בחירה, הזזה, שינוי גודל וסיבוב של צורות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Microsoft Visio 2010 מספק לך כלים מרובים בחר, להזיז, לשנות גודל וסיבוב של צורות ואובייקטים. לאחר שבחרת אובייקט - או כל האובייקטים - בציור, באפשרותך לאחר מכן לשנות את מיקומם, להגדיל או לכווץ אותן, הפוך אופקית, ולאחר הסטתם למיקום הרצוי.

הדפדפן אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight,‏ Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

הערה: אם אין באפשרותך לבחור, להזיז, לשנות גודל או לסובב צורה בדיאגרמה, ייתכן שהיא חלק משכבה נעולה.

כדי לבטל נעילה של שכבה, בצע את הפעולות הבאות:

 • בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על שכבות ובחר באפשרות מאפייני שכבה. בתיבת הדו-שיח מאפייני שכבה, בעמודה נעל, נקה את תיבת הסימון המשויכת לצורה שברצונך לבחור.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

בחירת צורות

הזזת צורות

שינוי גודל של צורות

סיבוב או היפוך של צורות

בחירת צורות

ברוב המקרים, עליך לבחור צורות בטרם תוכל לבצע פעולות אחרות כגון להזיז, לסובב או לשנות גודל של צורות בציורים Visio 2010. ב- Visio, באפשרותך לבחור צורות אחד בכל פעם, לפי אזור, באמצעות הכלי לאסו, או לבחור את כל הצורות בדף.

משימות מהירות

משימה

פעולה

בחירת צורה יחידה

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על הכלי מצביע.

 2. הצבע על הצורה בדף הציור עד שהיא תהפוך לחץ בעל ארבעה ראשים ולאחר מכן לחץ עליה.

בחירת צורות מרובות באמצעות בחירת אזור

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ובחר באפשרות בחירת אזור.

 2. הצב את המצביע מעל ומימין לצורות שברצונך לבחור ולאחר מכן גרור כדי ליצור רשת בחירה מסביב לצורות.

 3. לאחר שתבחר את הצורות, תראה נקודות אחיזה לבחירה בצבע כחול מסביב לצורות שבחרת וקווים בצבע מגנטה מסביב לצורות הבודדות.

בחירת צורות מרובות באמצעות בחירת כלי הקפה (לאסו)

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ובחר באפשרות בחירת כלי הקפה (לאסו).

 2. גרור רשת בחירת צורה חופשית מסביב לצורות שברצונך לבחור.

 3. בעת בחירת צורות מרובות, נקודות אחיזה לבחירה בצבע כחול מופיעות מסביב לצורות הנבחרות.

בחירת צורות הנמצאות באופן חלקי בתוך אזור בחירה

כברירת מחדל עבור הכלים בחירת אזור ובחירת כלי הקפה (לאסו), על רשת הבחירה להקיף לחלוטין כל צורה כדי שהצורה תיבחר. אם דרושה לך יתר גמישות, באפשרותך להרחיב את רשת הבחירה כך שגם צורות הנמצאות בתוכה באופן חלקי ייבחרו.

כדי לאפשר ל- Visio לבחור צורות הנמצאות באופן חלקי באזור בחירה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת Visio, לחץ על אפשרויות.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Visio, בכרטיסיה מתקדם, תחת אפשרויות עריכה, בחר בתיבת הסימון בחר צורות באופן חלקי בתוך אזור.

.

בחירת מספר צורות בדף באמצעות קיצורי מקשים

הקש והחזק את מקש SHIFT או CTRL לחוץ בעת לחיצה על צורות כדי לבחור מספר צורות אחת אחרי השניה.

עצה: באפשרותך להשתמש במקשים אלה גם להוספת צורה נוספת לבחירה נוכחית. לדוגמה, אם ברצונך להוסיף צורה לבחירה שיצרת באמצעות הכלי בחירת אזור, באפשרותך להחזיק את מקש SHIFT או CTRL לחוץ ולאחר מכן ללחוץ על הצורה.

בחירת כל הצורות בדף הציור

בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ובחר באפשרות בחר הכל.

בחירת סוג מסוים של אובייקט

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על בחר ולאחר מכן בחר באפשרות בחירה לפי סוג.

 2. בתיבת הדו-שיח בחירה לפי סוג, סמן את סוג האובייקט שברצונך לבחור, כגון צורות, מחברים או גורמים מכילים ולאחר מכן לחץ על אישור.

ביטול בחירה בצורה אחת או יותר

כדי לבטל בחירה בכל הצורות:

 • לחץ על אזור ריק בציור או הקש ESC.

כדי לבטל בחירה בצורה אחת כאשר מספר צורות נבחרות:

 • הקש SHIFT ולחץ על צורה כדי לבטל את הבחירה בה.

לראש הדף

הזזת צורות

Visio 2010 מציע מספר דרכים כדי לסייע לך למקם צורות בדיוק במקומות הרצויים לך.

משימות מהירות

משימה

פעולה

הזזת צורות באמצעות העכבר

 1. בחר את כל הצורות שברצונך להזיז.

 2. הנח את המצביע מעל אחת מהצורות. חץ בעל ארבעה ראשים מופיע.

 3. גרור את הצורות למיקומים החדשים שלהן.

  כל הצורות הנבחרות זזות אותו מרחק ובאותו כיוון מהמיקומים המקוריים שלהן.

עצה: כדי להגביל את תנועת הצורות לכיוון אנכי או אופקי, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת גרירת הצורות. כדי להעביר את הצורות לדף אחר בציור, גרור את הצורות ללשונית דף.

הזז צורות מרחק מסוים (מחייב Visio Professional 2010 )

 1. בחר את כל הצורות שברצונך להזיז.

 2. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה פקודות מאקרו, לחץ על הרחבות, הצבע על תוספות Visio ולאחר מכן לחץ על הזזת צורות.

 3. תחת כיוון, ציין את מערכת הקואורדינטות שבה ברצונך להשתמש להזזת הצורה או הצורות.

  • אופקי/אנכי     באפשרות זו נעשה שימוש בקואורדינטות X-Y (קרטזיות) להזזת הבחירה.

  • מרחק/זווית     באפשרות זו נעשה שימוש בקואורדינטות קוטביות להזזת הבחירה.

 4. ציין את המרחקים להזזת הבחירה.

 5. כדי להזיז עותק של הצורה או הצורות הנבחרות ולהשאיר את הצורה או הצורות המקוריות במיקום המקורי, בחר באפשרות שכפל.

 6. עם סיום ביצוע הבחירות, לחץ על אישור.

הסטת צורות באמצעות מקשי החצים

 1. בחר את כל הצורות שברצונך להזיז.

 2. בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להזיז צורה למיקום הבא שאליו הוא יכול הצמד, כגון רשת קו או הסרגל סימוני שנתות, הקש על מקש חץ.

   אם אין מיקום שאליו יכולה הצורה להיצמד, הקשה על מקש חץ מזיזה את הצורה שנת יחידה בסרגל.

  • כדי להזיז את הצורה בפיקסל יחיד, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הקשה על מקש חץ.

הערה: אם הקשה על מקש חץ גורמת לגלילה בציור במקום להזזת צורה, ודא שמקש SCROLL LOCK אינו מופעל.

לראש הדף

שינוי גודל של צורות

ב- Visio 2010, באפשרותך לשנות את גודל הצורות על-ידי גרירתם עד הן הגודל הרצוי, או באפשרותך לציין גודל מסוים.

משימות מהירות

משימה

פעולה

שינוי גודל של צורה דו-ממדית (2-D) (כגון מלבן) באמצעות העכבר

 1. בחר את כל הצורות שברצונך לשנות את גודלן.

 2. גרור נקודת אחיזה לבחירה נקודת אחיזה לבחירה עד שהצורה תהיה בגודל הרצוי. כדי לשנות את גודל הצורה באופן פרופורציונלי, גרור נקודת אחיזה פינתית.

שינוי גודל של צורה חד-ממדית, כגון קו, באמצעות העכבר

 1. בחר את הצורה שברצונך לשנות את גודלה.

 2. גרור נקודת קצה לאורך הרצוי.

שינוי גודל של צורה באמצעות החלון גודל ומיקום

 1. בחר את כל הצורות שברצונך להזיז.

 2. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג, לחץ על חלוניות משימות ובחר באפשרות גודל ומיקום.

 3. בחלון גודל ומיקום, הקלד ערכים חדשים בתיבות רוחב, גובה או אורך.

לראש הדף

סיבוב או היפוך של צורות

ניתן לסובב צורות במספר מעלות כלשהו, להפוך אותן אנכית, להפוך אותן אופקית או לסובב אותן באמצעות נקודת האחיזה לסיבוב.

הערה: אם ברצונך ללמוד כיצד לסובב טקסט, ראה הוספה, עריכה, הזזה או סיבוב של טקסט ובלוקי טקסט.

משימות מהירות

משימה

פעולה

סיבוב צורה ב- 90 מעלות

 1. בחר את הצורות שברצונך לסובב.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסובב את הצורה נגד כיוון השעון, בכרטיסיה בית, בקבוצה סדר, לחץ על מיקום, הצבע על סובב צורות ובחר באפשרות סובב לשמאל ב- 90º.

  • כדי לסובב את הצורה בכיוון השעון, בכרטיסיה בית, בקבוצה סדר, לחץ על מיקום, הצבע על סובב צורות ובחר באפשרות סובב לימין ב- 90º.

סיבוב צורה באמצעות נקודת האחיזה לסיבוב

 1. בחר את הצורות שברצונך לסובב

 2. גרור נקודת אחיזה לסיבוב נקודת אחיזה לסיבוב ב- Visio 2010. .

  הצורה מסתובבת מסביב לסיכה נקודת האחיזה לסיבוב . כדי להזיז את הסיכה, הנח את המצביע מעל נקודת האחיזה לסיבוב ולאחר מכן הזז את המצביע מעל לסיכה וגרור אותה למיקום חדש.

  ככל שתזיז את הסמן הרחק מהבחירה במהלך גרירת נקודת האחיזה לסיבוב, הפרש הסיבוב יהיה קטן יותר.

סיבוב צורה בזווית באמצעות החלון גודל ומיקום

 1. בחר את הצורות שברצונך לסובב

 2. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג, לחץ על חלוניות משימות ובחר באפשרות גודל ומיקום.

 3. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג, לחץ על חלוניות משימות ובחר באפשרות גודל ומיקום.

 4. בחלון גודל ומיקום, הקלד ערכים חדשים בתיבות זווית.

היפוך צורה בכיוון אנכי

 1. בחר את הצורות שברצונך להפוך.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סדר, לחץ על מיקום, הצבע על סובב צורות ובחר באפשרות הפוך אנכית.

היפוך צורה בכיוון אופקי

 1. בחר את הצורות שברצונך להפוך.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סדר, לחץ על מיקום, הצבע על סובב צורות ובחר באפשרות הפוך אופקית.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×