ארגון גישה מהירה לקבצים על-ידי שימוש בסרגל המיקומים שלי

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

סביר להניח שיש לך תיקיה או מספר תיקיות שבהן אתה שומר קבצים מסוגים מסוימים ולעתים קרובות אתה צריך לחפש או לשמור קבצים בתיקיות אלה. באפשרותך להשתמש בסרגל המיקומים שלי כדי לעבור במהירות לתיקיה כדי לשמור או לחפש את הקובץ הדרוש לך. סרגל המיקומים שלי שימושי ביותר אחרי התאמה אישית. במאמר זה תלמד כיצד להתאים אישית את סרגל המיקומים שלי.

בנושא זה

מהו סרגל המיקומים שלי?

הוספת קיצור דרך לסרגל המיקומים שלי

הסרת קיצור דרך מסרגל המיקומים שלי

סידור מחדש של קיצורי דרך בסרגל המיקומים שלי

שינוי גודל הסמלים בסרגל המיקומים שלי

מהו סרגל המיקומים שלי?

סרגל המיקומים שלי הוא אזור בצד ימין של מספר תיבות דו-שיח, כגון שמירה בשם, פתיחה והוספת תמונה. ניתן להשתמש בסרגל המיקומים שלי כדי לציין תיקיה שבה ברצונך לאחסן את הקבצים שלך לשם גישה קלה יותר. עריכת שינויים לסרגל המיקומים שלי בכל תיבת דו-שיח גוררת אחריה הופעה של אותם השינויים בתיבות דו-שיח אחרות הכוללות את סרגל המיקומים שלי.

כברירת מחדל, סרגל המיקומים שלי מכיל קיצורי דרך לתיקיות מסמכים האחרונים שלי, שולחן העבודה, המסמכים שלי, המחשב שלי ומיקומי הרשת שלי. ניתן להוסיף עד 256 תיקיות לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן להוסיף קבצים לסרגל המיקומים שלי.

תיבת הדו-שיח 'שמירה בשם'

1. כדי לבחור תיקיה, השתמש ברשימה שמור ב.

2. כדי להציג את תוכן התיקיה בסרגל המיקומים שלי, לחץ על קיצור הדרך של התיקיה בסרגל המיקומים שלי.

3. כדי לראות קיצורי דרך נוספים שהוספת לסרגל המיקומים שלי, לחץ על החץ.

לראש הדף

הוספת קיצור דרך לסרגל המיקומים שלי

באיזו תוכנית של Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Excel

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. ברשימה שמור ב, לחץ על הכונן, התיקיה או מיקום האינטרנט שברצונך ליצור עבורם קיצור דרך של סרגל המיקומים שלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בסרגל המיקומים שלי מתחת לקיצורי הדרך הקיימים ולאחר מכן לחץ על הוסף את שם תיקיה.
  קיצור הדרך החדש מופיע בחלק התחתון של סרגל המיקומים שלי.

לראש הדף

InfoPath

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. ברשימה שמור ב, לחץ על הכונן, התיקיה או מיקום האינטרנט שברצונך ליצור עבורם קיצור דרך של סרגל המיקומים שלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בסרגל המיקומים שלי מתחת לקיצורי הדרך הקיימים ולאחר מכן לחץ על הוסף את שם תיקיה.
  קיצור הדרך החדש מופיע בחלק התחתון של סרגל המיקומים שלי.

לראש הדף

OneNote

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. ברשימה שמור ב, לחץ על הכונן, התיקיה או מיקום האינטרנט שברצונך ליצור עבורם קיצור דרך של סרגל המיקומים שלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בסרגל המיקומים שלי מתחת לקיצורי הדרך הקיימים ולאחר מכן לחץ על הוסף את שם תיקיה.
  קיצור הדרך החדש מופיע בחלק התחתון של סרגל המיקומים שלי.

לראש הדף

Outlook

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. ברשימה שמור ב, לחץ על הכונן, התיקיה או מיקום האינטרנט שברצונך ליצור עבורם קיצור דרך של סרגל המיקומים שלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בסרגל המיקומים שלי מתחת לקיצורי הדרך הקיימים ולאחר מכן לחץ על הוסף את שם תיקיה.
  קיצור הדרך החדש מופיע בחלק התחתון של סרגל המיקומים שלי.

לראש הדף

PowerPoint

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. ברשימה שמור ב, לחץ על הכונן, התיקיה או מיקום האינטרנט שברצונך ליצור עבורם קיצור דרך של סרגל המיקומים שלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בסרגל המיקומים שלי מתחת לקיצורי הדרך הקיימים ולאחר מכן לחץ על הוסף את שם תיקיה.
  קיצור הדרך החדש מופיע בחלק התחתון של סרגל המיקומים שלי.

לראש הדף

Project

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. ברשימה שמור ב, לחץ על הכונן, התיקיה או מיקום האינטרנט שברצונך ליצור עבורם קיצור דרך של סרגל המיקומים שלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בסרגל המיקומים שלי מתחת לקיצורי הדרך הקיימים ולאחר מכן לחץ על הוסף את שם תיקיה.
  קיצור הדרך החדש מופיע בחלק התחתון של סרגל המיקומים שלי.

לראש הדף

Publisher

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. ברשימה שמור ב, לחץ על הכונן, התיקיה או מיקום האינטרנט שברצונך ליצור עבורם קיצור דרך של סרגל המיקומים שלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בסרגל המיקומים שלי מתחת לקיצורי הדרך הקיימים ולאחר מכן לחץ על הוסף את שם תיקיה.
  קיצור הדרך החדש מופיע בחלק התחתון של סרגל המיקומים שלי.

לראש הדף

SharePoint Designer

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. ברשימה שמור ב, לחץ על הכונן, התיקיה או מיקום האינטרנט שברצונך ליצור עבורם קיצור דרך של סרגל המיקומים שלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בסרגל המיקומים שלי מתחת לקיצורי הדרך הקיימים ולאחר מכן לחץ על הוסף את שם תיקיה.
  קיצור הדרך החדש מופיע בחלק התחתון של סרגל המיקומים שלי.

לראש הדף

Visio

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. ברשימה שמור ב, לחץ על הכונן, התיקיה או מיקום האינטרנט שברצונך ליצור עבורם קיצור דרך של סרגל המיקומים שלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בסרגל המיקומים שלי מתחת לקיצורי הדרך הקיימים ולאחר מכן לחץ על הוסף את שם תיקיה.
  קיצור הדרך החדש מופיע בחלק התחתון של סרגל המיקומים שלי.

לראש הדף

Word

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 2. ברשימה שמור ב, לחץ על הכונן, התיקיה או מיקום האינטרנט שברצונך ליצור עבורם קיצור דרך של סרגל המיקומים שלי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ריק בסרגל המיקומים שלי מתחת לקיצורי הדרך הקיימים ולאחר מכן לחץ על הוסף את שם תיקיה.
  קיצור הדרך החדש מופיע בחלק התחתון של סרגל המיקומים שלי.

לראש הדף

הסרת קיצור דרך מסרגל המיקומים שלי

באיזו תוכנית של Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Excel

Excel

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר בתפריט הקיצור.

הערה: באפשרותך למחוק רק קיצורי דרך שהוספת לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המוגדרים כברירת מחדל, כגון 'המסמכים שלי', אלא אם כן תערוך את הרישום של Microsoft Windows. מצא קישורים למידע נוסף אודות הדרך למחוק את קיצורי ברירת המחדל בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

InfoPath

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר בתפריט הקיצור.

הערה: באפשרותך למחוק רק קיצורי דרך שהוספת לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המוגדרים כברירת מחדל, כגון 'המסמכים שלי', אלא אם כן תערוך את הרישום של Microsoft Windows. מצא קישורים למידע נוסף אודות הדרך למחוק את קיצורי ברירת המחדל בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

OneNote

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר בתפריט הקיצור.

הערה: באפשרותך למחוק רק קיצורי דרך שהוספת לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המוגדרים כברירת מחדל, כגון 'המסמכים שלי', אלא אם כן תערוך את הרישום של Microsoft Windows. מצא קישורים למידע נוסף אודות הדרך למחוק את קיצורי ברירת המחדל בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

Outlook

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר בתפריט הקיצור.

הערה: באפשרותך למחוק רק קיצורי דרך שהוספת לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המוגדרים כברירת מחדל, כגון 'המסמכים שלי', אלא אם כן תערוך את הרישום של Microsoft Windows. מצא קישורים למידע נוסף אודות הדרך למחוק את קיצורי ברירת המחדל בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

PowerPoint

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר בתפריט הקיצור.

הערה: באפשרותך להסיר רק את קיצורי המקשים שבהם שהוספת לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן להסיר את קיצורי ברירת המחדל, כגון המסמכים שלי, אלא אם אתה עורך הרישום של Microsoft Windows. חפש קישורים למידע נוסף אודות אופן ההסרה את קיצורי ברירת המחדל בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

Project

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר בתפריט הקיצור.

הערה: באפשרותך למחוק רק קיצורי דרך שהוספת לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המוגדרים כברירת מחדל, כגון 'המסמכים שלי', אלא אם כן תערוך את הרישום של Microsoft Windows. מצא קישורים למידע נוסף אודות הדרך למחוק את קיצורי ברירת המחדל בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

Publisher

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר בתפריט הקיצור.

הערה: באפשרותך למחוק רק קיצורי דרך שהוספת לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המוגדרים כברירת מחדל, כגון 'המסמכים שלי', אלא אם כן תערוך את הרישום של Microsoft Windows. מצא קישורים למידע נוסף אודות הדרך למחוק את קיצורי ברירת המחדל בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

SharePoint Designer

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר בתפריט הקיצור.

הערה: באפשרותך למחוק רק קיצורי דרך שהוספת לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המוגדרים כברירת מחדל, כגון 'המסמכים שלי', אלא אם כן תערוך את הרישום של Microsoft Windows. מצא קישורים למידע נוסף אודות הדרך למחוק את קיצורי ברירת המחדל בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

Visio

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על הסר בתפריט הקיצור.

הערה: באפשרותך למחוק רק קיצורי דרך שהוספת לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המוגדרים כברירת מחדל, כגון 'המסמכים שלי', אלא אם כן תערוך את הרישום של Microsoft Windows. מצא קישורים למידע נוסף אודות הדרך למחוק את קיצורי ברירת המחדל בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

Word

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך הסר ולאחר מכן לחץ על הסר בתפריט הקיצור.

הערה: באפשרותך למחוק רק קיצורי דרך שהוספת לסרגל המיקומים שלי. לא ניתן למחוק את קיצורי הדרך המוגדרים כברירת מחדל, כגון 'המסמכים שלי', אלא אם כן תערוך את הרישום של Microsoft Windows. מצא קישורים למידע נוסף אודות הדרך למחוק את קיצורי ברירת המחדל בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

סידור מחדש של קיצורי דרך בסרגל המיקומים שלי

באיזו תוכנית של Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Excel

Excel

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקיצור שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

InfoPath

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקיצור שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

OneNote

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקיצור שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

Outlook

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקיצור שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

PowerPoint

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקיצור שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

Project

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, באמצעות לחצן העכבר הימני על קיצור הדרך שברצונך להעביר ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה על קיצור הדרך תפריט.

לראש הדף

Publisher

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקיצור שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

SharePoint Designer

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקיצור שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

Visio

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקיצור שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

Word

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. בסרגל המיקומים שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקיצור שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה בתפריט הקיצור.

לראש הדף

שינוי גודל הסמלים בסרגל המיקומים שלי

באיזו תוכנית של Microsoft Office system 2007 אתה משתמש?

Excel

Excel

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל המיקומים שלי ולאחר מכן לחץ על סמלים קטנים או סמלים גדולים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

InfoPath

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל המיקומים שלי ולאחר מכן לחץ על סמלים קטנים או סמלים גדולים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

OneNote

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. לחיצה ימנית בסרגל המיקומים שלי ולאחר מכן לחץ על סמלים קטנים או על סמלים גדולים על תפריט הקיצור.

לראש הדף

Outlook

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל המיקומים שלי ולאחר מכן לחץ על סמלים קטנים או סמלים גדולים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

PowerPoint

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל המיקומים שלי ולאחר מכן לחץ על סמלים קטנים או סמלים גדולים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

Project

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל המיקומים שלי ולאחר מכן לחץ על סמלים קטנים או סמלים גדולים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

Publisher

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל המיקומים שלי ולאחר מכן לחץ על סמלים קטנים או סמלים גדולים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

SharePoint Designer

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל המיקומים שלי ולאחר מכן לחץ על סמלים קטנים או סמלים גדולים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

Visio

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל המיקומים שלי ולאחר מכן לחץ על סמלים קטנים או סמלים גדולים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

Word

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמור בשם.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל המיקומים שלי ולאחר מכן לחץ על סמלים קטנים או סמלים גדולים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×