אשף החלפת המשאבים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

השתמש באשף החלפת המשאבים כדי ש- Microsoft Office Project צוות הפרוייקטים הארגוניים שלך לפי הכישורים הנדרשים עבור הפעילויות בפרוייקטים, הכישורים של המשאבים מאגר משאבי הארגון וכן את זמינות באופן אוטומטי של משאבים אלה. אשף החלפת המשאבים פועל בשילוב עם מבנה התפלגות משאבים שזוהה (RBS). ה-RBS מוגדר על-ידי השרת שלך סגירה מנהלית ולאחר מכן הוא מוחל על כל משאבי הארגון. הוסף את השדה RBS לתצוגה שימוש בפעילויות ולאחר מכן עבור כל הקצאה שעבורו מבוקש באשף החלפת המשאבים כדי למצוא משאבים, הזן את קוד RBS המתאים. אתה יכול:

  • החלפת משאבים כלליים במשאבים אמיתיים.

  • החלפת משאבים קיימים במשאבים אחרים.

  • חיפוש משאבים כשירים וזמינים והקצאתם לפעילויות.

  • חיפוש משאבים מתוך הפרוייקטים הנבחרים או מתוך מאגר המשאבים הארגוניים כולו.

מיקום תיבת הדו-שיח

בתפריט כלים, לחץ על החלפת משאבים. בדף המבוא, לחץ על לחצן הבא.

פרטים

שלב 1. בחר באפשרות פרוייקטים

בחר בפרוייקטים הארגוניים שיאוישו באמצעות אשף החלפת המשאבים.

תיבת סימון     ציון שפרוייקט זה יאויש באמצעות אשף החלפת המשאבים.

שם פרוייקט     הצגת השמות של כל הפרוייקטים הארגוניים הפתוחים כעת במחשב המשתמש.

גירסה     ציון שם הגירסה של הפרוייקט, לדוגמה, Published או Archived. אם אתה בוחר בפרוייקטים מרובים לאיוש באותו זמן, על כולם להיות מאותה גירסה. פרוייקטים חדשים שלא נשמרו ניתנים לשימוש עם כל גירסה.

שלב 2. בחר באפשרות משאבים

בחר בקבוצת המשאבים שבה ברצונך להשתמש כדי לאייש את הפרוייקטים הנבחרים.

הנמצאים בפרוייקטים הנבחרים     ציון שהמשאבים בפרוייקטים שנבחרו בדף שלב 1. בחירת פרוייקטים של האשף ישמשו לאיוש פרוייקטים אלה. אין צורך שמשאבים אלה יהיו מוקצים כעת לפעילויות כלשהן. אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל.

המפורטים להלן     ציון שעל המשאבים המפורטים בטבלה לשמש לאיוש הפרוייקטים הנבחרים. משאבים מפורטים בטבלה בעת לחיצה על הוסף ובחירת משאבים מתיבת הדו-שיח בניית מאגר עבור החלפת משאבים, שיכולה להציג את כל המשאבים הארגוניים הזמינים.

הוסף    פתיחה של תיבת הדו-שיח בניית מאגר עבור החלפת משאבים. במקרה הצורך, החל מסננים לחיפוש משאבי ארגון התואמים את קריטריוני הכישורים או הזמינות שלך. בחר במשאבים בטבלה משאבי ארגון מסוננים בצד ימין ולחץ על הוסף. המשאבים נוספים לטבלה משאבי צוות פרוייקט בצד שמאל. כשתסיים, לחץ על אישור. המשאבים בטבלה משאבי צוות פרוייקט נוספים לטבלה בדף 'בחירת משאבים' באשף.

הסר     הסרה של המשאב שנבחר מהטבלה. השתמש באפשרות זו אם בחרת באפשרות המפורטים להלן וברצונך לבנות ולכוונן את רשימת המשאבים שישמשו עבור החלפת משאבים.

אפשר משאבים בעלי סוג הזמנת המשאב המוצע שיש להקצות לפעילויות     מציין כי באשף החלפת המשאבים להקצות משאבים מוצעים, וכן הניתנות מחויב. כברירת מחדל, תיבת סימון זו אינה מסומנת.

אופק הקפאת משאב     מציין את תאריך ההתחלה של פעילויות שלהן ברצונך שאשף החלפת המשאבים יתחיל להקצות משאבים. פעולה זו שימושית כאשר ברצונך לשמור על ההקצאות שלך כפי שהם בתקופה הקרובה, אך ברצונך צוות הקצאות במועד מאוחר יותר בעתיד. כברירת מחדל, אופק הקפאת המשאב מוגדר לתאריך הנוכחי.

שלב 3. בחירת פרוייקטים קשורים

סקור פרוייקטים קשורים וציין אם יש לכלול פרוייקטים אלה בקבוצת הפרוייקטים המאוישים על-ידי האשף. פרוייקטים קשורים הם פרוייקטים שיש להם קישורים בין פרוייקטאליים, פרוייקטים המשתפים משאבי ארגון עם הפרוייקטים הנבחרים שלך, או פרוייקטים המשתמשים במשאבים כלשהם שנבחרו בשלב 2. רק פרוייקטים המכילים קשרי גומלין עם פרוייקטים אחרים מפורטים בטבלה בדף זה.

תיבת הסימון כלול     ציון שהפרוייקט נוסף לרשימה של פרוייקטים שיאוישו באמצעות אשף החלפת המשאבים. אם תבחר בתיבת הסימון עבור פרוייקט בדף זה, פרוייקט זה יתווסף לפרוייקטים הניתנים לאיוש מחדש באמצעות החלפת משאבים. בין אם תבחר בפרוייקטים קשורים או לא, האשף תמיד לוקח בחשבון הקצאות בפרוייקטים קשורים כדי לחשב את הזמינות הנותרת של משאב.

שם     הצגת שם הפרוייקט הקשור.

קשר גומלין     ציון אופי קשרי הגומלין בין הפרוייקט הנבחר לפרוייקט הקשור, לדוגמה, משאבים משותפים או פעילויות קשורות.

פרוייקט קשור     ציון שם הפרוייקט הקשור, ציון אם הוא משתף מאגר משאבים או אם הוא משתמש במשאב כלשהו מבין אלה שנבחרו בשלב 2.

שלב 4. בחירת אפשרויות תזמון

ציין את העדיפות עבור כל פרוייקט לאיוש, וציין באיזו קבוצת משאבים יש להשתמש עבור האיוש.

שם     הצגת שם הפרוייקט הנבחר לאיוש על-ידי האשף.

עדיפות     ציון העדיפות היחסית לאיוש הפרוייקטים. כברירת מחדל, כל הפרוייקטים הם בעלי עדיפות 500, המציינת עדיפות בינונית בטווח שבין 0 ל- 1000. פרוייקטים בעלי מספרים גבוהים יותר הם בעלי עדיפות גבוהה יותר לאיוש, וקובעים את הסדר שבו יאוישו פרוייקטים.

אפשרויות     ציון המשאבים שישמשו לאיוש הפרוייקט הנבחר. האפשרויות הן המשאבים בפרוייקט עצמו או משאבים במאגר המשאבים שנבחר בשלב 2.

החלק משאבים בעלי סוג הזמנת משאב מוצע     מציין כי ניתן להחליק משאבים מוצעים יחד עם המשאבים מחויב. מומלץ לבצע החלקה בפרוייקט שלך לאחר השלמת תהליך החלפת המשאבים. כברירת מחדל, תיבת סימון זו אינה מסומנת.

שלב 5. החלפת משאבים

סקור את סיכום הבחירות שביצעת עד נקודה זו. אם ברצונך לשנות הגדרות כלשהן, לחץ על לחצן הקודם כדי להגיע לדף הנדרש.

סיכום תצורה     הצגת שמות הפרוייקטים לאיוש, אפשרויות המשאבים שנבחרו, מאגר המשאבים שבשימוש והתאריך המציין את אופק הקפאת המשאב.

הפעל     הפעלה של אשף החלפת המשאבים לחיפוש משאבים במאגר הנבחר עבור משאבים והקצאות בפרוייקטים הנבחרים. לאחר השלמת התהליך, לחץ על הבא.

שלב 6. סקירת תוצאות

סקור את התוצאות של תהליך החלפת המשאבים. דף זה מציג את ההקצאות והמשאבים שאותרו עבור הקצאות אלו בהתבסס על פרופילי הכישורים. ההקצאות עדיין לא שונו, התוצאות הן מוצעות. באפשרותך גם למיין, לסנן ולקבץ את השינויים בתצוגה.

פעילות     הצגת הפעילות שעבורה אותר משאב.

פרופיל כישורים     מציג את רשימת הכישורים, כפי שמתואר קוד חלוקה לרמות המשאבים RBS או enterprise. אלה הם הכישורים שהגדרת עבור הקצאות בתצוגה ' שימוש בפעילויות ' או באמצעות משאבים כלליים מוקצים, ואתה משמשים באשף החלפת המשאבים לחיפוש משאבים מתאימים.

משאב שהוקצה     הצגת שם המשאב שאיתר האשף לאיוש הפעילות.

משאב מבוקש     הצגת שם המשאב שהוקצה במקור לפעילות באמצעות תיבת הדו-שיח הקצאת משאבים.

בקשה/דרישה     ציון אם המשאב נקבע כמבוקש או כנדרש בתיבת הדו-שיח הקצאת משאבים.

שלב 7. בחר אפשרויות עדכון

ציין אם ברצונך לעדכן את הפרוייקטים בהתבסס על תוצאות האשף. כמו כן באפשרותך לשמור את תצורת האשף ואת תוצאות ההחלפה בקובץ לשימוש במועד מאוחר יותר. הפרוייקטים שלך אינם מעודכנים עד להחלת התוצאות מדף זה.

עדכן פרוייקטים לפי תוצאת האשף     ציון שתוצאות האשף יעדכנו את הפרוייקט. כברירת מחדל, תיבת סימון זו נבחרת.

שמור את תוצאות האשף     ציון שיש לשמור את תוצאות האשף בקובץ כדוח, במקום להחיל אותן על הפרוייקטים שנבחרו. תוצאות אלו נשמרות כקובץ HTML הכולל את הפרוייקטים, המשאבים שנבחרו, אופק הקפאת המשאב, אפשרויות התזמון והמשאבים שאיתר האשף. כברירת מחדל, תיבת סימון זו אינה מסומנת.

אם תיבות הסימון עדכן פרוייקטים לפי תוצאת האשף ושמור את תוצאות האשף אינן מסומנות, תוצאות האשף יימחקו. כמו כן באפשרותך לבחור בשתי תיבות הסימון.

תיקיה     ציון התיקיה שבה יישמר הקובץ המכיל את התוצאות השמורות של האשף. תיבה זו זמינה רק כאשר תיבת הסימון שמור את תוצאות האשף נבחרת.

עיון     פתיחה של תיבת הדו-שיח עיון, שבה ניתן להשתמש לאיתור התיקיה שבה ברצונך לשמור את הקובץ המכיל את תוצאות האשף. כאשר תאתר את התיקיה הרצויה, בחר בה ולאחר מכן לחץ על אישור. תיבת הדו-שיח נסגרת ונתיב התיקיה מופיע בתיבה תיקיה. לחצן זה זמין רק כאשר תיבת הסימון שמור את תוצאות האשף נבחרת.

שלב 8. סיום

סקור את ההמלצות בדף זה. כאשר תלחץ על סיום, הפרוייקטים שלך יעודכנו לפי תוצאות האשף, או שהמידע יישמר בקובץ.

עדכן את הפרוייקטים שלך בתוצאות האשף     החלה של החלפת המשאבים שמצא האשף על הפרוייקטים הנבחרים או שמירת התוצאות בקובץ HTML בתיקיה הנבחרת.

מייצג התקדמות     הצגת המצב הנוכחי של העדכון. עם הסיום, מופיעה הודעה המציינת שהאשף סיים.

הפסקת     ביטול עדכוני הפרוייקטים.

סיום     השלמת תהליך החלפת המשאבים וסגירת האשף. כעת ניתן לסקור את התוצאות של שינויי ההקצאות.

הערה: 

  • לאחר סיום וסגירת האשף, סקור את ההקצאות באמצעות תצוגת שימוש בפעילויות או שימוש במשאבים. כמו כן, באפשרותך לסקור מידע אודות משאבים שהוחלפו בתצוגת גיליון משאבים. אם אינך מרוצה מהשינויים, הפוך אותם לקבועים על-ידי שמירת הפרוייקטים. כדי למחוק את השינויים, סגור את הפרוייקטים מבלי לשמור. באפשרותך גם לשמור את הפרוייקטים כקבצי פרוייקט נפרדים באמצעות הפקודה ' שמירה בשם '.

  • לאחר סיום וסגירת האשף, שקול לבצע החלקת משאבים של הפרוייקטים שלך. פעולה זו מסייעת לך להציג את האופן שבו השפיעו הקצאות המשאבים של האשף על הקצאה המשאבים שלך ותאריכי הסיום של הפרוייקטים.

  • לפני הפעלת אשף החלפת המשאבים, מנהל השרת צריך להגדיר את מאגר משאבי הארגון וליצור את ה- RBS או ערכת קודים דומה של כישורים לתפקיד. כמו כן, מנהל השרת צריך להחיל קוד RBS על משאבי הארגון.

  • באפשרותך לסקור את ה- RBS המוחל על משאבים בפרוייקט שלך. בתצוגת גיליון משאבים או תצוגת שימוש במשאבים, הוסף את השדה RBS. לחץ על כותרת עמודה ולאחר מכן בתפריט הוספה, לחץ על עמודה. לחץ על שם שדה ה- RBS שיצר מנהל השרת ולאחר מכן לחץ על אישור. החל את קוד ה- RBS המתאים על כל הקצאה שברצונך לאייש באמצעות אשף החלפת המשאבים.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×