בחירת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי עבור רישיות, איות וסימנים

בחירת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי עבור רישיות, איות וסימנים

באפשרותך להשתמש בתכונה 'תיקון שגיאות אוטומטי' כדי לתקן שגיאות הקלדה, שגיאות רישיות ומילים שלא אויתו כראוי וגם כדי להוסיף באופן אוטומטי סימנים ופיסות טקסט אחרות. כברירת מחדל, 'תיקון שגיאות אוטומטי' משתמש ברשימה סטנדרטית של שגיאות איות טיפוסיות וסימנים טיפוסיים, אך ניתן לשנות את הערכים ברשימה זו.

הערה: טקסט הכלול בהיפר-קישורים אינו מתוקן באופן אוטומטי.

כל המשימות המתוארות במאמר זה מתבצעות בכרטיסיה 'תיקון שגיאות אוטומטי'.

תיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

תחילה, פתח את הכרטיסיה תיקון שגיאות אוטומטי על-ידי ביצוע ההוראות עבור תוכנית Office שברשותך, ולאחר מכן לחץ על המשימה הרצויה למטה.

איתור הכרטיסיה 'תיקון שגיאות אוטומטי' בתוכנית Office

כל התוכניות פרט ל- Outlook:

 • לחץ על קובץ > אפשרויות > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

Outlook:

 • לחץ על קובץ > אפשרויות > דואר > אפשרויות עורך > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

Word‏, Excel‏, Access ו- PowerPoint:

 • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות [תוכנית] > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

Outlook:

 • פתח פריט דואר ולאחר מכן לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות עורך > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

OneNote‏, Project‏, Publisher ו- Visio:

 • בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

ניתן להפוך אפשרויות שונות לזמינות או ללא זמינות עבור תיקון אוטומטי של רישיות בכרטיסיה 'תיקון שגיאות אוטומטי'.

בכרטיסיה 'תיקון שגיאות אוטומטי', בחר או נקה את תיבות הסימון הבאות:

 • תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה

 • הפוך אות ראשונה במשפט לרישית

 • הפוך אות ראשונה בתאי טבלה לרישית

 • הפוך אות ראשונה של ימי השבוע לרישית

 • תקן שימוש מקרי במקש cAPS LOCK

באפשרותך לציין חריגים לכמה מכללי הרישיות. החריגים שתגדיר יחולו על כל תוכניות Office התומכות בתכונה 'תיקון שגיאות אוטומטי', כך שכל שינוי שתבצע ברשימה זו בתוכנית אחת ישפיע גם על התוכניות האחרות.

בכרטיסיה 'תיקון שגיאות אוטומטי', לחץ על חריגים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • אם בחרת את תיבת הסימון תקן שתי אותיות רישיות בתחילת מילה וברצונך למנוע מתיקון השגיאות האוטומטי לתקן מילה ספציפית המכילה שילוב של אותיות רישיות ואותיות קטנות (כגון IDs), לחץ על הכרטיסיה אותיות רישיות בתחילת מילה.

  כדי להוסיף מילה לרשימת החריגים, הקלד את המילה בתיבה ולאחר מכן לחץ על הוסף. כדי למחוק מילה, בחר את המילה ולחץ על מחק.

 • אם בחרת את תיבת הסימון הפוך אות ראשונה במשפט לרישית וברצונך למנוע מתיקון השגיאות האוטומטי להפוך אותיות לרישיות במילים המופיעות אחרי קיצורים מסוימים (כגון appt.‎), לחץ על הכרטיסיה אות ראשונה.

  כדי להוסיף מילה לרשימת החריגים, הקלד את המילה בתיבה ולאחר מכן לחץ על הוסף. כדי למחוק מילה, בחר את המילה ולחץ על מחק.

הערה: בתוכניות Office מסוימות, באפשרותך גם לבחור או לנקות את תיבת הסימון הוסף מילים לרשימה באופן אוטומטי. אפשרות זו נכנסת לתוקף בעת עריכת קובץ או פריט. כאשר תיקון השגיאות האוטומטי מבצע תיקון שאינו נדרש, באפשרותך לבטל את התיקון על-ידי הקשה על CTRL+Z. אם תיבת הסימון הוסף מילים לרשימה באופן אוטומטי נבחרה, התיקונים הבלתי רצויים שתבטל יתווספו לרשימת החריגים.

באפשרותך להשתמש בתכונה תיקון שגיאות אוטומטי כדי לבצע את הפעולות הבאות:

 • לזהות ולתקן באופן אוטומטי שגיאות הקלדה ומילים הכוללות שגיאות באיות – לדוגמה, אם תקליד בעמצעות ואחריו רווח, תיקון שגיאות אוטומטי יחליף את מה שהקלדת במילה באמצעות. או אם תקליד ‏בעמצעות כלי זה עם רווח, תיקון השגיאות האוטומטי יחליף את מה שהקלדת בטקסט באמצעות כלי זה.

 • הוספת סימנים מהירה – לדוגמה, הקלד את הטקסט (c) כדי להוסיף את הסימן ©. אם הרשימה של הערכים המוכללים של תיקון שגיאות אוטומטי אינה מכילה את הסימנים הרצויים, באפשרותך להוסיף ערכים.

 • הוספה מהירה של פיסת טקסט ארוכה – לדוגמה, אם עליך להזין שוב ושוב את אותו צירוף מילים, כגון תוצר לאומי גולמי, באפשרותך להגדיר את התוכנית להזין באופן אוטומטי את צירוף המילים הזה בעת הקלדת הטקסט תלג.

כל השימושים האלה בתכונה 'תיקון שגיאות אוטומטי' נתמכים על-ידי שתי רשימות מקבילות של מילים. המילה הראשונה היא המילה שהקלדת והמילה השניה או צירוף המילים השני הם הטקסט שהתוכנית מזינה באופן אוטומטי כדי להחליף את המילה הראשונה.

רשימת תיקון שגיאות אוטומטי

הרשימה 'תיקון שגיאות אוטומטי' חלה על כל תוכניות Office התומכות בתכונה 'תיקון שגיאות אוטומטי'. משמעות הדבר שלאחר הוספה או מחיקה של מילה מהרשימה בתוכנית אחת של Office, גם תוכניות Office האחרות יושפעו.

הוספה, שינוי או מחיקה של ערך טקסט ברשימה 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 1. בכרטיסיה 'תיקון שגיאות אוטומטי', ודא שתיבת הסימון החלף טקסט בעת הקלדתו נבחרה.

 2. בתיבה החלף, הקלד מילה או צירוף מילים שאותם אתה מקליד או מאיית בצורה שגויה לעתים קרובות — לדוגמה, הקלד פשות.

 3. בתיבה ב, הקלד את האיות הנכון של המילה — לדוגמה, הקלד פשוט.

 4. לחץ על הוסף.

כדי לשנות את הטקסט החלופי עבור ערך כלשהו, בחר אותו ברשימה והקלד ערך חדש בתיבה ב.

כדי למחוק ערך, בחר אותו ברשימה ולחץ על מחק.

הוספת ערך תיקון שגיאות אוטומטי עבור סמל

אם הרשימה של הערכים המוכללים של תיקון שגיאות אוטומטי אינה מכילה את הסימנים הרצויים, באפשרותך להוסיף ערכים.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה סימנים, לחץ על סימן ולאחר מכן לחץ על סימנים נוספים.

  תמונה של רצועת הכלים של Word

 2. לחץ על הכרטיסיה סימנים או על הכרטיסיה תווים מיוחדים.

 3. בחר את הסימן או התו המיוחד שברצונך להגדיר כערך תיקון שגיאות אוטומטי.

 4. לחץ על תיקון שגיאות אוטומטי.

  הסימן או התו יופיעו בתיבה עם.

 5. בתיבה החלף, הקלד את רצף הטקסט שברצונך ש- Word ישנה באופן אוטומטי לסימן או לתו שבחרת, לדוגמה, ‎\alpha.

 6. לחץ על הוסף.

 7. לחץ על אישור.

 8. סגור את תיבת הדו-שיח סמל.

אם אתה משתמש בקביעות במילה שאינה מופיעה במילון הראשי אך דומה למילה הנמצאת במילון הראשי, 'תיקון שגיאות אוטומטי' עלול לשנות את האיות של המילה בכל פעם. באפשרותך לפתור בעיה זו על-ידי הוספת המילה לרשימת החריגים – ערכה של מילים ש'תיקון שגיאות אוטומטי' אינו משנה.

 1. בכרטיסיה 'תיקון שגיאות אוטומטי', לחץ על חריגים ולאחר מכן לחץ על תיקונים אחרים.

 2. הקלד את המילה שברצונך ש'תיקון שגיאות אוטומטי' יתעלם ממנה בתיבה אל תתקן.

 3. לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערות: 

 • בעת הוספת מילה לרשימת החריגים, המילה מתווספת גם למילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל שבו משתמש בודק האיות.

 • רשימת החריגים חלה על כל תוכניות Office התומכות בתכונה 'תיקון שגיאות אוטומטי'. משמעות הדבר שהמילה שאתה מוסיף כחריג בתוכנית אחת תוגדר כחריג בכל תוכניות Office האחרות.

אם 'תיקון שגיאות אוטומטי' מבצע תיקון לא רצוי בעת עריכת מסמך, באפשרותך לבטל אותו על-ידי הקשת CTRL+Z. תוכל לקבוע את תצורתה של תוכנית Office כך שתוסיף את המילה באופן אוטומטי לרשימת החריגים בעת ביטול שינוי של 'תיקון שגיאות אוטומטי'. לאחר שתוסיף את המילה לרשימת החריגים, 'תיקון שגיאות אוטומטי' יפסיק לשנות מילה זו.

הערה:  רשימת החריגים חלה על כל תוכניות Office התומכות בתכונה 'תיקון שגיאות אוטומטי'. משמעות הדבר שהמילה שאתה מוסיף כחריג בתוכנית אחת תוגדר כחריג בכל תוכניות Office האחרות.

 1. בכרטיסיה 'תיקון שגיאות אוטומטי', לחץ על חריגים ולאחר מכן לחץ על תיקונים אחרים.

 2. בחר הוסף מילים לרשימה באופן אוטומטי.

 3. לחץ על אישור.

אם ברצונך למנוע את כל ההחלפות והשינויים האוטומטיים שמתבצעים על-ידי 'תיקון שגיאות אוטומטי', פתח את הכרטיסיה 'תיקון שגיאות אוטומטי' ולאחר מכן:

 • נקה את כל תיבות הסימון בחלק העליון של הכרטיסיה כדי לבטל את כל תיקוני הרישיות האוטומטיים.

 • נקה את התיבה החלף טקסט בעת הקלדתו כדי לבטל את כל החלפות הטקסט האוטומטיות.

בעת התקנת Microsoft Office, 'תיקון שגיאות אוטומטי' מוגדר כברירת מחדל כך שינסה להתאים ולתקן מילה שלא אויתה כראוי בהתאם למילה שנמצאת במילון הראשי שבו משתמש בודק האיות. עם זאת, אם ברצונך לוודא שאפשרות זו זמינה, בצע את הפעולות הבאות.

 1. בכרטיסיה 'תיקון שגיאות אוטומטי', בחר את תיבת הסימון השתמש אוטומטית בהצעות של בודק האיות, אם היא עדיין לא נבחרה.

 2. אם ביצעת שינוי, לחץ על אישור כדי שהוא ייכנס לתוקף.

למידע נוסף

קביעת התצורה או ביטול של עיצוב טקסט אוטומטי (עיצוב אוטומטי)

הוספה או עריכה של מילים במילון בדיקת איות

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×