בדיקת איות ודקדוק ב- Office for Mac

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

Office עבור יישומי Mac לחפש באופן אוטומטי אחר שגיאות דקדוק ואיות אפשריות בעת ההקלדה. אם אתה מעדיף להמתין כדי לבדוק איות ודקדוק עד שתסיים לכתוב, באפשרותך לבטל את בדיקת אוטומטית, או באפשרותך לבדוק איות ודקדוק בו-זמנית.

הערה: לקבלת מידע אודות בדיקת איות ודקדוק ב- Office for Windows, ראה בדיקת איות ודקדוק ב- Office 2010 ואילך.

Word

Word מחפש באופן אוטומטי וסימון שגיאות איות פוטנציאליות עם קו אדום מסולסל.

שגיאת איות מסומנת בקו אדום מסולסל

Word מחפש גם וסימון שגיאות דקדוק פוטנציאליות באמצעות קו ירוק משורבט.

שגיאה דקדוקית המסומנת באמצעות קו ירוק משורבט

עצה: אם שגיאות איות או דקדוק אינן מסומנות, ייתכן שיהיה עליך להפעיל בדיקת איות אוטומטית ובדיקת דקדוק, כפי שמוסבר בהליך הבא.

כאשר אתה רואה שגיאת איות או דקדוק, פקד לחץ על מילה או צירוף מילים ובחר אחת מהאפשרויות.

שגיאה תחבירית עם תפריט הקשר המציג אפשרויות לתיקון השגיאה

אם Word מכיל באופן שגוי בדגל מילה בשם שאינו מאוית כראוי וברצונך להוסיף אותה המילה למילון שלך כך ש- Word כראוי יזהה אותו בעתיד ראה הוסף מילים ל איות שלך לבדוק מילון ב- Word 2016 for mac.

 1. בתפריט Word, לחץ על העדפות > איות ודקדוק.

 2. בתיבת הדו-שיח איות ודקדוק, תחת איות, סמן או נקה את התיבה בדוק איות בעת ההקלדה.

 3. תחת דקדוק, סמן או נקה את התיבה בדוק דקדוק בעת ההקלדה.

 4. סגור את תיבת הדו-שיח כדי לשמור את השינויים.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על איות ודקדוק.

 2. אם Word מוצא שגיאה פוטנציאלית, תיפתח תיבת הדו-שיח בדיקת איות ודקדוק, שגיאות איות יוצגו כטקסט אדום ולאחר שגיאות דקדוק יוצגו כטקסט ירוק.

 3. כדי לתקן שגיאה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקלד את התיקון בתיבה ולאחר מכן לחץ על שינוי.

  • תחת הצעות, לחץ על המילה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על שנה.

  כדי לדלג על השגיאה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על התעלם כדי לדלג על מופע זה בלבד השגיאה.

  • לחץ על התעלם מהכל כדי לדלג על כל המופעים של השגיאה.

  • עבור שגיאה דקדוקית, לחץ על המשפט הבא כדי לדלג על מופע זה של שגיאת ולעבור אל השגיאה הבאה.

  כדי לדלג על מילה שלא אויתה כראוי בכל המסמכים, לחץ על הוסף כדי להוסיף אותו לרשימת המילון. פעולה זו פועלת רק עבור מילים המאויתות באופן שגוי. לא ניתן להוסיף דקדוק מותאמים אישית למילון.

 4. לאחר תיקון, התעלם, או לדלג על שגיאה, Word עובר למופע הבא. עם השלמת Word סקירת המסמך, תראה הודעה לבדוק את האיות והדקדוק הושלמה.

 5. לחץ על אישור כדי לחזור למסמך.

באפשרותך לנקות או לאפס את רשימת מילים שהמערכת התעלמה מהן ודקדוק כך Word יבדוק עבור דיווח אותו להתעלם מהם בעבר בעיות דקדוק ואיות.

הערה: כאשר תאפס את רשימת מילים שהמערכת התעלמה מהן ודקדוק, הרשימה אינה מסומנת רק עבור המסמך הפתוח כעת. לא תהיה לכך השפעה על בעיות איות או דקדוק שדיווח Word להתעלם במסמכים אחרים.

 1. פתח את המסמך שברצונך לבדוק.

 2. בתפריט כלים, הצבע על איות ודקדוק ולאחר מכן לחץ על איפוס התעלמות מילים ודקדוק.

  כדי לנקות את הרשימות של המילים והדקדוק מתעלמת מ- Word, לחץ על איפוס התעלמות מילים ודקדוק.

  Word מציג הודעת אזהרה אודות פעולת איפוס בודק האיות ובודק הדקדוק.

  לגרום Word לבדיקת האיות והדקדוק דיווח Word להתעלם קודמות על-ידי לחיצה על כן.
 3. לחץ על כן כדי להמשיך.

 4. לחץ על הכרטיסיה סקירה ולאחר מכן לחץ על איות ודקדוק כדי לבדוק איות ודקדוק.

Outlook

כברירת מחדל, Outlook בודק אם יש שגיאות איות בעת ההקלדה. Outlook משתמש קו תחתון אדום מקווקו כדי לציין שגיאות איות אפשריות וקו ירוק מקווקו לציון שגיאות דקדוק אפשריות.

שגיאת איות מסומנת בקו תחתון אדום מקווקו

 1. כאשר אתה רואה מילה המסומנת בקו תחתון מקווקו, פקד לחץ על מילה או צירוף מילים ובחר אחת מהאפשרויות.

  שגיאת איות עם תפריט המציג אפשרויות לתיקון השגיאה

 2. בתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על אחת מהאפשרויות בחלקו העליון של תפריט הקיצור.

  • לחץ על התעלם איות להתעלם מופע אחד של המילה.

  • לחץ על איות למד כדי להוסיף את המילה למילון בדיקת איות.

לאחר פתיחת הודעת דואר אלקטרוני:

 • כדי להפעיל את בדיקת האיות האוטומטית או ביטול, בתפריט עריכה, הצבע על איות ודקדוק ולאחר מכן לחץ על בדוק איות בעת הקלדה.

 • כדי להפעיל את הדקדוק האוטומטית או ביטול של בדיקת, בתפריט עריכה, הצבע על איות ודקדוק ולאחר מכן לחץ על בדוק דקדוק יחד עם איות.

 • כדי ש- Outlook לתקן שגיאות איות באופן אוטומטי, בתפריט עריכה, הצבע על איות ודקדוק ולאחר מכן לחץ על האיות הנכון אוטומטית.

אפשרויות ערוך > תפריט איות ודקדוק

באפשרותך לתקן את כל בעיות האיות והדקדוק בו-זמנית לאחר סיום כתיבת הודעה או פריטים אחרים.

 1. בתפריט עריכה, הצבע על בדיקת איות ודקדוק, ולאחר מכן לחץ על הצג איות ודקדוק.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את תיבת הסימון בדוק דקדוק יחד כדי להפעיל את בדיקת הדקדוק.

  • ברשימה של הצעות, לחץ על המילה שברצונך להשתמש, או הזן איות חדש בתיבה בחלק העליון ולאחר מכן לחץ על שנה.

  • לחץ על התעלם כדי להתעלם זו שאינה מאויתת כראוי ולעבור למילה הבאה שאינה מאויתת כראוי.

  • לחץ על קבל מידע נוסף כדי להוסיף את המילה למילון בדיקת איות.

עצה: קיצור המקשים עבור דילוג על שגיאה האיות או הדקדוק הבאה הוא COMMAND +;.

PowerPoint

באפשרותך לבדוק איות ב- PowerPoint, אך אין באפשרותך לבדוק את הדקדוק.

PowerPoint באופן אוטומטי מחפש וסימון שגיאות איות פוטנציאליות עם קו תחתון גלי אדום:

שגיאת איות מסומנת בקו אדום מסולסל

עצה: אם שגיאות איות אינן מסומנות, ייתכן שיהיה עליך להפעיל את בדיקת האיות האוטומטית, אשר יוסברו בהליך הבא.

כאשר אתה הצג של שגיאת איות, Ctrl + לחיצה או באמצעות לחצן העכבר הימני על מילה או צירוף מילים ובחר באחת האפשרויות מוצע.

 1. בתפריט PowerPoint, לחץ על העדפות > איות.

 2. תיבת הדו-שיח בדיקת איות, בחר או נקה את התיבה בדוק איות בעת ההקלדה.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על איות.

 2. אם PowerPoint מוצא שגיאה פוטנציאלית, חלונית איות נפתחת ומוצגות שגיאות איות.

 3. כדי לתקן שגיאה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לתקן את השגיאה בשקופית שלך.

  • לחץ על אחת מהמילים המוצעות בחלונית איות ולאחר מכן לחץ על שנה.

  כדי לדלג על השגיאה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על התעלם כדי לדלג על מופע זה בלבד השגיאה.

  • לחץ על התעלם מהכל כדי לדלג על כל המופעים של השגיאה.

  • לחץ על הוסף כדי לדלג על מילה שלא אויתה כראוי בכל המסמכים ולהוסיף אותו למילון.

 4. לאחר תיקון, התעלם, או לדלג על שגיאה, PowerPoint יעבור למופע הבא. עם השלמת PowerPoint לסקור את המצגת, תראה הודעה בדיקת האיות הושלמה.

 5. לחץ על אישור כדי לחזור למצגת שלך.

Excel

באפשרותך לבדוק איות ב- Excel, אך אין באפשרותך לבדוק את הדקדוק.

 1. בכרטיסיה סקירה, לחץ על איות.

  הערה: תיבת הדו-שיח בדיקת איות לא ייפתחו אם שגיאות איות לא מזוהות, או אם המילה שאתה מנסה להוסיף כבר קיים במילון.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  שינוי המילה

  תחת Suggestions, לחץ על המילה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על Change.

  שינוי כל מופע של מילה זו במסמך זה

  תחת Suggestions, לחץ על המילה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על Change All.

  התעלמות ממילה שאינה מאויתת כראוי ומעבר למילה הבאה שאינה מאויתת כראוי

  לחץ על התעלם פעם אחת.

  התעלמות מכל מופע של מילה זו במסמך זה ומעבר למילה הבאה שאינה מאויתת כראוי

  לחץ על Ignore All.

למידע נוסף

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת ב- Office 2016 עבור Mac

בודק האיות או הדקדוק מסמן טקסט שאיני רוצה או מצפה שיסומן ב- Word 2016 for Mac

להשתמש במילון מותאם אישית ב- Office for Mac

Word

Word משתמש קו תחתון אדום כדי לציין שגיאת איות וקו ירוק לציון שגיאת דקדוק.

 1. החזק את מקש CONTROL לחוץ ולחץ על המילה המסומנת בקו התחתון האדום.

 2. בתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  לחץ על

  תיקון שגיאת האיות באמצעות אחת מהמילים המוצעות

  הצעת איות

  בחירה מתוך רשימה מורחבת של הצעות

  בדיקת איות ולאחר מכן, בתיבה הצעות, לחץ פעמיים על מילה.

  בדוק את האיות בעצמך

  בחר וערוך את הטקסט במסמך.

  הערה: אם אינך רואה את המילה הרצויה ברשימה של הצעות, באפשרותך לחפש מילה למילון Office. לשם כך, בתפריט כלים, לחץ על ' מילון '.

 1. החזק את מקש CONTROL לחוץ ולחץ על המילה המסומנת בקו התחתון האדום.

 2. בתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  לחץ על

  התעלמות ממופע בודד זה של המילה

  התעלם

  התעלמות מכל המופעים של המילה במסמך

  התעלם מהכל

  הוספת המילה למילון שלך כדי ש- Microsoft Office יזהה אותה כמילה המאויתת כהלכה

  הוסף

 1. בתפריט Word, לחץ על העדפות.

 2. תחת כלי עריכה והגהה, לחץ על בדיקת איות ודקדוק.

 3. תחת בדיקת איות, נקה את תיבת הסימון בדוק איות בעת ההקלדה.

 1. החזק את מקש CONTROL לחוץ ולחץ על צירוף המילים המסומן בקו התחתון הירוק והגלי.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  תיקון השגיאה התחבירית באמצעות אחת מההצעות

  בתפריט הקיצור, לחץ על התיקון הרצוי.

  עצה: לקבלת מידע נוסף אודות שגיאת דקדוק, לחץ על דקדוק. בחלק העליון של תיבת הדו-שיח בדיקת דקדוק מופיע הסבר, כגון "Subject-Verb Agreement".

  תיקון השגיאה התחבירית על-ידי כך שתשנה את הטקסט בעצמך

  בחר וערוך את הטקסט במסמך.

 1. החזק את מקש CONTROL לחוץ ולחץ על צירוף המילים המסומן בקו התחתון הירוק והגלי.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על התעלם.

 1. בתפריט Word, לחץ על העדפות.

 2. תחת כלי עריכה והגהה, לחץ על בדיקת איות ודקדוק.

 3. תחת בדיקת דקדוק, נקה את תיבת הסימון בדוק דקדוק בעת ההקלדה.

Outlook

Outlook משתמש קו תחתון אדום מקווקו כדי לציין שגיאות איות אפשריות.

כברירת מחדל, Outlook בודק אם קיימות שגיאות איות בעת ההקלדה. Outlook משתמש בקו תחתון אדום מקווקו כדי לציין שגיאות איות אפשריות.

 1. כאשר אתה רואה מילה עם קו תחתון אדום מקווקו, החזק את מקש CONTROL, ולאחר מכן לחץ על המילה.

 2. בתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  בחירה מתוך רשימה של תיקונים אפשריים

  לחץ על אחת מהאפשרויות בחלקו העליון של תפריט הקיצור.

  הסרת הקו התחתון האדום המקווקו עבור מופע אחד של מילה

  לחץ על התעלם מהאיות.

  כדי להוסיף מילה למילון האיות

  לחץ על למד איות.

עצה: כדי לבטל בדיקת איות אוטומטית, בתפריט עריכה, הצבע על בדיקת איות ודקדוק, ולאחר מכן נקה את סימן הביקורת לצד בדוק איות במהלך ההקלדה.

אם תרצה בכך, Outlook יכול לתקן באופן אוטומטי מילים שכיחות בעלות שגיאות איות. לדוגמה, אם תקליד אלוי‏, Outlook ישנה את המילה לאולי.

הערה: תכונה זו זמינה רק ב- Mac OS X v10.6‏ (Snow Leopard) ואילך.

 • בתפריט עריכה, הצבע על בדיקת איות ודקדוק, ולאחר מכן לחץ על תקן איות באופן אוטומטי.

Outlook יכול לבדוק שגיאות דקדוק בעת ההקלדה. Outlook משתמש בקו תחתון ירוק מקווקו כדי לציין שגיאות דקדוק אפשריות.

 • בתפריט עריכה, הצבע על בדיקת איות ודקדוק, ולאחר מכן לחץ על בדוק דקדוק עם איות.

באפשרותך לתקן את כל בעיות האיות והדקדוק בו-זמנית לאחר סיום כתיבת הודעה או פריטים אחרים.

 1. בתפריט עריכה, הצבע על בדיקת איות ודקדוק, ולאחר מכן לחץ על הצג איות ודקדוק.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  הפעלת בדיקת דקדוק

  בחר את תיבת הסימון בדוק דקדוק.

  תיקון מילה בעלת איות שגוי

  ברשימת ההצעות, לחץ על המילה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על שנה.

  התעלמות ממילה שאינה מאויתת כראוי ומעבר למילה הבאה שאינה מאויתת כראוי

  לחץ על התעלם.

  הוספת מילה למילון האיות

  לחץ על למד.

הערה: קיצור המקשים עבור דילוג על שגיאה האיות או הדקדוק הבאה הוא COMMAND +;.

PowerPoint

באפשרותך לבדוק איות ב- PowerPoint, אך אין באפשרותך לבדוק את הדקדוק.

 1. בתפריט Tools, לחץ על Spelling.

  הערה: תיבת הדו-שיח בדיקת איות לא ייפתחו אם שגיאות איות לא מזוהות, או אם המילה שאתה מנסה להוסיף כבר קיים במילון.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  שינוי המילה

  תחת Suggestions, לחץ על המילה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על Change.

  שינוי כל מופע של מילה זו במסמך זה

  תחת Suggestions, לחץ על המילה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על Change All.

  התעלמות ממילה שאינה מאויתת כראוי ומעבר למילה הבאה שאינה מאויתת כראוי

  לחץ על Ignore.

  התעלמות מכל מופע של מילה זו במסמך זה ומעבר למילה הבאה שאינה מאויתת כראוי

  לחץ על Ignore All.

ניתן לבדוק בעת ההקלדה של המסמך אם קיימות שגיאות איות כדי שתוכל לאתר ולתקן אותן תוך כדי עבודה.

 1. כדי להתחיל בחיפוש שגיאות איות, פשוט התחל להקליד את המסמך.

  Office for Mac 2011 מציין מילים בעלות שגיאות איות פוטנציאליות באמצעות קו תחתון גלי אדום.

 2. כדי לתקן שגיאות איות, החזק את מקש CONTROL ולחץ על מילה בעלת קו תחתון גלי אדום. לאחר מכן, בתפריט הקיצור, לחץ ברשימת התיקונים המוצעים על המילה שבה ברצונך להשתמש.

  הערה: כברירת מחדל, האיות נבדק באופן אוטומטי בעת ההקלדה. כדי לבטל זאת, בתפריט PowerPoint, לחץ על Preferences, לחץ על הכרטיסיה Spelling ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון Check spelling as you type.

Excel

באפשרותך לבדוק איות ב- Excel, אך אין באפשרותך לבדוק את הדקדוק.

 1. בכרטיסיה Review, תחת Proofing, לחץ על Spelling.

  mac_Pod_XL_Review_Proofing

  הערה: תיבת הדו-שיח בדיקת איות לא ייפתחו אם שגיאות איות לא מזוהות, או אם המילה שאתה מנסה להוסיף כבר קיים במילון.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות.

  לשם

  בצע פעולה זו

  שינוי המילה

  תחת Suggestions, לחץ על המילה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על Change.

  שינוי כל מופע של מילה זו במסמך זה

  תחת Suggestions, לחץ על המילה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על Change All.

  התעלמות ממילה שאינה מאויתת כראוי ומעבר למילה הבאה שאינה מאויתת כראוי

  לחץ על Ignore.

  התעלמות מכל מופע של מילה זו במסמך זה ומעבר למילה הבאה שאינה מאויתת כראוי

  לחץ על Ignore All.

למידע נוסף

בדיקת איות אינה פועלת ב- Word for Mac 2011

שימוש במילון מותאם אישית

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

כלי ההגהה הזמינים עבור כל שפה

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×