בודק האיות והדקדוק אינו פועל כמצופה

בודק האיות והדקדוק אינו פועל כמצופה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ייתכן שלעתים תרצה שבודק האיות והדקדוק בתוכנית Office להתעלם איות או דקדוק constructions מסוימים. במצבים אחרים, ייתכן לא ידוע לך מדוע בודק האיות או הדקדוק סימון בדגל, או לא בדגל, טקסט מסוים. להלן כמה הצעות שתוכל לנסות אם שבודק האיות והדקדוק אינו פועל כצפוי, או אם ברצונך להתאים אישית את התוצאות.

אם ברצונך שבודק האיות להתעלם מסוימים שמות פרטיים, מונחים טכניים, ראשי תיבות או רישיות מיוחדות, באפשרותך להוסיף מילים או רישיות למילון מותאם אישית כדי למנוע מהם בדגל במהלך בדיקת איות.

כדי ללמוד כיצד להשתמש במילונים מותאמים אישית וניהולם, ראה הוסף מילים ל שלך איות בדוק מילון.

אם תיבת הסימון אל תבדוק איות ודקדוק נבחרה, איות במסמכים שלך אינה מסומנת.

כדי לנקות את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי ב- Word, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפת בקבוצה הגהה.)

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, נקה את תיבת הסימון אל תבדוק איות או דקדוק.

  תיבת הדו-שיח שפה

ניתן להחיל את ההגדרה ' אל תבדוק איות ודקדוק מסמך שלם או חלקים just שלה. כדי לוודא כי מסמך שלם נבדק לאיתור איות ודקדוק, בחר הכל (CTRL + A) לפני ניקוי תיבת הסימון.

אם מסומן בדגל איות עבור שפה התכוונת או שאינם בשימוש, באפשרותך לשנות את שפת הגהה או מילון המשתמש ב- Office. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, ראה בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת.

אם האיות והדקדוק אינו סימון בדגל מילים או צירופי מילים שאתה יודע שגויים, ייתכן שבחרת להתעלם אותם במהלך בדיקת איות הקודם. ב- Word, Outlook, PowerPoint 2013, ו- PowerPoint 2016, באפשרותך לכפות בדיקה מחדש של מילים ודקדוק שבחרת קודם לכן להתעלם מהם. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, ראה בדיקה חוזרת של איות ודקדוק שבחרת קודם לכן להתעלם מהם.

אם שבודק האיות והדקדוק הוא דילוג על מקטעים מסוימים של מסמך, ניתן לסמן מקטעים אלה להתעלם מהם. כדי ללמוד כיצד לנקות הגדרה זו, ראה ניקוי טקסט המסומן כטקסט אל תבדוק איות שלהלן.

אם בודק הדקדוק מסמן בדגל שגיאות שואין ברצונך לתקן, באפשרותך להתאים אישית את הדקדוק והכתיבה כללי סגנון כך שיהיו פחות מגבילים. לקבלת מידע נוסף אודות אופן ביטול כללים עבור דקדוק מסוים או סגנונות כתיבה, ראה בחירת דקדוק אפשרויות סגנון כתיבה. בתוכניות מסוימות, באפשרותך גם פשוט תבטל בדיקת הדקדוק.

כדי לבטל לגמרי את בדיקת הדקדוק:

 1. פתח את אפשרויות האיות והדקדוק:

  • ב- Word 2010 ואילך, PowerPoint 2013 ו- PowerPoint 2016: בתפריט קובץ, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הגהה.

  • ב- Outlook 2010 ואילך: בתפריט קובץ, לחץ על אפשרויות, לחץ על דואר ולאחר מכן לחץ על איות ותיקון.

  • ב- Word 2007: לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות Word > הגהה.

  • ב- Outlook 2007: בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות, לחץ על הכרטיסיה בדיקת איות ולאחר מכן לחץ על איות ותיקון.

 2. נקה את תיבת הסימון בדוק דקדוק יחד עם איות.

ב- Word, Outlook ו- PowerPoint, באפשרותך להפוך את האיות והדקדוק התעלם מטקסט. לדוגמה, נניח שאתה מוסיף טקסט מסוים מהודעת דואר אלקטרוני לא רשמי המכיל קטעי משפטים וסלנג, ואתה רוצה את האיות והדקדוק יתעלם טעויות כל קטע טקסט זה.

ב- Office 2010, Office 2013 ו- Office 2016

 1. בחר את הטקסט שממנו ברצונך שבודק האיות והדקדוק יתעלם.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה ולאחר מכן לחץ על הגדרת שפת הגהה.

 3. בחר בתיבת הסימון אל תבדוק איות או דקדוק.

ב- Office 2007

 1. בחר את הטקסט שממנו ברצונך שבודק האיות והדקדוק יתעלם.

 2. פתיחת תיבת הדו-שיח ' שפה ':

  • ב- Word: בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגהה, לחץ על הגדרת שפה.

  • ב- Outlook: ברשימה הנפתחת איות, בקבוצה הגהה, לחץ על הגדרת שפה.

  • ב- PowerPoint: בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגהה, לחץ על שפה.

 3. בחר בתיבת הסימון אל תבדוק איות או דקדוק.

ב- Word, Outlook ו- PowerPoint, אם שבודק האיות והדקדוק הוא דילוג על טקסט מסוים שבה ברצונך לבדוק זאת, באפשרותך לשנות את ההגדרה ולאחר מכן הפעל שבודק האיות והדקדוק שוב.

ב- Office 2010, Office 2013 ו- Office 2016

 1. בחר את המסמך כולו על-ידי הקשת CTRL+A.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה ולאחר מכן לחץ על הגדרת שפת הגהה.

 3. נקה את תיבת הסימון אל תבדוק איות או דקדוק.

ב- Office 2007

 1. בחר את המסמך כולו על-ידי הקשת CTRL+A.

 2. פתיחת תיבת הדו-שיח ' שפה ':

  • ב- Word: בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגהה, לחץ על הגדרת שפה.

  • ב- Outlook: ברשימה הנפתחת איות, בקבוצה הגהה, לחץ על הגדרת שפה.

  • ב- PowerPoint: בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגהה, לחץ על שפה.

 3. נקה את תיבת הסימון אל תבדוק איות או דקדוק.

אם, לדוגמה, מילים מסוימות אינן בדגל בתור שגיאת איות, ייתכן שיהיה עליך הגדרות מותאמות אישית — כגון התעלמות ממילים באותיות רישיות או ביטויים הכוללים מספרים — נבחרת שברצונך לשנות. ראה כתובות התעלם מילים באותיות רישיות, מספרים, או באינטרנט בעת בדיקת איות כדי ללמוד אודות ההגדרות באפשרותך לסקור ולשנות.

אם אתה משתמש ב- Word או ב- Outlook, אינך בטוח מדוע בודק הדקדוק סימן טקסט מסוים כשגוי מבחינה דקדוקית שגויים, באפשרותך ללמוד עוד על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

כדי ללמוד עוד אודות שגיאת דקדוק אפשרית:

 • מה באמצעות האוטומטי שבודק האיות והדקדוק     באמצעות לחצן העכבר הימני על המילה ולאחר מכן לחץ על אודות משפט זה.

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שגיאת דקדוק

 • מה פועל שבודק האיות והדקדוק     לחץ על הסבר בתיבת הדו-שיח איות ודקדוק.

ב- Outlook, באפשרותך לציין שהאיות של הטקסט המקורי של הודעה לא ייבדק כאשר תשיב להודעה או תעביר אותה.

ב- Outlook 2010, Outlook 2013 ו- Outlook 2016

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על דואר.

 2. תחת חיבור הודעות, בחר בתיבת הסימון התעלם מטקסט ההודעה המקורית בתשובה או בהעברה לנמען.

ב- Outlook 2007

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה בדיקת איות.

 2. בחר את תיבת הסימון התעלם מטקסט ההודעה המקורית בתשובה או בהעברה לנמען.

טבלאות מסוימות ב- Access מכילות נתונים שאין לכלול אותם בעת בדיקת איות.

 1. בעת הצגת הנתונים בטבלה, שאילתה, טופס או דוח, בחר את השדה שאינך מעוניין לכלול בבדיקה.

 2. פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת איות:

  • ב- Access 2010, Access 2013 ו- Access 2016: בכרטיסיה בית, בקבוצה רשומות, לחץ על איות.

  • ב- Access 2007: בכרטיסיה נתונים, בקבוצה עריכה, לחץ על בדיקת איות.

 3. לחץ על התעלם מהשדה 'שם שדה'.

אם יש לך משוב או הצעות אודות תכונה דקדוק ואיות, נא פרסם אותם כאן.

למידע נוסף

בדיקת איות ודקדוק

הוספת מילים למילון בדיקת האיות

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×