בוררי שורת הפקודה עבור Publisher 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי לשנות את האופן בו Microsoft Office Publisher 2007 מופעל, באפשרותך להוסיף בוררים ופרמטרים לפקודת ההפעלה. לדוגמה, באפשרותך להפעיל את Office Publisher 2007 באמצעות פרסום ריק, פרסום קיים או תבנית ספציפית.

אם ברצונך להשתמש בבורר ובפרמטרים משויכים כלשהם פעם אחת בלבד, תוכל להוסיף בוררים לפקודה הפעלה של Microsoft Windows (תפריט התחלה). אם בכוונתך להשתמש בתכיפות בשיטת הפעלה מותאמת אישית, תוכל ליצור קיצור דרך בשולחן העבודה שלWindows.

הטבלה מפרטת הנפוצות ביותר הבוררים והפרמטרים הזמינים ב- Office Publisher 2007.

בנושא זה

הכרת פקודות, בוררים ופרמטרים

שימוש בבורר פעם אחת על-ידי הוספתו לפקודה ' הפעלה '

הפיכת בורר לזמין לשימוש חוזר על-ידי יצירת קיצור דרך

בוררים ופרמטרים זמינים

הצגת פקודות, בוררים ופרמטרים

בכל פעם שאתה מפעיל את Office Publisher 2007, אתה בעצם מפעיל את הפקודה MSPUB.exe, למרות שבדרך כלך אינך מקליד את הפקודה או אפילו רואה אותה. באפשרותך לשנות היבטים מסוימים של אופן ההפעלה של Office Publisher 2007 על-ידי הוספת פקודות משנה הנקראות בוררים לפקודה MSPUB.exe.

בורר גורם ליישום לבצע פעולה כגון פתיחת קובץ או שהוא גורם ליישום לפעול באופן מסוים. בורר מופיע אחרי הפקודה הראשית, כשלפניו רווח וקו נטוי (/). לפעמים מופיע אחרי הבורר רווח נוסף ולאחריו הוראה או הוראות ספציפיות הנקראות פרמטרים. פרמטרים מספקים לתוכנית מידע נוסף אודות אופן הביצוע של הפקודה MSPUB.exe.

לדוגמה, הפקודה הבאה נותנת הוראה ל- Office Publisher 2007 להפעיל ולפתוח מיד את התבנית הנקראת Contoso Business Card.pub.

MSPUB.exe /o "Contoso Business Card.pub"

לראש הדף

שימוש בבורר פעם אחת על-ידי הוספתו לפקודה 'הפעלה'

תחילה, עליך לוודא את המיקום של הקובץ MSPUB.exe במחשב שלך. אם אישרת את מיקומי ברירת המחדל של התיקיות כאשר התקנת את Office Publisher 2007 הקובץ MSPUB.exe ממוקם ככל הנראה ב:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

אם לא תמצא את הקובץ MSPUB.exe במיקום זה, חפש את הקובץ, רשום לפניך את הנתיב המלא וודא ש- Office Publisher 2007 מותקן כראוי במחשב שלך.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • Windows Vista    לחץ על לחצן התחל תמונת לחצן , הצבע על כל התוכניות, לחץ על עזרים ולאחר מכן לחץ על הפעל.

  • Microsoft Windows XP או Microsoft Windows Server 2003    לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.

 2. בתיבת הדו-שיח הפעלה, הקלד את הנתיב המלא עבור הקובץ MSPUB.exe (כולל שם הקובץ) או לחץ על עיון כדי לאתרו.

 3. בסוף הנתיב, הקלד רווח ולאחר מכן הקלד את הבורר ואת כל הפרמטרים. לדוגמה, תוכל להקליד:"c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o "Contoso Business Card.pub"

בפעם הבאה שתפעיל את Office Publisher 2007, התוכנית תחזור לברירות המחדל הקודמות שלה. כדי להפוך את ההפעלה המותאמת אישית שלך לזמינה עבור שימושים חוזרים, עיין בסעיף הבא.

הערות: 

 • בוררים ופרמטרים אינם תלויי רישיות. לדוגמה, הבורר ‎/A זהה לבורר ‎/a.

 • זכור לכלול רווח ריק אחד לפני הבורר ורווח ריק אחד לפני כל אחד מהפרמטרים.

 • אם הנתיב או שם הקובץ כוללים רווחים, הקף את השם המלא במרכאות — לדוגמה, "Contoso Business Card.pub".

לראש הדף

הפיכת בורר לזמין עבור שימוש חוזר על-ידי יצירת קיצור דרך

תחילה, עליך לוודא את המיקום של הקובץ MSPUB.exe במחשב שלך. אם אישרת את מיקומי ברירת המחדל של התיקיות כאשר התקנת את Office Publisher 2007, הקובץ MSPUB.exe ממוקם ככל הנראה ב:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

אם לא תמצא את הקובץ MSPUB.exe במיקום זה, חפש את הקובץ, רשום לפניך את הנתיב המלא וודא ש- Office Publisher 2007 מותקן כראוי במחשב שלך.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה של Windows, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על קיצור דרך בתפריט הקיצור.

 2. בתיבה הקלד את המיקום של הפריט, הקלד את הנתיב המלא עבור הקובץ MSPUB.exe (כולל שם הקובץ) או לחץ על עיון כדי לאתרו.

 3. בסוף הנתיב, הקלד רווח ולאחר מכן הקלד את הבורר ואת כל הפרמטרים. לדוגמה, תוכל להקליד: "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o c:\MyPublication.pub

 4. לחץ על הבא.

 5. בתיבה הקלד שם עבור קיצור הדרך, הקלד שם עבור קיצור הדרך ולאחר מכן לחץ על סיום.

  קיצור הדרך מופיע בשולחן העבודה.

 6. בכל עת שתרצה להפעיל את Office Publisher 2007 בדרך מותאמת אישית מסוימת זו, לחץ פעמיים על קיצור הדרך.

 7. כדי להוסיף את קיצור הדרך של שולחן העבודה לתפריט התחלה ב- Windows, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך ולאחר מכן לחץ על הצמד לתפריט התחלה בתפריט הקיצור.

באפשרותך ליצור קיצורי דרך שונים, שכל אחד מהם מחיל בוררים ופרמטרים על התוכנית בעת ההפעלה.

הערות: 

 • בוררים ופרמטרים אינם תלויי רישיות. לדוגמה, הבורר ‎/A זהה לבורר ‎/a.

 • זכור לכלול רווח ריק אחד לפני הבורר ורווח ריק אחד לפני כל אחד מהפרמטרים.

 • אם הנתיב או שם הקובץ כוללים רווחים, הקף את השם המלא במרכאות — לדוגמה, "Contoso Business Card.pub".

לראש הדף

בוררים ופרמטרים זמינים

בוררים ופרמטרים

תיאור

/safe

הפעלת Publisher במצב בטוח.

דוגמה    כדי להפעיל את Publisher במצב בטוח לאחר שנכשלה הפעלה רגילה, הקלד בשורת הפקודה:

/safe

/b

הפעלת את Publisher עם פרסום ריק פתוח.

דוגמה    כדי להפעיל את Publisher באמצעות פרסום ריק פתוח, הקלד בשורת הפקודה:

/b

/t filename

הפעלת Publisher ופתיחת קובץ קיים כתבנית.

דוגמה    כדי להפעיל את Publisher על-ידי שימוש בקובץ כתבנית, הקלד בשורת הפקודה:

/t filename

הערה: המשתנה filename יכול לזהות את הקובץ על-ידי את הנתיב לקובץ, לפי כתובת URL או על-ידי נתיב הקובץ קיצור הדרך של סייר Windows (*. מייפה) לקובץ או כתובת URL. אם שם הקובץ מכיל רווחים, הקף את השם המלא במרכאות. לדוגמה, הקלד /t "Card.pub Business קונטוסו"

/o filename

הפעלת Publisher ופתיחת קובץ קיים.

דוגמה    כדי לפתוח קובץ, הקלד בשורת הפקודה:

/o filename

הערה: המשתנה filename יכול לזהות את הקובץ על-ידי את הנתיב לקובץ, לפי כתובת URL או על-ידי נתיב הקובץ קיצור הדרך של סייר Windows (*. מייפה) לקובץ או כתובת URL. אם שם הקובץ מכיל רווחים, הקף את השם המלא במרכאות. לדוגמה, /t "Card.pub Business קונטוסו"

/w

מפעיל את Publisher כשקטלוג הפרסומים פתוח, גם אם האפשרות הצג סוגי פרסומים בעת הפעלת Publisher לא נבחרה.

דוגמה    כדי להפעיל את Publisher כשקטלוג סוגי הפרסומים פתוח, הקלד בשורת הפקודה:

/w

/p filename

מדפיס את הקובץ בשמו נקבת ולאחר מכן סוגר את Publisher.

דוגמה    כדי להדפיס קובץ ולאחר מכן לסגור את Office Publisher 2007, הקלד בשורת הפקודה:

/p filename

הערה: המשתנה filename יכול לזהות את הקובץ על-ידי את הנתיב לקובץ, לפי כתובת URL או על-ידי נתיב הקובץ קיצור הדרך של סייר Windows (*. מייפה) לקובץ או כתובת URL. אם שם הקובץ מכיל רווחים, הקף את השם המלא במרכאות. לדוגמה, /t "Card.pub Business קונטוסו"


לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×