בדיקת תאימות לאינטרנט: שגיאות קשרי גומלין ובדיקת מידע

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

מאמר זה מפרט שגיאות קשרי גומלין ובדיקת מידע שייתכן שתיתקל בהן בעת הפעלת בודק התאימות, ומספק מידע שעשוי לסייע לך לפתור את השגיאות.

לקבלת מידע כללי אודות שגיאות של בודק התאימות, עיין במאמר בדיקת תאימות לאינטרנט: שגיאות כלליות.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

טקסט השגיאה    סוג נתוני העמודה אינו תואם לבדיקות מידע באינטרנט.

משמעות    סוג הנתונים של שדה בדיקת המידע שצוין אינו נתמך באינטרנט.

מה עליי לעשות    ודא ששדה בדיקת המידע הוא אחד מסוגי הנתונים הנתמכים הבאים:

  • שורת טקסט יחידה

  • תאריך/שעה

  • מספר

  • שדה מחושב המחזיר שורת טקסט יחידה

לראש הדף

ACCWeb105001

טקסט השגיאה    העמודה המאוגדת של בדיקת המידע חייבת להיות המפתח הראשי כדי שתהיה תואמת לאינטרנט.

משמעות    העמודה המאוגדת של שדה בדיקת המידע שצוין אינה המפתח הראשי של טבלת היעד של בדיקת המידע.

מה עליי לעשות    צור מחדש את שדה בדיקת המידע באמצעות אשף בדיקת המידע. ציין את עמודת המפתח הראשי של טבלת היעד של בדיקת המידע כעמודה המאוגדת.

לראש הדף

ACCWeb105002

טקסט השגיאה    מקורות של שורות בדיקת מידע חייבים להיות משפטי SQL שלמים המציינים טבלה אחת ושדות מטבלה זו כדי להיות תואמים לאינטרנט.

משמעות    תנאי אחד מהתנאים הבאים או שניהם הם True:

  • השאילתה של בדיקת המידע שצוינה משתמשת ביותר מטבלה אחת או ביותר משאילתה אחת כמקור נתונים.

  • העמודות המשמשות בשאילתה לא נבחרו במפורש.

מה עליי לעשות    צור מחדש את בדיקת המידע, תוך הקפדה כי:

  • בדיקת המידע משתמשת בטבלה אחת תואמת לאינטרנט כמקור הנתונים שלה.

    עצה: כל טבלה שאינה תואמת לאינטרנט היתה אמורה ליצור שורה בטבלת 'בעיות תאימות לאינטרנט' כאשר הפעלת את בודק התאימות.

  • שאילתת בדיקת המידע מציינת כל שדה במפורש (כלומר, אין להשתמש ב- SELECT *‎).

לראש הדף

ACCWeb105003

טקסט השגיאה    בדיקות מידע מרובות עמודות עם סוג מקור השורה 'רשימת ערכים' חייבות להיות מאוגדות ל- "Col1" כדי שיהיו תואמות לאינטרנט.

משמעות    בדיקת המידע מרובת העמודות שצוינה אינה מאוגדת ל- Col1.

מה עליי לעשות    השתמש באשף בדיקת המידע כדי ליצור מחדש את שדה בדיקת המידע. ודא שאתה מאגד ל- Col1 של בדיקת המידע של הערך.

לראש הדף

ACCWeb105004

טקסט השגיאה    על בדיקות מידע של רשימת ערכים לכלול לפחות שורה אחת של נתונים כדי שיהיו תואמות לאינטרנט.

משמעות    רשימת הערכים עבור בדיקת המידע שצוינה ריקה, ועל כן אינה תואמת לאינטרנט.

מה עליי לעשות    ספק שורת נתונים אחת לפחות ברשימת הערכים עבור שדה בדיקת המידע.

לראש הדף

ACCWeb105005

טקסט השגיאה    רשימות ערכים בעלות ערכים ריקים אינן תואמות לאינטרנט.

משמעות    השגיאה מתרחשת כאשר חסרים ערכי עמודה בשורה בודדת של בדיקת מידע של ערכים. מצב זה גורם לחוסר תאימות לאינטרנט.

מה עליי לעשות    ודא שהשדות בשורה הבודדת של רשימת הערכים צוינו. השתמש בתצוגת עיצוב כדי להגדיר מקור שורה זה או השתמש באשף בדיקת המידע. (בכרטיסיה שדות, בקבוצה מאפיינים, לחץ על שנה בדיקות מידע).

לראש הדף

ACCWeb105006

טקסט השגיאה    הטבלה עבור מקור השורה של בדיקת מידע לא נמצאה.

משמעות    הטבלה שצוינה כמקור השורה של בדיקת המידע שצוינה אינה קיימת.

מה עליי לעשות    ציין מקור שורה חוקי עבור בדיקת המידע. באפשרותך להשתמש באשף בדיקת המידע כדי ליצור מחדש את בדיקת המידע.


טקסט השגיאה    משפטי SQL המכילים עמודות של תוצאות מחושבות עבור מקורות שורות של בדיקת מידע אינם תואמים לאינטרנט.

משמעות    שדה בדיקת המידע שצוין כולל ביטוי במקור השורה שאינו תואם לאינטרנט. לדוגמה, מקור השורה הבא אינו חוקי עבור שדה בדיקת מידע של אינטרנט: SELECT ([First Name] & " " & [Last Name]) FROM Contacts;

מה עליי לעשות    שקול ליצור עמודה מחושבת בטבלה המשמשת כבסיס ולאחר מכן ליצור מחדש את שדה בדיקת המידע.

לראש הדף

ACCWeb105007

טקסט השגיאה    מקורות של שורות בדיקת מידע יכולים להפנות לטבלה אחת בלבד כדי שיהיו תואמים לאינטרנט.

משמעות    מקור השורה עבור שדה בדיקת המידע שצוין מכיל טבלאות מרובות.

מה עליי לעשות    השתמש באשף בדיקת המידע כדי ליצור מחדש את בדיקת המידע כך שהיא תפנה לטבלה אחת בלבד. ייתכן שלשם כך יהיה עליך לשנות את מודל הנתונים שלך.

לראש הדף

ACCWeb105008

טקסט השגיאה    האפשרות 'אפשר שלמות הקשרים' חייבת להיות מוגדרת כ- False אם האפשרות 'אפשר ערכים מרובים' מוגדרת כ- True עבור בדיקת מידע.

משמעות    שדה בדיקת המידע שצוין מאפשר ערכים מרובים, אך קשרי הגומלין שהוא מדגים אוכפים שלמות הקשרים, דבר שדורש ערך בודד עבור בדיקת המידע.

מה עליי לעשות    הסר את שלמות הקשרים בקשרי הגומלין או צור מחדש את שדה בדיקת המידע מבלי לאפשר ערכים מרובים.

לראש הדף

ACCWeb105009

טקסט השגיאה    האפשרות 'הגבל לרשימה' חייבת להיות True אם האפשרות 'אפשר ערכים מרובים' היא True.

משמעות    מאפיין בדיקת המידע 'הגבל לרשימה' מוגדר כ- False עבור השדה שצוין, אך המאפיין 'אפשר ערכים מרובים' מוגדר כ- True.

מה עליי לעשות    הגדר את המאפיין 'הגבל לרשימה' עבור שדה בדיקת המידע ל- True, או הגדר את 'אפשר ערכים מרובים' ל- False.

לראש הדף

ACCWeb105010

טקסט השגיאה    בדיקות מידע דורשות מקשרי גומלין משויכים להיות תואמים לאינטרנט.

משמעות    לשדה בדיקת המידע שצוין לא משויך קשר גומלין.

מה עליי לעשות    צור קשר גומלין בין שדה בדיקת המידע לשדה שהוא מפנה אליו.

לראש הדף

ACCWeb105011

טקסט השגיאה    משפט ה- SQL של מקור השורה של בדיקת מידע חייב לכלול את שדה המפתח הראשי של טבלת המקור ושדה זה חייב להיות העמודה המאוגדת.

משמעות    השאילתה עבור שדה בדיקת המידע שצוין אינה מכילה את המפתח הראשי של טבלת המקור ועל כן אינה תואמת לאינטרנט.

מה עליי לעשות    השתמש באשף בדיקת המידע כדי ליצור מחדש את שדה בדיקת המידע.

לראש הדף

ACCWeb105012

טקסט השגיאה    משפט ה- SQL עבור מקור השורה של בדיקת מידע אינו תואם לאינטרנט.

משמעות    משפט ה- SQL עבור מקור השורה של שדה בדיקת המידע שצוין הוא בעל מבנה שגוי או שאינו תואם לאינטרנט ממגוון סיבות, למשל, הוא כולל מפעיל SQL שאינו נתמך.

מה עליי לעשות    השתמש באשף בדיקת המידע כדי ליצור מחדש את שדה בדיקת המידע.

לראש הדף

ACCWeb105014

טקסט השגיאה    לטבלאות עם עמודות בדיקת מידע חייב להיות מפתח ראשי, ועל המפתח הראשי להיות מסוג נתונים ארוך.

משמעות    המפתח הזר של טבלת היעד של בדיקת המידע, המפתח הראשי של טבלת המקור או שניהם אינם מספרים שלמים ארוכים.

מה עליי לעשות    ודא ששדות בדיקת המידע, הן של המקור והן של היעד, הם מספרים שלמים ארוכים. ייתכן שיהיה ברצונך ליצור שדות חדשים למטרה זו.

לראש הדף

ACCWeb105015

טקסט השגיאה    סוג בדיקת המידע חייב להיות '|0' או '|1' כדי שיהיה תואם לאינטרנט.

משמעות    שדה בדיקת המידע שצוין מפנה לרשימת שדות כמקור השורה שלו.

מה עליי לעשות    השתמש באשף בדיקת המידע כדי ליצור מחדש את שדה בדיקת המידע. ייתכן שלשם כך יהיה עליך לשנות את מודל הנתונים שלך.

לראש הדף

ACCWeb105016

טקסט השגיאה    קשרי גומלין שאינם משויכים לשדה בדיקת מידע חוקי אינם תואמים לאינטרנט.

משמעות    קשר הגומלין אינו נתמך על-ידי שדה בדיקת מידע ועל כן אינו תואם למסד נתונים של אינטרנט.

מה עליי לעשות    צור שדה בדיקת מידע בין הטבלאות הקשורות. השתמש באשף בדיקת המידע כדי ליצור את בדיקת המידע.

לראש הדף

ACCWeb105017

טקסט השגיאה    סוג הנתונים של תוצאת העמודה המחושבת עבור בדיקות מידע חייב להיות טקסט כדי שיהיה תואם לאינטרנט.

משמעות    עמודת התצוגה הראשונה של שדה בדיקת המידע שצוין היא עמודה מחושבת בעלת סוג נתונים שונה מ'טקסט'.

מה עליי לעשות    שנה את סוג הנתונים של השדה המחושב ל'טקסט', או צור מחדש את שדה בדיקת המידע ובחר עמודה אחרת בתור עמודת התצוגה הראשונה.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×