בדיקת תאימות לאינטרנט: שגיאות שאילתה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מפרט שגיאות שאילתה שייתכן שתיתקל בהן בעת הפעלת בודק התאימות, ומספק מידע שיכול לסייע לך בפתרון השגיאות.

לקבלת מידע כללי אודות שגיאות של בודק התאימות, עיין במאמר תאימות לאינטרנט בדיקת שגיאות כלליות.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

טקסט השגיאה    השאילתה אינה תואמת לאינטרנט.

פירושה    עליך לחפש בעיות תאימות לאינטרנט בשאילתה.

מה ניתן לעשות    צור מחדש את השאילתה באמצעות מעצב השאילתות. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש מעצב השאילתות כדי ליצור שאילתת אינטרנט, ראה מבוא לשאילתות.

לראש הדף

ACCWeb102014

טקסט השגיאה    ה- SQL אינו תואם לאינטרנט.

פירושה    ייתכנו סיבות רבות לקבלת שגיאה זו. ייתכן שאתה מבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הפניה לאובייקטים שאינם תואמים לאינטרנט.

 • הפניה לביטויים שאינם תואמים לאינטרנט.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת ביטויים, ראה יצירת ביטוי.

מה ניתן לעשות     שקול להשתמש מעצב השאילתות אינטרנט כדי ליצור שאילתות המהווים תואמת לאינטרנט. לקבלת מידע נוסף אודות שאילתות עיצוב עבור האתר, ראה מבוא לשאילתות.

לראש הדף

ACCWeb103013

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מאחר שתוצאות השאילתה מכילות שדות מרובים בעלי שם זהה.

פירושה    לשדות מרובים יש שם זהה.

מה עליי לעשות    בדוק אם קיימים שמות שדות כפולים ושנה את הערכים הכפולים לשמות שדות ייחודיים.

לראש הדף

ACCWeb103079

טקסט השגיאה    ‏‏אי-התאמה של סוג בביטוי.

פירושה    הסוגים בשני צידי הצירוף אינם תואמים, או שהשדות המושווים אינם מסוגים תואמים. לדוגמה, לא ניתן להשוות בין טקסט למספר או לצרף אותם זה לזה.

מה עליי לעשות    ודא ששני צידי הצירוף תואמים. לדוגמה, צרף סוג טקסט לסוג טקסט וסוג מספר לסוג מספר. אם אינך מבצע צירוף, בדוק אם אתה משווה סוגי שדות לא תואמים.

לראש הדף

ACCWeb103900

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט.

פירושה    ל- Access לא היתה אפשרות לפרסם את השאילתה משום שהיא משתמשת בסוג שאילתה לא נתמך, בביטויים לא נתמכים, בקריטריונים לא נתמכים או בתכונות אחרות שלא נתמכות באינטרנט.

מה עליי לעשות    השתמש במעצב השאילתות של Access כדי לעצב מחדש את השאילתה.

לראש הדף

ACCWeb103901

טקסט השגיאה    הגדרת השאילתה אינה חוקית, כך שאין אפשרות ליצור את אובייקט השאילתה.

פירושה    לשרת לא היתה אפשרות לנתח את השאילתה בשל שגיאה בלתי צפויה בהגדרת השאילתה.

מה עליי לעשות    השתמש במעצבים של Access כדי לעצב מחדש את השאילתה.

לראש הדף

ACCWeb103902

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שהיא משתמשת בסוג שאילתה לא נתמך, בביטויים לא נתמכים, בקריטריונים לא נתמכים או בתכונות אחרות שלא נתמכות באינטרנט.

פירושה    השאילתה מכילה ביטויים שאינם תואמים לאינטרנט. שגיאה זו עשויה להתרחש בשל הגבלת שרת או כאשר אין אפשרות להעביר ביטוי לשרת.

מה ניתן לעשות    הסר את ביטויי שאינם תואמים אינטרנט. לקבלת מידע נוסף אודות ביטויים חוקיות שאילתות, ראה יצירת ביטוי.

לראש הדף

ACCWeb103903

טקסט השגיאה    הגדרת השאילתה אינה חוקית, כך שאין אפשרות ליצור את אובייקט השאילתה.

פירושה    אחד מערכי התכונה אינו תואם לאינטרנט.

מה עליי לעשות    ודא שהתנאים הבאים מוגדרים כראוי:

 • תכונת השם אינה מכילה אף אחד מהרכיבים הבאים:

סימן שוויון בהתחלה

=

נקודה

.

סימן קריאה

!

סוגריים מרובעים

[]

רווח מוביל ריק

תווים שאינם ניתנים להדפסה

לדוגמה: <Enter> או <TAB>

אחד מהסימנים הבאים

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • תכונת השם היא באורך של תו אחד עד 64 תווים.

 • תכונת כיתוב: כל מחרוזת, עד 1024 תווים.

לראש הדף

ACCWeb103904

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שהיא מכילה שאילתת משנה.

פירושה    השאילתה מכילה שאילתת משנה. שאילתות משנה אינן נתמכות בשרת.

מה עליי לעשות    שנה את השאילתה כך שלא תכיל שאילתת משנה.

לראש הדף

ACCWeb103905

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שהיא מסתמכת על שאילתה אחרת שאינה תואמת לאינטרנט.

פירושה    השאילתה מכילה כקלט שאילתה מקוננת שאינה ניתנת לייצוג בשרת או מקור קלט שלא ניתן למצוא.

מה ניתן לעשות   

 • ודא שהשאילתה המקוננת חוקית.

 • השתמש במעצבי השאילתות של Access כדי ליצור שאילתה מקוננת חוקית.

 • ודא שטבלת המקור או שאילתת המקור של קלט השאילתה קיימת במסד הנתונים.

לראש הדף

ACCWeb103906

טקסט השגיאה    הגדרת השאילתה אינה חוקית, כך שאין אפשרות ליצור את אובייקט השאילתה.

פירושה    טבלת המקור או שאילתת המקור של העמודה שנבחרה או של עמודת 'סדר לפי' לא נמצאה.

מה עליי לעשות    ודא שטבלת המקור או שאילתת המקור של קלט העמודה קיימת במסד הנתונים שלך ב- Access.

לראש הדף

ACCWeb103907

טקסט השגיאה     ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שהיא אינה כוללת שדות בתוצאות שלה.

פירושה    לא נבחרו עמודות בשאילתה.

מה עליי לעשות    בחר או ציין עמודת פלט אחת לפחות בשאילתה.

לראש הדף

ACCWeb103908

טקסט השגיאה     ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שהיא מציגה שדות רבים מדי בתוצאות שלה.

פירוש הדבר     במקור השאילתה יש עמודות רבות מדי.

מה עליי לעשות     שגיאה זו עלולה להיות קשה לפתרון, וייתכן שעליך לבדוק את טבלאות המקור. לטבלה אין אפשרות להכיל יותר מאשר:

 • עמודות קבועות מסוג JET_ccolFixedMost.

 • עמודות אורך משתנה מסוג JET_ccolVarMost.

 • עמודות מתויגות מסוג JET_ccolTaggedMost.

לראש הדף

ACCWeb103916

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שהיא מסתמכת על משפט ORDER BY שאינו נתמך באינטרנט.

פירוש הדבר    אחד או יותר מהתנאים הבאים מתקיימים:

 • שם של רכיב 'סדר לפי' כלשהו אינו חוקי.

 • שם טבלת מקור אינו חוקי.

 • סדר המיון מוגדר לאפשרות שאינה עולה או יורד.

 • הביטוי אינו חוקי.

מה עליי לעשות    ודא שהתנאים הבאים מוגדרים כראוי:

 • תכונת השם אינה מכילה אף אחד מהרכיבים הבאים:

סימן שוויון בהתחלה

=

נקודה

.

סימן קריאה

!

סוגריים מרובעים

[]

רווח מוביל ריק

תווים שאינם ניתנים להדפסה

לדוגמה: <Enter> או <TAB>

אחד מהסימנים הבאים

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • תכונת השם היא באורך של תו אחד עד 64 תווים.

 • הביטוי הוא ביטוי חוקי.

לראש הדף

ACCWeb103918

טקסט השגיאה     ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מאחר שהיא מציינת סוג צירוף שאינו נתמך באינטרנט.

פירושה    השרת אינו תומך בשאילתות המכילות צירופים מרובים בין שתי טבלאות (צירופים מרובי שדות).

מה עליי לעשות    ודא שהצירופים משתמשים בשדה אחד בלבד לכל טבלה.

לראש הדף

ACCWeb103926

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שהיא אינה מציינת את הטבלה עבור SELECT FROM.

פירושה     בשאילתה אין טבלאות קלט (חסר בה משפט FROM).

מה עליי לעשות    ודא שהשאילתה שלך מכילה עמודת קלט שצוינה.

לראש הדף

ACCWeb103927

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מאחר שתוצאות השאילתה מכילות שדות מרובים בעלי שם זהה.

פירושה    ציינת שם זהה עבור שדות מרובים.

מה עליי לעשות    בדוק אם קיימים שמות שדות כפולים ושנה את הערכים הכפולים לשמות שדות ייחודיים.

לראש הדף

ACCWeb103928

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שלא ניתן להמיר חלק מהפרמטרים שלה לשימוש באינטרנט.

פירושה    השם או הסוג של הפרמטר אינם חוקיים.

מה עליי לעשות    ודא שהשם והסוג של הפרמטר חוקיים.

 • תכונת השם אינה מכילה:

סימן שוויון בהתחלה

=

נקודה

.

סימן קריאה

!

סוגריים מרובעים

[]

רווח מוביל ריק

תווים שאינם ניתנים להדפסה

לדוגמה: <Enter> או <TAB>

אחד מהסימנים הבאים

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • תכונת השם היא באורך של תו אחד עד 64 תווים.

הסוגים הבאים חוקיים:

טקסט (עד 255 תווים)

מספרים

בוליאני

DateTime

מטבע

לראש הדף

ACCWeb103930

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט משום שחלק מהפרמטרים שלה מוצגים כשדות תוצאה או משמשים במשפטי ORDER BY.

פירושה    השאילתה מכילה פרמטר מתוכנן כשיטה או המשמש במשפט 'סדר לפי'.

מצב זה עשוי להתרחש אם פרמטר משמש כעמודה מתוכננת (לדוגמה: select param1 from Table1) או כ'סדר לפי' (לדוגמה: select * from table 1 and order by field1= param).

מה עליי לעשות    הימנע משימוש בפרמטרים שהם עמודה מתוכננת או עמודת 'סדר לפי'.

לראש הדף

ACCWeb103938

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט.

פירושה    ישנם שני שדות בשם זהה, ול- Access אין אפשרות ליצור עבורם כינויים חוקיים.

מה עליי לעשות    בדוק אם קיימים שמות שדות כפולים ושנה את הערכים הכפולים לשמות שדות ייחודיים.

לראש הדף

ACCWeb103939

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט.

פירושה    השאילתה מכילה כינוי שאורכו עולה על 64 תווים.

מה עליי לעשות    ודא שאורך הכינוי המשמש בשאילתה אינו עולה על 64 תווים.

לראש הדף

ACCWeb103940

טקסט השגיאה    ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מאחר שהיא מציינת סוג צירוף שאינו נתמך באינטרנט.

פירושה    השרת אינו תומך בשאילתות המכילות צירופים מרובים של אותן שתי טבלאות (צירופים מרובי שדות).

מה עליי לעשות    ודא שהצירופים משתמשים בשדה אחד בלבד לכל טבלה.

לראש הדף

ACCWeb103942

טקסט השגיאה     ל- Access לא היתה אפשרות להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט מאחר שהיא מכילה צירוף מחזורי.

פירושה    הצירופים בין הטבלאות בשאילתה שלך גורמים לצירוף מעגלי בין הטבלאות, המונע מ- Access להמיר את השאילתה לשימוש באינטרנט.

מה עליי לעשות     הסר צירופים בין טבלאות כך שהצירופים המעגליים יוסרו.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×