שלך ולהפוך אותו קשה המסר שלך באופן חזותי. עם זאת, פריסות מסוימות, כגון הפריסה רשימת טרפז בסוג רשימה, פועלות היטב עם כמויות גדולות יותר של טקסט.

לכל סוג של גרפיקת SmartArt, קיימות פריסות ייחודיות רבות. לחלקן יש מצייני מיקום של תמונה. פריסות מסוימות מורכבות מצורות נפרדות עבור כל פריט מידע, לרבות נקודות משנה. פריסות אחרות משלבות נקודות משנה עם נקודות הסיכום שלהן. מיקום מידע הסיכום ביחס לפרטים מסייע לך לקבל מושג לגבי פיסות המידע שימשכו את תשומת הלב הגדולה ביותר מהקהל שלך. ודא שהנתונים החשובים ביותר נמצאים במיקום שימשוך את תשומת הלב הגדולה ביותר.

פריסות מסוימות של גרפיקת SmartArt מכילות מספר מוגבל של צורות. לדוגמה, הפריסה חצים מאוזנים בסוג קשר גומלין מיועדת להצגת שני רעיונות מנוגדים. רק שתי צורות יכולות להכיל טקסט, והפריסה אינה ניתנת לשינוי להצגת רעיונות נוספים. אם תבחר פריסה עם מספר מוגבל של צורות, באפשרותך לקבוע איזה תוכן לא יופיע בגרפיקת SmartArt שלך משום ש- X אדום (ולא נקודת תבליט) יופיע לצד פריטים אלה בחלונית הטקסט.

החלונית 'טקסט' עם סימני x אדומים

פריסת חצים מאוזנים עם 2 צורות עבור טקסט

אם עליך להעביר יותר משני רעיונות, עבור לפריסה אחרת של גרפיקת SmartArt המכילה יותר משתי צורות עבור טקסט, כגון הפריסה פירמידה בסיסית בסוג פירמידה. זכור ששינוי פריסות או סוגים יכול לשנות את משמעות המידע שלך. לדוגמה, פריסה עם חצים המצביעים ימינה, כגון תהליך בסיסי בסוג תהליך, היא בעלת משמעות שונה מגרפיקת SmartArt עם חצים הנעים במעגל, כגון מחזור רציף בסוג מחזור.

בעת מעבר לפריסה אחרת של גרפיקת SmartArt, רוב הטקסט ומאפיינים אחרים כגון תוכן, צבעים, סגנונות, אפקטים ועיצוב טקסט מועברים אוטומטית לפריסה החדשה.

לחלופין, באפשרותך להעריך מחדש את התוכן שלך כדי לראות אם חלק כלשהו מהמידע אינו חיוני למסר שלך. גרפיקת SmartArt עם מספר קטן יותר של רעיונות ומילים היא בדרך כלל היעילה ביותר.

אם אין באפשרותך למצוא את הפריסה המדויקת הרצויה, באפשרותך להוסיף ולהסיר צורות בגרפיקת SmartArt שלך כדי להתאים את מבנה הפריסה. לדוגמה, הפריסה תהליך בסיסי בסוג תהליך מופיעה עם שלוש צורות, אבל ייתכן שלתהליך שלך דרושות שתי צורות בלבד או חמש צורות. בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של טקסט, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי — תוך שמירה על העיצוב ועל הגבול המקוריים של הפריסה עבור גרפיקת SmartArt שלך.

בעת בחירה בפריסה חדשה, טקסט מציין מיקום (כגון [טקסט]) מופיע. טקסט מציין מיקום אינו מודפס ואינו מופיע במהלך מצגת של PowerPoint. באפשרותך להחליף את טקסט מציין המיקום בתוכן שלך. אם תחליף פריסות כאשר מופיע טקסט מציין מיקום, תראה את טקסט מציין המיקום בפריסה החדשה. שים לב שהצורות מופיעות תמיד ומודפסות, אלא אם כן תמחק אותן.

בנוסף, שקול את גודל השטח שבו תמקם את גרפיקת ה- SmartArt. לדוגמה, אם יש לך שטח ארוך וצר, בחר פריסה אנכית כמו תהליך לא רציף בסוג תהליך, במקום פריסה אופקית כגון חצי תהליך בסוג תהליך.

פריסות מסוימות הן בעלות יחס גובה-רוחב קבוע כך שייתכן שלא ימלאו את השטח כולו. יחס גובה-רוחב מתייחס ליחס בין רוחב לגובה. לדוגמה, אם תמקם את הפריסה מטריצת רשת בסוג מטריצה בתוך שטח שרוחבו עולה על אורכו, גרפיקת SmartArt לא תשתמש בכל השטח הריק של הרוחב. כדי לשנות את יחס הגובה-רוחב, באפשרותך לשנות את הפריסה של השקופית או המסמך שלך, לשנות את גודל השטח שבו אתה ממקם את גרפיקת SmartArt (וכך לשנות את מראה גרפיקת SmartArt) או לעבור לפריסה אחרת של גרפיקת SmartArt עם יחס גובה-רוחב שונה.

בגלריה בחירת גרפיקת SmartArt מציגה את כל הפריסות הזמינות מחולקות 11 סוגים שונים — הכל, רשימה, תהליך, מחזור, הירארכיה, קשר גומלין, מטריצה, פירמידה, תמונה, Office.comואחרים. (הסוג Office.com מציגה פריסות נוספות זמינות ב- Office.com. הסוג אחר יופיע רק אם תוסיף גרפיקת SmartArt מותאמת אישית ואם לא להוסיף אותו לאחת מהסוגים האחרים.) תיאורים המצביעים איזה סוג של מידע מתאים לפריסה נתונה מופיעים תחת התמונה הגדולה יותר לכל אחד מצדי בגלריה בחירת גרפיקת SmartArt.

לקבלת רשימה של שמות ותיאורים של פריסות, ראה תיאורים של גרפיקות SmartArt.

בחירת פריסה

כל הפריסות הזמינות עבור גרפיקת SmartArt מופיעות בסוג הכל.

בעת בחירת פריסה, יש לזכור את הדברים הבאים:

  • פריסות המכילות חצים מצביעות על זרימה או התקדמות בכיוון מסוים.

  • פריסות המכילות קווים מחברים במקום חצים מצביעות על קשרים, אבל לא בהכרח על זרימה או התקדמות.

  • פריסות שאינן מכילות חצים או קווים מחברים מציגות אוסף של אובייקטים או של רעיונות ללא קשרי גומלין חזקים בין אחד לשני.

לקבלת רשימה של שמות ותיאורים של פריסות, ראה תיאורים של גרפיקות SmartArt.

אם ברצונך להבליט טקסט המכיל תבליטים, באפשרותך להעביר בקלות טקסט לצורות שבאפשרותך לצבוע, להעניק להן מימד ולהדגיש אותן בעזרת אפקטים חזותיים והנפשה. באמצעות פריסה בסוג רשימה, הנקודות העיקריות שלך מקבלות ניראות והשפעה בצורות צבעוניות המדגישות את חשיבותן. פריסות רשימה מקבצות מידע שאינו נוהג לפי תהליך שלב אחרי שלב או רציף. שלא כמו פריסות תהליך, פריסות רשימה אינן מכילות בדרך כלל חצים או זרימה כיוונית.

כמו שממחישה הדוגמה שלהלן, רשימה עם תבליטים עשויה להפוך לדרמטית הרבה יותר בעת המרתה לגרפיקת SmartArt.

רשימה עם תבליטים וגרפיקת SmartArt תואמת

פריסות רשימה מסוימות כוללות צורות תמונה כך שבאפשרותך להדגיש את הטקסט שלך עם תמונה או ציור קטנים. אף שצורות המשמשות כמציין מיקום של תמונה מיועדות להצגת תמונות, באפשרותך לבצע הוספת תמונה כמילוי לכל צורה שהיא.

הפריסה 'רשימת הדגשת תמונה אנכית'
הפריסה 'רשימת הדגשת תמונה אנכית' עם מצייני מיקום של תמונה (העיגולים הקטנים מימין)

עצה: במקום לדחוס כמויות גדולות של טקסט לתוך גרפיקת SmartArt, כלול רק את הנקודות העיקריות בגרפיקת ה- SmartArt ולאחר מכן הצג שקופית או מסמך אחרים המסבירים נקודות אלה.‏

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג רשימה

שלא כמו פריסות רשימה, לפריסות מסוג תהליך יש זרימה כיוונית והן משמשות להמחשת שלבים בתהליך או בזרימת עבודה, כגון שלבים רציפים להשלמת פעילות, שלבים כלליים בפיתוח מוצר, ציר זמן או לוח זמנים. השתמש בפריסות תהליך כאשר ברצונך להציג את האופן שבו שלבים עוקבים אחד אחרי השני כדי לייצר תוצאה. פריסות תהליך זמינות בהצגת תהליך בשלבים אנכיים, שלבים אופקיים או שילוב מעוקל.

הפריסה 'תהליך אנכי'
פריסת תהליך אנכי

הפריסה 'תהליך בסיסי'

פריסת תהליך בסיסי (אופקית)

תמונת הפריסה 'תהליך מעוקל מעגלי'

פריסת תהליך מעוקל מעגלי (גם אנכית וגם אופקית)

באפשרותך גם להשתמש בפריסות תהליך כדי להציג תאריכים עיקריים בלוח זמנים לייצור או ציר זמן עם סמני אבני דרך.

הפריסה 'ציר זמן בסיסי'
פריסת ציר זמן בסיסי

פריסה נוספת הפועלת היטב לצורך הצגת תאריכים או שלבים ממוספרים היא פריסת חצי תהליך. באפשרותך גם למקם מספרים או תאריכים בצורות הראשיות (מעגלים) וטקסט עבור השלבים בצורות החצים הנלוות.

הפריסה 'חצי תהליך'
פריסת חצי תהליך

הערה: כדי ליצור תרשים זרימה, השתמש בפריסה כגון תהליך מעוקל אנכי ולאחר מכן החלף צורות שונות עבור צורות תרשים הזרימה.

הפריסה 'תהליך מעוקל אנכי'
פריסת תהליך מעוקל אנכי

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג תהליך

אף שבאפשרותך להשתמש בפריסת תהליך כדי להעביר מידע שלב אחרי שלב, פריסה מסוג מחזור ממחישה בדרך כלל תהליך מעגלי או חוזר. באפשרותך להשתמש בפריסות מחזור כדי להציג מחזורי חיים של מוצר או בעל חיים, מחזורי לימוד, מחזורים חוזרים או קבועים (כגון מחזור כתיבה ופרסום מתמשכים עבור אתר אינטרנט) או מחזור קביעת מטרות שנתית וסקירת ביצועים של עובד.

הפריסה 'מחזור בסיסי'
פריסת מחזור בסיסי

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג מחזור

אפשר לומר שהשימוש הנפוץ ביותר בפריסות מסוג הירארכיה הוא בתרשים ארגוני של חברה. עם זאת, פריסות הירארכיה יכולות לשמש גם כדי להציג עצי החלטות, עצי משפחה או משפחת מוצרים.

הפריסה 'הירארכיה אופקית עם תוויות'
פריסת הירארכיה אופקית עם תוויות

הערה: אם ברצונך ליצור תרשים ארגוני, השתמש בפריסה תרשים ארגוני, פריסת תרשים ארגוני עם כותרת או פריסת תרשים ארגוני עם תמונות. בעת שימוש אלה פריסות, פונקציונליות נוספת, כגון צורת העוזר והפריסות התלויות, הופכת לזמינה. באפשרותך ללמוד עוד אודות יצירת תרשימים ארגוניים על-ידי קריאת יצירת תרשים ארגוני באמצעות גרפיקת SmartArt.

הפריסה 'תרשים ארגוני'
פריסת תרשים ארגוני

פריסת תרשים ארגוני של שמות ותפקידים

פריסת תרשים ארגוני של שמות ותפקידים

הפריסה 'תרשים ארגוני עם תמונות'

הפריסה 'תרשים ארגוני עם תמונות'

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג הירארכיה

פריסות בסוג קשר גומלין מציגות קשרי גומלין לא הדרגתיים ולא בין חלקים (כגון רעיונות משולבים או חופפים) ובדרך כלל מתארות קשרי גומלין מושגי או קשרים בין שתי ערכות או יותר דברים. דוגמאות טובות לפריסות קשר גומלין הן דיאגרמות חיתוך קבוצות אשר מציגות את האופן שבו אזורים או רעיונות חופפים ומתאחדים בהצטלבות מרכזית; פריסות יעד אשר מציגות כלילה; ופריסות מעגל, המציגות קשרי גומלין core מרכזי או הרעיון. באפשרותך ללמוד עוד אודות יצירת דיאגרמות חיתוך קבוצות על-ידי קריאת יצירת דיאגרמת חיתוך קבוצות.

הפריסה 'חיתוך קבוצות (Venn) בסיסי'
פריסת חיתוך קבוצות (Venn) בסיסי

הפריסה 'מטרה בסיסית'

פריסת מטרה בסיסית

הפריסה 'מוקדי בסיסי'

פריסת מוקדי בסיסי

פריסות מוקדיות יכולות לשמש גם כדי להציג חלקים שביחד יוצרים רעיון עיקרי או מרכזי אחד.

הפריסה 'מוקדי מתכנס'
פריסת מוקדי מתכנס

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג קשר גומלין

פריסות מסוג מטריצה בדרך כלל מסווגות מידע והן דו-ממדיות. הן משמשות להצגת קשרי הגומלין בין חלקים לשלם או לרעיון מרכזי. פריסות מטריצה הן אפשרות טובה אם יש לך ארבע נקודות עיקריות לכל היותר וכמויות גדולות של טקסט.

הפריסה 'מטריצה בסיסית'
פריסת מטריצה בסיסית

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג מטריצה

פריסות מסוג פירמידה מציגות קשרי גומלין יחסיים או הירארכיים אשר נבנים בדרך כלל כלפי מעלה. הם פועלים בצורה הטובה ביותר עם מידע שברצונך להציג מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. אם ברצונך להציג הירארכיה אופקית, עליך לבחור פריסת הירארכיה.

הפריסה 'פירמידה בסיסית'
פריסת פירמידה בסיסית

באפשרותך גם להשתמש בפריסות פירמידה כדי להעביר מידע מושגי, כגון הפריסה רשימת פירמידה המאפשרת לך להקליד טקסט בצורות מחוץ לפירמידה.

הפריסה 'רשימת פירמידה'
פריסת רשימת פירמידה

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג פירמידה

ניתן להשתמש בפריסות מסוג תמונה כאשר ברצונך שתמונה תעביר את המסר שלך עם או בלי טקסט הסבר או כאשר ברצונך להשתמש בתמונות להשלמת רשימה או תהליך.

פריסה של גרפיקת SmartArt מסוג 'תמונת טקסט ממוסגרת'
הפריסה תמונת טקסט ממוסגרת

תמונת הפריסה 'רשימת כיתוב תמונה'

הפריסה רשימת כיתוב תמונה

פריסה של גרפיקת SmartArt מסוג 'תהליך הדגשת תמונה בסדר עולה'

הפריסה תהליך הדגשת תמונה בסדר עולה

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג ' תמונה '

פריסות נוספות הזמינות מ- Office.com מוצגות בסוג Office.com. סוג זה יתעדכן מעת לעת בפריסות חדשות.

מידע נוסף: תיאורי גרפיקת SmartArt מסוג Office.com

סוג זה יכול לשמש עבור גרפיקת SmartArt מותאמת אישית שאינה מתאימה אף לאחד מהסוגים המתוארים לעיל.

לאחר הבחירה ה-smartart המתאימה לך, באפשרותך לערוך ולהתאים אותו כדי לענות נוספת לצרכיך. עיין במאמרים הבאים כדי ללמוד עוד אודות עבודה עם פריטי גרפיקה של SmartArt שאתה יוצר:

למידע נוסף

החלף טקסט עם תבליטים ברשימה גרפית בעלת מראה מהודר

המרת תמונות בשקופית לגרפיקת SmartArt

המרת טקסט שקופית לגרפיקת SmartArt

מתי כדאי להשתמש בגרפיקת SmartArt ומתי כדאי להשתמש בתרשים?

כל פריסת SmartArt מספק דרך אחרת כדי לבטא את התוכן שלך ולשפר את ההודעה שלך. פריסות מסוימות פשוט מוסיפות ברק חזותי לרשימה עם תבליטים ולאחר פריסות אחרות (כגון תרשימים ארגוניים ודיאגרמות חיתוך קבוצות) מיועדות לתיאור סוגים מסוימים של מידע.

במאמר זה

דברים שיש לשקול בעת בחירת פריסה עבור גרפיקת SmartArt

סוגי פריסה

דברים שיש לשקול בעת בחירת פריסה עבור גרפיקת SmartArt

לפני שתבחר פריסה עבור גרפיקת SmartArt, שאל את עצמך מה שברצונך להעביר ובחר אם ברצונך שהמידע שלך יופיע בצורה מסוימת. מכיוון שבאפשרותך לנסות במהירות ולמצוא בקלות לעבור בין פריסות, נסה פריסות שונות (בין סוגים) עד לכלל זה בצורה הטובה ביותר שממחישה את המסר שלך. סוג דומה לקטגוריה שיכולות לעזור לך לבחור במהירות את הפריסה המתאימה למידע שלך. התנסה בסוגים שונים באמצעות הטבלה שלהלן כנקודת התחלה.

הערה: הטבלה נועדה לעזור לך להתחיל בעבודה ואינה רשימה מקיפה.

לביצוע פעולה זו

השתמש בסוג זה

הצגת מידע לא רציף.

רשימה

הצגת שלבים בתהליך או בציר זמן.

תהליך

הצגת תהליך נמשך.

מחזור

יצירת תרשים ארגוני.

הירארכיה

הצגת עץ החלטות.

הירארכיה

המחשת קשרים.

קשר גומלין

הצגת חלקים ביחס לשלם.

מטריצה

הצגת קשרי גומלין פרופורציונליים כאשר הרכיב הגדול ביותר נמצא בראש או בתחתית.

פירמידה

בנוסף, שקול את כמות הטקסט שלך מכיוון שכמות הטקסט משפיעה על המראה ועל מספר הצורות הדרושים לך בפריסה. האם יש כמה נקודות עיקריות עם נקודות משנה מתחתיהן? האם לפרטים יש חשיבות גדולה יותר מאשר לנקודות הסיכום או להפך? באופן כללי, פריטי גרפיקת SmartArt יעילים ביותר כאשר מספר הצורות וכמות הטקסט מוגבלים לנקודות עיקריות. כמויות גדולות יותר של טקסט יכולות להפריע למראה החזותי של גרפיקת ה- SmartArt ולהקשות על העברת המסר שלך באופן חזותי. עם זאת, פריסות מסוימות, כגון הפריסה רשימת טרפז בסוג רשימה, פועלות היטב עם כמויות גדולות יותר של טקסט.

עבור כל סוג של גרפיקת SmartArt, פריסות ייחודיות רבות זמינות. פריסות מסוימות מורכבות של צורות נפרדות עבור כל פריט מידע, לרבות נקודות משנה. פריסות אחרות משלבות נקודות משנה עם נקודות הסיכום שלהן. מיקום מידע הסיכום ביחס לפרטים מסייע לך לקבל מושג אחד מהם פיסות מידע למשוך את תשומת לב רוב מהקהל שלך. ודא שהנתונים החשובים ביותר נמצא במיקום תשומת הלב הגדול ביותר.

פריסות מסוימות עבור גרפיקת SmartArt מכילות מספר מוגבל של צורות. לדוגמה, הפריסה חצים מאוזנים בסוג קשר גומלין נועדה להציג שני רעיונות מנוגדים. רק שתי צורות יכולות להכיל טקסט, ולא ניתן לשנות את הפריסה כדי להציג רעיונות נוספים. אם תבחר פריסה עם מספר מוגבל של צורות, באפשרותך לדעת איזה תוכן לא יופיע בגרפיקת smartart שלך מאחר ש- X אדום (ולא נקודת תבליט) יופיע לצד פריטים אלה בחלונית הטקסט.

החלונית 'טקסט' עם סימני x אדומים

פריסת חצים מאוזנים עם 2 צורות עבור טקסט

אם עליך להעביר יותר משני רעיונות, עבור לפריסה אחרת המכילה יותר משתי צורות עבור טקסט, כגון הפריסה פירמידה בסיסית בסוג פירמידה. זכור כי שינוי הפריסות או הסוגים יכול לשנות את משמעות המידע שלך. לדוגמה, פריסה עם חצים המצביעים ימינה, כגון תהליך בסיסי בסוג תהליך, יש משמעות שונה מגרפיקת smartart עם חצים מעבר בעיגול, כגון מחזור רציף בסוג מחזור.

בעת מעבר בין פריסות, רוב הטקסט שלך ואחרים תוכן, צבעים, סגנונות, אפקטים ועיצוב טקסט מועברים אוטומטית לפריסה החדשה.

לחלופין, באפשרותך להעריך מחדש את התוכן שלך כדי לראות אם חלק כלשהו מהמידע אינו חיוני למסר שלך. גרפיקת SmartArt עם מספר קטן יותר של רעיונות ומילים היא בדרך כלל היעילה ביותר.

אם אינך מצליח למצוא את הפריסה המדויקת הרצויה, באפשרותך להוסיף ולהסיר צורות בגרפיקת SmartArt כדי להתאים את מבנה הפריסה. לדוגמה, הפריסה תהליך בסיסי בסוג תהליך מופיעה עם שלוש צורות, אבל התהליך שלך עשוי לדרוש שתי צורות בלבד, או אולי חמש צורות. בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של הטקסט שלך, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי — תוך שמירה על העיצוב והגבול המקוריים של פריסת גרפיקת smartart שלך.

בעת בחירת פריסה חדשה, טקסט מציין מיקום (כגון [טקסט] ) מופיע. טקסט מציין מיקום אינו מודפס, ואינו מופיע במהלך מצגת Microsoft Office PowerPoint 2007. באפשרותך להחליף את טקסט מציין המיקום בתוכן משלך. אם תחליף פריסות כאשר מופיע טקסט מציין מיקום, תראה את טקסט מציין המיקום בפריסה החדשה. שים לב הצורות תמיד מופיעים מודפסים, אלא אם אתה מוחק אותם.

בנוסף, שקול את גודל השטח שבו תמקם את גרפיקת ה- SmartArt. לדוגמה, אם יש לך שטח ארוך וצר, בחר פריסה אנכית כמו תהליך לא רציף בסוג תהליך, במקום פריסה אופקית כגון חצי תהליך בסוג תהליך.

פריסות מסוימות יש יחס גובה-רוחב קבוע, כך שייתכן שלא ימלאו את השטח כולו. יחס גובה-רוחב מתייחס היחס בין גובה ורוחב. לדוגמה, אם תמקם את הפריסה מטריצת רשת בסוג מטריצה בתוך שטח שרוחבו עולה גבוה, גרפיקת SmartArt לא תשתמש בכל השטח הריק הרוחב. כדי לשנות את יחס גובה-רוחב, באפשרותך לשנות את פריסת השקופית או המסמך שלך, לשנות את גודל השטח בו אתה ממקם את גרפיקת SmartArt (וכך לשנות את המראה של ה-smartart), או מעבר לפריסה עם יחס גובה-רוחב שונה.

לראש הדף

סוגי פריסה

כל פריסה מספקת דרך שונה להבעת התוכן ולהעצמת המסר שלך. פריסות מסוימות פשוט מוסיפות ברק חזותי לרשימה עם תבליטים, ופריסות אחרות (כגון תרשימים ארגוניים ודיאגרמות חיתוך קבוצות - Venn) מיועדות לתיאור סוגי מידע ספציפיים.

בגלריה בחירת גרפיקת SmartArt מציגה את כל הפריסות הזמינות כאשר הן מחולקות תשע סוגים שונים — הכל, רשימה, תהליך, מחזור, הירארכיה, קשר גומלין, מטריצה, פירמידה , ואחרים. (הסוג אחר יופיע רק אם תוסיף גרפיקת SmartArt מותאמת אישית ואם לא להוסיף אותו לאחת מהסוגים האחרים). תיאורים המצביעים איזה סוג של מידע מתאים לפריסה נתונה מופיעים תחת התמונה הגדולה יותר לכל אחד מצדי בגלריה בחירת גרפיקת SmartArt. לקבלת רשימה של שמות ותיאורים, ראה תיאורים של גרפיקת SmartArt.

הכל

כל הפריסות הזמינות עבור גרפיקת SmartArt מופיעות בסוג הכל.

בעת בחירת פריסה, יש לזכור את הדברים הבאים:

  • פריסות המכילות חצים מצביעות על זרימה או התקדמות בכיוון מסוים.

  • פריסות המכילות קווים מחברים במקום חצים מצביעות על קשרים, אבל לא בהכרח על זרימה או התקדמות.

  • פריסות שאינן מכילות חצים או קווים מחברים מציגות אוסף של אובייקטים או של רעיונות ללא קשרי גומלין חזקים בין אחד לשני.

לקבלת רשימה של שמות ותיאורים, ראה תיאורים של גרפיקת SmartArt.

רשימה

אם ברצונך להבליט טקסט המכיל תבליטים, באפשרותך להעביר בקלות טקסט לצורות שבאפשרותך לצבוע, להעניק להן מימד ולהדגיש אותן בעזרת אפקטים חזותיים והנפשה. באמצעות פריסה בסוג רשימה, הנקודות העיקריות שלך מקבלות ניראות והשפעה בצורות צבעוניות המדגישות את חשיבותן. פריסות רשימה מקבצות מידע שאינו נוהג לפי תהליך שלב אחרי שלב או רציף. שלא כמו פריסות תהליך, פריסות רשימה אינן מכילות בדרך כלל חצים או זרימה כיוונית.

כמו שממחישה הדוגמה שלהלן, רשימה עם תבליטים עשויה להפוך לדרמטית הרבה יותר בעת המרתה לגרפיקת SmartArt.

רשימה עם תבליטים וגרפיקת SmartArt תואמת

פריסות רשימה מסוימות כוללות צורות תמונה כך שבאפשרותך להדגיש את הטקסט שלך עם תמונה קטנה או ציור. למרות צורות מציין מיקום של תמונה מיועדות להצגת תמונות, באפשרותך להוסיף תמונה כסימן מילוילכל צורה.

הפריסה 'רשימת הדגשת תמונה אנכית'
הפריסה 'רשימת הדגשת תמונה אנכית' עם מצייני מיקום של תמונה (העיגולים הקטנים מימין)

עצה: במקום לדחוס כמויות גדולות של טקסט לתוך גרפיקת SmartArt, כלול רק את הנקודות העיקריות בגרפיקת ה- SmartArt ולאחר מכן הצג שקופית או מסמך אחרים המסבירים נקודות אלה.‏

תהליך

שלא כמו פריסות רשימה, לפריסות מסוג תהליך יש זרימה כיוונית והן משמשות להמחשת שלבים בתהליך או בזרימת עבודה, כגון שלבים רציפים להשלמת פעילות, שלבים כלליים בפיתוח מוצר, ציר זמן או לוח זמנים. השתמש בפריסות תהליך כאשר ברצונך להציג את האופן שבו שלבים עוקבים אחד אחרי השני כדי לייצר תוצאה. פריסות תהליך זמינות בהצגת תהליך בשלבים אנכיים, שלבים אופקיים או שילוב מעוקל.

הפריסה 'תהליך אנכי'
פריסת תהליך אנכי
הפריסה 'תהליך בסיסי'
פריסת תהליך בסיסי (אופקית)
תמונת הפריסה 'תהליך מעוקל מעגלי'
פריסת תהליך מעוקל מעגלי (גם אנכית וגם אופקית)

באפשרותך גם להשתמש בפריסות תהליך כדי להציג תאריכים עיקריים בלוח זמנים לייצור או ציר זמן עם סמני אבני דרך.

הפריסה 'ציר זמן בסיסי'
פריסת ציר זמן בסיסי

פריסה נוספת הפועלת היטב לצורך הצגת תאריכים או שלבים ממוספרים היא פריסת חצי תהליך. באפשרותך גם למקם מספרים או תאריכים בצורות הראשיות (מעגלים) וטקסט עבור השלבים בצורות החצים הנלוות.

הפריסה 'חצי תהליך'
פריסת חצי תהליך

עצה: כדי ליצור תרשים זרימה, השתמש בפריסה כגון תהליך מעוקל אנכי ולאחר מכן החלף צורות שונות עבור צורות תרשים הזרימה.

הפריסה 'תהליך מעוקל אנכי'
פריסת תהליך מעוקל אנכי

מחזור

אף שבאפשרותך להשתמש בפריסת תהליך כדי להעביר מידע שלב אחרי שלב, פריסה מסוג מחזור ממחישה בדרך כלל תהליך מעגלי או חוזר. באפשרותך להשתמש בפריסות מחזור כדי להציג מחזורי חיים של מוצר או בעל חיים, מחזורי לימוד, מחזורים חוזרים או קבועים (כגון מחזור כתיבה ופרסום מתמשכים עבור אתר אינטרנט) או מחזור קביעת מטרות שנתית וסקירת ביצועים של עובד.

הפריסה 'מחזור בסיסי'
פריסת מחזור בסיסי

הירארכיה

אולי השימוש הנפוץ ביותר בפריסות בסוג הירארכיה הוא תרשים ארגוני של חברה. אבל פריסות הירארכיה יכולות גם לשמש להצגת עץ החלטה או משפחת מוצרים.

הפריסה 'הירארכיה אופקית עם תוויות'
פריסת הירארכיה אופקית עם תוויות

עצה: אם ברצונך ליצור תרשים ארגוני, השתמש בפריסה תרשים ארגוני. בעת השימוש בפריסה זו, פונקציונליות נוספת, כגון צורת העוזר והפריסות התלויות, הופכת לזמינה.

הפריסה 'תרשים ארגוני'
פריסת תרשים ארגוני

קשר גומלין

פריסות מסוג קשר גומלין מציגות קשרי גומלין לא הדרגתיים ולא הירארכיים בין חלקים (כגון רעיונות משולבים או חופפים) ובדרך כלל מתארות קשרי גומלין קונספטואליים או קשרים בין שתי ערכות או יותר של פריטים. דוגמאות טובות לפריסות קשר גומלין הן דיאגרמות חיתוך קבוצות אשר מציגות את האופן שבו אזורים או רעיונות חופפים ומתאחדים בהצטלבות מרכזית; פריסות מטרה שמציגות הכללה ופריסות מוקדיות שמציגות קשרי גומלין לליבה או לרעיון מרכזיים.

הפריסה 'חיתוך קבוצות (Venn) בסיסי'
פריסת חיתוך קבוצות (Venn) בסיסי
הפריסה 'מטרה בסיסית'
פריסת מטרה בסיסית
הפריסה 'מוקדי בסיסי'
פריסת מוקדי בסיסי

פריסות מוקדיות יכולות לשמש גם כדי להציג חלקים שביחד יוצרים רעיון עיקרי או מרכזי אחד.

הפריסה 'מוקדי מתכנס'
פריסת מוקדי מתכנס

מטריצה

פריסות מסוג מטריצה בדרך כלל מסווגות מידע והן דו-ממדיות. הן משמשות להצגת קשרי הגומלין בין חלקים לשלם או לרעיון מרכזי. פריסות מטריצה הן אפשרות טובה אם יש לך ארבע נקודות עיקריות לכל היותר וכמויות גדולות של טקסט.

הפריסה 'מטריצה בסיסית'
פריסת מטריצה בסיסית

פירמידה

פריסות בסוג פירמידה מציגות קשרי גומלין פרופורציונליים או הירארכיים בדרך כלל לבנות כלפי מעלה. הם פועלים בצורה הטובה ביותר עם מידע שברצונך להציג מלמעלה למטה או מלמטה. אם ברצונך להציג הירארכיה אופקית, עליך לבחור פריסת הירארכיה.

הפריסה 'פירמידה בסיסית'
פריסת פירמידה בסיסית

באפשרותך גם להשתמש בפריסות פירמידה כדי להעביר מידע מושגי, כגון הפריסה רשימת פירמידה המאפשרת לך להקליד טקסט בצורות מחוץ לפירמידה.

הפריסה 'רשימת פירמידה'
פריסת רשימת פירמידה

אחר

סוג זה יכול לשמש עבור גרפיקת SmartArt מותאמת אישית שאינה מתאימה אף לאחד מהסוגים המתוארים לעיל.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×