אשף הייצוא

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

שימוש אשף הייצוא או אשף הייבוא ליצירת מפת ייצוא/ייבוא ולשמור אחת Microsoft Office Project 2007 מידע עיצוב מזוהה באמצעות תוכנית אחרת או מידע חשוב שנוצר בתוכנית אחרת לתוך Project 2007. באמצעות מפות ייצוא/ייבוא מוגדרת מראש או מותאם אישית, אשפים אלה מספקים הוראות קלות להבנה עבור הצבת לייצא או הנתונים המיובאים בשדות המתאימים יעד.

הערה: השם המופיע בחלק העליון של האשף יהיה אשף הייצוא או אשף הייבוא, בהתאם אתה ייצוא או ייבוא של מידע אודות פרוייקט.

באמצעות אשף הייצוא אשף ייבוא, באפשרותך לייצא או לייבא מידע אודות פרוייקט בתבניות הבאות:

  • חוברת עבודה של Microsoft Office Excel (. xls)

  • Pivot Table (. xls) ב- excel

  • טקסט, מופרד באמצעות טאבים (. txt)

  • מופרד באמצעות פסיקים (‎.csv)

  • שפת סימון מורחבת (‎.xml)

מיקום תיבת הדו-שיח

אשף הייצוא    לפתוח ולבצע הפעיל הפרוייקט שאת המידע שברצונך לייצא. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם. בתיבה שמור כסוג, לחץ על תבנית קובץ שהרצוי. לחץ על שמור, המבוא עמוד של אשף הייצוא מופיע.

אשף הייבוא    פתח קובץ המשתמשת באחת מתבניות הקובץ הנתמכות. אשף הייבוא נפתחת באופן אוטומטי.

הערה: עמודי אשף שתראה תלויים בתבנית הקובץ שבחרת ובבחירות השונות שלך במהלך העבודה עם האשף.

פרטים

הדף נתונים

הערה: הדף נתונים מופיע רק אשף הייצוא.

תבנית Excel של project או נתונים נבחרים    אם אתה מייצא לחוברת עבודה של Excel, לחץ על תבנית Excel של פרוייקט או נתונים נבחרים, המהווים ברירת המחדל. אם תבחר תבנית Excel של Project, נדרש ללא מיפוי נוספים. המידע ממופה אוטומטית באמצעות תבנית מוכללת המעוצבת לייצוא מידע מ- Project 2007 ל- Excel.

עמוד מפה

מפה חדשה    בחר באפשרות מפה חדשה אם ברצונך ליצור מפת ייצוא חדשה עבור תבנית קובץ זו. זוהי ברירת המחדל.

השתמש במפה קיימת    בחר את האפשרות השתמש במפה קיימת אם ברצונך להשתמש במפה שאתה יצרת ושמרת בעבר, או אם ברצונך להשתמש במפה מוכנה מראש על-ידי Project 2007.

דף מצב ייבוא

הערה: עמוד זה מופיע רק באשף ייבוא.

כפרוייקט חדש     מציין כי ברצונך לייבא את הנתונים לתוך קובץ .mpp פרוייקט חדש.

צרף הנתונים לפרוייקט הפעיל     מציין כי ברצונך להוסיף את הנתונים לסוף הפרוייקט הפעיל.

מזג את הנתונים לתוך הפרוייקט הפעיל     מציין כי ברצונך למזג את הנתונים בשדות בפרוייקט הפעיל באמצעות מפתח ראשי. ציין את המפתח הראשי עבור המיזוג באמצעות הלחצן להגדיר מיזוג מפתח בדפי מיפוי פעילויות, מיפוי משאבים, או מיפוי הקצאות.

עמוד בחירת מפה

עמוד זה מופיע אם בחרת באפשרות השתמש במפה קיימת בעמוד מפה הקודם.

  1. בחר את המפה שבה ברצונך להשתמש. רשימה זו כוללת מפות ייצוא/ייבוא שסופקה על-ידי Project 2007, וכן כל המפות יש בעבר יצרת ושמרת.

  2. לחץ על הבא כדי לשנות את המפה. לחץ על סיום כדי לייצא את נתוני הפרוייקט בהתאם המפה באופן מיידי כפי שהיא.

עמוד אפשרויות מפה

בחר את סוגי הנתונים שברצונך ייצוא/ייבוא מקטע

משימות    מציין כי כל המידע משימה בפרוייקט שיש לייצא או לייבא אל שנבחרה תבנית קובץ. (הדבר אינו כולל מידע פעילות לפי יחידות זמן עבודה).

משאבים    מציין כי כל המידע אודות משאבים בפרוייקט שיש לייצא או לייבא לתבנית הקובץ שנבחרה. (הדבר אינו כולל מידע אודות משאב לפי יחידות זמן עבודה).

הקצאות    מציין כי כל המידע הקצאה בפרוייקט שיש לייצא או לייבא לתבנית הקובץ שנבחרה. (הדבר אינו כולל מידע הקצאה לפי יחידות זמן עבודה).

מקטע אפשרויות Microsoft Office Excel

מקטע זה מופיע אם אתה מייצא אל או לייבא מתוך חוברת עבודה של Excel.

ייצוא כולל כותרות    מציין קובץ Excel החדש המכיל מידע אודות פרוייקט תכלול את שורת הכותרת של כותרות עמודות גיליון, לדוגמה, שם פעילות, משך זמן, תאריך התחלה, וכן הלאה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

כלול שורות הקצאה בפלט    ציון שיש לכלול עם פעילויות או משאבים, שורות הקצאה גם אם תיבת הסימון הקצאות לא נבחרה.

מקטע אפשרויות קובץ טקסט

מקטע זה מופיע בעת ייצוא לקובץ טקסט (מופרד באמצעות טאבים או מופרד באמצעות פסיקים).

ייצוא כולל כותרות    מציין את קובץ הטקסט החדש המכיל מידע אודות פרוייקט תכלול את שורת הכותרת של כותרות עמודות גיליון, לדוגמה, שם פעילות, משך זמן, תאריך התחלה, וכן הלאה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

כלול שורות הקצאה בפלט    ציון שיש לכלול עם פעילויות או משאבים, שורות הקצאה גם אם תיבת הסימון הקצאות לא נבחרה.

מפריד טקסט    קביעה אם מידע עבור עמודות שונות יופרד באמצעות טאב, רווח או פסיק.

מקור הקובץ    ציון המקור של קובץ הטקסט, לדוגמה, Windows (ANSI)‎, המציין קובץ טקסט של Windows לפי סטנדרטים של ANSI.

דף מיפוי פעילות / / הקצאת משאב

במקטע הנתונים פעילויות/משאבים/הקצאות מפה

שם יעד    מציין את שם הקובץ לאחר השלמת הייצוא. תיבה זו מופיעה רק באשף ייצוא.

מסנן ייצוא    ציון כל מסנן שיוחלו המידע המיוצא. כברירת מחדל, כל הפעילויות או כל המשאבים מסומנת. לחץ על מסנן אחר כלשהו שברצונך להחיל כדי לספק מוקד מוגדר יותר עבור כעת מידע ייצוא או ייבוא. אם אתה מייצא או מייבא הקצאות בלבד, המסננים אינם זמינים. רשימה זו מופיעה רק באשף ייצוא.

שם טבלת המקור     מציין את שם הטבלה שבה ניתן לייבא את הנתונים. תיבה זו מופיעה רק באשף ייבוא.

המקטע ' אמת ' או ' ערוך האופן שבו ברצונך למפות את הנתונים (טבלת מפת נתונים)

מ:    הצגת שמות השדות המיוצאים או לייבא. לחץ על תא ריק והקלד את השדה שם או בחר אותה מהרשימה. אם בחרת שמשתמשים יוכלו ייצוא או ייבוא פעילויות, שדות הפעילות מפורטים. אם בחרת משאבים להיות ייצוא או ייבוא, משאב שדות מפורטים. אם בחרת שלא הקצאות ניתן לייצא או לייבא, שדות ההקצאה מופיעים ברשימה.

כדי:    מציין את השם של שם השדה שיהיו כותרת העמודה למידע זה. שמות ברירת מחדל יתמלאו ברגע שאתה מזין את השדה, אך באפשרותך לשנות את השם לפי רצונך. שדה זה זמין רק אם בחרת את תיבת הסימון יצא שורת כותרת או ייצוא כולל כותרות בעמוד האשף אפשרויות מפה.

סוג נתונים    מציין כיצד הנתונים תתפרש בתבנית המיוצא או מיובאים, לדוגמה, טקסט, תאריך, מספר, מטבע, וכן הלאה.

לחצני פקודה

הזז למעלה    העברת המיקום של השדה הנבחר כך שיופיע מוקדם יותר שנוצר מיוצאים או בטבלה מיובאים.

הזז למטה    העברת המיקום של השדה הנבחר למטה כך שיופיע בהמשך שנוצר מיוצאים או הטבלה מיובאת.

הוסף הכל    הוספת כל שדות הפרוייקט הזמינים מהסוג הנבחר (פעילות, משאב, הקצאה) אל מפת ייצוא/ייבוא.

נקה את כל    הסרת כל השדות שהוזנו בטבלה מפת ייצוא/ייבוא כך באפשרותך להתחיל מן ההתחלה.

הוסף שורה    הוספת שורה חדשה מעל השורה שנבחרה. לחצן זה זמין רק אם אתה מוסיף שדות נבחרים משלך, במקום כל השדות.

מחק שורה    הסרת השורה הנבחרת מטבלת מפת ייצוא/ייבוא.

Base בטבלה    פתיחת תיבת הדו-שיח בחירת טבלת בסיס למיפוי שדה. השתמש בתיבת דו-שיח זו אם ברצונך לייצא את השדות הנמצאים טבלה ספציפיים Project 2007.

קבע מפתח מיזוג    לאחר בחירת שדה כדי: עמודה, לחץ על הלחצן קבע מפתח מיזוג כדי לציין את השדה שאתה מעוניין כדי למזג את הנתונים לתוך. לחצן זה מופיע רק עבור אשף הייבוא בעת בחירה באפשרות למזג את הנתונים לתוך הפרוייקט הפעיל בדף מצב ייבוא.

המקטע תצוגה מקדימה

MS Project    מציג שמות השדות Project 2007 כעת ייצוא או ייבוא.

יעד    הצגת השמות התואמים של השדות בקובץ המיוצא או מיובאים שנוצר. טקסט זה מופיע רק אם בחרת את תיבת הסימון שורת כותרת ייצוא/ייבוא או ייצוא/ייבוא כולל כותרות בעמוד האשף אפשרויות מפה.

תצוגה מקדימה    הצגת דוגמה של נתונים בפועל כפי שהוא יופיע בקובץ המיוצא או מיובאים.

סוף דף הגדרת מפה

שמירת מפה    פתיחת תיבת הדו-שיח שמירת מפה, בה ניתן להשתמש לשמירת המפה לשימוש עתידי, בפרוייקט זה או פרוייקטים אחרים. באפשרותך להשתמש בסדרן כדי להעתיק מפה זו לתבנית הכללית פרוייקט, או לקובץ פרוייקט אחר.

סיום    השלמת תהליך ייצוא או ייבוא.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×