בדיקת חוברות עבודה לאיתור נתונים מוסתרים ומידע אישי

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם בכוונתך לשתף עותק אלקטרוני של חוברת עבודה של Microsoft Office Excel, כדאי שתבדוק את חוברת העבודה כדי לאתר נתונים מוסתרים ומידע אישי שאולי מאוחסנים בחוברת העבודה עצמה או במאפייני המסמך שלה (מטה-נתונים). הואיל ומידע מוסתר זה עלול לחשוף פרטים אודות הארגון שלך או אודות חוברת העבודה עצמה שאינך מעונין לשתף בציבור, ייתכן שתרצה להסיר מידע מוסתר זה לפני שיתוף חוברת העבודה עם אנשים אחרים.

מאמר זה מסביר כיצד התכונה 'מפקח המסמכים' ב- Microsoft Office Excel 2007 יכולה לסייע לך למצוא ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי בחוברות עבודה של Excel.

הערה: באפשרותך להסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי מחוברות עבודה שאותן אתה משתף עם משתמשים אחרים. עם זאת, אם חוברת העבודה שלך נשמרה כחוברת עבודה משותפת (הכרטיסיה סקירה, הפקודה שיתוף חוברת עבודה), אין באפשרותך להסיר הערות, ביאורים, מאפייני מסמכים ומידע אישי. כדי להסיר מידע זה מחוברת עבודה משותפת, תחילה העתק את חוברת העבודה ובטל את שיתופה.

בנושא זה

אילו סוגי נתונים מוסתרים ומידע אישי מאוחסנים בחוברות עבודה?

איזה מידע יכול מפקח המסמכים לחפש ולהסיר בחוברות עבודה?

כיצד ניתן לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי בחוברות העבודה שלי?

אילו סוגים של נתונים מוסתרים ומידע אישי מאוחסנים בחוברות עבודה?

קיימים מספר סוגים של נתונים מוסתרים ומידע אישי הניתנים לשמירה בחוברת עבודה של Excel. ייתכן שמידע זה לא יהיה גלוי באופן מיידי בעת הצגת חוברת העבודה ב- Office Excel 2007, אך ייתכן שאנשים אחרים יוכלו להציג או לאחזר את המידע.

מידע מוסתר עשוי להכיל את הנתונים ש- Office Excel 2007 מוסיף לחוברת העבודה כדי לאפשר לך לשתף פעולה עם אנשים אחרים בעבודה עליה. המידע המוסתר עשוי להכיל גם מידע שבאופן מכוון הגדרת כמידע מוסתר.

חוברות עבודה של Excel עשויות להכיל את הסוגים הבאים של נתונים מוסתרים ומידע אישי:

 • הערות וביאורי דיו    אם שיתפת פעולה עם אנשים אחרים ביצירת חוברת העבודה, חוברת העבודה עשויה להכיל פריטים כגון הערות או ביאורי דיו. מידע זה יכול לאפשר לאנשים אחרים לראות את שמות האנשים שעבדו על חוברת העבודה שלך, הערות מבודקים ושינויים שנעשו בחוברת העבודה.

 • מאפייני מסמך ומידע אישי    מאפייני מסמך, המכונה גם מטה-נתונים, כוללים פרטים אודות חוברת העבודה שלך כגון מחבר, נושא וכותרת. מאפייני מסמך כוללים גם מידע הנשמר באופן אוטומטי על-ידי תוכניות Office, כגון שם המשתמש אשר נשמר לאחרונה חוברת עבודה והתאריך שבהם נוצר מסמך. אם השתמשת בתכונות ספציפיות, המסמך שלך יכיל גם סוגים נוספים של מידע המאפשר זיהוי אישי (PII), כגון כותרות דואר אלקטרוני, מידע של שליחה לסקירה, תגיות ניתוב, נתיבי מדפסת ומידע נתיב קובץ עבור פרסום דפי אינטרנט.

 • כותרות עליונות ותחתונות    חוברות עבודה של Excel עשויות להכיל מידע בכותרות עליונות ותחתונות.

 • שורות, עמודות וגליונות עבודה מוסתרים    בחוברת עבודה של Excel, שורות, עמודות וגליונות עבודה שלמים עשויים להיות מוסתרים. אם אתה מפיץ עותק של חוברת עבודה המכילה שורות, עמודות או גליונות עבודה מוסתרים, אנשים אחרים עשויים לבטל את ההסתרה של השורות, העמודות או גליונות העבודה האלה ולהציג את הנתונים שהם מכילים.

 • מאפייני שרת מסמכים    אם חוברת העבודה שלך נשמרה במיקום כלשהו בשרת ניהול מסמכים, כגון באתר סביבת עבודה של מסמך או בספריה המבוססת על Microsoft Windows SharePoint Services, חוברת העבודה עשויה להכיל מאפייני מסמך או מידע נוספים הקשורים למיקום שרת זה.

 • נתוני XML מותאמים אישית    מסמכים עשויים להכיל נתוני XML מותאמים אישית שאינם גלויים במסמך עצמו. 'מפקח המסמכים' יכול לחפש ולהסיר נתוני XML אלה.

 • תוכן בלתי נראה    חוברת עבודה עשויה להכיל אובייקטים שאינם גלויים משום שהם מעוצבים כבלתי נראים.

לראש הדף

איזה מידע יכול 'מפקח המסמכים' לחפש ולהסיר בחוברות עבודה?

ב- Office Excel 2007, 'מפקח המסמכים' מציג מספר מפקחים שונים המאפשרים לך לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי הייחודיים לחוברות עבודה של Excel. לקבלת רשימה של סוגי המידע האישי והנתונים המוסתרים ש'מפקח המסמכים' יכול לחפש ולהסיר בחוברות עבודה של Excel, בדוק את הטבלה שלהלן.

הערה: אם הארגון שלך התאים אישית את 'מפקח המסמכים' על-ידי הוספת מודולי מפקח, ייתכן שתוכל לבדוק אם קיימים בחוברות העבודה שלך סוגי מידע נוספים.

Office Excel 2007

שם מפקח

מחפש ומסיר

הערות וביאורים

 • הערות

 • ביאורי דיו

מאפייני מסמך ומידע אישי

 • מאפייני מסמך, כולל מידע מהכרטיסיות תקציר, סטטיסטיקה והתאמה אישית של תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך

 • כותרות דואר אלקטרוני

 • תגיות ניתוב

 • מידע של שליחה לסקירה

 • מאפייני שרת מסמכים

 • מידע אודות מדיניות ניהול מסמכים

 • מידע אודות סוג תוכן

 • שם משתמש

 • מידע אודות נתיב מדפסת

 • הערות תרחיש

 • נתיב קובץ עבור פרסום דפי אינטרנט

 • הערות עבור שמות מוגדרים ושמות טבלאות

 • חיבורים לא פעילים של נתונים חיצוניים

כותרות עליונות וכותרות תחתונות

 • מידע בכותרות עליונות של גליון עבודה

 • מידע בכותרות תחתונות של גליון עבודה

שורות ועמודות מוסתרות

 • שורות מוסתרות

 • עמודות מוסתרות המכילות נתונים

  הערות: 

  • אם קיימות בחוברת העבודה שלך עמודות מוסתרות שאינן מכילות נתונים שממוקמות בין עמודות המכילות נתונים, העמודות המוסתרות הריקות אלה יזוהו ויוסרו אף הן.

  • אם העמודות או השורות המוסתרות בחוברת העבודה מכילות נתונים, אתה עשוי לשנות את תוצאות החישובים או הנוסחאות בחוברת העבודה שלך על-ידי הסרתן. אם אינך יודע איזה מידע מכילות השורות או העמודות המוסתרות, סגור את 'מפקח המסמכים', בטל את הסתרת השורות או העמודות המוסתרות ולאחר מכן סקור את התוכן שלהן.

  • מפקח זה אינו מזהה צורות, תרשימים, פקדים, אובייקטים ופקדים של Microsoft ActiveX, תמונות או פריטי גרפיקה של SmartArt שעשויים להימצא בעמודות מוסתרות.

גליונות עבודה מוסתרים

 • גליונות עבודה מוסתרים

  הערה: אם גליונות העבודה המוסתרים בחוברת העבודה שלך מכילים נתונים, אתה עשוי לשנות את תוצאות החישובים או הנוסחאות בחוברת העבודה שלך על-ידי הסרתם. אם אינך יודע איזה מידע מכילים גליונות העבודה המוסתרים, סגור את 'מפקח המסמכים', בטל את הסתרת גליונות העבודה המוסתרים ולאחר מכן סקור את התוכן שלהם.

נתוני XML מותאמים אישית

 • נתוני XML מותאמים אישית שעשויים להיות מאוחסנים בתוך חוברת עבודה

תוכן בלתי נראה

 • אובייקטים שאינם גלויים משום שהם מעוצבים כבלתי נראים

  הערה: מפקח זה אינו מזהה אובייקטים שאובייקטים אחרים מכסים אותם.

לראש הדף

כיצד באפשרותי לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי בחוברות העבודה שלי?

באפשרותך להשתמש ב'מפקח המסמכים' כדי לחפש ולהסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי בחוברות עבודה של Excel שנוצרו ב- Office Excel 2007 ובגירסאות קודמות. מומלץ להשתמש ב'מפקח המסמכים' לפני שיתוף עותק אלקטרוני של חוברת העבודה שלך, כגון בקובץ מצורף בדואר אלקטרוני.

 1. פתח את חוברת העבודה שבה ברצונך לבדוק אם היא מכילה נתונים מוסתרים ומידע אישי.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על שמירה בשם ולאחר מכן הקלד שם בתיבה שם הקובץ כדי לשמור עותק של חוברת העבודה המקורית.

  חשוב: מומלץ להשתמש ב'מפקח המסמכים' בעותק של חוברת העבודה המקורית שלך משום שלא תמיד ניתן לשחזר את הנתונים ש'מפקח המסמכים' מסיר.

 3. בעותק של חוברת העבודה המקורית, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על הכן ולאחר מכן לחץ על בדוק מסמך.

 4. בתיבת הדו-שיח מפקח המסמכים, בחר את תיבות הסימון כדי לבחור את סוגי התוכן המוסתר שברצונך לבדוק. לקבלת מידע נוסף אודות המפקחים השונים, ראה איזה מידע יכול מפקח המסמכים לחפש ולהסיר בחוברות עבודה?

 5. לחץ על בדוק.

 6. סקור את תוצאות הבדיקה בתיבת הדו-שיח מפקח המסמכים.

 7. לחץ על הסר הכל לצד תוצאות הבדיקה עבור סוגי התוכן המוסתר שברצונך להסיר מהמסמך.

  חשוב: 

  • אם תסיר תוכן מוסתר מהמסמך שלך, ייתכן שלא תוכל לשחזר אותו על-ידי לחיצה על בטל.

  • אם תסיר שורות, עמודות או גליונות עבודה מוסתרים המכילים נתונים, אתה עשוי לשנות את תוצאות החישובים או הנוסחאות בחוברת העבודה שלך. אם אינך יודע איזה מידע נמצא בשורות, בעמודות או בגליונות העבודה, סגור את 'מפקח המסמכים', בטל את הסתרת העמודות, השורות או גליונות העבודה המוסתרים ולאחר מכן סקור את התוכן שלהם.

  • לא ניתן להשתמש במפקחים עבור הערות וביאורים, מאפייני מסמך ומידע אישי וכותרות עליונות וכותרות תחתונות בחוברת עבודה שנשמרה כחוברת עבודה משותפת (הכרטיסיה סקירה, הפקודה שיתוף חוברת עבודה). הסיבה היא שחוברות עבודה משותפות משתמשות במידע אישי כדי לאפשר לאנשים שונים לשתף פעולה באותה חוברת עבודה. כדי להסיר מידע זה מחוברת עבודה משותפת, באפשרותך להעתיק את חוברת העבודה ולאחר מכן לבטל את שיתופה. כדי לבטל שיתוף של חוברת עבודה, בכרטיסיה סקירה, לחץ על שיתוף חוברת עבודה. בכרטיסיה עריכה, נקה את תיבת הסימון אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד באותו הזמן.

  • אם ברצונך להסיר נתונים מוסתרים ומידע אישי מגליונות אלקטרוניים שאתה שומר בתבנית OpenDocument Spreadsheet‏ (ods.), עליך להפעיל את 'מפקח המסמכים' בכל פעם שאתה שומר את הגיליון האלקטרוני בתבנית זו.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×