אפשרויות עריכה מתקדמות ב- outlook

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Outlook מכיל מספר אפשרויות שבהן באפשרותך לשלוט כדי להשפיע על התוכן של הודעות דואר אלקטרוני שאתה שולח ומקבל. לדוגמה, באפשרותך לקבוע כיצד באפשרותך להעתיק ולהדביק תוכן הודעת דואר אלקטרוני, אם Outlook נעשה שימוש בהשלמה אוטומטית בעת ההקלדה, עיצוב טבלה והצללת שדה. באפשרותך למצוא רבות מאפשרויות אלה על-ידי בחירת קובץ > אפשרויות.

כדי להציג אפשרויות אלה ב- Microsoft Outlook, בהודעת דואר אלקטרוני, לחץ על קובץ > אפשרויות > דואר > אפשרויות עורך > מתקדם.

הקלדה מחליפה טקסט נבחר     בחר באפשרות זו כדי למחוק את הטקסט שנבחר כאשר אתה מתחיל להקליד. אם תנקה תיבת סימון זו, Microsoft Office Outlook יוסיף טקסט חדש לפני הטקסט שנבחר ומחק לא על הטקסט הנבחר.

בעת בחירה, בחר אוטומטית את המילה כולה     בחר באפשרות זו כדי לבחור מילים שלמות בעת בחירת חלק מילה אחת ולאחר מכן חלק המילה הבאה. הפעלת אפשרות זו גם גורמת ל- Outlook לבחור מילה ואת הרווח המופיע אחריה כשאתה לוחץ פעמיים על מילה.

טקסט אפשר גרירה ושחרור     בחר באפשרות זו כדי לאפשר למשתמשים להעביר או להעתיק את הטקסט שנבחר על-ידי גרירתה. כדי להזיז את הטקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש. כדי להעתיק טקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת גרירת הקטע הנבחר למיקום החדש.

השתמש ב- CTRL + לחיצה להפעלת היפר-קישור     בחר באפשרות זו כדי להקל על עריכת הטקסט של היפר-קישורים. כאשר אפשרות זו מופעלת, עליך להקיש על CTRL לחוץ תוך לחיצה על הקישור כדי להפעיל את הקישור. כאשר אפשרות זו כבויה, לחיצה על הקישור גורמת Outlook כדי לעבור אל יעד הקישור, אשר הופך לקשה יותר לערוך את הטקסט של הקישור.

צור אוטומטית בד ציור בעת הוספת צורות אוטומטיות     בחר באפשרות זו כדי למקם בד ציור סביב אובייקטי ציור או ציורי דיו וכתב כתיבת כאשר תוסיף אותם לדואר האלקטרוני שלך. בד ציור מסייע לך לסדר אובייקטי ציור ותמונות ולאחר מכן, כדי להעביר אותם כיחידה אחת.

שימוש בבחירת פיסקה חכמה     בחר באפשרות זו כדי לבחור את סימון הפיסקה בעת בחירת פיסקה שלמה. אם תכלול את סימון הפיסקה בעת גזירה והדבקה של פיסקה, לא תישאר פיסקה ריקה שלך והעיצוב יישאר באופן אוטומטי עם הפיסקה.

השתמש בסימון חכם     בחר באפשרות זו כדי לציין שהסמן נע בעת גלילה למעלה או למטה. בעת לחיצה על חץ שמאלה, מקש חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה לאחר הגלילה, הסמן מגיב בדף המופיע כרגע בתצוגה, לא במיקומו הקודם.

השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים     בחר באפשרות זו כדי להפעיל או לבטל מצב הקלדה על טקסט קיים על-ידי הקשה על INSERT.

 • השתמש במצב הקלדה על טקסט קיים     בחר באפשרות זו כדי להחליף טקסט קיים בעת ההקלדה, תו אחד בכל פעם. אם נבחרה השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים, באפשרותך להפעיל או לבטל אפשרות זו על-ידי הקשה על INSERT.

הוסף גרשיים כפולים למספור אלף-בית עברי     בחר באפשרות זו כדי להוסיף מירכאות כפולות (") למספור.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם עברית פעילה לצורך עריכת טקסט.

הצג הודעה לפני עדכון סגנון     בחר באפשרות זו כדי לקבל בקשה כשאתה משנה ישירות טקסט שעליו הוחל סגנון ולאחר מכן אתה מחיל מחדש את הסגנון טקסט שהשתנה. כאשר תתבקש, באפשרותך לעדכן את הסגנון בהתבסס על שינויים שבוצעו לאחרונה או להחיל מחדש את העיצוב של הסגנון.

פירוט של סגנון רגיל השתמש עבור רשימות עם תבליטים או מספור     בחר באפשרות זו כדי לבסס סגנונות רשימה על סגנון הפיסקה הרגיל במקום הסגנון רשימת פיסקאות.

השאר לעקוב אחר הפעמים עיצוב     בחר באפשרות זו כדי לעקוב אחר העיצוב שלך בעת ההקלדה. פעולה זו מסייעת לך להחיל בקלות את אותו עיצוב במקום אחר. חייב להיות מופעל אפשרות זו לפני שתוכל להשתמש בפקודה בחר טקסט עם עיצוב דומה בתפריט הקיצור המופיע בעת לחיצה ימנית על הטקסט הנבחר. כדי להציג רשימה של העיצוב שהשתמשת בו, לחץ על הפקודה אפשרויות בחלונית סגנון ולאחר מכן בחר את עיצוב ברמת הפיסקה, עיצוב גופן, ותיבות הסימון עיצוב תבליטים ומספור.

 • סמן חוסר עקביות בעיצוב     בחר באפשרות זו כדי לסמן עיצוב בקו תחתון גלי בצבע כחול כאשר הוא דומה, אך לא בדיוק כפי בשם, עיצוב אחרים בהודעות דואר אלקטרוני שלך. כדי להשתמש באפשרות זו, עליך לבחור גם את תיבת הסימון עקוב אחר עיצוב.

עדכון סגנון כך שיתאים לקטע הנבחר     אם אתה מבצע שינויים סגנון, בחר באפשרות זו כדי לעדכן את הסגנון כדי להתאים אותן לשינויים שלך.

הפיכת לחץ והקלד     בחר באפשרות זו כדי להוסיף טקסט, גרפיקה, טבלאות או פריטים אחרים באזור ריק של הודעת דואר אלקטרוני על-ידי לחיצה כפולה על אזור ריק. התכונה לחץ והקלד מוסיפה פיסקאות באופן אוטומטי והחלת את היישור הדרוש כדי למקם את הפריט שבו לחצת. תכונה זו זמינה רק בתצוגת פריסת הדפסה ובתצוגת פריסת אינטרנט.

 • סגנון פיסקה ברירת מחדל בחר בסגנון שחל על הטקסט בעת שימוש לחץ והקלד.

הצג הצעות השלמה אוטומטית     בחר באפשרות זו כדי ש- Outlook המציעה הנפוצות ביותר word בעת ההקלדה. ניתן להקיש Enter, ו- Outlook באופן אוטומטי תסתיים להקליד את המילה.

צילום מסך של היפר-קישור באופן אוטומטי     אפשרות זו מונעת הוספת היפר-קישור בעת הדבקת מסך צילום לתוך את הודעת הדואר האלקטרוני של Outlook.

השתמש בבדיקת רצף     בחר באפשרות זו כדי לאמת אם תו חדש שהוקלד מתרחש ברצף הנכון כדי לשמש כסימון גוון, סימן ניקוד או תנועה למקם מעל, מתחת, לפני או אחרי העיצור המתאים אותו עובר עם.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם עברית ושפות פעילה לצורך עריכת טקסט. בחר באפשרות זו כדי להחליף את התו שהוקלד קודם לכן באמצעות תו חדש שהוקלד אם שני התווים אינם יכולים להתקיים האשכול טקסט זהה.

גופנים אסיאתיים חלים גם על טקסט לטינית     בחר באפשרות זו כדי לשנות תווים לטינית אסיאתיים הגופן שנבחר בעת החלת הגופן אסיאתיים לטקסט שנבחר. נקה תיבת סימון זו אם אתה מעוניין התווים הלטינית יישאר בגופן לטינית בזמן שאתה מחיל את הגופן אסיאתיים יתר של הודעת הדואר האלקטרוני.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט.

החלפה אוטומטית של לוח המקשים כך שיתאים לשפת הטקסט המקיף     בחר באפשרות זו כדי לשנות את שפת לוח המקשים ואת גופן בהתאם לשפת הטקסט שבה הסמן ממוקם. אם תנקה אפשרות זו, רק את הגופן משתנה.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

השתמש במצב IME מדור קודם כדי להפעיל מצב הקלדה על טקסט קיים     בחר באפשרות זו כדי לאפשר את התווים שאתה מקליד כדי להחליף את התווים הקיימים (הקלדה על טקסט קיים) בזמן השימוש עורך שיטות קלט (IME) במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה של Microsoft Windows XP. אם Outlook מותקן במחשב שבו פועל Windows Vista, אפשרות זו לא יופיע מכיוון מצב הקלדה על טקסט קיים נתמך באופן אוטומטי.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית זמינה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

IME לשלוט פעיל     בחר באפשרות זו כדי להפעיל את עורך שיטות קלט (IME). נקה תיבת סימון זו כדי להפסיק IME.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

IME TrueInline     בחר באפשרות זו כדי להשתמש בממשק שפה טבעית במחשבים התומכים IME.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

הגדרות IME     לחץ כדי לפתוח את המאפיינים עבור תיבת הדו-שיח שם IME. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להגדיר או לשנות את הטקסט, לוח המקשים, המרת תווים, ואפשרויות אחרות עבור ה-IME פעיל.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

בתוך אותו הדואר האלקטרוני     אפשרות זו מציגה את התנהגות ברירת המחדל המתרחשת בעת הדבקת תוכן הודעות דואר אלקטרוני באותו שממנו התוכן הועתק. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב (ברירת מחדל) המקור      אפשרות זו שומרת סגנונות תו ווהעיצוב הישיר הוחלו על הטקסט המועתק. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, נטוי או עיצוב אחר שאינו כלול בסגנון הפיסקה.

 • מזג עיצוב     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט שהועתק, אך היא משמרת את העיצוב הנחשבים הדגשה, כגון הדגשה והטייה, כשהיא מוחלת רק על חלק הקטע הנבחר. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שאליה הוא מועתק. הטקסט גם מקבל עיצוב ישיר או סגנון תו מאפיינים של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל רכיבי העיצוב והרכיבים, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה במקום שבו הוא מודבק ומקבל מכשירי עיצוב ישיר או מאפייני סגנון תו של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים, והם טבלאות לסידרת פיסקאות.

הדבקה בין הודעות דואר אלקטרוני     אפשרות זו מציגה את התנהגות ברירת המחדל המתרחשת בעת הדבקת תוכן שהועתק מהדואר האלקטרוני אחר ב- Outlook. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב (ברירת מחדל) המקור     אפשרות זו שומרת על העיצוב שהוחלה על הטקסט המועתק. כל הגדרת סגנון המשויך הטקסט המועתק מועתקת אל הודעת הדואר האלקטרוני המהווה יעד.

 • מזג עיצוב     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט שהועתק, אך היא משמרת את העיצוב הנחשבים הדגשה, כגון הדגשה והטייה, כשהיא מוחלת רק על חלק הקטע הנבחר. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שאליה הוא מועתק. הטקסט גם מקבל עיצוב ישיר או סגנון תו מאפיינים של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל רכיבי העיצוב והרכיבים, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה במקום שבו הוא מודבק ומקבל מכשירי עיצוב ישיר או מאפייני סגנון תו של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים, והם טבלאות לסידרת פיסקאות.

הדבקה בין הודעות דואר אלקטרוני מתנגשות הגדרות סגנון     אפשרות זו מציגה את אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל המתרחשת בעת הדבקת תוכן שהועתק מהדואר האלקטרוני אחר ב- Outlook והסגנון שהוקצה לטקסט שהועתק מוגדר באופן שונה בהודעת הדואר האלקטרוני שבו הטקסט מודבק. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב המקור     אפשרות זו שומרת את המראה של הטקסט המועתק על-ידי הקצאת סגנון רגיל על הטקסט המודבק והחלת עיצוב ישיר. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, נטוי, או את עיצוב אחרים לחיקוי את הגדרת הסגנון של הטקסט המועתק.

 • השתמש בסגנונות יעד (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת את שם הסגנון המשויך הטקסט המועתק, אך היא משתמשת בהגדרת הסגנון של הודעת הדואר האלקטרוני שבו הטקסט מודבק. לדוגמה, אתה מעתיק טקסט כותרת 1 מהדואר האלקטרוני אחד לשני. בהודעת הדואר האלקטרוני אחד, כותרת 1 מוגדרת כ- Arial מודגש, 14 נקודות ולאחר בהודעת הדואר האלקטרוני שבו ברצונך להדביק את הטקסט, כותרת 1 מוגדרת כ Cambria מודגש, 16 נקודות. בעת שימוש באפשרות שימוש בסגנונות היעד, הטקסט המודבק משתמש בסגנון כותרת 1, Cambria מודגש, 16 נקודות.

 • מזג עיצוב     אפשרות זו מבטלת את הגדרת הסגנון ביותר שהוחל ישירות על הטקסט שהועתק, אך היא משמרת את העיצוב הנחשבים הדגשה, כגון הדגשה והטייה, כשהיא מוחלת רק על חלק הקטע הנבחר. הטקסט מקבל את הגדרת הסגנון בהודעת הדואר האלקטרוני שבו הטקסט מודבק.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל רכיבי העיצוב והרכיבים, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה במקום שבו הוא מודבק ומקבל מכשירי עיצוב ישיר או מאפייני סגנון תו של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים, והם טבלאות לסידרת פיסקאות.

הדבקה מתוכניות אחרות     אפשרות זו מציגה את התנהגות ברירת המחדל המתרחשת בעת הדבקת תוכן שהועתק מתוכנית אחרת. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב (ברירת מחדל) המקור     אפשרות זו שומרת על העיצוב של הטקסט המועתק.

 • מזג עיצוב     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט שהועתק, אך היא משמרת את העיצוב הנחשבים הדגשה, כגון הדגשה והטייה, כשהיא מוחלת רק על חלק הקטע הנבחר. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שאליה הוא מועתק. הטקסט גם מקבל את כל מאפייני העיצוב הישירים של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל רכיבי העיצוב והרכיבים, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה במקום שבו הוא מודבק ומקבל מכשירי עיצוב ישיר או מאפייני סגנון תו של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים, והם טבלאות לסידרת פיסקאות.

הוסף/הדבק תמונה כ     אפשרות זו מציגה את אופן Outlook מוסיף תמונות ביחס לטקסט בדואר האלקטרוני שלך. באפשרותך להוסיף תמונות בשורה עם טקסט, לאפשר לתמונות לנוע עם טקסט או גלישת טקסט מסביב, לפני או מאחורי תמונה. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • בשורה עם טקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה בפיסקה כאילו היתה טקסט. אפשרות זו משמשת כברירת מחדל. הגרפיקה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט. באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותה מחדש באותו אופן שבו אתה גורר טקסט.

 • ריבוע     אפשרות זו גלישת טקסט מסביב לכל הצדדים של ריבוע מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

 • צמוד     אפשרות זו גלישת טקסט סביב הגרפיקה בצורה לא סדירה מסביב לתמונה עצמה. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

 • מאחורי הטקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה כך שהגרפיקה צפה על שכבה משלה מאחורי הטקסט. אין גבול מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

 • לפני הטקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה כך שהגרפיקה צפה על שכבה משלה לפני הטקסט. אין גבול מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

 • דרך     אפשרות זו גלישת טקסט מסביב לגרפיקה, לרבות מילוי הרווח שנוצר על-ידי צורה קעורה, כגון חצי ירח. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

 • עליון ותחתון     אפשרות זו מונעת מהטקסט לגלוש הצדדים של הגרפיקה. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

שמור תבליטים ומספרים בעת הדבקת טקסט עם האפשרות שמר טקסט בלבד     בחר באפשרות כדי להמיר מספור ותבליטים זה לסימני טקסט.

השתמש במקש Insert לשם הדבקה     בחר באפשרות זו כדי להשתמש במקש INSERT להוספת תוכן הלוח של Office להודעת דואר אלקטרוני.

לחצן הצג אפשרויות הדבקה בעת הדבקת תוכן     בחר באפשרות זו כדי להציג את לחצן אפשרויות הדבקה בעת הדבקת תוכן. באפשרותך להשתמש בלחצן אפשרויות הדבקה כדי לעקוף או לשנות את ההגדרות שאתה מבצע במקטע זה של תיבת הדו-שיח אפשרויות עורך.

השתמש חכם גזירה והדבקה     בחר באפשרות זו כדי להתאים אוטומטית את העיצוב בעת הדבקת טקסט. לאחר בחירה בתיבת סימון זו, באפשרותך ללחוץ על הגדרות כדי להגדיר אפשרויות להדבקה.

 • הגדרות     לחץ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ' הגדרות '. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לציין התנהגות ברירת המחדל בעת מיזוג, גזירה והדבקה של טקסט. באפשרותך לעקוף התנהגות ברירת המחדל על-ידי שימוש בלחצן אפשרויות הדבקה שמופיע בעת הדבקת תוכן הלוח הדואר האלקטרוני שלך. לחצן זה זמין רק כאשר האפשרות השתמש חכם גזירה והדבקה מופעל.

  • ריווח אוטומטי התאמה משפטים ומילים     בחר באפשרות זו כדי להסיר רווחים מיותרים בעת מחיקת טקסט או להוסיף רווחים דרושים בעת הדבקת טקסט מהלוח.

  • פיסקה התאמה מרווח בעת הדבקה     בחר באפשרות זו כדי למנוע יצירה פיסקאות ריקות וכדי למנוע מרווח בין פיסקאות לא עקבית.

  • התאמת עיצוב טבלה ויישור בעת הדבקה     בחר באפשרות כדי לשלוט בעיצוב ויישור של טבלאות. כאשר אפשרות זו מופעלת, תאים בודדים מודבקים כטקסט חלקים טבלה מודבקים לאלה של שורות לטבלה קיימת (במקום כטבלה מקוננת) וכן בעת הוספת טבלה לטבלה קיימת, הטבלה המודבקת מותאם כדי להתאים את הטבלה הקיימת.

  • התנהגות חכמה של סגנונות     בחירה באפשרות זו לא תהיה כל השפעה. כדי לכוונן את אופן הפעולה של סגנונות בעת הדבקת תוכן, השתמש באפשרויות הדבקה במקטע גזירה, העתקה והדבקה של אפשרויות ' מתקדם '.

  • מזג עיצוב בעת הדבקת מ- Microsoft Office PowerPoint     בחר באפשרות זו כדי לקבוע את התוצאות בעת הדבקת תוכן ממצגת PowerPoint. כאשר אפשרות זו מופעלת, את עיצוב הטקסט המקיף או טבלה מוחל על הטקסט המודבק, תבליטים שהיו בשימוש לאחרונה, מספר או סגנון רשימה מוחל על הרשימה המודבק, ואת המראה של פריטים כגון טבלאות, היפר-קישורים, תמונות, אובייקטי OLE , וצורות נשמרת מהמקור ב- PowerPoint.

  • התאמת עיצוב בעת הדבקת מ- Microsoft Office Excel     בחר באפשרות זו כדי לקבוע את התוצאות בעת הדבקת נתונים מ- Excel. כאשר אפשרות זו מופעלת, הנתונים שהודבקו ממוקם בטבלה ולאחר מודבקים תרשימים כתמונות במקום כאובייקטי OLE.

  • מזג רשימות מודבקות עם רשימות מקיפות     בחר באפשרות זו כדי עיצוב פריטי רשימה כך שיתאימו לרשימה המקיפה בעת הדבקת הפריטים רשימה.

הצג טקסט עם גלישה בתוך חלון המסמך     בחר באפשרות זו כדי שטקסט יגלוש לחלון המכיל את הודעת הדואר האלקטרוני, כך שיהיה קל יותר לקריאה על המסך.

הצג מצייני מיקום תמונה     בחר באפשרות זו כדי להציג תיבה ריקה במקום כל תמונה בהודעות דואר אלקטרוני שלך. אפשרות זו מזרז את התהליך של לגלול דואר אלקטרוני המכיל מספר גדול של תמונות.

הצג ציורים ותיבות טקסט על המסך     בחר באפשרות זו כדי להציג אובייקטים שנוצרו באמצעות כלי הציור Outlook בתצוגת פריסת הדפסה או בתצוגת פריסת אינטרנט. נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הציורים וכדי שעלולות להיות להאיץ את תצוגת הודעות דואר אלקטרוני המכילים ציורים רבים. ציורים יודפסו גם אם תנקה תיבת סימון זו.

הצג תווי בקרה     בחר באפשרות זו כדי להציג תווי בקרה מימין לשמאל.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

הצג סימניות     בחר באפשרות זו כדי להציג סימניות על-גבי המסך. אם אתה מקצה סימניה לפריט, הסימניה מופיעה בסוגריים מרובעים ([…]). אם אתה מקצה סימניה למיקום, הסימניה מופיעה כמצביע. הסוגריים ומצביע ה-i אינם מופיעים בהודעות דואר אלקטרוני מודפס.

הצג קודי שדה במקום הערכים שלהם     בחר באפשרות זו כדי להציג קודי שדה במקום תוצאות שדה בהודעות דואר אלקטרוני שלך. לדוגמה, אינך רשאי ראה {@\"MMMM זמן, d, YYYY"} במקום 4 בפברואר, 2008. נקה תיבת סימון זו כדי להציג את תוצאות השדה.

ללא קשר להגדרה זו, תוכל תמיד לעבור בין הצגת קודי שדה ותוצאות קודי שדה על-ידי הקשה על ALT+F9.

הצללת שדה     אפשרות זו מציגה אם ובאילו שדות מוצללות. ברשימה, בחר תמיד או אם נבחר כדי להוסיף הצללה לשדות. בחירת Never מבטלת הצללת שדה. שדות הצללת מקלה לזיהוי. ההצללה מופיעה על המסך, אך לא בהודעת הדואר האלקטרוני המודפס.

הספרה     אפשרות זו קובעת כיצד תופיע ספרות בהודעות דואר אלקטרוני. בחר פריט מהרשימה.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם בשפה הערבית פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • ערבית בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בתבנית המוכרת לדוברי אנגלית ושפות אירופאיות אחרות.

 • הינדי בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בתבנית המוכרת לדוברי ערבית והינדי.

 • הקשר בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בהתאם לשפת הטקסט המקיף.

 • מערכת בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בהתאם להגדרות האזוריות בלוח הבקרה.

שמות חודשים     אפשרות זו קובעת את האופן שבו מופיעים שמות חודשים מערביים (לועזיים) בטקסט ערבי. בחר פריט מהרשימה.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם בשפה הערבית פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • ערבית בחר באפשרות זו כדי להשתמש בשמות חודשים ערביים מקוריים.

 • תעתיק של אנגלית בחר באפשרות זו כדי לאיית שמות חודשים מערביים (לועזיים) בהיגוי אנגלי באמצעות טקסט ערבי.

 • תעתיק של צרפתית בחר באפשרות זו כדי לאיית שמות חודשים מערביים (לועזיים) בהיגוי צרפתי באמצעות טקסט ערבי.

סימני ניקוד     אפשרות זו מציגה ניקוד בהודעת הדואר האלקטרוני.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה המשתמשת ניקוד פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • השתמש בצבע זה עבור סימני ניקוד בחר באפשרות זו כדי לציין צבע עבור התצוגה של כל סימני ניקוד, ללא קשר הצבע של סימני הניקוד בהודעת הדואר האלקטרוני המקורית. ברשימה, בחר צבע.

תצוגת המסמך     אפשרות זו מציינת את כיוון הטקסט עבור הודעות דואר אלקטרוני חדשות.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • מימין לשמאל בחר באפשרות זו כדי לעצב הודעות דואר אלקטרוני מימין לשמאל. לדוגמה, פיסקאות להתחיל בצד השמאלי של הודעת דואר אלקטרוני עם טקסט גולש שמאלה.

 • משמאל לימין בחר באפשרות זו כדי לעצב הודעות דואר אלקטרוני משמאל לימין. לדוגמה, פיסקאות להתחיל בצד הימני של הודעת דואר אלקטרוני עם טקסט גולש ימינה.

החלפת גופנים     לחץ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח החלפת גופנים. השתמש באפשרות זו כדי לקבוע אם הדואר האלקטרוני הפעיל משתמש בגופנים כלשהם שאינם זמינים במחשב שלך. אם הדואר האלקטרוני משתמש בגופנים שאינם נמצאים במחשב שלך, באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח כדי לציין גופן חלופי.

הרחב את כל הכותרות בעת פתיחת מסמך     בחר באפשרות זו כדי להרחיב את כל כותרות מכווצות באופן אוטומטי בעת פתיחת מסמך.

הצג מידות ביחידות של     בחר ביחידת המידה שבה ברצונך להשתמש בסרגל האופקי ועבור מידות שאתה מקליד בתיבות דו-שיח.

הצג מידות רוחב התווים     בחר באפשרות זו כדי להשתמש רוחב תו כבסיס ליישור טקסט, כגון בהסרגלים האופקי והאנכי.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט.

הצג פיקסלים עבור תכונות HTML     בחר באפשרות זו כדי להשתמש בפיקסלים כיחידת המידה בתיבות דו-שיח הקשורות לתכונות HTML ברירת המחדל.

הצג קיצורי מקשים בתיאורי מסך     בחר באפשרות זו כדי להציג קיצורי מקשים בתיאורי מסך.

הצג סרגל אנכי בתצוגת פריסת הדפסה     בחר באפשרות זו כדי להציג את הסרגל האנכי בצדו של חלון הדואר האלקטרוני. ודא כי גם לבחור את תיבת הסימון סרגל בקבוצה הצג/הסתר בכרטיסיה תצוגה של רצועת הכלים, המהווה חלק ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent.

 • הצג סרגל ימני בתצוגת פריסת הדפסה בחר באפשרות זו כדי להציג את הסרגל האנכי בצדו הימני של חלון הדואר האלקטרוני.

  הערה: אפשרות זו זמינה רק אם הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

תו מטב מיקום לפריסה במקום מידת הקריאות      בחר באפשרות זו כדי להציג מיקום תווים במדויק, כפי שהוא יופיע דואר אלקטרוני מודפס ביחס לבלוקים של טקסט. מרווח בין תווים וייתכן שהתמונה תהיה מעוותת כאשר אפשרות זו מופעלת. למידת קריאות מיטבית על המסך, לבטל אפשרות זו.

האצת חומרה ללא זמין      בחר באפשרות זו כדי למנוע שימוש האצת חומרה של המערכת שלך.

עדכון תוכן מסמך תוך כדי גרירה      בחר באפשרות זו כדי למנוע שינוי תוכן המסמך כשאתה גורר באובייקט בעל גלישת טקסט על-ידי המערכת שלך.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה ב- Outlook 2010.

השתמש subpixel מיקום הגופנים החלקה על המסך      מיקום subpixel באפשרותך לשפר את הרזולוציה ברור מגופני מוצג ב- Outlook. בחר באפשרות זו כדי לאפשר מיקום subpixel.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה ב- Outlook 2010.

הצג לחצנים מוקפץ עבור הוספת שורות ועמודות בטבלה      בחר באפשרות זו כדי להפוך את התכונה מוקפץ לחצן המאפשר לך לבחור במהירות את מספר השורות והעמודות בטבלאות שלך.

הערה: אפשרות זו אינה זמינה ב- Outlook 2010 ו- Outlook 2013.

כדי להציג אפשרויות אלה ב- Outlook, בהודעת דואר אלקטרוני, לחץ על לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות עורך > מתקדם.

הקלדה מחליפה טקסט נבחר     בחר באפשרות זו כדי למחוק את הטקסט שנבחר כאשר אתה מתחיל להקליד. אם תנקה תיבת סימון זו, Microsoft Office Outlook יוסיף טקסט חדש לפני הטקסט שנבחר ומחק לא על הטקסט הנבחר.

בעת בחירה, בחר אוטומטית את המילה כולה     בחר באפשרות זו כדי לבחור מילים שלמות בעת בחירת חלק מילה אחת ולאחר מכן חלק המילה הבאה. הפעלת אפשרות זו גם גורמת ל- Outlook לבחור מילה ואת הרווח המופיע אחריה כשאתה לוחץ פעמיים על מילה.

טקסט אפשר גרירה ושחרור     בחר באפשרות זו כדי לאפשר למשתמשים להעביר או להעתיק את הטקסט שנבחר על-ידי גרירתה. כדי להזיז את הטקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש. כדי להעתיק טקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת גרירת הקטע הנבחר למיקום החדש.

השתמש ב- CTRL + לחיצה להפעלת היפר-קישור     בחר באפשרות זו כדי להקל על עריכת הטקסט של היפר-קישורים. כאשר אפשרות זו מופעלת, עליך להקיש על CTRL לחוץ תוך לחיצה על הקישור כדי להפעיל את הקישור. כאשר אפשרות זו כבויה, לחיצה על הקישור גורמת Outlook כדי לעבור אל יעד הקישור, אשר הופך לקשה יותר לערוך את הטקסט של הקישור.

צור אוטומטית בד ציור בעת הוספת צורות אוטומטיות     בחר באפשרות זו כדי למקם בד ציור סביב אובייקטי ציור או ציורי דיו וכתב כתיבת כאשר תוסיף אותם לדואר האלקטרוני שלך. בד ציור מסייע לך לסדר אובייקטי ציור ותמונות ולאחר מכן, כדי להעביר אותם כיחידה אחת.

שימוש בבחירת פיסקה חכמה     בחר באפשרות זו כדי לבחור את סימון הפיסקה בעת בחירת פיסקה שלמה. אם תכלול את סימון הפיסקה בעת גזירה והדבקה של פיסקה, לא תישאר פיסקה ריקה שלך והעיצוב יישאר באופן אוטומטי עם הפיסקה.

השתמש בסימון חכם     בחר באפשרות זו כדי לציין שהסמן נע בעת גלילה למעלה או למטה. בעת לחיצה על חץ שמאלה, מקש חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה לאחר הגלילה, הסמן מגיב בדף המופיע כרגע בתצוגה, לא במיקומו הקודם.

השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים     בחר באפשרות זו כדי להפעיל או לבטל מצב הקלדה על טקסט קיים על-ידי הקשה על INSERT.

 • השתמש במצב הקלדה על טקסט קיים     בחר באפשרות זו כדי להחליף טקסט קיים בעת ההקלדה, תו אחד בכל פעם. אם נבחרה השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים, באפשרותך להפעיל או לבטל אפשרות זו על-ידי הקשה על INSERT.

הוסף גרשיים כפולים למספור אלף-בית עברי     בחר באפשרות זו כדי להוסיף מירכאות כפולות (") למספור.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם עברית פעילה לצורך עריכת טקסט.

הצג הודעה לפני עדכון סגנון     בחר באפשרות זו כדי לקבל בקשה כשאתה משנה ישירות טקסט שעליו הוחל סגנון ולאחר מכן אתה מחיל מחדש את הסגנון טקסט שהשתנה. כאשר תתבקש, באפשרותך לעדכן את הסגנון בהתבסס על שינויים שבוצעו לאחרונה או להחיל מחדש את העיצוב של הסגנון.

פירוט של סגנון רגיל השתמש עבור רשימות עם תבליטים או מספור     בחר באפשרות זו כדי לבסס סגנונות רשימה על סגנון הפיסקה הרגיל במקום הסגנון רשימת פיסקאות.

השאר לעקוב אחר הפעמים עיצוב     בחר באפשרות זו כדי לעקוב אחר העיצוב שלך בעת ההקלדה. פעולה זו מסייעת לך להחיל בקלות את אותו עיצוב במקום אחר. חייב להיות מופעל אפשרות זו לפני שתוכל להשתמש בפקודה בחר טקסט עם עיצוב דומה בתפריט הקיצור המופיע בעת לחיצה ימנית על הטקסט הנבחר. כדי להציג רשימה של העיצוב שהשתמשת בו, לחץ על הפקודה אפשרויות בחלונית סגנון ולאחר מכן בחר את עיצוב ברמת הפיסקה, עיצוב גופן, ותיבות הסימון עיצוב תבליטים ומספור.

 • סמן חוסר עקביות בעיצוב     בחר באפשרות זו כדי לסמן עיצוב בקו תחתון גלי בצבע כחול כאשר הוא דומה, אך לא בדיוק כפי בשם, עיצוב אחרים בהודעות דואר אלקטרוני שלך. כדי להשתמש באפשרות זו, עליך לבחור גם את תיבת הסימון עקוב אחר עיצוב.

הפיכת לחץ והקלד     בחר באפשרות זו כדי להוסיף טקסט, גרפיקה, טבלאות או פריטים אחרים באזור ריק של הודעת דואר אלקטרוני על-ידי לחיצה כפולה על אזור ריק. התכונה לחץ והקלד מוסיפה פיסקאות באופן אוטומטי והחלת את היישור הדרוש כדי למקם את הפריט שבו לחצת. תכונה זו זמינה רק בתצוגת פריסת הדפסה ובתצוגת פריסת אינטרנט.

 • סגנון פיסקה ברירת מחדל בחר בסגנון שחל על הטקסט בעת שימוש לחץ והקלד.

השתמש בבדיקת רצף     בחר באפשרות זו כדי לאמת אם תו חדש שהוקלד מתרחש ברצף הנכון כדי לשמש כסימון גוון, סימן ניקוד או תנועה למקם מעל, מתחת, לפני או אחרי העיצור המתאים אותו עובר עם.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם עברית ושפות פעילה לצורך עריכת טקסט. הקלד והחלף בחר באפשרות זו כדי להחליף את התו שהוקלד קודם לכן באמצעות תו חדש שהוקלד אם שני התווים אינם יכולים להתקיים האשכול טקסט זהה.

גופנים אסיאתיים חלים גם על טקסט לטינית     בחר באפשרות זו כדי לשנות תווים לטינית אסיאתיים הגופן שנבחר בעת החלת הגופן אסיאתיים לטקסט שנבחר. נקה תיבת סימון זו אם אתה מעוניין התווים הלטינית יישאר בגופן לטינית בזמן שאתה מחיל את הגופן אסיאתיים יתר של הודעת הדואר האלקטרוני.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט.

החלפה אוטומטית של לוח המקשים כך שיתאים לשפת הטקסט המקיף     בחר באפשרות זו כדי לשנות את שפת לוח המקשים ואת גופן בהתאם לשפת הטקסט שבה הסמן ממוקם. אם תנקה אפשרות זו, רק את הגופן משתנה.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

השתמש במצב IME מדור קודם כדי להפעיל מצב הקלדה על טקסט קיים     בחר באפשרות זו כדי לאפשר את התווים שאתה מקליד כדי להחליף את התווים הקיימים (הקלדה על טקסט קיים) בזמן השימוש עורך שיטות קלט (IME) במחשב שבו פועלת מערכת ההפעלה של Microsoft Windows XP. אם Outlook מותקן במחשב שבו פועל Windows Vista, אפשרות זו לא יופיע מכיוון מצב הקלדה על טקסט קיים נתמך באופן אוטומטי.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית זמינה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

IME לשלוט פעיל     בחר באפשרות זו כדי להפעיל את עורך שיטות קלט (IME). נקה תיבת סימון זו כדי להפסיק IME.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

IME TrueInline     בחר באפשרות זו כדי להשתמש בממשק שפה טבעית במחשבים התומכים IME.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

הגדרות IME     לחץ כדי לפתוח את המאפיינים עבור תיבת הדו-שיח שם IME. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להגדיר או לשנות את הטקסט, לוח המקשים, המרת תווים, ואפשרויות אחרות עבור ה-IME פעיל.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט, ומותקן עורך שיטות קלט להקלדת תווים מזרח אסיאתיים.

בתוך אותו הדואר האלקטרוני     אפשרות זו מציגה את התנהגות ברירת המחדל המתרחשת בעת הדבקת תוכן הודעות דואר אלקטרוני באותו שממנו התוכן הועתק. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב (ברירת מחדל) המקור      אפשרות זו שומרת סגנונות תו ווהעיצוב הישיר הוחלו על הטקסט המועתק. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, נטוי או עיצוב אחר שאינו כלול בסגנון הפיסקה.

 • והתאם לעיצוב היעד     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט שהועתק, אך היא משמרת את העיצוב הנחשבים הדגשה, כגון הדגשה והטייה, כשהיא מוחלת רק על חלק הקטע הנבחר. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שאליה הוא מועתק. הטקסט גם מקבל עיצוב ישיר או סגנון תו מאפיינים של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל רכיבי העיצוב והרכיבים, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה במקום שבו הוא מודבק ומקבל מכשירי עיצוב ישיר או מאפייני סגנון תו של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים, והם טבלאות לסידרת פיסקאות.

הדבקה בין הודעות דואר אלקטרוני     אפשרות זו מציגה את התנהגות ברירת המחדל המתרחשת בעת הדבקת תוכן שהועתק מהדואר האלקטרוני אחר ב- Outlook. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב (ברירת מחדל) המקור     אפשרות זו שומרת על העיצוב שהוחלה על הטקסט המועתק. כל הגדרת סגנון המשויך הטקסט המועתק מועתקת אל הודעת הדואר האלקטרוני המהווה יעד.

 • והתאם לעיצוב היעד     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט שהועתק, אך היא משמרת את העיצוב הנחשבים הדגשה, כגון הדגשה והטייה, כשהיא מוחלת רק על חלק הקטע הנבחר. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שאליה הוא מועתק. הטקסט גם מקבל עיצוב ישיר או סגנון תו מאפיינים של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל רכיבי העיצוב והרכיבים, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה במקום שבו הוא מודבק ומקבל מכשירי עיצוב ישיר או מאפייני סגנון תו של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים, והם טבלאות לסידרת פיסקאות.

הדבקה בין הודעות דואר אלקטרוני מתנגשות הגדרות סגנון     אפשרות זו מציגה את אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל המתרחשת בעת הדבקת תוכן שהועתק מהדואר האלקטרוני אחר ב- Outlook והסגנון שהוקצה לטקסט שהועתק מוגדר באופן שונה בהודעת הדואר האלקטרוני שבו הטקסט מודבק. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב המקור     אפשרות זו שומרת את המראה של הטקסט המועתק על-ידי הקצאת סגנון רגיל על הטקסט המודבק והחלת עיצוב ישיר. עיצוב ישיר כולל מאפיינים כגון גודל גופן, נטוי, או את עיצוב אחרים לחיקוי את הגדרת הסגנון של הטקסט המועתק.

 • השתמש בסגנונות יעד (ברירת מחדל)     אפשרות זו שומרת את שם הסגנון המשויך הטקסט המועתק, אך היא משתמשת בהגדרת הסגנון של הודעת הדואר האלקטרוני שבו הטקסט מודבק. לדוגמה, אתה מעתיק טקסט כותרת 1 מהדואר האלקטרוני אחד לשני. בהודעת הדואר האלקטרוני אחד, כותרת 1 מוגדרת כ- Arial מודגש, 14 נקודות ולאחר בהודעת הדואר האלקטרוני שבו ברצונך להדביק את הטקסט, כותרת 1 מוגדרת כ Cambria מודגש, 16 נקודות. בעת שימוש באפשרות שימוש בסגנונות היעד, הטקסט המודבק משתמש בסגנון כותרת 1, Cambria מודגש, 16 נקודות.

 • והתאם לעיצוב היעד     אפשרות זו מבטלת את הגדרת הסגנון ביותר שהוחל ישירות על הטקסט שהועתק, אך היא משמרת את העיצוב הנחשבים הדגשה, כגון הדגשה והטייה, כשהיא מוחלת רק על חלק הקטע הנבחר. הטקסט מקבל את הגדרת הסגנון בהודעת הדואר האלקטרוני שבו הטקסט מודבק.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל רכיבי העיצוב והרכיבים, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה במקום שבו הוא מודבק ומקבל מכשירי עיצוב ישיר או מאפייני סגנון תו של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים, והם טבלאות לסידרת פיסקאות.

הדבקה מתוכניות אחרות     אפשרות זו מציגה את התנהגות ברירת המחדל המתרחשת בעת הדבקת תוכן שהועתק מתוכנית אחרת. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמור על עיצוב (ברירת מחדל) המקור     אפשרות זו שומרת על העיצוב של הטקסט המועתק.

 • והתאם לעיצוב היעד     אפשרות זו מבטלת את רוב העיצוב שהוחל ישירות על הטקסט שהועתק, אך היא משמרת את העיצוב הנחשבים הדגשה, כגון הדגשה והטייה, כשהיא מוחלת רק על חלק הקטע הנבחר. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה שאליה הוא מועתק. הטקסט גם מקבל את כל מאפייני העיצוב הישירים של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט.

 • שמור טקסט בלבד     אפשרות זו מבטלת את כל רכיבי העיצוב והרכיבים, כגון תמונות או טבלאות. הטקסט מקבל את מאפייני הסגנון של הפיסקה במקום שבו הוא מודבק ומקבל מכשירי עיצוב ישיר או מאפייני סגנון תו של טקסט המופיע בדיוק לפני הסמן בעת הדבקה של הטקסט. רכיבים גרפיים מבוטלים, והם טבלאות לסידרת פיסקאות.

הוסף/הדבק תמונה כ     אפשרות זו מציגה את אופן Outlook מוסיף תמונות ביחס לטקסט בדואר האלקטרוני שלך. באפשרותך להוסיף תמונות בשורה עם טקסט, לאפשר לתמונות לנוע עם טקסט או גלישת טקסט מסביב, לפני או מאחורי תמונה. ברשימה הנפתחת, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • בשורה עם טקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה בפיסקה כאילו היתה טקסט. אפשרות זו משמשת כברירת מחדל. הגרפיקה זזה בעת הוספה או מחיקה של טקסט. באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותה מחדש באותו אופן שבו אתה גורר טקסט.

 • ריבוע     אפשרות זו גלישת טקסט מסביב לכל הצדדים של ריבוע מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

 • צמוד     אפשרות זו גלישת טקסט סביב הגרפיקה בצורה לא סדירה מסביב לתמונה עצמה. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

 • מאחורי הטקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה כך שהגרפיקה צפה על שכבה משלה מאחורי הטקסט. אין גבול מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

 • לפני הטקסט     אפשרות זו מוסיפה את הגרפיקה כך שהגרפיקה צפה על שכבה משלה לפני הטקסט. אין גבול מסביב לגרפיקה. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

 • דרך     אפשרות זו גלישת טקסט מסביב לגרפיקה, לרבות מילוי הרווח שנוצר על-ידי צורה קעורה, כגון חצי ירח. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

 • עליון ותחתון     אפשרות זו מונעת מהטקסט לגלוש הצדדים של הגרפיקה. הגרפיקה אינה מועברת בעת הוספה או מחיקה של טקסט, אך באפשרותך לגרור את הגרפיקה כדי למקם אותו מחדש.

שמור תבליטים ומספרים בעת הדבקת טקסט עם האפשרות שמר טקסט בלבד     בחר באפשרות כדי להמיר מספור ותבליטים זה לסימני טקסט.

השתמש במקש Insert לשם הדבקה     בחר באפשרות זו כדי להשתמש במקש INSERT להוספת תוכן הלוח של Office להודעת דואר אלקטרוני.

הצג לחצני אפשרויות הדבקה     בחר באפשרות זו כדי להציג את לחצן אפשרויות הדבקה בעת הדבקת תוכן. באפשרותך להשתמש בלחצן אפשרויות הדבקה כדי לעקוף או לשנות את ההגדרות שאתה מבצע במקטע זה של תיבת הדו-שיח אפשרויות עורך.

השתמש חכם גזירה והדבקה     בחר באפשרות זו כדי להתאים אוטומטית את העיצוב בעת הדבקת טקסט. לאחר בחירה בתיבת סימון זו, באפשרותך ללחוץ על הגדרות כדי להגדיר אפשרויות להדבקה.

 • הגדרות     לחץ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ' הגדרות '. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לציין התנהגות ברירת המחדל בעת מיזוג, גזירה והדבקה של טקסט. באפשרותך לעקוף התנהגות ברירת המחדל על-ידי שימוש בלחצן אפשרויות הדבקה שמופיע בעת הדבקת תוכן הלוח הדואר האלקטרוני שלך. לחצן זה זמין רק כאשר האפשרות השתמש חכם גזירה והדבקה מופעל.

  • ריווח אוטומטי התאמה משפטים ומילים     בחר באפשרות זו כדי להסיר רווחים מיותרים בעת מחיקת טקסט או להוסיף רווחים דרושים בעת הדבקת טקסט מהלוח.

  • פיסקה התאמה מרווח בעת הדבקה     בחר באפשרות זו כדי למנוע יצירה פיסקאות ריקות וכדי למנוע מרווח בין פיסקאות לא עקבית.

  • התאמת עיצוב טבלה ויישור בעת הדבקה     בחר באפשרות כדי לשלוט בעיצוב ויישור של טבלאות. כאשר אפשרות זו מופעלת, תאים בודדים מודבקים כטקסט חלקים טבלה מודבקים לאלה של שורות לטבלה קיימת (במקום כטבלה מקוננת) וכן בעת הוספת טבלה לטבלה קיימת, הטבלה המודבקת מותאם כדי להתאים את הטבלה הקיימת.

  • התנהגות חכמה של סגנונות     בחירה באפשרות זו לא תהיה כל השפעה. כדי לכוונן את אופן הפעולה של סגנונות בעת הדבקת תוכן, השתמש באפשרויות הדבקה במקטע גזירה, העתקה והדבקה של אפשרויות ' מתקדם '.

  • מזג עיצוב בעת הדבקת מ- Microsoft Office PowerPoint     בחר באפשרות זו כדי לקבוע את התוצאות בעת הדבקת תוכן ממצגת PowerPoint. כאשר אפשרות זו מופעלת, את עיצוב הטקסט המקיף או טבלה מוחל על הטקסט המודבק, תבליטים שהיו בשימוש לאחרונה, מספר או סגנון רשימה מוחל על הרשימה המודבק, ואת המראה של פריטים כגון טבלאות, היפר-קישורים, תמונות, אובייקטי OLE , וצורות נשמרת מהמקור ב- PowerPoint.

  • התאמת עיצוב בעת הדבקת מ- Microsoft Office Excel     בחר באפשרות זו כדי לקבוע את התוצאות בעת הדבקת נתונים מ- Excel. כאשר אפשרות זו מופעלת, הנתונים שהודבקו ממוקם בטבלה ולאחר מודבקים תרשימים כתמונות במקום כאובייקטי OLE.

  • מזג רשימות מודבקות עם רשימות מקיפות     בחר באפשרות זו כדי עיצוב פריטי רשימה כך שיתאימו לרשימה המקיפה בעת הדבקת הפריטים רשימה.

הצג טקסט עם גלישה בתוך חלון המסמך     בחר באפשרות זו כדי שטקסט יגלוש לחלון המכיל את הודעת הדואר האלקטרוני, כך שיהיה קל יותר לקריאה על המסך.

הצג מצייני מיקום תמונה     בחר באפשרות זו כדי להציג תיבה ריקה במקום כל תמונה בהודעות דואר אלקטרוני שלך. אפשרות זו מזרז את התהליך של לגלול דואר אלקטרוני המכיל מספר גדול של תמונות.

הצג ציורים ותיבות טקסט על המסך     בחר באפשרות זו כדי להציג אובייקטים שנוצרו באמצעות כלי הציור Outlook בתצוגת פריסת הדפסה או בתצוגת פריסת אינטרנט. נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הציורים וכדי שעלולות להיות להאיץ את תצוגת הודעות דואר אלקטרוני המכילים ציורים רבים. ציורים יודפסו גם אם תנקה תיבת סימון זו.

הצג הנפשת טקסט     בחר באפשרות זו כדי להציג הנפשות טקסט על-גבי המסך. נקה את תיבת הסימון כדי לראות כיצד ייראו הטקסט בעת ההדפסה.

הערה: השתמש באפשרות זו בעת הצגת טקסט מונפש בהודעות דואר אלקטרוני שנוצרו בגירסה של Outlook הקודמת ל- Outlook 2007. הגירסה הנוכחית של Outlook מספקת עוד את היכולת ליצור טקסט מונפש.

הצג תווי בקרה     בחר באפשרות זו כדי להציג תווי בקרה מימין לשמאל.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

הצג סימניות     בחר באפשרות זו כדי להציג סימניות על-גבי המסך. אם אתה מקצה סימניה לפריט, הסימניה מופיעה בסוגריים מרובעים ([…]). אם אתה מקצה סימניה למיקום, הסימניה מופיעה כמצביע. הסוגריים ומצביע ה-i אינם מופיעים בהודעות דואר אלקטרוני מודפס.

הצג תגיות חכמות     בחר באפשרות זו כדי להציג קו תחתון מנוקד סגול מתחת לטקסט המזוהה כתגית חכמה.

הצג קודי שדה במקום הערכים שלהם     בחר באפשרות זו כדי להציג קודי שדה במקום תוצאות שדה בהודעות דואר אלקטרוני שלך. לדוגמה, אינך רשאי ראה {@\"MMMM זמן, d, YYYY"} במקום 4 בפברואר, 2008. נקה תיבת סימון זו כדי להציג את תוצאות השדה.

ללא קשר להגדרה זו, תוכל תמיד לעבור בין הצגת קודי שדה ותוצאות קודי שדה על-ידי הקשה על ALT+F9.

הצללת שדה     אפשרות זו מציגה אם ובאילו שדות מוצללות. ברשימה, בחר תמיד או אם נבחר כדי להוסיף הצללה לשדות. בחירת Never מבטלת הצללת שדה. שדות הצללת מקלה לזיהוי. ההצללה מופיעה על המסך, אך לא בהודעת הדואר האלקטרוני המודפס.

הספרה     אפשרות זו קובעת כיצד תופיע ספרות בהודעות דואר אלקטרוני. בחר פריט מהרשימה.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם בשפה הערבית פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • ערבית בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בתבנית המוכרת לדוברי אנגלית ושפות אירופאיות אחרות.

 • הינדי בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בתבנית המוכרת לדוברי ערבית והינדי.

 • הקשר בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בהתאם לשפת הטקסט המקיף.

 • מערכת בחר באפשרות זו כדי להציג ספרות בהתאם להגדרות האזוריות בלוח הבקרה.

שמות חודשים     אפשרות זו קובעת את האופן שבו מופיעים שמות חודשים מערביים (לועזיים) בטקסט ערבי. בחר פריט מהרשימה.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם בשפה הערבית פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • ערבית בחר באפשרות זו כדי להשתמש בשמות חודשים ערביים מקוריים.

 • תעתיק של אנגלית בחר באפשרות זו כדי לאיית שמות חודשים מערביים (לועזיים) בהיגוי אנגלי באמצעות טקסט ערבי.

 • תעתיק של צרפתית בחר באפשרות זו כדי לאיית שמות חודשים מערביים (לועזיים) בהיגוי צרפתי באמצעות טקסט ערבי.

סימני ניקוד     אפשרות זו מציגה ניקוד בהודעת הדואר האלקטרוני.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה המשתמשת ניקוד פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • השתמש בצבע זה עבור סימני ניקוד בחר באפשרות זו כדי לציין צבע עבור התצוגה של כל סימני ניקוד, ללא קשר הצבע של סימני הניקוד בהודעת הדואר האלקטרוני המקורית. ברשימה, בחר צבע.

תצוגת המסמך     אפשרות זו מציינת את כיוון הטקסט עבור הודעות דואר אלקטרוני חדשות.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

 • מימין לשמאל בחר באפשרות זו כדי לעצב הודעות דואר אלקטרוני מימין לשמאל. לדוגמה, פיסקאות להתחיל בצד השמאלי של הודעת דואר אלקטרוני עם טקסט גולש שמאלה.

 • משמאל לימין בחר באפשרות זו כדי לעצב הודעות דואר אלקטרוני משמאל לימין. לדוגמה, פיסקאות להתחיל בצד הימני של הודעת דואר אלקטרוני עם טקסט גולש ימינה.

החלפת גופנים     לחץ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח החלפת גופנים. השתמש באפשרות זו כדי לקבוע אם הדואר האלקטרוני הפעיל משתמש בגופנים כלשהם שאינם זמינים במחשב שלך. אם הדואר האלקטרוני משתמש בגופנים שאינם נמצאים במחשב שלך, באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח כדי לציין גופן חלופי.

הצג מידות ביחידות של     בחר ביחידת המידה שבה ברצונך להשתמש בסרגל האופקי ועבור מידות שאתה מקליד בתיבות דו-שיח.

הצג מידות רוחב התווים     בחר באפשרות זו כדי להשתמש רוחב תו כבסיס ליישור טקסט, כגון בהסרגלים האופקי והאנכי.

הערה: אפשרות זו זמינה רק אם שפה מזרח אסיאתית פעילה לצורך עריכת טקסט.

הצג פיקסלים עבור תכונות HTML     בחר באפשרות זו כדי להשתמש בפיקסלים כיחידת המידה בתיבות דו-שיח הקשורות לתכונות HTML ברירת המחדל.

הצג קיצורי מקשים בתיאורי מסך     בחר באפשרות זו כדי להציג קיצורי מקשים בתיאורי מסך.

הצג סרגל אנכי בתצוגת פריסת הדפסה     בחר באפשרות זו כדי להציג את הסרגל האנכי בצדו של חלון הדואר האלקטרוני. ודא כי גם לבחור את תיבת הסימון סרגל בקבוצה הצג/הסתר בכרטיסיה תצוגה של רצועת הכלים, המהווה חלק ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent.

 • הצג סרגל ימני בתצוגת פריסת הדפסה בחר באפשרות זו כדי להציג את הסרגל האנכי בצדו הימני של חלון הדואר האלקטרוני.

  הערה: אפשרות זו זמינה רק אם הנכתבת מימין לשמאל פעילה לצורך עריכת טקסט.

תו מטב מיקום לפריסה במקום מידת הקריאות      בחר באפשרות זו כדי להציג מיקום תווים במדויק, כפי שהוא יופיע דואר אלקטרוני מודפס ביחס לבלוקים של טקסט. מרווח בין תווים וייתכן שהתמונה תהיה מעוותת כאשר אפשרות זו מופעלת. למידת קריאות מיטבית על המסך, לבטל אפשרות זו.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×