אפשרויות PowerPoint (מתקדם)

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

אפשרויות רבות הנמצאות בשימוש תכוף פחות PowerPoint ממוקמים בחלונית ' מתקדם ' בתיבת הדו-שיח אפשרויות PowerPoint.

אפשרויות עריכה

בעת בחירה, בחר אוטומטית את המילה כולה     בחר תיבת סימון זו כדי לבחור את המילה כולה בעת לחיצה על מילה, או נקה תיבת סימון זו כדי לבחור אות יחידה במילה בעת לחיצה על מילה.

טקסט אפשר גרירה ושחרור     בחר תיבת סימון זו כדי להעביר או להעתיק טקסט בתוך מצגת או מ- PowerPoint לתוכנית אחרת של Microsoft Office על-ידי גרירת הטקסט, או נקה תיבת סימון זו כדי למנוע גרירת טקסט כדי להעביר או להעתיק אותו.

החלפה אוטומטית של לוח המקשים כך שיתאים לשפת הטקסט המקיף     בחר בתיבת סימון זו בעת עבודה עם טקסט בשפות שונות. PowerPoint מזהה באופן אוטומטי את השפה שבה ממוקמת נקודת הכניסה, ולחץ על מעבר אל שפת לוח המקשים הנכונה.

צילום מסך של היפר-קישור באופן אוטומטי     (PowerPoint 2013 וגירסאות חדשות יותר) בעת שימוש הוסף > צילום מסך ולכידת תמונה מתוך דפדפן האינטרנט Internet Explorer, PowerPoint באפשרותך לשנות את התמונה שמצביע על דף האינטרנט שבו לכתוב את צילום מסך של היפר-קישור. בחר באפשרות זו אם אינך מעוניין כאלה תמונות עם היפר-קישורים.

מספר מרבי של פעולות ביטול     בסרגל הכלים לגישה מהירה, הפקודה ' בטל ' מאפשר לך לבטל אחד או יותר מהשינויים האחרונים שביצעת במצגת שלך. בתיבה זו, הזן את מספר הפעמים שבהן באפשרותך ללחוץ על בטל כדי לבטל השינויים בכל פעם.

סרגל הכלים לגישה מהירה/בטל

איור: בפקודה ' בטל ' בסרגל הכלים לגישה מהירה

גזירה, העתקה והדבקה

השתמש חכם גזירה והדבקה     בחר תיבת סימון זו אם ברצונך ש- PowerPoint כדי להתאים את המרווח של מילים ואובייקטים שאתה מדביק למצגת שלך. העתקה והדבקה חכמות מבטיחה התוכן שהודבק אינן פועלות מול מילים או אובייקטים שמופיעים לפני או אחרי התוכן שאתה מדביק. נקה תיבת סימון זו אם אינך מעוניין PowerPoint כדי להתאים אוטומטית את המרווח של מילים או אובייקטים.

הצג לחצני אפשרויות הדבקה     בחר תיבת סימון זו כדי להציג את הלחצנים של אפשרויות הדבקה, או נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את לחצני אפשרויות הדבקה. הלחצנים של אפשרויות הדבקה מופיעים לצד טקסט שאתה מדביק. באמצעות לחצנים אלה, באפשרותך לבחור במהירות בין שמירה על העיצוב המקורי או הדבקה של טקסט בלבד.

הערה: בעת ניקוי תיבת הסימון הצג לחצני אפשרויות הדבקה, אתה מבטל תכונה זו בכל תוכניות Office שבו הוא אפשרות.

עט

(באפשרות עט זמינה רק ב- PowerPoint 2016 וגירסאות חדשות יותר).

השתמש בעט בחר ולקיים אינטראקציה עם תוכן כברירת מחדל     אם אינך מעוניין באופן אוטומטי להיות במצב סימון בדיו כאשר Office מזהה הפעיל העט או העט האלקטרוני, בחר בתיבת סימון זו כדי להשתמש בעט כדי לבחור אובייקטים כברירת מחדל.

גודל ואיכות של תמונה

אלה לאזור אפשרויות זמינות ב- PowerPoint 2010 וגירסאות חדשות יותר.)

אפשרויות להגדרה בסעיף זה ישימות רק את קובץ המצגת שפתוחה אצלך זמן.

בטל עריכת נתונים     אם יש ברשותך תמונה חתוכה או לבצע שינויים אחרים על התמונה, כגון החלת אפקט אמנותי או שינוי הבהירות, הניגודיות, או החדות של התמונה, המידע כדי להפוך שינויים אלה מאוחסן בקובץ שלך. באפשרותך להקטין את גודל הקובץ על-ידי מחיקת עריכת נתונים זה. בחירה באפשרות זו להקטין את גודל המסמך שלך, אך אם ברצונך לבטל את שינויי העריכה, יהיה עליך להזין מחדש את התמונה לתוך המסמך שלך אם ברצונך לבטל את השינויים שביצעת. לקבלת מידע נוסף, ראה הקטנת גודל קובץ של תמונה.

לא דחיסת תמונות בקובץ     דחיסת תמונות בקובץ חוסכת מקום, אך מקטינה את איכות התמונה. אם איכות התמונה חשוב לך יותר גודל קובץ, בחר בתיבת סימון זו. . כדי לדחוס תמונה בודדים או להגדיר אפשרויות איכות או הרזולוציה של תמונה אחרות, ראה הקטנת גודל קובץ של תמונה.

רזולוציית ברירת המחדל / הגדר פלט ברירת מחדל של יעד ל-    PPI (פיקסלים לאינץ ') היא מידת רזולוציית התמונה. ככל שהערך PPI, עשירה יותר התמונה. רזולוציה גבוהה מינימלי משמר איכות התמונה, אך ייתכן להגדיל את גודל הקובץ של המצגת שלך.

אפשרויות תרשים

אלה לאזור אפשרויות זמינות ב- PowerPoint 2013 וגירסאות חדשות יותר.)

מאפייני בצע תרשים נקודת נתונים עבור כל המצגות החדשות     בחר תיבת סימון זו כדי שעיצוב מותאם אישית ובצע תוויות נתונים בתרשים נקודות נתונים כפי שהם הזזה או שינוי בתרשים. הגדרה זו חלה על כל המצגות שנוצרו hereafter.

מאפייני בצע נקודת נתונים תרשים עבור המצגת הנוכחית     בחר תיבת סימון זו כדי שעיצוב מותאם אישית ובצע תוויות נתונים בתרשים נקודות נתונים כפי שהם הזזה או שינוי בתרשים. הגדרה זו חלה רק על המצגת הנוכחית.

תצוגה

הצג מספר זה של מסמכים אחרונים/מצגות     הזן את מספר המצגות שנפתחו או שנערכו לאחרונה שברצונך מופיע ברשימה מסמכים אחרונים.

 • כדי להציג את רשימת מצגות אחרונותPowerPoint 2013 או גירסאות חדשות יותר, לחץ על קובץ > פתח.

 • כדי להציג את רשימת מצגות אחרונות ב- PowerPoint 2010, לחץ על קובץ > אחרונים.

 • כדי להציג את הרשימה מסמכים אחרונים ב- PowerPoint 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ורשימת מופיעה משמאל לאפשרויות התפריט.

גש במהירות למספר זה של מצגות אחרונות     (PowerPoint 2013 וגירסאות חדשות יותר) רשימה לגישה מהירה של מצגות אחרונות מופיעה בחלק השמאלי התחתון של החלון, לאחר הפקודה ' אפשרויות ', כפי שמוצג בתמונה הבאה, התווית 1.

הצג מספר זה של תיקיות אחרונות שאינם מוצמדים     (PowerPoint 2013 וגירסאות חדשות יותר) רשימת תיקיות אחרונות לגישה מהירה מופיעה בכרטיסיה אחרונים בתיבת הדו-שיח פתיחה, כפי שמוצג בתמונה הבאה, התווית 2. ציין את מספר התיקיות שברצונך שיופיע, בעת בחירת מקור מסוים, כגון OneDrive או מחשב זה..

גישה מהירה ורשימות אחרונים ב- PowerPoint 2016

הצג את כל החלונות בשורת המשימות     (PowerPoint 2007 ) בחר תיבת סימון זו אם ברצונך PowerPoint 2007 כדי להציג את כל החלונות (המזוהים על-ידי שמות קבצים בודדים) בשורת המשימות של Microsoft Windows, דבר המאפשר לך לעבור בין מצגות במהירות ובקלות, או נקה תיבת סימון זו כדי להציג רק את המצגת הפעילה חלון.

הצג קיצורי מקשים בתיאורי מסך     בחר תיבת סימון זו כדי להציג את קיצורי המקשים כל תיאורי מסך, או נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את קיצורי המקשים בכל תיאורי המסך.

הצג סרגל אנכי     בחר תיבת סימון זו כדי להציג את הסרגל האנכי, או נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הסרגל האנכי. הסרגל האנכי הוא סרגל שמופיע לצד מצגת PowerPoint שלך שבהם באפשרותך להשתמש כדי למדוד וליישר אובייקטים.

הערה: אם תבחר את תיבת הסימון הצג סרגל אנכי, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג/הסתר, תבחר בתיבת הסימון סרגל, יופיעו הסרגלים האופקי והאנכי. אם תנקה את תיבת הסימון הצג סרגל אנכי ולאחר מכן בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג/הסתר, תבחר בתיבת הסימון סרגל, יוצג רק הסרגל האופקי.

האצת חומרה ללא זמין     (PowerPoint 2010 וגירסאות חדשות יותר) שימוש האצת חומרה מגדילה את מהירות ביצועים בעת הפעלת המצגת שלך. בחירה בתיבת סימון זו מבטלת את השימוש מאיץ גרפי זה. לקבלת מידע נוסף, ראה עצות לשיפור הפעלת שמע ווידאו ותאימות.

האצת חומרה ללא זמין הצגת שקופיות     (PowerPoint 2013 וגירסאות חדשות יותר) אם אתה משתמש מעברים בין שקופיות ואיננה מתנהגת כצפוי (כלומר, אתה רואה מהבהבת מסכי שחור במקום המעברים שבחרת) נסה בחירה בתיבת סימון זו.

להרחיב באופן אוטומטי את התצוגה בעת הצגה במחשב נישא או tablet     (PowerPoint 2013 וגירסאות חדשות יותר) כדי לבטל את השימוש בתצוגת המגיש, נקה תיבת סימון זו. כברירת מחדל, PowerPoint משתמש בתצוגת המגיש עבור הצגות שקופיות. מצב זה "הרחבת" שולחן העבודה המחשב, יצירת בשני צגים נפרד במחשב המגיש. צג אחד הוא המסך המוכלל במחשב הנישא או tablet המגיש. בצג אחר הוא התקן התצוגה, או מקרן, מצורף במחשב נישא או tablet המגיש.

הצג דגלים הנוכחות של הפריטים שנבחרו     (PowerPoint 2016 וגירסאות חדשות יותר) אפשרות זו נכנסת לתוקף בעת עבודה על מצגת משותפת עם אנשים אחרים. אם אתה בוחר פריט זה למישהו אחר הוא עריכה דגל קטנה מופיעה המציין מי עורך כעת פריט זה.

פתח את כל המסמכים בתצוגה זו     בחר אפשרות מהרשימה כדי לציין שכל המצגות ייפתחו תצוגה ספציפית בכל פעם שתפעיל את PowerPoint.

הצגת שקופיות

הצגת תפריט על לחצן העכבר הימני, לחץ     בחר תיבת סימון זו כדי להציג תפריט קיצור בעת לחיצה ימנית שקופית בתצוגת הצגת שקופיות, או נקה תיבת סימון זו כדי למנוע המציג את תפריט הקיצור.

הצג סרגל כלים מוקפץ     בחר תיבת סימון זו כדי להציג סרגל כלים בחלק התחתון של מצגת במסך מלא המאפשרת לך לנווט בין שקופיות ולהחיל ביאורים למצגת שלך, או נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את סרגל הכלים.

בקשה לשמירת ביאורי דיו בעת היציאה     בחר תיבת סימון זו כדי לקבל בקשה לשמירת השינויים כאשר אתה לצייר על או סימון שקופיות במהלך מצגת, או נקה תיבת סימון זו כדי לצאת מבלי להיות בקשה לשמירת ביאורי דיו.

סיים עם שקופית שחורה     בחר תיבת סימון זו כדי להוסיף שקופית שחורה בסוף המצגת, או נקה תיבת סימון זו כדי לסיים את המצגת ללא שקופית שחורה. אם תנקה תיבת סימון זו, הדבר האחרון שהקהל שלך רואה הוא השקופית האחרונה במצגת שלך, במקום שקופית שחורה.

הדפסה

הדפסה ברקע     בחר תיבת סימון זו כדי לעבוד ב- PowerPoint בעת הדפסת המצגת שלך (הדפסה עשוי להאט את זמן התגובה ב- PowerPoint ), או נקה תיבת סימון זו כדי לבטל את ההדפסה ברקע בעת דרוש לך זמן תגובה מהירה בזמן שאתה עובד ב- PowerPoint.

גופני TrueType הדפס כגרפיקה     בחר תיבת סימון זו כדי להפוך הגופנים ל גרפיקה וקטורית כך שהגופנים יודפסו בבירור ובכל גודל (או קנה מידה), או נקה תיבת סימון זו אם איכות ההדפסה או מדרגיות אינם חשובים עבורך.

הדפס אובייקטים ברזולוציית מדפסת שנוספו     בחר בתיבת סימון זו כאשר ברצונך תדפיסים באיכות גבוהה של אובייקטים שנוספו, כגון תרשימי עוגה או טבלאות, או נקה תיבת סימון זו כדי להתעלם מעוותת או באופן אנכי לאורך במהלך הדפסה.

באיכות גבוהה     בחר בתיבת סימון זו כאשר ברצונך לראות שיפורים במשימות ההדפסה שלך כגון רזולוציה מוגברת, גרפיקה שקופה ממוזגים או צללים רכים מודפסים. על-ידי בחירה באפשרות זו, אתה מקבל את הפלט הטוב ביותר האפשרי, אך ההדפסה עשויה להימשך זמן רב.

יישור גרפיקה שקופה ברזולוציית מדפסת     בחר תיבת סימון זו כדי להבטיח את תוכן שקוף שורות כראוי עם כל התוכן האחר. על-ידי בחירה באפשרות זו, PowerPoint משתמש ברזולוציה של המדפסת כדי להדפיס, שבו באפשרותך להאט ביצועים אם במדפסת בעלת רזולוציה גבוהה מאוד.

מספרי שקופיות הדפס דפי מידע     (רק ב- PowerPoint עבור Office 365, החל מ- גירסה 1810) כברירת מחדל, מספרי שקופיות מופיעות מתחת תמונות ממוזערות של שקופיות בדפים דף המידע המודפס. הפעלה או ביטול של תכונה זו על-ידי בחירה או ניקוי של תיבת סימון זו.

בעת הדפסת מסמך זה

בעת הדפסת מסמך זה     ברשימה זו, בחר את המצגת שבה ברצונך להחיל הגדרות ולאחר מכן לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

 • השתמש בהגדרות ההדפסה שהיו בשימוש לאחרונה     כדי להדפיס את המצגת בהתאם לאפשרויות בהן השתמשת בעבר בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על לחצן זה.

 • השתמש בהגדרות ההדפסה הבאות     כדי לבחור הגדרות הדפסה חדשות עבור המצגת, לחץ על לחצן זה ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

  • הדפס     ברשימה זו, בחר את מה שברצונך להדפיס.

  • צבע/גווני אפור     ברשימה זו, בחר את ההגדרה הרצויה. לקבלת מידע אודות הדפסה בצבע, בגווני אפור או בשחור-לבן, ראה הדפסת דפי מידע, הערות, או בשקופיות שלך.

  • הדפסת שקופיות מוסתרות     בחר תיבת סימון זו כדי להדפיס שקופיות שהסתרת קודם לכן, או נקה תיבת סימון זו כדי להדפיס רק שקופיות שאינם מוסתרים. לקבלת מידע אודות מדוע בדרך כלל שברצונך להסתיר שקופית וכיצד ניתן להסתיר שקופית, ראה הסתרה או הצגה של שקופית.

  • התאם לגודל הנייר     בחר תיבת סימון זו כדי לשנות את קנה המידה של התוכן של שקופיות, דפי מידע או עמוד הערות כדי להתאים את גודל הנייר שבו אתה מדפיס, או נקה תיבת סימון זו כדי להדפיס גדלי גופן ואובייקט ברירת המחדל בגודל הנייר המוגדר כברירת מחדל.

  • הוסף מסגרת לשקופיות     בחר תיבת סימון זו כדי להוסיף מסגרת דמוי גבול מסביב לכל שקופית, או נקה תיבת סימון זו אם אינך מעוניין מסגרת מסביב לכל שקופית.

שמירה

קשר צלילים שגודל הקובץ גדול מ- X KB     (PowerPoint 2007 ) הזן את הגודל שבו קבצי צליל אפשרות מקושר, ולא מוטבע, במצגת שלך.

הערה: באפשרותך להטביע רק קבצי WAV במצגת. כל שאר העיצובים צליל מקושר, ללא קשר גודל הקובץ שלו.

כללי

ספק משוב עם צליל     (PowerPoint 2007-2016 בלבד) בחר תיבת סימון זו כדי להשמיע צליל כאשר מופיעה שגיאה, או נקה תיבת סימון זו אם אינך מעוניין לשמוע צליל כשמופיעה שגיאה.

הערה: כדי להשתמש בתכונה זו, המחשב שלך להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים.

הצג שגיאות בממשק משתמש של תוספת     אם אתה מפתח, בחר בתיבת סימון זו כדי להציג שגיאות בקוד ההתאמה האישית שלך ממשק משתמש, או נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את השגיאות.

הצגת תוכן Office.com שנשלח על-ידי הלקוח     (PowerPoint 2010 בלבד) בחר באפשרות זו כדי לראות תבניות ותמונות שנוצרו על-ידי הלקוחות בנוסף תוכן שסופק על-ידי Microsoft Office.

אפשרויות אינטרנט     (PowerPoint 2007 ) לחץ על לחצן זה כדי להגדיר קריטריונים עבור דפדפנים, סוגי קבצים, תמונות, קידוד וגופנים עבור מצגת מבוססת אינטרנט.

אפשרויות שירות     (PowerPoint 2007 ) לחץ על לחצן זה כדי לראות אפשרויות לניהול מסמכים המהווים חלק מסביבת עבודה או אתר SharePoint.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×