אריזת מצגת עבור תקליטור או כונן הבזק מסוג USB

באפשרותך ליצור חבילה עבור המצגת ולשמור אותה בתקליטור או בכונן USB כדי שאנשים אחרים יוכלו לצפות במצגת שלך ברוב המחשבים. אנשים מסוימים עשויים לקרוא לזה "פרסום מצגת לקובץ".

שמירת החבילה בתקליטור

 1. הוסף תקליטור ריק לצריבה (CD-R), תקליטור ריק לצריבה חוזרת (CD-RW) או CD-RW (שמכיל תוכן קיים שניתן להחליף) בכונן הדיסק.

 2. ב- PowerPoint, לחץ על קובץ, לחץ על ייצוא, לחץ על מצגת חבילה עבור תקליטורולאחר מכן לחץ על ארוז עבור תקליטור.

 3. בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור , הקלד שם עבור התקליטור בתיבה שם התקליטור .

 4. כדי להוסיף מצגת אחת או יותר כדי לארוז יחד, לחץ על הוסף, בחר את המצגת ולאחר מכן לחץ על הוסף. חזור על שלב זה עבור כל מצגת שברצונך להוסיף.

  עצה: אם אתה מוסיף יותר ממצגת אחת, הם ישחקו בסדר שבו הם מופיעים ברשימה קבצים להעתקה . השתמש בלחצני החצים בצד הימני של תיבת הדו כדי לסדר מחדש את רשימת המצגות.

 5. כדי לכלול קבצים משלימים כגון גופני TrueType או קבצים מקושרים, לחץ על אפשרויות.

  אריזת מצגת עבור תקליטור

 6. תחת כלול קבצים אלה, בחר את תיבות הסימון הישימות:

  כדי לבדוק את המצגת שלך עבור נתונים מוסתרים ומידע אישי, בחר את תיבת הסימון בדוק את המצגת עבור מידע בלתי הולם או פרטי .

  תיבת הדו-שיח 'אפשרויות' ב'אריזה עבור תקליטור'

 7. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.

 8. בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור , לחץ על העתק לתקליטור.

  הערה: כדי לשמור את המצגת ב-DVD, ראה צריבת מצגת ב-dvd.

שמירת החבילה בכונן הבזק מסוג USB

 1. הוסף כונן הבזק מסוג USB בחריץ USB במחשב שלך.

 2. ב- PowerPoint, לחץ על קובץ, לחץ על ייצוא, לחץ על מצגת חבילה עבור תקליטורולאחר מכן לחץ על ארוז עבור תקליטור.

 3. בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור , הקלד שם עבור התקליטור בתיבה שם התקליטור .

 4. כדי להוסיף מצגת אחת או יותר כדי לארוז יחד, לחץ על הוסף, בחר את המצגת ולאחר מכן לחץ על הוסף. חזור על שלב זה עבור כל מצגת שברצונך להוסיף.

  עצה: אם אתה מוסיף יותר ממצגת אחת, הם ישחקו בסדר שבו הם מופיעים ברשימה קבצים להעתקה . השתמש בלחצני החצים בצד הימני של תיבת הדו כדי לסדר מחדש את רשימת המצגות.

 5. כדי לכלול קבצים משלימים כגון גופני TrueType או קבצים מקושרים, לחץ על אפשרויות.

  אריזת מצגת עבור תקליטור

 6. תחת כלול קבצים אלה, בחר את תיבות הסימון הישימות:

  כדי לבדוק את המצגת שלך עבור נתונים מוסתרים ומידע אישי, בחר את תיבת הסימון בדוק את המצגת עבור מידע בלתי הולם או פרטי .

  תיבת הדו-שיח 'אפשרויות' ב'אריזה עבור תקליטור'

 7. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.

 8. בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור , לחץ על העתק לתיקיה.

 9. בתיבת הדו העתק לתיקיה , בחר עיון.

 10. בתיבת הדו בחירת מיקום, נווט אל כונן ההבזק מסוג USB, בחר אותו או תיקיית משנה בתוכה ולאחר מכן לחץ על בחר.

  התיקיה והנתיב שבחרת נוספים לתיבה ' מיקום ' בתיבת הדו ' העתק לתיקיה ' .

 11. PowerPoint שואל שאלה לגבי קבצים מקושרים. מומלץ לענות על כן כדי להבטיח שכל הקבצים הדרושים עבור המצגת ייכללו בחבילה השמורה בכונן ההבזק של ה-USB.

  PowerPoint מתחיל להעתיק קבצים, וכאשר הוא מסיים אותו פותח חלון המציג את החבילה המלאה בכונן ההבזק של ה-USB.

צריבת מצגת ב-DVD במקום זאת

כדי לשמור את המצגת ב-DVD, ראה צריבת מצגת ב-dvd.

שמירת החבילה בתקליטור

 1. פתח את המצגת שברצונך להעתיק, או, אם אתה עובד עם מצגת חדשה שלא נשמרה, שמור את המצגת.

 2. אם ברצונך לשמור את המצגת בתקליטור, במקום ברשת או בכונן דיסקים מקומי במחשב, הוסף תקליטור לכונן התקליטורים.

  הערות: 

  • באפשרותך להעתיק תקליטור ריק לצריבה (CD-R), תקליטור ריק לצריבה חוזרת (CD-RW) או CD-RW המכיל תוכן קיים שניתן להחליף.

  • ב-PowerPoint, אם תעתיק את המצגת לתקליטור, הקפד להעתיק את כל הקבצים בפעולה אחת. לאחר העתקת הקבוצה הראשונה של הקבצים, אין באפשרותך להוסיף קבצים נוספים לדיסק באמצעות PowerPoint. עם זאת, באפשרותך להשתמש בסייר Windows כדי להעתיק קבצים נוספים לתקליטור CD-R או CD-RW המכיל קבצים קיימים. עיין בעזרה של Windows לקבלת פרטים נוספים.

 3. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 4. לחץ על שמור _AMP_ Send, לחץ על מצגת חבילה עבור תקליטורולאחר מכן, בחלונית השמאלית, לחץ על package for cd.

 5. כדי לבחור את המצגות שברצונך להעתיק ואת הסדר שבו ברצונך שיופעלו, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מצגת, בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור , לחץ על הוסף ולאחר מכן, בתיבת הדו הוספת קבצים , בחר את המצגת שברצונך להוסיף ולחץ על הוסף. חזור על שלב זה עבור כל מצגת שברצונך להוסיף. חזור על שלב זה גם אם ברצונך להוסיף לחבילה קבצים קשורים אחרים שאינם של PowerPoint.

   הערה: המצגת הפתוחה בשלב זה מופיעה באופן אוטומטי ברשימה קבצים להעתקה . קבצים שקישרת למצגת נכללים באופן אוטומטי, אך הם אינם מופיעים ברשימה קבצים להעתקה .

  • אם אתה מוסיף יותר ממצגת אחת, המצגות יופיעו בדף אינטרנט המאפשר לך לנווט לתוכן התקליטור בסדר שבו הן מופיעות ברשימה קבצים להעתקה בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור . כדי לשנות את הסדר, בחר מצגת שברצונך להעביר ולאחר מכן לחץ על לחצני החצים כדי להזיז את המצגת למעלה או למטה ברשימה.

  • כדי להסיר מצגת או קובץ מתוך הרשימה קבצים להעתקה , בחר את המצגת או את הקובץ ולאחר מכן לחץ על הסר.

 6. לחץ על אפשרויותולאחר מכן, תחת כלול קבצים אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • כדי להבטיח שקבצים המקושרים למצגת שלך נכללים בחבילה, בחר את תיבת הסימון קבצים מקושרים. קבצים המקושרים למצגת שלך יכולים לכלול גליונות עבודה של Microsoft Office Excel המקושרים לתרשימים, קבצי צליל, סרטוני סרטים ועוד.

  • כדי להשתמש בגופני TrueType מוטבעים, בחר את תיבת הסימון גופני truetype מוטבעים.

   הערות: 

   • אם המצגת שלך אינה כוללת כעת גופנים מוטבעים, בדיקת תיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים כוללת את הגופנים בעת אריזתם. תיבת הסימון ' גופני TrueType מוטבעים ' חלה על כל המצגות שהועתקו, כולל מסמכים מקושרים.

   • אם המצגת שלך כבר כוללת גופנים מוטבעים, PowerPoint מכבד באופן אוטומטי את הגדרת המצגת כדי לכלול את הגופנים המוטבעים.

 7. כדי לדרוש ממשתמשים אחרים לספק סיסמה לפני שהם יכולים לפתוח או לערוך כל אחת מהמצגות שהועתקו, תחת שפר את האבטחה והפרטיות, הקלד את הסיסמה או הסיסמאות שברצונך לדרוש כדי לפתוח את המצגת, לערוך אותה או את שתיהן.

  הסיסמאות חלות על קבצי. pptx,. potx,. ppsx,. pps,. pptm,. ppa,.,.,. mht,.,.,.. אם לאחד הקבצים שאתה מעתיק כבר יש סיסמאות שהוקצו להם, PowerPoint יבקש ממך לבחור בין שמירה על הסיסמאות שהוקצו בעבר לקבצים אלה ולעקוף אותן באמצעות הסיסמאות החדשות. אם תבחר לעקוף את הסיסמאות שהוקצו בעבר, הן לא יתקבלו עוד עבור הגירסאות שהועתקו של הקבצים. עם זאת, הם עדיין מתקבלים עבור הגירסאות המקוריות.

 8. כדי לבדוק את המצגת שלך עבור נתונים מוסתרים ומידע אישי, בחר את תיבת הסימון בדוק את המצגת עבור מידע בלתי הולם או פרטי .

 9. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.

 10. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מעתיק את המצגת לרשת או לכונן דיסקים מקומי במחשב שלך, לחץ על העתק לתיקיה, הזן שם תיקיה ומיקום ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • אם אתה מעתיק את המצגת לתקליטור, לחץ על העתק לתקליטור.

שמירת החבילה בכונן הבזק מסוג USB

 1. פתח את המצגת שברצונך להעתיק, או, אם אתה עובד עם מצגת חדשה שלא נשמרה, שמור את המצגת.

 2. הוסף כונן הבזק מסוג USB ליציאת USB של המחשב.

 3. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 4. לחץ על שמור _AMP_ Send, לחץ על מצגת חבילה עבור תקליטורולאחר מכן, בחלונית השמאלית, לחץ על package for cd.

 5. כדי לבחור את המצגות שברצונך להעתיק ואת הסדר שבו ברצונך שיופעלו, בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מצגת, בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור , לחץ על הוסף ולאחר מכן, בתיבת הדו הוספת קבצים , בחר את המצגת שברצונך להוסיף ולחץ על הוסף. חזור על שלב זה עבור כל מצגת שברצונך להוסיף. חזור על שלב זה גם אם ברצונך להוסיף לחבילה קבצים קשורים אחרים שאינם של PowerPoint.

   הערה: המצגת הפתוחה בשלב זה מופיעה באופן אוטומטי ברשימה קבצים להעתקה . קבצים שקישרת למצגת נכללים באופן אוטומטי, אך הם אינם מופיעים ברשימה קבצים להעתקה .

  • אם אתה מוסיף יותר ממצגת אחת, המצגות יופיעו בדף אינטרנט המאפשר לך לנווט לתוכן התקליטור בסדר שבו הן מופיעות ברשימה קבצים להעתקה בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור . כדי לשנות את הסדר, בחר מצגת שברצונך להעביר ולאחר מכן לחץ על לחצני החצים כדי להזיז את המצגת למעלה או למטה ברשימה.

  • כדי להסיר מצגת או קובץ מתוך הרשימה קבצים להעתקה , בחר את המצגת או את הקובץ ולאחר מכן לחץ על הסר.

 6. לחץ על אפשרויותולאחר מכן, תחת כלול קבצים אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • כדי להבטיח שקבצים המקושרים למצגת שלך נכללים בחבילה, בחר את תיבת הסימון קבצים מקושרים. קבצים המקושרים למצגת שלך יכולים לכלול גליונות עבודה של Microsoft Office Excel המקושרים לתרשימים, קבצי צליל, סרטוני סרטים ועוד.

  • כדי להשתמש בגופני TrueType מוטבעים, בחר את תיבת הסימון גופני truetype מוטבעים.

   הערות: 

   • אם המצגת שלך אינה כוללת כעת גופנים מוטבעים, בדיקת תיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים כוללת את הגופנים בעת אריזתם. תיבת הסימון ' גופני TrueType מוטבעים ' חלה על כל המצגות שהועתקו, כולל מסמכים מקושרים.

   • אם המצגת שלך כבר כוללת גופנים מוטבעים, PowerPoint מכבד באופן אוטומטי את הגדרת המצגת כדי לכלול את הגופנים המוטבעים.

 7. כדי לדרוש ממשתמשים אחרים לספק סיסמה לפני שהם יכולים לפתוח או לערוך כל אחת מהמצגות שהועתקו, תחת שפר את האבטחה והפרטיות, הקלד את הסיסמה או הסיסמאות שברצונך לדרוש כדי לפתוח את המצגת, לערוך אותה או את שתיהן.

  הסיסמאות חלות על קבצי. pptx,. potx,. ppsx,. pps,. pptm,. ppa,.,.,. mht,.,.,.. אם לאחד הקבצים שאתה מעתיק כבר יש סיסמאות שהוקצו להם, PowerPoint יבקש ממך לבחור בין שמירה על הסיסמאות שהוקצו בעבר לקבצים אלה ולעקוף אותן באמצעות הסיסמאות החדשות. אם תבחר לעקוף את הסיסמאות שהוקצו בעבר, הן לא יתקבלו עוד עבור הגירסאות שהועתקו של הקבצים. עם זאת, הם עדיין מתקבלים עבור הגירסאות המקוריות.

 8. כדי לבדוק את המצגת שלך עבור נתונים מוסתרים ומידע אישי, בחר את תיבת הסימון בדוק את המצגת עבור מידע בלתי הולם או פרטי .

 9. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.

 10. בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור , לחץ על העתק לתיקיה.

 11. בתיבת הדו העתק לתיקיה , בחר עיון.

 12. בתיבת הדו בחירת מיקום, נווט אל כונן ההבזק מסוג USB, בחר אותו או תיקיית משנה בתוכה ולאחר מכן לחץ על בחר.

  התיקיה והנתיב שבחרת נוספים לתיבה ' מיקום ' בתיבת הדו ' העתק לתיקיה ' .

 13. PowerPoint שואל שאלה לגבי קבצים מקושרים. מומלץ לענות על כן כדי להבטיח שכל הקבצים הדרושים עבור המצגת ייכללו בחבילה השמורה בכונן ההבזק של ה-USB.

  PowerPoint מתחיל להעתיק קבצים, וכאשר הוא מסיים אותו פותח חלון המציג את החבילה המלאה בכונן ההבזק של ה-USB.

שמירת החבילה בתקליטור

 1. פתח את המצגת שברצונך להעתיק, או, אם אתה עובד עם מצגת חדשה שלא נשמרה, שמור את המצגת.

 2. אם ברצונך לשמור את המצגת בתקליטור, במקום ברשת או בכונן דיסקים מקומי במחשב, הוסף תקליטור לכונן התקליטורים.

  הערות: 

  • באפשרותך להעתיק תקליטור ריק לצריבה (CD-R), תקליטור ריק לצריבה חוזרת (CD-RW) או CD-RW המכיל תוכן קיים שניתן להחליף.

  • ב-PowerPoint, אם תעתיק את המצגת לתקליטור, הקפד להעתיק את כל הקבצים בפעולה אחת. לאחר העתקת הקבוצה הראשונה של הקבצים, אין באפשרותך להוסיף קבצים נוספים לדיסק באמצעות PowerPoint. עם זאת, באפשרותך להשתמש בסייר Windows כדי להעתיק קבצים נוספים לתקליטור CD-R או CD-RW המכיל קבצים קיימים. עיין בעזרה של Windows לקבלת פרטים נוספים.

 3. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על פרסםולאחר מכן לחץ על Package for CD.

 4. בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור , לחץ על אפשרויותולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 5. לחץ על העתק לתיקיה או העתק לתקליטור.

  PowerPoint אורז את המצגת שלך לתיקיה או לתקליטור כדי שתוכל להפיץ אותה.

  הערות: 

  • אם כבר יש לך עותק של PowerPoint Viewer 2007, באפשרותך להשתמש בו כדי להציג קבצים המעוצבים עבור PowerPoint 2000 ואילך. (PowerPoint Viewer יצא לגמלאות ואינו זמין עוד להורדה.)

  • PowerPoint Viewer 2007 אינו תומך בקבצים המעוצבים עבור PowerPoint 97 או גירסאות קודמות. כדי להשתמש ב-PowerPoint Viewer 2007 כדי להציג מצגת המעוצבת עבור PowerPoint 97 או גירסה קודמת, פתח את המצגת ב-PowerPoint 2000, 2002 או 2003 או גירסה מתקדמת יותר ולאחר מכן שמור אותה בתבנית עבור PowerPoint 2000, 2002 או 2003 ואילך.

  • באפשרותך להפעיל את PowerPoint Viewer 2007 ב-Microsoft Windows XP Service Pack 2 ואילך.

 6. לחץ על אפשרויותולאחר מכן, תחת סוג חבילה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין כיצד תופיע מצגת ב-PowerPoint Viewer, לחץ על חבילת מציג (עדכן תבניות קובץ כדי להפעיל ב-Powerpoint viewer)ולאחר מכן בחר אפשרות ברשימה בחר כיצד המצגות יופעלו ברשימת המציג .

  • כדי להפוך חבילה שאתה מציג מסוימים, תוצג במחשב שבו מותקן PowerPoint או PowerPoint Viewer, לחץ על חבילת ארכיון (אל תעדכן תבניות קובץ).

 7. תחת כלול קבצים אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • כדי להבטיח שקבצים המקושרים למצגת שלך נכללים בחבילה, בחר את תיבת הסימון קבצים מקושרים. קבצים המקושרים למצגת שלך יכולים לכלול גליונות עבודה של Microsoft Office Excel המקושרים לתרשימים, קבצי צליל, סרטוני סרטים ועוד.

  • כדי להשתמש בגופני TrueType מוטבעים, בחר את תיבת הסימון גופני truetype מוטבעים.

   הערות: 

   • אם המצגת שלך אינה כוללת כעת גופנים מוטבעים, בדיקת תיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים כוללת את הגופנים בעת אריזתם. תיבת הסימון ' גופני TrueType מוטבעים ' חלה על כל המצגות שהועתקו, כולל מסמכים מקושרים.

   • אם המצגת שלך כבר כוללת גופנים מוטבעים, PowerPoint מכבד באופן אוטומטי את הגדרת המצגת כדי לכלול את הגופנים המוטבעים.

 8. כדי לדרוש ממשתמשים אחרים לספק סיסמה לפני שהם יכולים לפתוח או לערוך כל אחת מהמצגות שהועתקו, תחת שפר את האבטחה והפרטיות, הקלד את הסיסמה או הסיסמאות שברצונך לדרוש כדי לפתוח את המצגת, לערוך אותה או את שתיהן.

  הסיסמאות חלות על קבצי. pptx,. potx,. ppsx,. pps,. pptm,. ppa,.,.,. mht,.,.,.. אם לאחד הקבצים שאתה מעתיק כבר יש סיסמאות שהוקצו להם, PowerPoint יבקש ממך לבחור בין שמירה על הסיסמאות שהוקצו בעבר לקבצים אלה ולעקוף אותן באמצעות הסיסמאות החדשות. אם תבחר לעקוף את הסיסמאות שהוקצו בעבר, הן לא יתקבלו עוד עבור הגירסאות שהועתקו של הקבצים. עם זאת, הם עדיין מתקבלים עבור הגירסאות המקוריות.

 9. כדי לבדוק את המצגת שלך עבור נתונים מוסתרים ומידע אישי, בחר את תיבת הסימון בדוק את המצגת עבור מידע בלתי הולם או פרטי .

 10. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.

 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם אתה מעתיק את המצגת לרשת או לכונן דיסקים מקומי במחשב שלך, לחץ על העתק לתיקיה, הזן שם תיקיה ומיקום ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • אם אתה מעתיק את המצגת לתקליטור, לחץ על העתק לתקליטור.

שמירת החבילה בכונן הבזק מסוג USB

 1. פתח את המצגת שברצונך להעתיק, או, אם אתה עובד עם מצגת חדשה שלא נשמרה, שמור את המצגת.

 2. הוסף כונן הבזק מסוג USB בחריץ USB במחשב שלך.

 3. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , הצבע על פרסםולאחר מכן לחץ על Package for CD.

 4. בתיבת הדו אריזה עבור תקליטור , לחץ על אפשרויותולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 5. לחץ על אפשרויותולאחר מכן, תחת סוג חבילה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין כיצד תופיע מצגת ב-PowerPoint Viewer, לחץ על חבילת מציג (עדכן תבניות קובץ כדי להפעיל ב-Powerpoint viewer)ולאחר מכן בחר אפשרות ברשימה בחר כיצד המצגות יופעלו ברשימת המציג .

  • כדי להפוך חבילה שאתה מציג מסוימים, תוצג במחשב שבו מותקן PowerPoint או PowerPoint Viewer, לחץ על חבילת ארכיון (אל תעדכן תבניות קובץ).

 6. תחת כלול קבצים אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • כדי להבטיח שקבצים המקושרים למצגת שלך נכללים בחבילה, בחר את תיבת הסימון קבצים מקושרים. קבצים המקושרים למצגת שלך יכולים לכלול גליונות עבודה של Microsoft Office Excel המקושרים לתרשימים, קבצי צליל, סרטוני סרטים ועוד.

  • כדי להשתמש בגופני TrueType מוטבעים, בחר את תיבת הסימון גופני truetype מוטבעים.

   הערות: 

   • אם המצגת שלך אינה כוללת כעת גופנים מוטבעים, בדיקת תיבת הסימון גופני TrueType מוטבעים כוללת את הגופנים בעת אריזתם. תיבת הסימון ' גופני TrueType מוטבעים ' חלה על כל המצגות שהועתקו, כולל מסמכים מקושרים.

   • אם המצגת שלך כבר כוללת גופנים מוטבעים, PowerPoint מכבד באופן אוטומטי את הגדרת המצגת כדי לכלול את הגופנים המוטבעים.

 7. כדי לדרוש ממשתמשים אחרים לספק סיסמה לפני שהם יכולים לפתוח או לערוך כל אחת מהמצגות שהועתקו, תחת שפר את האבטחה והפרטיות, הקלד את הסיסמה או הסיסמאות שברצונך לדרוש כדי לפתוח את המצגת, לערוך אותה או את שתיהן.

  הסיסמאות חלות על קבצי. pptx,. potx,. ppsx,. pps,. pptm,. ppa,.,.,. mht,.,.,.. אם לאחד הקבצים שאתה מעתיק כבר יש סיסמאות שהוקצו להם, PowerPoint יבקש ממך לבחור בין שמירה על הסיסמאות שהוקצו בעבר לקבצים אלה ולעקוף אותן באמצעות הסיסמאות החדשות. אם תבחר לעקוף את הסיסמאות שהוקצו בעבר, הן לא יתקבלו עוד עבור הגירסאות שהועתקו של הקבצים. עם זאת, הם עדיין מתקבלים עבור הגירסאות המקוריות.

 8. כדי לבדוק את המצגת שלך עבור נתונים מוסתרים ומידע אישי, בחר את תיבת הסימון בדוק את המצגת עבור מידע בלתי הולם או פרטי .

 9. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות.

 10. לחץ על העתק לתיקיה.

 11. בתיבת הדו העתק לתיקיה , בחר עיון.

 12. בתיבת הדו בחירת מיקום, נווט אל כונן ההבזק מסוג USB, בחר אותו או תיקיית משנה בתוכה ולאחר מכן לחץ על בחר.

  התיקיה והנתיב שבחרת נוספים לתיבה ' מיקום ' בתיבת הדו ' העתק לתיקיה ' .

 13. PowerPoint שואל שאלה לגבי קבצים מקושרים. מומלץ לענות על כן כדי להבטיח שכל הקבצים הדרושים עבור המצגת ייכללו בחבילה השמורה בכונן ההבזק של ה-USB.

  PowerPoint מתחיל להעתיק קבצים, וכאשר הוא מסיים אותו פותח חלון המציג את החבילה המלאה בכונן ההבזק של ה-USB.

PowerPoint עבור macOS אינו מציע את התכונה "חבילת מצגת עבור תקליטור".

ב- PowerPoint עבור macOS, כל התוכן מוטבע כברירת מחדל. כך שאם תוסיף צליל, תמונה או וידאו, עותק של קובץ מדיה זה ייכלל בקובץ PowerPoint. התכונה "Package for CD" אינה נחוצה, מאחר שכבר יש לך את התוכן בקובץ PowerPoint.

PowerPoint באינטרנט אינו תומך בתכונה זו "אריזה", אך יש לה דרכים אחרות לשיתוף מצגת שהסתיימו עם אנשים אחרים:

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×