בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

אם אתה עובד על מסמך ועליך להוסיף טקסט בשפה שונה מזו שבה אתה משתמש בדרך כלל, Office יכול לבדוק איות ודקדוק בטקסט זה עבורך. 

אם אתה מחפש מידע אודות אופן השימוש בכלי ההגהה או האופן להפעלה או ביטול של בדיקת האיות או הדקדוק, ראה: בדיקת איות ודקדוק ב- Office 2010 ואילך.

הערה: אם ברצונך להקליד בשפה שאינה מבוססת על לטינית, כגון ערבית או סינית, תוכל להחליף את פריסת לוח המקשים באמצעות סרגל השפה. בעת שינוי פריסת לוח המקשים, Office משנה עבורך את שפת האיות והדקדוק. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלה או שינוי של שפת פריסת לוח המקשים.

כדי לבדוק איות ודקדוק באופן מדויק, Office צריך לדעת מהי שפת הטקסט.

 1. מקם את הסמן במסמך בנקודה שבה ברצונך להתחיל להקליד טקסט בשפה אחרת. לחלופין, אם כבר הקלדת את הטקסט, בחר אותו.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה ולאחר מכן לחץ על הגדרת שפת הגהה.

  הגדרת שפת הגהה

  עצות: 

  • ב- Word, אם תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי בתיבת הדו-שיח 'שפה' נבחרת, Word ינסה לזהות את השפה שבה אתה משתמש תוך כדי שתקליד. לאחר מכן, הוא יתאים את שפת בדיקת האיות לטקסט שלך. זוהי הדרך הנוחה ביותר להגדיר את שפת בדיקת האיות. 

  • אם זיהוי השפה באופן אוטומטי אינו פועל כצפוי, ואם אתה מעדיף להקליד טקסט בשפה אחרת תוך השארת שפת הפריסה של לוח המקשים ללא שינוי, תצטרך להגדיר את השפה לבדיקת איות ודקדוק באופן ידני. כבה את האפשרות זהה שפה באופן אוטומטי והמשך לבצע את השלבים הבאים.

 3. גלול אל השפה שבה ברצונך להשתמש ובחר אותה.

 4. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח שפה.

אם ברצונך להזין טקסט בשפה שבחרת בשלב 2, באפשרותך להתחיל להקליד כעת. אם בחרת טקסט לפני שהתחלת שלבים אלה, הוא ייבדק כעת בשפת האיות הנכונה.  

בנוסף, Office יכול לזהות את השפה של הטקסט שאתה מקליד לפי פריסת לוח המקשים הפעילה. כאשר אתה משנה את פריסת לוח המקשים, Office עובר באופן אוטומטי לשפת בדיקת האיות המתאימה. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת שפת פריסה של לוח מקשים לזמינה או שינוי השפה

כדי לשנות את השפה בעת בדיקת האיות במסד נתונים או חוברת עבודה, שנה את שפת המילון במהלך בדיקת האיות:

 1. בכרטיסיה סקירה ב- Excel או בכרטיסיה בית ב- Access, לחץ על איות.

 2. בחלונית או בתיבת הדו-שיח איות, בחר את השפה הרצויה ברשימה שפת מילון.

  עצה: אם לא נמצאות שגיאות כלשהן בבדיקת האיות, תוצג לך תיבת הדו-שיח 'איות'. במקרה כזה, כאשר תנסה לשנות את שפת המילון, נסה לאיית מילה באופן שגוי בכוונה כדי לכפות את הופעתה של תיבת הדו-שיח.

אם השפה הרצויה אינה זמינה, ייתכן שתזדקק לערכת שפה של Office. לקבלת מידע נוסף, ראה ערכת עזר של שפה עבור Office 2016.

אם ברצונך לשנות את שפת ברירת המחדל לעריכה כדי לבדוק את האיות, ראה הוספת שפה או הגדרת העדפות השפה ב- Office.

ב- InfoPath Designer, האפשרות הגדרת שפת הגהה חלה על תצוגת הטופס הנוכחית. טפסים עם תצוגות מרובות יכולים לכלול שפות הגהה שונות עבור כל תצוגה. ב- InfoPath Editor, האפשרות הגדרת שפת הגהה חלה על הטופס כולו. שפת ההגהה חלה על התצוגה כולה. כל הטקסט בתצוגה מסומן כאותה שפה.

כדי לשנות שפה של טופס, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על החץ תחת איות ולאחר מכן לחץ על הגדרת שפת הגהה.

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, לחץ על השפה הרצויה.

 3. התחל להקליד, או לבדוק את האיות.

למידע נוסף

הערות: 

כדי להגדיר את השפה ב- Access, ניתן פשוט להקליד בשפה שבה ברצונך להשתמש.

לחלופין, אם ברצונך לשנות את השפה המשויכת לקטע טקסט בלבד, בחר את הטקסט, בדוק את האיות ושנה את שפת המילון בתיבת הדו-שיח איות.

כדי לשנות את שפת המילון עבור מסד הנתונים כולו:

 1. פתח את מסד הנתונים ב- Access שעבורו ברצונך לשנות את שפת המילון.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

  לחצן 'אפשרויות Access'

 3. לחץ על הגהה.

 4. ברשימה שפת מילון, לחץ על שפת המילון שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. כדי לבדוק איות, בחר את הרשומות או השדות שברצונך לבדוק ולאחר מכן לחץ על איות תמונת לחצן בכרטיסיה בית.

  הערות: 

  • בודק האיות משתמש בשפת המילון הנבחרת כדי לבדוק איות במסד הנתונים. כדי לבדוק את האיות במסד נתונים רב-לשוני, עליך לשנות את שפת המילון ולבדוק את האיות עבור כל שפה המשמשת במסד הנתונים.

  • ייתכן שתידרש ערכת שפה אם גירסת Microsoft Office system 2007 אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להקליד. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?

כדי להגדיר את השפה ב- Excel, ניתן פשוט להקליד בשפה שבה ברצונך להשתמש.

לחלופין, אם ברצונך לשנות את השפה המשויכת לקטע טקסט בלבד, בחר את הטקסט, בדוק את האיות ושנה את שפת המילון בתיבת הדו-שיח איות.

כדי לשנות את שפת המילון עבור חוברת העבודה כולה:

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  תיבת הדו-שיח של Microsoft Office עבור Excel

 2. לחץ על הגהה.

 3. ברשימה שפת מילון, בחר את שפת המילון שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. כדי לבדוק את האיות בגליון העבודה, בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגהה, לחץ על איות תמונת לחצן .

  הערות: 

  • כדי לבדוק את האיות בחוברת עבודה רב-לשונית, עליך לשנות את שפת המילון ולבדוק את האיות עבור כל שפה המשמשת בכל גליון עבודה או תא.

  • ייתכן שתצטרך ערכת שפה אם גירסת Microsoft Office system 2007 שברשותך אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להקליד. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?

כדי להגדיר את השפה ב- InfoPath, ניתן פשוט להקליד בשפה שבה ברצונך להשתמש.

לחלופין, אם ברצונך לשנות את השפה המשויכת לקטע טקסט בלבד, בחר את הטקסט, בדוק את האיות ושנה את שפת המילון בתיבת הדו-שיח איות.

כדי לשנות את שפת המילון עבור תבנית שלמה או טופס שלם ב- InfoPath:

 1. בתפריט כלים, לחץ על הגדרת שפה תמונת לחצן .

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, לחץ על השפה שבה ברצונך להשתמש.

 3. התחל להקליד בשפה החדשה.

 4. כדי לחזור לשפה המקורית או כדי לעבור לשפה אחרת, חזור על שלבים 1-2. בשלב 2, בחר את השפה החדשה שבה ברצונך להשתמש.

 5. כדי לבדוק את האיות בטופס, בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגהה, לחץ על איות תמונת לחצן .

  הערה: ייתכן שתצטרך ערכת שפה אם גירסת Microsoft Office system 2007 שברשותך אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להקליד. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?

כדי להגדיר את השפה ב- OneNote, ניתן פשוט להקליד בשפה שבה ברצונך להשתמש.

לחלופין, אם ברצונך לשנות את השפה המשויכת לקטע טקסט בלבד, בחר את הטקסט, בדוק את האיות ושנה את שפת המילון בחלונית המשימות בדיקת איות.

כדי להגדיר את שפת המילון עבור הערה:

 1. בחר את ההערה שעבורה ברצונך להגדיר את השפה, או מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להתחיל הערה חדשה.

 2. בתפריט כלים, לחץ על הגדרת שפה תמונת לחצן .

 3. בחלונית המשימות הגדרת שפה, בחר את השפה שבה אתה רוצה להשתמש.

 4. כדי לחזור לשפה המקורית או כדי לעבור לשפה אחרת, חזור על שלבים 1-3. בשלב 3, בחר את השפה החדשה שבה ברצונך להשתמש.

 5. כדי לבדוק את האיות, בתפריט כלים, הצבע על איות ולאחר מכן לחץ על איות תמונת לחצן .

  הערה: ייתכן שתצטרך ערכת שפה אם גירסת Microsoft Office system 2007 שברשותך אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להקליד. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?

כדי להגדיר את השפה ב- Outlook, ניתן פשוט להקליד בשפה שבה ברצונך להשתמש.

לחלופין, אם ברצונך לשנות את השפה המשויכת לקטע טקסט בלבד, בחר את הטקסט, בדוק את האיות ושנה את שפת המילון בתיבת הדו-שיח איות ודקדוק.

כדי לשנות את שפת המילון עבור הודעה שלמה:

 1. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה הגהה, לחץ על החץ תחת איות ולאחר מכן לחץ על הגדרת שפה תמונת לחצן .

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, בחר את השפה שבה אתה רוצה להשתמש.

  אם לפני השפה מופיע הסמל איות ודקדוק תמונת לחצן , פירוש הדבר שכלי ההגהה, כגון בודק האיות, בודק הדקדוק ואוצר מילים מותקנים עבור שפה זו. אם לפני השפה לא מופיע הסמל איות ודקדוק תמונת לחצן , תוכל להקליד ולערוך טקסט, אך לא תוכל לבדוק את האיות או הדקדוק או להשתמש באוצר מילים עבור שפה זו.

 3. כדי לחזור לשפה המקורית או כדי לעבור לשפה אחרת, חזור על שלבים 1-3. בשלב 3, בחר את השפה החדשה שבה ברצונך להשתמש.

 4. כדי לבדוק את האיות של הודעה, לחץ על איות תמונת לחצן בכרטיסיה הודעה.

  הערות: 

  • אם בודק האיות אינו מזהה כהלכה שגיאות איות לאחר ביצוע שלבים אלה, נסה לנקות את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי בתיבת הדו-שיח שפה (בשלב 2).

  • ייתכן שתצטרך ערכת שפה אם גירסת Microsoft Office system 2007 שברשותך אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להקליד. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?

כדי להגדיר את השפה ב- PowerPoint, ניתן פשוט להקליד בשפה שבה ברצונך להשתמש.

לחלופין, אם ברצונך לשנות את השפה המשויכת לקטע טקסט בלבד, בחר את הטקסט, בדוק את האיות ושנה את שפת המילון בתיבת הדו-שיח איות ודקדוק.

כדי לשנות את שפת המילון עבור שקופית שלמה:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגהה, לחץ על שפה תמונת לחצן .

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, בחר את השפה שבה אתה רוצה להשתמש.

  אם לפני השפה מופיע הסמל איות ודקדוק תמונת לחצן , פירוש הדבר שכלי הגהה, כגון בודק האיות, בודק הדקדוק ואוצר מילים מותקנים עבור שפה זו. אם לפני השפה לא מופיע הסמל איות ודקדוק תמונת לחצן , תוכל להקליד ולערוך טקסט, אך לא תוכל לבדוק את האיות או הדקדוק או להשתמש באוצר מילים עבור שפה זו.

 3. כדי לחזור לשפה המקורית או כדי לעבור לשפה אחרת, חזור על שלבים 1-2. בשלב 2, בחר את השפה החדשה שבה ברצונך להשתמש.

 4. כדי לבדוק את האיות של שקופית, לחץ על איות תמונת לחצן בכרטיסיה סקירה.

  הערות: 

  • ב- PowerPoint, יש להשתמש בבודק האיות בכל שקופית.

  • ייתכן שתידרש ערכת שפה אם גירסת Microsoft Office system 2007 אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להקליד. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?

כדי להגדיר את השפה ב- Publisher, ניתן פשוט להקליד בשפה שבה ברצונך להשתמש.

לחלופין, אם ברצונך לשנות את השפה המשויכת לקטע טקסט בלבד, בחר את הטקסט, בדוק את האיות ושנה את שפת המילון בתיבת הדו-שיח איות.

כדי לשנות את שפת המילון עבור פרסום שלם:

 1. בתפריט כלים, לחץ על שפה ולאחר מכן לחץ על הגדרת שפה.

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, בחר את השפה שבה אתה רוצה להשתמש.

 3. כדי לחזור לשפה המקורית או כדי לעבור לשפה אחרת, חזור על שלבים 1-3. בשלב 3, בחר את השפה החדשה שבה ברצונך להשתמש.

 4. כדי לבדוק את האיות, בתפריט כלים, הצבע על איות ולאחר מכן לחץ על איות תמונת לחצן .

  • כדי לבדוק איות בכל העמודים של פרסום מרובה עמודים, ודא שתיבת הסימון בדוק את כל הכתבות בתיבת הדו-שיח בדיקת איות נבחרה.

  • ייתכן שתידרש ערכת שפה אם גירסת Microsoft Office system 2007 אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להקליד. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?.

כדי להגדיר את השפה ב- Visio, ניתן פשוט להקליד בשפה שבה ברצונך להשתמש.

כדי לשנות את שפת המילון עבור טקסט מסוים ב- Visio:

 1. בחר מקטע קיים של טקסט. לחלופין, הקלד קטע טקסט חדש בשפה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר את הטקסט.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על טקסט ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה גופן.

 3. ברשימה שפה, לחץ על השפה שבה ברצונך להשתמש.

  הערה: ייתכן שתצטרך ערכת שפה אם גירסת Microsoft Office system 2007 שברשותך אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להקליד. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?

 1. מקם את הסמן במסמך בנקודה שבה ברצונך להתחיל להקליד טקסט בשפה אחרת. לחלופין, אם ברצונך לשנות את השפה המשויכת למקטע קיים של טקסט, בחר את הטקסט.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הגהה, לחץ על הגדרת שפה תמונת לחצן .

 3. בתיבת הדו-שיח שפה, בחר את השפה שבה ברצונך להשתמש.

  אם לפני השפה מופיע הסמל איות ודקדוק תמונת לחצן , פירוש הדבר שכלי הגהה, כגון בודק האיות, בודק הדקדוק ואוצר מילים מותקנים עבור שפה זו. אם לפני השפה לא מופיע הסמל איות ודקדוק תמונת לחצן , תוכל להקליד ולערוך טקסט, אך לא תוכל לבדוק את האיות או הדקדוק או להשתמש באוצר מילים עבור שפה זו.

 4. כדי לחזור לשפה המקורית או כדי לעבור לשפה אחרת, חזור על שלבים 1-3. בשלב 3, בחר את השפה החדשה שבה ברצונך להשתמש.

  הערות: 

  • אם בודק האיות אינו מזהה כהלכה שגיאות איות לאחר ביצוע שלבים אלה, נסה לנקות את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי בתיבת הדו-שיח שפה (בשלב 3).

  • ייתכן שתידרש ערכת שפה אם גירסת Microsoft Office system 2007 אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להקליד. לקבלת מידע נוסף, ראה האם אני זקוק לערכת שפה או לערכת ממשק שפה?

למידע נוסף

הגדרת שפת ההגהה בעת יצירת מסמך חדש

 1. במסמך החדש, לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל לכתוב בשפה אחרת.

 2. בכרטיסיה סקירה, לחץ על איות ולאחר מכן על הגדרת שפת הגהה.

  בכרטיסיה 'סקירה', לחץ על איות > הגדרת שפת הגהה

 3. גלול ברשימה כדי לבחור את השפה הרצויה ולחץ על אישור.

  תמונה של הרשימה 'הגדרת שפת הגהה' ב- Word Web App.

 4. התחל להקליד בשפה שבחרת.

 5. כדי לחזור לשפה המקורית, חזור על שלבים 3 ו- 4.

הגדרת שפת ההגהה בעת עריכת מסמך קיים

 1. פתח את המסמך הקיים שעבורו ברצונך לשנות את השפה.

 2. לחץ על ערוך מסמך ולאחר מכן לחץ על Word Online.

  'ערוך ב- Word Web App'

 3. בחר את הטקסט ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על הגדרת שפת הגהה.

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על 'הגדרת שפת הגהה'

 4. גלול ברשימה כדי לבחור את השפה הרצויה ולחץ על אישור.

  תמונה של הרשימה 'הגדרת שפת הגהה' ב- Word Web App.

 5. התחל להקליד בשפה שבחרת.

 6. כדי לחזור לשפה המקורית, חזור על שלבים 3 ו- 4.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×