בודק התאימות ב- PowerPoint

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת השימוש בבודק התאימות, ייתכן שתראה הודעות הקובעות אובדן פונקציונליות אפשרי בעת שמירת מצגת PowerPoint כקובץ PowerPoint 97-2003 (. ppt). מסמך זה מכיל הודעות מחולל בודק התאימות. השתמש במידע תחת כל הודעה כדי להבין מה גורם להודעה להופיע והצעות אודות הפעולה שיש לבצע.

כדי ללמוד כיצד להשתמש בבודק התאימות, ראה:

יש שני סוגי הודעות של בודק התאימות:

 1. במקרה הנפוץ יותר, תאבד פונקציונליות עריכה בלבד בעת פתיחת הקובץ בגירסה קודמת של PowerPoint. לדוגמה, אם שמירת מצגת הכוללת גרפיקת SmartArt החוברת בגירסה קודמת של תבנית PowerPoint ולאחר מכן פתח אותו קובץ מסוימות בגירסאות קודמות של PowerPoint, גרפיקת SmartArt משתנה לתמונה. עם זאת, אם אתה פותח את הקובץ שוב בגירסה חדשה יותר של PowerPoint מבלי לבצע פעולות עריכה לתמונה גרפיקת SmartArt זו, באפשרותך להמשיך לערוך שלך גרפיקת SmartArt. הודעות מסוג "בגירסאות קודמות של PowerPoint" שהן מכילות.

 2. במקרה השני, הפונקציונליות תאבד לצמיתות. לדוגמה, אם שינית את טקסט מציין המיקום בפריסה מותאמת אישית, טקסט מציין המיקום יאבד לצמיתות.

לא ניתן לערוך חלק מהתוכן לעומת גירסאות מתקדמות יותר של PowerPoint בגירסאות קודמות של PowerPoint. לדוגמה, צורות וטקסט עם אפקטים חדשים יומרו לתמונות (מפות סיביות) בגירסאות קודמות מסוימות של PowerPoint כדי לוודא שהם יוצגו באופן זהה במצגת. כתוצאה מכך, לא ניתן לשנות את רוחב הקו, צבע המילוי או היבטים אחרים של הצורות ואת הטקסט. כמו כן, לאחר שהטקסט הפך למפת, כל הנפשות על הטקסט אינו מציג במהלך המצגת.

עצה:    אם ברצונך לשנות של גרפיקת SmartArt, צורה או אובייקטים אחרים במצגת שלך, שמור עותק של מצגת PowerPoint שלך ולאחר מכן שמור את העותק כקובץ PowerPoint 97-2003 (. ppt). אם תעשה זאת, באפשרותך לבצע שינויים במצגת המקורית אם שלך גרפיקת SmartArt, צורות או אובייקטים אחרים יומרו לתמונות כשתשמור את המצגת בתבנית הקובץ של גירסה קודמת.

קליפי המדיה המוטבעים או משודרגים ב- PowerPoint 2010, PowerPoint 2013 או PowerPoint 2016 יומרו לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

קליפ מדיה שנוסף או שודרג במצגת.

הוסף מחדש את קליפ המדיה והשתמש ב'קשר לקובץ' במקום בהטבעה.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורה, אפקטים מסוימים עוברים המרה לתמונות המשמשות כמילוי עבור הצורה. באפשרותך עדיין לערוך כל טקסט, מאחר שהטקסט מופיע מעל תמונות אלה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: צל (פנימי), זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים או מילוי הדרגתי.

הסר את האפקטים.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורה, הצורה וכל טקסט בתוכה עוברים המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

טקסט עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, צל (פנימי), זוהר, המרה, סיבוב תלת-ממדי, מיתארי טקסט או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את אפקטי הטקסט.

טקסט עם קו חוצה או קו חוצה כפול, עמודות טקסט, רמות כניסת טקסט 6 - 9 או טקסט אנכי.

הסר אפקטים אלה באמצעות הלחצנים בקבוצה גופן או בקבוצה פיסקה בכרטיסיה בית.

צורה עם אפקט השתקפות.

הסר את האפקטים.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורות המקובצות, הן עוברות המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורות מקובצות עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים שחלים על כל הצורות: השתקפות, זוהר, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים.

כדי לשמר את המראה החזותי של גרפיקת SmartArt, גרפיקת SmartArt עוברת המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

גרפיקת SmartArt.

פריטי גרפיקה של SmartArt עוברים המרה לאובייקט יחיד שלא ניתן לערוך בגירסאות PowerPoint הקודמות ל- Office PowerPoint 2007. עם זאת, באפשרותך לפרק קבוצה של גרפיקת SmartArt ולאחר מכן לשנות אותה באמצעות גירסאות קודמות של PowerPoint. שים לב שלאחר המרת גרפיקת SmartArt לצורות בודדות, הפונקציונליות בכרטיסיות של כלי SmartArt אינה זמינה עוד.

כדי לשמר את המראה החזותי של הטבלה, הטבלה עוברת המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסה קודמת של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

טבלה עם WordArt בתאים.

הסר את אפקטי הטקסט.

טבלה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, מסגרת משופעת של תא, צל או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים.

בעת הוספת אפקט לצורה הגורם לתמונה המומרת להיות גדולה יותר מ- 30 מגה-בתים (MB), הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהצורה מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורות המקובצות, הצורות המקובצות עוברות המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint וכל האפקטים מוסרים.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורות מקובצות עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים החלים על כל הצורות: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים.

ייתכן שתקבל הודעה זו אם המצגת שלך מכילה סרגל כלים לגישה מהירה מותאם אישית, חלקים מותאמים אישית של ממשק משתמש שאינם נתמכים בגירסאות של PowerPoint הקודמות ל- Office PowerPoint 2007, או את שניהם. תכונות מותאמות אישית אלה לא יהיו זמינות בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

לחצן אחד או יותר נוסף לסרגל הכלים לגישה מהירה הספציפי למצגת זו.

ממשק מותאם אישית.

מאחר שממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent ב- Office PowerPoint 2007 ו- PowerPoint 2010 שונה מאוד מהתפריטים ומסרגלי הכלים בגירסאות קודמות של PowerPoint, כל ההתאמות האישיות שבוצעו ב- Office PowerPoint 2007 או PowerPoint 2010 אינן זמינות בגירסאות קודמות של PowerPoint.

בגירסאות קודמות של PowerPoint, באפשרותך להוסיף פקודות מותאמות אישית דומות לסרגלי כלים ולתפריטים.

ב- Microsoft Office Excel 2007 ואילך, גודל גליון העבודה הוא 16,384 עמודות על 1,048,576 שורות. עם זאת, גודל גליון העבודה בגירסאות קודמות של Excel הוא רק 256 עמודות על 65,536 שורות. נתונים בתאים מחוץ למגבלה זו של עמודות ושורות יאבדו בגירסאות קודמות של Excel. הפניות נוסחה לנתונים באזור זה יחזירו שגיאת ‎#REF!‎ ‎.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

תרשים שנוצר מנתונים בתאים שמחוץ למגבלת השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה.

בבודק התאימות של Excel, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים והטווחים שמחוץ למגבלות השורות והעמודות, בחר אותם ולאחר מכן מקם אותם בתוך מגבלות העמודות והשורות או בגיליון אחר באמצעות הפקודות גזור והדבק.

בעת שמירת מצגת המכילה פריסה מותאמת אישית עם פקד ActiveX אחד או יותר כמצגת של PowerPoint 97-2003‏ ( ‎.ppt), הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פקד ActiveX אחד או יותר שנוספו לפריסה מותאמת אישית.

אם המצגת אינה כוללת קוד, לחץ על המשך. לאחר מכן הקוד יוסר מהמצגת.

אם המצגת כוללת קוד וברצונך לשמור עליו, לחץ על ביטול.

הערות: 

 • אין באפשרותך לשמור קוד המשויך לפקדי ActiveX בפריסות מותאמות אישית לתבניות קובץ הקודמות ל- PowerPoint 2007.

 • כדי למנוע אובדן קוד או פגיעה בקוד, שמור את הקובץ כמצגת ‏(‎.pptx).

בעת שמירת מצגת המכילה פריסה מותאמת אישית עם טקסט בקשה מותאם אישית, הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פריסה מותאמת אישית עם טקסט בקשה מותאם אישית.

בעת שמירה כגירסה קודמת, PowerPoint משנה באופן אוטומטי את טקסט הבקשה לטקסט מציין המיקום המוגדר כברירת מחדל או לתיבת טקסט.

שנה את מציין המיקום לתיבת טקסט והקלד את הבקשה המותאמת אישית בתוכה.

בעת הוספת אפקט הנפשה למציין מיקום בפריסה מותאמת אישית, הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

אפקט הנפשה שנוסף למציין מיקום בפריסה מותאמת אישית.

בעת שמירה כגירסה קודמת, PowerPoint משנה באופן אוטומטי את מציין המיקום למציין המיקום המוגדר כברירת מחדל ללא הנפשה.

שנה את מציין המיקום לתיבת טקסט או לצורה והחל עליה את ההנפשה.

כשאתה מחיל אפקטי הנפשה מסוימים על צורות ולאחר מכן שומר את המצגת בתבנית הקובץ של גירסה קודמת של PowerPoint, ייתכן שההנפשות לא יוצגו. הסיבה לכך היא שההנפשה מחוברת לטקסט או לצורה שהפכו לתמונה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

אפקט הנפשה שהוחל על צורה שתהפוך לבלתי ניתנת לעריכה (לדוגמה, גרפיקת SmartArt).

בעת שמירה כגירסה קודמת, PowerPoint משנה באופן אוטומטי את מציין המיקום למציין המיקום המוגדר כברירת מחדל ללא הנפשה.

שנה את האובייקט לתמונה מונפשת על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. בחר את הצורה בשקופית.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ובחר שמור כתמונה.

 3. לאחר השמירה, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תמונות, לחץ על תמונה.

 4. נווט אל התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 5. החל את ההנפשה על התמונה.

בעת שמירת מצגת המכילה פקד ActiveX שלא אותחל, הודעה זו מופיעה. פקד ActiveX שלא אותחל הוא פקד שלא הפך לזמין. לקבלת מידע נוסף על הפיכת פקדי ActiveX לזמינים, ראה הפיכת הגדרות ActiveX בקבצי Office לזמינות או ללא זמינות.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פקד ActiveX שלא אותחל.

 1. לחץ על אפשרויות בסרגל ההודעות. תיבת דו-שיח של אבטחה תופיע ובה תוכל להפוך את פקד ה- ActiveX לזמין. פעולה זו תאתחל את פקד ה- ActiveX. לקבלת מידע אודות האופן שבו תוכל לקבל החלטה בטוחה לפני לחיצה על אפשרות, ראה הפיכת הגדרות ActiveX בקבצי Office לזמינות או ללא זמינות.

 2. אם תמשיך לראות את ההודעה לאחר ביצוע שלב 1, מחק את פקד ה- ActiveX מהמצגת שלך.

השתמש בבודק התאימות כדי לזהות אובדן פונקציונליות אפשרי בעת שמירת המצגת Microsoft Office PowerPoint 2007 בתבנית הקובץ של גירסה קודמת של PowerPoint. מסמך זה מכיל הודעות מחולל בודק התאימות. השתמש במידע תחת כל הודעה כדי להבין מה גורם להודעה להופיע והצעות אודות הפעולה שיש לבצע.

קיימים שני סוגים שונים של הודעות בבודק התאימות.

במקרה הנפוץ יותר, תאבד פונקציונליות עריכה בלבד בעת פתיחת הקובץ בגירסה קודמת של PowerPoint. לדוגמה, אם לשמור מצגת עם גרפיקת SmartArt כדי להציג גירסה קודמת של תבנית PowerPoint ולאחר מכן פתח את הקובץ בגירסה קודמת של PowerPoint, ה-smartart תשתנה לתמונה. עם זאת אם אתה פותח את הקובץ שוב בעוד Office PowerPoint 2007, מבלי לבצע פעולות עריכה בתמונת הגרפיקה של SmartArt, תוכל להמשיך לערוך את גרפיקת SmartArt. סוגי הודעות אלה "בגירסאות קודמות של PowerPoint" שהן מכילות.

במקרה השני תאבד לצמיתות פונקציונליות. לדוגמה, אם שינית את טקסט מציין המיקום בפריסה מותאמת אישית, טקסט מציין המיקום יאבדו לצמיתות.

לא ניתן לערוך חלק מהתוכן Office PowerPoint 2007 בגירסאות קודמות של PowerPoint. לדוגמה, צורות וטקסט עם אפקטים חדשים יומרו לתמונות (מפות סיביות) בגירסאות קודמות של PowerPoint כדי להבטיח שהם יוצגו באופן זהה במצגת. כתוצאה מכך, לא ניתן לשנות את רוחב הקו, צבע המילוי או היבטים אחרים של הצורות ואת הטקסט. כמו כן, לאחר שהטקסט הפך למפת, כל הנפשות על הטקסט לא יוצגו במהלך המצגת.

עצה: אם ברצונך לשנות את גרפיקת SmartArt, צורה או אובייקטים אחרים במצגת Office PowerPoint 2007, שמור עותק של המצגת Office PowerPoint 2007 ולאחר מכן שמור את העותק כקובץ PowerPoint 97-2003. אם תעשה זאת, באפשרותך לבצע שינויים במצגת המקורית Office PowerPoint 2007 אם הגרפיקה של SmartArt, צורות או אובייקטים אחרים יומרו לתמונות כשתשמור את המצגת בתבנית הקובץ של גירסה קודמת.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורה, אפקטים מסוימים עוברים המרה לתמונות המשמשות כמילוי עבור הצורה. באפשרותך עדיין לערוך כל טקסט, מאחר שהטקסט מופיע מעל תמונות אלה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים או מילוי הדרגתי.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורה, הצורה וכל טקסט בתוכה עוברים המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

טקסט עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, צל (פנימי או בפרספקטיבה), מיתארי, סיבוב תלת-ממדי, מיתארי טקסט או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסרת אפקט טקסט, חלוקה לרמות, או מילוי.

טקסט עם קו חוצה או קו חוצה כפול, עמודות טקסט, רמות כניסת טקסט 6 - 9 או טקסט אנכי.

הסר אפקטים אלה באמצעות הלחצנים בקבוצה גופן או בקבוצה פיסקה בכרטיסיה בית.

צורה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים או מילוי הדרגתי.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורות המקובצות, הן עוברות המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורות מקובצות עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים החלים על כל הצורות: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את אפקט תלת-ממדי.

כדי לשמר את המראה החזותי של גרפיקת SmartArt, גרפיקת SmartArt עוברת המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

גרפיקת SmartArt.

גרפיקת SmartArt יומרו לאובייקט יחיד שלא ניתן לערוך בגירסאות של PowerPoint הקודמת ל- Office PowerPoint 2007. עם זאת, באפשרותך להמיר את גרפיקת SmartArt לצורות בודדות, אותן ניתן לאחר מכן לשנות באמצעות גירסאות קודמות של PowerPoint. שים לב לכך שלאחר המרת ה-smartart לצורות בודדות, פונקציונליות ברצועת הכרטיסיות של כלי SmartArt אינה זמינה עוד.

כדי לשמר את המראה החזותי של הטבלה, הטבלה עוברת המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסה קודמת של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

טבלה עם WordArt בתאים.

הסרת סגנון WordArt.

טבלה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, מסגרת משופעת של תא, צל או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים.

בעת הוספת אפקט לצורה הגורם לתמונה המומרת להיות גדולה יותר מ- 30 מגה-בתים (MB), הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהצורה מכילה

פתרון t נסה o

צורה עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את האפקטים או מילוי הדרגתי.

כדי לשמר את המראה החזותי של הצורות המקובצות, הצורות המקובצות עוברות המרה לתמונה שלא ניתן לערוך בגירסאות קודמות של PowerPoint וכל האפקטים מוסרים.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

צורות מקובצות עם אחד או יותר מהאפקטים הבאים החלים על כל הצורות: השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת, קצוות רכים, סיבוב תלת-ממדי או מילויים (הדרגתי, תמונה ומרקם).

הסר את אפקט תלת-ממדי.

ייתכן שתקבל הודעה זו אם המצגת שלך מכילה סרגל כלים לגישה מהירה מותאם אישית, חלקים מותאמים אישית של ממשק משתמש שאינם נתמכים בגירסאות של PowerPoint הקודמות ל- Office PowerPoint 2007, או את שניהם. תכונות מותאמות אישית אלה לא יהיו זמינות בגירסאות קודמות של PowerPoint.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

לחצן אחד או יותר נוסף לסרגל הכלים לגישה מהירה הספציפי למצגת זו.

ממשק מותאם אישית.

מאחר ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent ב- Office PowerPoint 2007 שונה מאוד מהתפריטים ומסרגלי בגירסאות קודמות של PowerPoint, כל ההתאמות האישיות שבוצעו ב- Office PowerPoint 2007 אינן זמינות בגירסאות קודמות של PowerPoint.

בגירסאות קודמות של PowerPoint, באפשרותך להוסיף פקודות מותאמות אישית דומות לסרגלי כלים ולתפריטים.

ב- Microsoft Office Excel 2007, גודל גליון הנתונים הוא 16,384 עמודות על 1,048,576 שורות, אך גודל גליון העבודה בגירסאות קודמות של Excel הוא רק 256 עמודות על 65,536 שורות. נתונים בתאים שמחוץ למגבלת שורות ועמודות זו אינה נשמרת בגירסאות קודמות של Excel. הפניות נוסחה לנתונים באזור זה יחזירו של #REF! שגיאה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

תרשים שנוצר מנתונים בתאים שמחוץ למגבלת השורות והעמודות של תבנית הקובץ שנבחרה.

Office Excel 2007 בודק התאימות, לחץ על חיפוש כדי לאתר את התאים והטווחים שמחוץ למגבלות השורות והעמודות, בחר אותם ולאחר מכן מקם אותם בתוך מגבלות העמודות והשורות או בגיליון אחר באמצעות גזור ו- הדבק פקודות.

בעת שמירת מצגת של Office PowerPoint 2007 המכילה פריסה מותאמת אישית עם פקד ActiveX אחד או יותר כמצגת של PowerPoint 97-2003 (. ppt), הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

אחד או יותר פקדי ActiveX שנוספו לפריסה מותאמת אישית.

אם המצגת כוללת קוד, לחץ על המשך.

אם המצגת כוללת קוד, לחץ על ביטול.

הערות: 

 • ב- Office PowerPoint 2007, אין באפשרותך לשמור קוד המשויך לפקדי ActiveX בפריסות מותאמות אישית לתבניות קובץ קודמת של PowerPoint.

 • כדי להימנע קוד שאבד או פגיעה בקוד, שמור את הקובץ כקובץ PowerPoint 2007 presentation (. pptx).

בעת שמירת מצגת המכילה פריסה מותאמת אישית עם טקסט בקשה מותאם אישית, הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פריסה מותאמת אישית עם טקסט בקשה מותאם אישית.

מחק את טקסט הנחיה מותאם אישית מהפריסה המותאמת אישית.

בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, בחר את הטקסט המותאם אישית בתוך מציין המיקום ולאחר מכן מחק אותה. לאחר מחיקת הטקסט המותאם אישית תחזיר טקסט מציין המיקום המוגדר כברירת מחדל.

בעת הוספת אפקט הנפשה למציין מיקום בפריסה מותאמת אישית, הודעה זו מופיעה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

אפקט הנפשה שנוסף למציין מיקום בפריסה מותאמת אישית.

מחק את אפקט ההנפשה מ- מציין המיקום על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. בתצוגה תבנית בסיס לשקופיות, בחר את מציין המיקום.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות , לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

 3. הנפשה מותאמת אישית חלונית משימות, לחץ על הסר.

בעת החלת אפקטי הנפשה מסוימים על צורות ולאחר מכן שמור את המצגת בתבנית הקובץ של גירסה קודמת של PowerPoint, ייתכן הנפשות שלך לא ייראו. הסיבה לכך היא ההנפשה הוא לפי ערכי טקסט או צורה הופעלה לתמונה.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

אפקט הנפשה שהוחל על צורה שתהפוך לבלתי ניתנת לעריכה.

מחק את ההנפשה על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הצורה המכילה את ההנפשה שברצונך למחוק.

 2. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, ברשימה הנפש, בחר באפשרות ללא הנפשה.

בעת שמירת מצגת המכילה מאותחלים פקד ActiveX, הודעה זו מופיעה. פקד ActiveX שלא אותחל הוא פקד לא הופעלה. לקבלת מידע נוסף אודות הפיכת פקדי ActiveX לזמינים, ראה הפעלה או ביטול של פקדי ActiveX במסמכי Office.

ההודעה מופיעה מאחר שהמצגת שלך מכילה

פתרון שבאפשרותך לנסות

פקד ActiveX שלא אותחל.

 1. לחץ על אפשרויות בסרגל ההודעות. תיבת דו-שיח של אבטחה יופיעו שתעניק לך את האפשרות להפוך את פקד Active X לזמין. פעולה זו לאתחל את פקד ActiveX. לקבלת מידע אודות אופן החלטה בטוחה לפני שתלחץ על אפשרות, ראה הפעלה או ביטול של הגדרות ActiveX בקבצי Office.

 2. אם תמשיך לראות את ההודעה לאחר ביצוע שלב 1, מחק את פקד ActiveX מהמצגת שלך.

נושאים קשורים

כיצד ניתן לפתוח מצגת של PowerPoint 2013 ב- PowerPoint 2003 או מגירסה קודמת?
פתיחת מצגת שנוצרה בגירסה אחרת של PowerPoint

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×