אריזת מצגת עבור תקליטור

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בצע שלבים אלה כדי ליצור תקליטור כדי להציג את הצגת השקופיות שלך במחשב אחר.

חשוב: לפני העתקה והפצה של המצגת שלך, בדוק את המצגת שלך לאיתור נתונים מוסתרים ומידע אישי (ראה את השלבים להלן), ולאחר מכן החלט אם נכון לכלול מידע זה במצגת המועתקת. מידע מוסתר עשוי לכלול את שמך כיוצר של המצגת, שם החברה שלך ומידע אחר סודי לא תרצה מגורמים חיצוניים כדי לראות. כמו כן, בדוק במצגת אובייקטים או שקופיות מוסתרות מעוצבים כבלתי נראים.

 1. פתח את המצגת שברצונך להעתיק, או אם אתה עובד עם מצגת חדשה לא נשמר, שמור את המצגת.

 2. אם ברצונך לשמור את המצגת לתקליטור, במקום לרשת או לכונן דיסקים מקומי במחשב שלך, הכנס תקליטור לתוך כונן התקליטורים.

  הערות: 

  • באפשרותך להעתיק אל תקליטור ריק לצריבה (CD-R), לתקליטור ריק לצריבה חוזרת תקליטור (CD-RW) או CD-RW המכיל תוכן קיים שניתן להחליפו.

  • ב- PowerPoint, אם העתקת המצגת לתקליטור, הקפד להעתיק את כל הקבצים בפעולה אחת. לאחר העתקת את הערכה הראשונה של קבצים, לא ניתן להוסיף קבצים נוספים לדיסק באמצעות PowerPoint. עם זאת, באפשרותך להשתמש בסייר Windows כדי להעתיק קבצים נוספים CD-R או CD-RW המכיל קבצים קיימים. לקבלת פרטים נוספים, עיין בעזרה של Windows.

 3. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 4. לחץ על ייצוא, לחץ על מצגת אריזה עבור תקליטור ולאחר מכן, בחלונית השמאלית, לחץ על ארוז עבור תקליטור.

 5. כדי לבחור את המצגות שברצונך להעתיק ואת הסדר שבו אתה מעוניין להפעיל אותן, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מצגת, בתיבת הדו-שיח אריזה עבור תקליטור, לחץ על הוסף ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת קבצים, בחר את המצגת שברצונך להוסיף ולחץ על הוסף. חזור על שלב זה עבור כל מצגת שברצונך להוסיף. חזור על שלב זה גם אם ברצונך להוסיף קבצים אחרים קשורים, שאינם של PowerPoint לחבילה.

   הערה: המצגת הפתוחה כעת באופן אוטומטי מופיעה ברשימה קבצים להעתקה. קבצים שקישרת המצגת נכללים באופן אוטומטי, אך הם אינם מופיעים ברשימה קבצים להעתקה.

  • אם תוסיף יותר ממצגת אחת, המצגות יופיעו בדף אינטרנט המאפשר לך לנווט אל התוכן של התקליטור בסדר שבו הם מפורטים ברשימה קבצים להעתקה בתיבת הדו-שיח אריזה עבור תקליטור. כדי לשנות את הסדר, בחר מצגת שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על לחצני החצים כדי להזיז את המצגת למעלה או למטה ברשימה.

  • כדי להסיר מצגת או קובץ מהרשימה קבצים להעתקה, בחר את המצגת או את הקובץ ולאחר מכן לחץ על הסר.

 6. לחץ על אפשרויות ולאחר מכן, תחת כלול קבצים אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להבטיח שקבצים המקושרים למצגת שלך ייכללו בחבילה, בחר בתיבת הסימון קבצים מקושרים. קבצים המקושרים למצגת שלך יכולים לכלול גליונות עבודה של Microsoft Office Excel המקושרים תרשימים, קבצי צליל, סרטונים ועוד.

  • כדי להשתמש גופני TrueType מוטבעים, בחר בתיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים.

   הערות: 

   • אם המצגת שלך אינה כוללת כעת גופנים מוטבעים, בודק את תיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים כולל הגופנים בעת אריזת. תיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים חל על כל המצגות מועתקים, כולל לשלבים מקושרות.

   • אם המצגת שלך כבר כולל גופנים מוטבעים, PowerPoint מכבד באופן אוטומטי את ההגדרה של המצגת כדי לכלול את גופנים מוטבעים.

 7. כדי לדרוש ממשתמשים אחרים לספק סיסמה כדי שיוכלו לפתוח או לערוך אף אחד המצגות שהועתקו, תחת שפר אבטחה ופרטיות, הקלד הסיסמה או את הסיסמאות שעליו ברצונך להציב דרוש כדי לפתוח את המצגת, לערוך אותו, או את שתיהן.

  סיסמאות החלת. pptx,. ppt,. potx,. pot,. ppsx,. pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml וקבצים. mht שהומרו לקבצי. ppt, במצגות שהועתקו. אם כל הקבצים שאתה מעתיק כבר יש להקצות סיסמאות, PowerPoint יבקש ממך לבחור בין תוציא את הסיסמאות שהוקצתה בעבר עבור קבצים אלה ועקיפת אותם עם הסיסמאות החדשות. אם תבחר לעקוף את הסיסמאות שהוקצתה בעבר, הם מתקבלים עוד עבור הגירסאות של הקבצים שהועתקו. עם זאת, הן עדיין יתקבלו עבור הגירסאות המקוריות.

 8. כדי לבדוק את המצגת שלך לאיתור נתונים מוסתרים ומידע אישי, בחר בתיבת הסימון בדוק מצגת למידע לא מתאים או פרטי.

 9. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.

 10. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מעתיק את המצגת לרשת או לכונן דיסקים מקומי במחשב שלך, לחץ על העתק לתיקיה, הזן את שם התיקיה ומיקום ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • אם אתה מעתיק את המצגת לתקליטור, לחץ על העתק לתקליטור.

 1. פתח את המצגת שברצונך להעתיק, או אם אתה עובד עם מצגת חדשה לא נשמר, שמור את המצגת.

 2. אם ברצונך לשמור את המצגת לתקליטור, במקום לרשת או לכונן דיסקים מקומי במחשב שלך, הכנס תקליטור לתוך כונן התקליטורים.

  הערות: 

  • באפשרותך להעתיק אל תקליטור ריק לצריבה (CD-R), לתקליטור ריק לצריבה חוזרת תקליטור (CD-RW) או CD-RW המכיל תוכן קיים שניתן להחליפו.

  • ב- PowerPoint, אם העתקת המצגת לתקליטור, הקפד להעתיק את כל הקבצים בפעולה אחת. לאחר העתקת את הערכה הראשונה של קבצים, לא ניתן להוסיף קבצים נוספים לדיסק באמצעות PowerPoint. עם זאת, באפשרותך להשתמש בסייר Windows כדי להעתיק קבצים נוספים CD-R או CD-RW המכיל קבצים קיימים. לקבלת פרטים נוספים, עיין בעזרה של Windows.

 3. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 4. לחץ על שמור ושלח, לחץ על מצגת אריזה עבור תקליטור ולאחר מכן, בחלונית השמאלית, לחץ על ארוז עבור תקליטור.

 5. כדי לבחור את המצגות שברצונך להעתיק ואת הסדר שבו אתה מעוניין להפעיל אותן, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מצגת, בתיבת הדו-שיח אריזה עבור תקליטור, לחץ על הוסף ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת קבצים, בחר את המצגת שברצונך להוסיף ולחץ על הוסף. חזור על שלב זה עבור כל מצגת שברצונך להוסיף. חזור על שלב זה גם אם ברצונך להוסיף קבצים אחרים קשורים, שאינם של PowerPoint לחבילה.

   הערה: המצגת הפתוחה כעת באופן אוטומטי מופיעה ברשימה קבצים להעתקה. קבצים שקישרת המצגת נכללים באופן אוטומטי, אך הם אינם מופיעים ברשימה קבצים להעתקה.

  • אם תוסיף יותר ממצגת אחת, המצגות יופיעו בדף אינטרנט המאפשר לך לנווט אל התוכן של התקליטור בסדר שבו הם מפורטים ברשימה קבצים להעתקה בתיבת הדו-שיח אריזה עבור תקליטור. כדי לשנות את הסדר, בחר מצגת שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על לחצני החצים כדי להזיז את המצגת למעלה או למטה ברשימה.

  • כדי להסיר מצגת או קובץ מהרשימה קבצים להעתקה, בחר את המצגת או את הקובץ ולאחר מכן לחץ על הסר.

 6. לחץ על אפשרויות ולאחר מכן, תחת כלול קבצים אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להבטיח שקבצים המקושרים למצגת שלך ייכללו בחבילה, בחר בתיבת הסימון קבצים מקושרים. קבצים המקושרים למצגת שלך יכולים לכלול גליונות עבודה של Microsoft Office Excel המקושרים תרשימים, קבצי צליל, סרטונים ועוד.

  • כדי להשתמש גופני TrueType מוטבעים, בחר בתיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים.

   הערות: 

   • אם המצגת שלך אינה כוללת כעת גופנים מוטבעים, בודק את תיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים כולל הגופנים בעת אריזת. תיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים חל על כל המצגות מועתקים, כולל לשלבים מקושרות.

   • אם המצגת שלך כבר כולל גופנים מוטבעים, PowerPoint מכבד באופן אוטומטי את ההגדרה של המצגת כדי לכלול את גופנים מוטבעים.

 7. כדי לדרוש ממשתמשים אחרים לספק סיסמה כדי שיוכלו לפתוח או לערוך אף אחד המצגות שהועתקו, תחת שפר אבטחה ופרטיות, הקלד הסיסמה או את הסיסמאות שעליו ברצונך להציב דרוש כדי לפתוח את המצגת, לערוך אותו, או את שתיהן.

  סיסמאות החלת. pptx,. ppt,. potx,. pot,. ppsx,. pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml וקבצים. mht שהומרו לקבצי. ppt, במצגות שהועתקו. אם כל הקבצים שאתה מעתיק כבר יש להקצות סיסמאות, PowerPoint יבקש ממך לבחור בין תוציא את הסיסמאות שהוקצתה בעבר עבור קבצים אלה ועקיפת אותם עם הסיסמאות החדשות. אם תבחר לעקוף את הסיסמאות שהוקצתה בעבר, הם מתקבלים עוד עבור הגירסאות של הקבצים שהועתקו. עם זאת, הן עדיין יתקבלו עבור הגירסאות המקוריות.

 8. כדי לבדוק את המצגת שלך לאיתור נתונים מוסתרים ומידע אישי, בחר בתיבת הסימון בדוק מצגת למידע לא מתאים או פרטי.

 9. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.

 10. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מעתיק את המצגת לרשת או לכונן דיסקים מקומי במחשב שלך, לחץ על העתק לתיקיה, הזן את שם התיקיה ומיקום ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • אם אתה מעתיק את המצגת לתקליטור, לחץ על העתק לתקליטור.

 1. פתח את המצגת שברצונך להעתיק, או אם אתה עובד עם מצגת חדשה לא נשמר, שמור את המצגת.

 2. אם ברצונך לשמור את המצגת לתקליטור, במקום לרשת או לכונן דיסקים מקומי במחשב שלך, הכנס תקליטור לתוך כונן התקליטורים.

  הערות: 

  • באפשרותך להעתיק אל תקליטור ריק לצריבה (CD-R), לתקליטור ריק לצריבה חוזרת תקליטור (CD-RW) או CD-RW המכיל תוכן קיים שניתן להחליפו.

  • ב- PowerPoint, אם העתקת המצגת לתקליטור, הקפד להעתיק את כל הקבצים בפעולה אחת. לאחר העתקת את הערכה הראשונה של קבצים, לא ניתן להוסיף קבצים נוספים לדיסק באמצעות PowerPoint. עם זאת, באפשרותך להשתמש בסייר Windows כדי להעתיק קבצים נוספים CD-R או CD-RW המכיל קבצים קיימים. לקבלת פרטים נוספים, עיין בעזרה של Windows.

 3. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על פרסום ולאחר מכן לחץ על ארוז עבור תקליטור.

 4. בתיבת הדו-שיח אריזה עבור תקליטור, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 5. לחץ על העתק לתיקיה או העתק לתקליטור.

  PowerPoint אורז את המצגת לתיקיה או לתקליטור כך באפשרותך להפיץ אותה.

  הערות: 

  • באפשרותך להשתמש ב- PowerPoint Viewer 2007 להציג קבצים המעוצבים עבור PowerPoint 2000 או גירסה מתקדמת יותר.

  • PowerPoint Viewer 2007 אינו תומך קבצים המעוצבים עבור PowerPoint 97 או בגירסאות קודמות. כדי להשתמש ב- PowerPoint Viewer 2007 כדי להציג מצגת המעוצב עבור PowerPoint 97 או בגירסאות קודמות, פתח את המצגת ב- PowerPoint 2000, 2002, או 2003 ואילך, ולאחר מכן שמור אותו בתבנית עבור PowerPoint 2000, 2002, או 2003 ואילך.

  • באפשרותך להפעיל את PowerPoint Viewer 2007 ב- Microsoft Windows XP Service Pack 2 ואילך.

 6. לחץ על אפשרויות ולאחר מכן, תחת סוג חבילה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין כיצד מצגת במציג PowerPoint, לחץ על חבילת מציג (תבניות קובץ עדכון להפעלת ב- PowerPoint Viewer) ולאחר מכן בחר אפשרות מהרשימה בחר כיצד מצגות במציג.

  • כדי ליצור חבילה שבהן אתה מציגים מסוימים יציגו במחשב שבו מותקן PowerPoint או מציג PowerPoint מותקן, לחץ על חבילת ארכיון (אל תעדכן את תבניות הקובץ).

 7. תחת כלול קבצים אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להבטיח שקבצים המקושרים למצגת שלך ייכללו בחבילה, בחר בתיבת הסימון קבצים מקושרים. קבצים המקושרים למצגת שלך יכולים לכלול גליונות עבודה של Microsoft Office Excel המקושרים תרשימים, קבצי צליל, סרטונים ועוד.

  • כדי להשתמש גופני TrueType מוטבעים, בחר בתיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים.

   הערות: 

   • אם המצגת שלך אינה כוללת כעת גופנים מוטבעים, בודק את תיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים כולל הגופנים בעת אריזת. תיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים חל על כל המצגות מועתקים, כולל לשלבים מקושרות.

   • אם המצגת שלך כבר כולל גופנים מוטבעים, PowerPoint מכבד באופן אוטומטי את ההגדרה של המצגת כדי לכלול את גופנים מוטבעים.

 8. כדי לדרוש ממשתמשים אחרים לספק סיסמה כדי שיוכלו לפתוח או לערוך אף אחד המצגות שהועתקו, תחת שפר אבטחה ופרטיות, הקלד הסיסמה או את הסיסמאות שעליו ברצונך להציב דרוש כדי לפתוח את המצגת, לערוך אותו, או את שתיהן.

  סיסמאות החלת. pptx,. ppt,. potx,. pot,. ppsx,. pps, .pptm, .ppa, .ppam, .mhtml וקבצים. mht שהומרו לקבצי. ppt, במצגות שהועתקו. אם כל הקבצים שאתה מעתיק כבר יש להקצות סיסמאות, PowerPoint יבקש ממך לבחור בין תוציא את הסיסמאות שהוקצתה בעבר עבור קבצים אלה ועקיפת אותם עם הסיסמאות החדשות. אם תבחר לעקוף את הסיסמאות שהוקצתה בעבר, הם מתקבלים עוד עבור הגירסאות של הקבצים שהועתקו. עם זאת, הן עדיין יתקבלו עבור הגירסאות המקוריות.

 9. כדי לבדוק את המצגת שלך לאיתור נתונים מוסתרים ומידע אישי, בחר בתיבת הסימון בדוק מצגת למידע לא מתאים או פרטי.

 10. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.

 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מעתיק את המצגת לרשת או לכונן דיסקים מקומי במחשב שלך, לחץ על העתק לתיקיה, הזן את שם התיקיה ומיקום ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • אם אתה מעתיק את המצגת לתקליטור, לחץ על העתק לתקליטור.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×