בוררי שורת פקודה עבור SharePoint Designer

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להתאים אישית את הדרך בה Microsoft Office SharePoint Designer 2007 מתחיל לפעול על-ידי הוספת בוררים ופרמטרים לפקודת ההפעלה. לדוגמה, באפשרותך לקבוע שהתוכנית תפעיל אתר או דף SharePoint מסוים, תפעיל עותק חדש של דף או קובץ קיימים או שהתוכנית תתחיל ללא הצגת מסך ההפעלה.

אם ברצונך להשתמש בבורר ובפרמטרים משויכים פעם אחת בלבד, באפשרותך להקליד את הפקודה בתיבת הדו-שיח הפעלה של Microsoft Windows. לחלופין, אם ברצונך להפוך לזמין את אופן ההפעלה המותאם אישית שלך ב- Office SharePoint Designer 2007 עבור משתמשים מרובים, באפשרותך ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה שיפעיל תמיד את התוכנית על-ידי שימוש באותו בורר ואותם פרמטרים.

קיימת טבלה ובה רשימה של כל הבוררים והפרמטרים הזמינים ב- Office SharePoint Designer 2007.

במאמר זה

מהם פקודות, בוררים ופרמטרים?

שימוש בבורר באופן חד-פעמי על-ידי הקלדתו בתיבת הדו-שיח הפעלה

הפוך בורר זמין לשימוש מחדש על-ידי יצירת קיצור דרך

בוררים ופרמטרים זמינים

מהם פקודות, בוררים ופרמטרים?

בכל פעם שאתה מפעיל את התוכנית, אתה מפעיל את הפקודה SPDesign.exe, אף שאינך מקליד את הפקודה או אפילו רואה אותה בדרך כלל. באפשרותך לשנות היבטים מסוימים של הדרך בה התוכנית מופעלת על-ידי הוספת פקודות משנה הנקראות בוררים לפקודה SPDesign.exe.

בורר מופיע כרווח לאחר הפקודה הראשית, אחריו קו נטוי רגיל (/) ושם הבורר, ולפעמים יבוא אחריו רווח נוסף ולאחר מכן הוראות ספציפיות יותר הנקראות פרמטרים, אשר נותנות לתוכנית מידע נוסף לגבי אופן ביצוע הפקודה. קיימים גם פרמטרים הניתנים להוספה ישירות לפקודות מסוימות ללא צורך בבורר ביניהם.

לדוגמה, הפקודה הבאה מורה ל- Office SharePoint Designer 2007 להתחיל לפעול ולאחר מכן לפתוח עותק חדש של דף קיים.

פקודת SPDesign עם בורר ופרמטר

1. הפקודה SPDesign.exe מורה לתוכנית כדי להתחיל.

2. הבורר /n מורה לתוכנית לפתוח עותק חדש של דף קיים בעת הפעלתו.

3. http://My_server/My_site/My_page.aspx פרמטר מזהה הדף הקיים אחד מהם התוכנית היא לפתוח עותק.

לראש הדף

שימוש בבורר באופן חד-פעמי על-ידי הקלדתו בתיבת הדו-שיח הפעלה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב- Microsoft Windows XP או ב- Microsoft Windows Server 2003    לחץ על לחצן התחל של Windows ולאחר מכן לחץ על הפעלה. לחלופין, באפשרותך להקיש על מקש סמל Windows‏+R.

  • ב- Windows Vista    לחץ על לחצן התחל של Windows תמונת לחצן , הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על הפעל. או הקש על סמל Windows + מקש R.

 2. בתיבת הדו-שיח הפעלה, הקלד את הפקודה, הקלד רווח ולאחר מכן הקלד את הבורר ואת הפרמטרים. לדוגמה, ייתכן שתקליד:

  spdesign.exe /n http://My_server/My_site/My_page.aspx

  הערה: אם הפרמטר הוא נתיב למיקום במחשב שלך, עליו להיות מוקף במרכאות כפולות — לדוגמה:

  spdesign.exe /n "C:\My Templates\My_page.aspx"‎

  יש להקיף במרכאות כפולות נתיבים המשמשים כפקודות או כפרמטרים, מכיוון שמערכת ההפעלה עלולה להפסיק לקרוא את הפקודה כאשר היא נתקלת ברווח. לדוגמה, אם תקליד spdesign.exe c:\Documents and settings\username\My_site, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה המציינת שהתוכנית אינה יכולה לפתוח את הקובץ C:\Documents.

בפעם הבאה שתפתח את Office SharePoint Designer 2007, התוכנית תחזור לברירות המחדל הקודמות שלה. כדי שההפעלה המותאמת אישית שלך תהיה זמינה לשימושים חוזרים, עיין בסעיף הבא.

הערה: 

 • בוררים ופרמטרים אינם תלויי רישיות. לדוגמה, ‎/N פועל כמו ‎/n.

 • זכור לכלול רווח אחד לפני הבורר ולפני כל פרמטר.

לראש הדף

הפיכת בורר לזמין לשימוש חוזר על-ידי יצירת קיצור דרך

ראשית, ודא את המיקום של קובץ SPDesign.exe במחשב שלך. אם קיבלת את מיקומי התיקיה המהווים ברירת מחדל בעת התקנת Office SharePoint Designer 2007, הקובץ SPDesign.exe ממוקם כנראה ב:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\SPDesign.exe

אם אינך מוצא את קובץ SPDesign.exe במיקום זה, חפש את הקובץ וציין לעצמך את הנתיב המלא אליו.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה של Windows, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על קיצור דרך בתפריט הקיצור.

 2. אשף יצירת קיצור דרך, בתיבה הקלד את מיקום הפריט, הקלד מרכאות כפולות אחד ("), הזן את הנתיב המלא עבור קובץ SPDesign.exe (כולל שם הקובץ) ולאחר מכן הקלד מרכאות כפולות. (לחלופין, לחץ על עיון כדי לאתר ולבחור את הקובץ. במקרה זה, המרכאות מסופקים אוטומטית.)

 3. לאחר סגירת המרכאות הכפולות, הקלד רווח ולאחר מכן הקלד את הבורר ואת הפרמטרים. לדוגמה, ייתכן שתקליד:

  http://My_server/ /n "c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" My_site/My_page.aspx

  הערה: אם הפרמטר הוא נתיב למיקום במחשב שלך, יש לשים גם אותו במרכאות כפולות — לדוגמה:

  ‎"c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" /n "C:\My Templates\My_page.aspx"‎

  יש לתחום נתיבים המשמשים כפקודות או כפרמטרים במרכאות כפולות מפני שמערכת ההפעלה עלולה להפסיק לקרוא את הפקודה כאשר היא נתקלת ברווח. לדוגמה, אם תקליד spdesign.exe c:\Documents and settings\username\My_site, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה המסבירה שהתוכנית אינה יכולה לפתוח את הקובץ C:\Documents.

 4. לחץ על הבא.

 5. בתיבה הקלד שם עבור קיצור הדרך, הקלד שם עבור קיצור הדרך ולאחר מכן לחץ על סיום.

  האשף יוצר קיצור דרך בשולחן העבודה.

 6. בכל פעם שתרצה להפעיל את Office SharePoint Designer 2007 בדרך מותאמת אישית ספציפית זו, לחץ פעמיים על קיצור הדרך.

  עצה: כדי להוסיף קיצור דרך בשולחן העבודה לתפריט התחלה של Windows, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך ולאחר מכן לחץ על הצמד לתפריט התחלה בתפריט הקיצור.

ביכולתך ליצור מגוון קיצורי דרך, שכל אחד מהם מוחל עבור בוררים ופרמטרים שונים בתוכנית בעת ההפעלה.

הערה: 

 • בוררים ופרמטרים אינם תלויי רישיות. לדוגמה, ‎/N פועל כמו ‎/n.

 • זכור לכלול רווח אחד לפני הבורר ולפני כל פרמטר.

לראש הדף

בוררים ופרמטרים זמינים

הטבלה הבאה מפרטת את כל הבוררים והפרמטרים הזמינים ב- Office SharePoint Designer 2007.

בורר ופרמטר

תיאור

‎/safe

(בורר בלבד, ללא פרמטר)

הפעלת Office SharePoint Designer 2007 במצב בטוח של Office, המאפשר לך להשתמש בבטחה בתוכנית Office או בתוכנית מתוך Office Family שנתקלה בבעיות אתחול מסוימות. כאשר מזוהה בעיה בעת ההפעלה, Office מתקן את הבעיה או מבודד אותה וכך מאפשר לתוכנית להתחיל בהצלחה.

לקבלת מידע נוסף אודות מצב בטוח של Office, עיין במאמר יישומי Office פתוח במצב בטוח במחשב הפועל עם Windows.

file

(פרמטר בלבד, ללא בורר)

הפעלת Office SharePoint Designer 2007 ופתיחת האתר, הדף או הקובץ שצוין.

הפרמטר file יכול להיות כתובת URL של אתר או של דף בשרת או הנתיב לאתר או לקובץ במחשב שלך.

שים לב שאם הפרמטר הוא נתיב למיקום במחשב שלך, יש להקיפו במרכאות כפולות.

דוגמאות לפרמטרים חוקיים:   

 • http://My_server/My_site

 • http://My_server/My_site/My_page.aspx

 • "C:\Document and Settings\username\My Documents\My Web Sites\My_site"

 • "C:\Document and Settings\username\My Documents\My Web Sites\My_site\My_page.apsx"

/n file

(בורר ופרמטר)

הפעלת Office SharePoint Designer 2007 ופתיחת עותק של דף או קובץ מצויין כמסמך חדש.

הפרמטר file יכול להיות כתובת URL של דף או של אתר בשרת או הנתיב לקובץ במחשב שלך.

שים לב שאם הפרמטר הוא נתיב למיקום במחשב שלך, יש להקיפו במרכאות כפולות.

דוגמאות לפרמטרים חוקיים:   

 • http://My_server/My_site/My_page.aspx

 • "C:\Document and Settings\username\My Documents\My Web Sites\My_site\My_page.aspx"

‎/q

(בורר בלבד, ללא פרמטר)

הפעלת Office SharePoint Designer 2007 ללא הצגת מסך ההפעלה של התוכנית.


לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×