בחירת אפשרויות דקדוק וסגנון כתיבה ב- Office 2016

מאמר זה מסביר את אפשרויות הדקדוק וסגנון הכתיבה שבאפשרותך לבחור בתיבת הדו-שיח הגדרות דקדוק ב- Microsoft Word וב- Microsoft Outlook.

הערה: 19 ביולי 2016: בעת גישה אל אפשרות התפריט קובץ > אפשרויות > הגהה > בעת תיקון איות ודקדוק ב- Word > סגנון כתיבה ב- Word 2016, האפשרות דקדוק וסגנון חסרה. אנחנו מודעים לבעיה זו ובכוונתנו לפתור אותה בעדכון קרוב. כשהעדכון יהיה זמין, נפרסם זאת כאן ונספק מידע לגבי אופן השגתו.

הערה:  אם תבחר אפשרויות עבור טקסט שכתוב בשפה שונה מגירסת השפה של Word ו- Outlook שברשותך, ייתכן שהאפשרויות יהיו שונות. לדוגמה, חלק משמות הקבוצות עשויים להיות שונים, וייתכן שקבוצות אחרות, כגון דרוש, לא יופיעו.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הצגת תיבת הדו-שיח 'הגדרות דקדוק'

בחירת האופן שבו שגיאות פיסוק יזוהו

בחירת שגיאות הדקדוק שיזוהו

בחירת שגיאות הסגנון שיזוהו

שחזור הגדרות הכללים המקוריות

הצגת תיבת הדו-שיח 'הגדרות דקדוק'

Outlook

 1. צור או פתח פריט.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על דואר ולאחר מכן לחץ על אפשרויות עורך.

 4. לחץ על הגהה.

 5. תחת בעת תיקון איות ב- Outlook, לחץ על הגדרות.

לראש הדף

Word

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על הגהה.

 3. תחת בעת תיקון איות ודקדוק ב- Word, לחץ על הגדרות.

לראש הדף

בחירת האופן שבו שגיאות פיסוק יזוהו

לאחר שאתה מציג את תיבת הדו-שיח 'הגדרות דקדוק', באפשרותך לשנות את ההגדרות הבאות.

 • נדרש פסיק לפני הפריט האחרון ברשימה

בחר באחת מאפשרויות אלה:

 • אל תבדוק    בחר אפשרות זו אם אינך מעוניין שבודק הדקדוק יחפש בעיה זו.

 • לעולם לא    בחר אפשרות זו אם ברצונך שבודק הדקדוק יסמן כשגיאה משפטים הכוללים פסיק לפני הפריט האחרון. להלן דוגמה למשפט שבודק הדקדוק יחשיב כשגוי עם הגדרה זו: Please buy milk, crackers, and bananas.‎

 • תמיד    בחר אפשרות זו אם ברצונך שבודק הדקדוק יסמן כשגיאה משפטים שאינם כוללים פסיק לפני הפריט האחרון. להלן דוגמה למשפט שבודק הדקדוק יחשיב כשגוי עם הגדרה זו: Please buy milk, crackers and bananas.‎

 • נדרש פיסוק עם מרכאות

בחר באחת מאפשרויות אלה:

 • אל תבדוק      בחר אפשרות זו אם אינך מעוניין שבודק הדקדוק יחפש בעיה זו.

 • חלק פנימי      בחר אפשרות זו אם ברצונך שבודק הדקדוק יסמן כשגיאות צירופי מילים בתוך מרכאות, שבהם הפסיק נמצא מחוץ למרכאות. להלן דוגמה למשפט שבודק הדקדוק יחשיב כשגוי עם הגדרה זו: While critics call the acting "inspired", they point out inconsistencies in the plot.‎

 • חלק חיצוני      בחר אפשרות זו אם ברצונך שבודק הדקדוק יסמן כשגיאות צירופי מילים בתוך מרכאות, שבהם הפסיק נמצא בתוך המרכאות. להלן דוגמה למשפט שבודק הדקדוק יחשיב כשגוי עם הגדרה זו: While critics call the acting "inspired," they point out inconsistencies in the plot.‎

  • נדרשים רווחים בין משפטים

בחר באחת מאפשרויות אלה:

 • אל תבדוק      בחר אפשרות זו אם אינך מעוניין שבודק הדקדוק יחפש בעיה זו.

 • 1 (רווח)     בחר אפשרות זו אם ברצונך שבודק הדקדוק יסמן כשגיאה משפטים הכוללים יותר מרווח אחד לאחר הנקודה.

 • 2 (רווחים)     בחר אפשרות זו אם ברצונך שבודק הדקדוק יסמן כשגיאה משפטים הכוללים רווח אחד או יותר משני רווחים לאחר הנקודה.

לראש הדף

בחירת שגיאות הדקדוק שיזוהו

לאחר שאתה מציג את תיבת הדו-שיח 'הגדרות דקדוק', באפשרותך לשנות את ההגדרות הבאות.

שימוש באותיות רישיות    בעיות בשימוש באותיות רישיות, למשל בשמות פרטיים ("Mr.‎ jones" אמור להיות "Mr.‎ Jones") או בתארים המקדימים שמות פרטיים ("aunt Helen" אמור להיות "Aunt Helen"). הכלי גם מזהה שימוש יתר ברישיות.

מקטעים ומשפטים רציפים    קטעי משפטים ומשפטים רציפים.

שימוש שגוי במילים     שימוש שגוי בתואר השם ובתואר הפועל, ערך היתרון וערך ההפלגה, "like" כמילת חיבור, "nor" לעומת "or‏", "what" לעומת "which", ‏"who" לעומת "whom", יחידות מידה, מילות חיבור, מילות יחס וכינויי שם.

שלילה    שימוש בשלילה מרובה.

ביטויי נושא או מושא    צירופים שמניים שגויים; שימוש שגוי ב- a/an; בעיות בהתאמת מספרים בצירופים שמניים ("five machine" במקום "five machines").

יחס קניין ורבים    שימוש ביחס קניין במקום בצורת רבים, ולהיפך. הכלי גם מזהה גרשיים חסרים ביחס קניין.

פיסוק    סימני פיסוק שגויים, כולל פסיקים, נקודתיים, פיסוק בסוף משפט, פיסוק במרכאות, רווחים מרובים בין מילים או תו נקודה-פסיק שנמצא בשימוש במקום פסיק או נקודתיים.

שאלות    שאלות לא תקניות, כגון "He asked if there was any coffee left?‎",‏ "Which makes an offer a good solution?‎" ו- "She asked did you go after all?‎".

משפטי זיקה    שימוש שגוי בכינויי זיקה ופיסוק, כולל שימוש ב- "who" במקום "which" בעת התייחסות לדברים, שימוש ב- "which" במקום "who" בעת התייחסות לאנשים, שימוש לא נחוץ ב- "that" עם "whatever" ו- "whichever" או שימוש ב- "that's" במקום "whose".

התאמה בין נושא-פועל    אי התאמה בין הנושא לפועל שלו, כולל התאמה בין נושא-פועל לבין כמת (לדוגמה, "All of the students has left" במקום "All of the students have left").

משפטים פעליים    משפטים פעליים שגויים; זמנים שגויים של הפועל; שימוש בפעלים יוצאים כפעלים עומדים.

לראש הדף

בחירת שגיאות הסגנון שיזוהו

לאחר שאתה מציג את תיבת הדו-שיח 'הגדרות דקדוק', באפשרותך לשנות את ההגדרות הבאות.

קלישאות, ביטויים דיבוריים ועגה

 • מילים או צירופי מילים המזוהים כקלישאות במילון.

 • משפטים שמכילים מילים וצירופי מילים דיבוריים, כולל "real",‏ "awfully" ו- "plenty" המשמשים כתארי פועל; שתי יחסות קניין רצופות; שימוש ב- "get" כפועל פסיבי; שימוש ב- "kind of" במקום "somewhat"; שימוש ב- "scared of" במקום "afraid of" ושימוש ב- "how come" במקום "why".

 • שימוש בז'רגון טכני, עסקי או תעשייתי.

קיצורים    שימוש בקיצורים שיש להסבירם או שנחשבים ללא רשמיים מספיק עבור סגנון כתיבה ספציפי— לדוגמה, "We won't leave 'til tomorrow" במקום "We will not leave until tomorrow".

קטע — הצעות סגנוניות    קטעים שמהם כדאי להימנע בכתיבה רשמית, כגון "A beautiful day!‎" או "Why?‎".

מילים ספציפיות למין    שפה ספציפית למין (זכר או נקבה), כגון "councilman" ו- "councilwoman".

מילים עם מקפים ומילים מרוכבות    מילים עם מקפים שאינן צריכות לכלול מקפים, ולהיפך. הכלי גם מזהה צירופים סגורים שצריכים להיות פתוחים, ולהיפך.

מילים בשימוש שגוי — הצעות סגנוניות    מילים לא תקניות כגון "ain't" וכן שימושים שונים, כגון "angry at" במקום "angry with".

מספרים    מספרים שיש לאיית (שימוש ב- nine במקום 9) ולהיפך (שימוש ב- 12 במקום twelve). הכלי גם מזהה שימוש שגוי בסימן "%" במקום "percentage".

משפטים סבילים    משפטים הכתובים בצורת סביל. כאשר הדבר אפשרי, ההצעות ישוכתבו מחדש בצורת פעיל.

יחס קניין ורבים — הצעות סגנוניות    שימושים שנויים במחלוקת, אך לא שגויים לחלוטין, ביחסות קניין, כגון "Her memory is like an elephant's" או "I stopped by John's".

פיסוק — הצעות סגנוניות    פסיקים מיותרים בביטויי תאריכים, סימוני פיסוק רציפים בסגנון לא רשמי ופסיקים חסרים לפני מרכאות— לדוגמה, "She said 'He is due at noon'‎".

משפטי זיקה — הצעות סגנוניות    שימוש שנוי במחלוקת ב- "that" או ב- "which".

אורך משפטים (יותר מ- 60 מילים)‎    משפטים הכוללים יותר מ- 60 מילים.

מבנה משפט    קטעי משפטים, משפטים רציפים, שימוש מוגזם במילות חיבור (כגון "and" או "or"), מבנה משפט לא מקבילי (כגון מעבר בין צורת פעיל לסביל במשפט אחד), מבנה משפט שגוי של שאלות ורכיבי לוואי שלא נמצאים במקום הנכון.

משפטים המתחילים ב- "And",‏ "But" או "Hopefully"    שימוש במילות חיבור ותארי פועל בתחילת משפט, או שימוש בסימן חיבור לחיבור בין צירופי מילים בלתי תלויים.

שמות עצם רציפים (יותר משלושה)‎    מחרוזות של כמה שמות עצם שעלולות להיות בלתי מובנות — לדוגמה, "The income tax office business practices remained the same".

משפטים המתחילים במילות יחס רציפות (יותר משלוש)‎    מחרוזות של משפטים המתחילים במילת יחס — לדוגמה, "The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out".

ניסוח לא ברור    ניסוח דו-משמעי— לדוגמה, "more" ואחריו תואר שם וצורת רבים או צורת שם-עצם שאין לו צורת רבים ("We need more thorough employees" במקום "We need more employees who are thorough") — או משפטים שמכילים יותר מגורם אפשרי אחד עבור כינוי השם ("All of the departments did not file a report" במקום "Not all of the departments filed a report").

שימוש בגוף ראשון    כינויי השם I ו- me, שאינם צריכים להיות בשימוש בכתיבה מדעית או טכנית.

משפטים פעליים - הצעות סגנוניות    שימוש בצורות פועל מרמזות עם העדפה להתניה, משפטים פעליים מפוצלים ומשפטים פעליים סבילים — לדוגמה, "The pepper is able to be chopped without burning fingers".

מילוליות יתר    משפטי זיקה מרובי מילים או תארי לוואי מעורפלים (כגון "fairly" או "pretty"), תארי פועל יתירים, שלילה רבה מדי, שימוש מיותר בצירוף "or not" בצירוף המילים "whether or not", או שימוש בצירוף המילים "possible … may" במקום "possible … will".

מילים במקור מפוצל (יותר מאחת)‎    שתי מילים או יותר בין המילה "to" לפועל בצורת מקור— לדוגמה, "to very boldly enter the market".

לראש הדף

שחזור הגדרות הכללים המקוריות

לאחר הצגת תיבת הדו-שיח 'הגדרות דקדוק' ושינוי הגדרות שונות, ייתכן שתחליט לשחזר את ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן. לשם כך, לחץ על איפוס הכל.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×