אישור או דחייה של עדכוני פעילויות

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כאשר משאבים מעדכנים את מצב הפעילויות שלהם ושולחים זאת לצורך אישור, באפשרותך לאשר או לדחות עדכונים אלה אם ברשותך הרשאות אישור. Microsoft Office Project Web Access מאפשר לך להגדיר כללים לאישור של עדכוני פעילויות; לחלופין, באפשרותך לאשר או לדחות עדכוני פעילויות באופן ידני.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הגדרת כללי אישור

אישור עדכוני פעילויות באמצעות כללים

אישור עדכוני פעילויות באופן ידני

דחייה של עדכוני פעילויות

סקירה ופרסום של האישורים והדחיות

הגדרת כללי אישור

באפשרותך להגדיר כללים לאישור עדכוני פעילויות מסוימים שאתה מקבל. כללים אלה יכולים לפעול אוטומטית; לחלופין, באפשרותך לבחור להפעיל אותם בעצמך. אם אתה מנהל מספר משאבים גדול, ייתכן שתמצא שכללים מועילים לך באישור עדכוני הפעילויות המקבילים לפרוייקטים שלך.

 1. בהפעלה מהירה, תחת אישורים, לחץ על עדכוני פעילויות.

 2. לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

 3. לחץ על כלל חדש.

 4. במקטע שם, הקלד את שם הכלל החדש בתיבה שם ולאחר מכן הקלד תיאור קצר של הכלל החדש בתיבה תיאור והערות עבור חברי צוות.

  כאשר עדכון פעילות מאושר בהתבסס על כלל זה, התיאור נשלח אל המשאב אשר שלח את עדכון הפעילות.

 5. במקטע עדכונים אוטומטיים, בחר בתיבת הסימון הפעל כלל זה באופן אוטומטי אם ברצונך שכלל זה יופעל אוטומטית על כל עדכון פעילות שאתה מקבל.

  הערה: כאשר אתה מפעיל כללים לאישור או דחייה אוטומטיים של עדכוני פעילויות, הכללים מחילים את עדכוני הפעילויות ישירות על גירסת הטיוטה של הפרוייקט.

 6. במקטע סוגי בקשות, בחר את סוגי הבקשות שעל הכלל לקבל.

  אם אתה בוחר בתיבת הסימון עדכוני פעילויות, הקפד לבחור את עדכוני הפעילויות שברצונך שהכלל יקבל:

  • כל העדכונים      בחר באפשרות זו כדי לאפשר לכלל לאשר את כל עדכוני הפעילויות שאתה מקבל.

  • כאשר שדה מעודכן תואם לשדה בפרוייקט שפורסם      בחר באפשרות זו כדי לאפשר לכלל לאשר עדכוני פעילויות בשדות מסוימים, כאשר העדכונים תואמים את נתוני הפרוייקט המיועדים. אם אתה לוחץ על לחצן זה, עליך גם לבחור אפשרויות ברשימות שדה מעודכן, אופרטור ושדה שפורסם.

   לדוגמה, אם ברצונך שהכלל יקבל עדכוני פעילויות כאשר העבודה בפועל של המשאב על ההקצאה שווה לעבודה המתוכננת המופיעה כעת בפרוייקט, בחר בעבודה בפועל להקצאה ברשימה שדה מעודכן, בחר בשווה ברשימה אופרטור ובחר בעבודת הקצאה ברשימה שדה שפורסם.

  • כאשר שדה מעודכן תואם לערך שצוין      בחר באפשרות זו כדי לאפשר לכלל לאשר עדכוני פעילויות בשדות מסוימים, כאשר העדכונים תואמים לערך מסוים. אם אתה לוחץ על לחצן זה, עליך גם לבחור אפשרויות ברשימות שדה מעודכן ואופרטור ולהזין נתונים בתיבה ערך.

   לדוגמה, אם ברצונך שהכלל יקבל עדכוני פעילויות כאשר תאריך הסיום המעודכן עבור הפעילות הוא במועד כלשהו לפני תאריך מסוים, בחר באפשרות סיום פעילות ברשימה שדה מעודכן, בחר באפשרות קטן או שווה ל- ברשימה אופרטור והזן את התאריך הספציפי בתיבה ערך.

 7. במקטע פרוייקטים, לחץ על כל הפרוייקטים הנוכחיים והעתידיים שלי כדי לאפשר לכלל לקבל עדכוני פעילויות מכל הפרוייקטים שלך, או לחץ על פרוייקטים ספציפיים כדי לקבל עדכוני פעילויות מפרוייקטים מסוימים בלבד.

  אם אתה לוחץ על פרוייקטים ספציפיים, לחץ על פרוייקט שברצונך לכלול בכלל בתיבה פרוייקטים זמינים ולאחר מכן לחץ על הוסף. אם ברצונך להוסיף את כל הפרוייקטים שייווצרו בעתיד, בחר בתיבת הסימון כל הפרוייקטים בעתיד.

  עצה: אם הוספת לכלל פרוייקט שכבר אינך מעוניין לכלול, באפשרותך ללחוץ על הפרוייקט בתיבה פרוייקטים שנבחרו ולאחר מכן ללחוץ על הסר.

 8. במקטע משאבים, תחת הכלל מקבל בקשות ממשאבים אלה, לחץ על כל המשאבים הנוכחיים והעתידיים שלי כדי לאפשר לכלל לקבל עדכוני פעילויות מכל המשאבים שלך, או לחץ על משאבים ספציפיים כדי לקבל עדכוני פעילויות ממשאבים מסוימים בלבד.

  אם אתה לוחץ על משאבים ספציפיים, לחץ על משאב שברצונך לכלול בכלל בתיבה משאבים זמינים ולאחר מכן לחץ על הוסף. אם ברצונך להוסיף את כל המשאבים שיוקצו לפעילויות בפרוייקטים שלך בעתיד, בחר בתיבת הסימון כל המשאבים בעתיד.

  עצה: אם הוספת לכלל משאב שכבר אינך מעוניין לכלול, באפשרותך ללחוץ על המשאב בתיבה משאבים שנבחרו ולאחר מכן ללחוץ על הסר.

 9. אם בחרת בתיבת הסימון כל הבקשות להקצאה מחדש של פעילויות במקטע סוגי בקשות, המקטע משאבים כולל גם הגדרת הקצאה מחדש. תחת הכלל מקבל הקצאות מחדש למשאבים אלה, לחץ על כל המשאבים הנוכחיים והעתידיים שלי כדי לאפשר לכלל לקבל הקצאות מחדש של פעילויות מכל המשאבים שלך, או לחץ על משאבים ספציפיים כדי לקבל הקצאות מחדש ממשאבים מסוימים בלבד.

  אם אתה לוחץ על משאבים ספציפיים, לחץ על משאב שברצונך לכלול בכלל בתיבה משאבים זמינים ולאחר מכן לחץ על הוסף. אם ברצונך להוסיף את כל המשאבים שיוקצו לפעילויות בפרוייקטים שלך בעתיד, בחר בתיבת הסימון כל המשאבים בעתיד.

לראש הדף

אישור עדכוני פעילויות באמצעות כללים

 1. בהפעלה מהירה, תחת אישורים, לחץ על עדכוני פעילויות.

  הערה: אם אין לך עדכונים הממתינים לאישור, תוצג הערה בדף בקשות לעדכון פעילויות.

 2. לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

 3. לחץ על הכלל שברצונך להפעיל כדי לאשר עדכוני פעילויות ולאחר מכן לחץ על הפעל כלל.

  אם ברצונך להפעיל את כל הכללים שהגדרת, לחץ על הפעל את כל הכללים.

לאחר הפעלת הכללים שלך, לחץ על עדכוני פעילויות, תחת אישורים בהפעלה מהירה, כדי לסקור את עדכוני הפעילויות הנותרים ולאשר או לדחות ידנית את אלה שלא אושרו על-ידי כלל.

לראש הדף

אישור עדכוני פעילויות ידנית

 1. בהפעלה מהירה, תחת אישורים, לחץ על עדכוני פעילויות.

 2. בחר בתיבת הסימון שבסמוך לכל עדכון פעילות שברצונך לאשר.

  אם ברצונך לאשר את כל עדכוני הפעילויות בפרוייקט מסוים, בחר בתיבת הסימון שלצד פרוייקט זה.

  אם ברצונך לאשר את כל עדכוני הפעילויות הרשומים, לחץ על בחר הכל.

  עצה: לאחר בחירת עדכוני הפעילויות, לחץ על תצוגה מקדימה כדי לראות כיצד אישור עדכוני הפעילויות ישנה את הערכים והתאריכים של העבודה עבור הפרוייקט או הפרוייקטים שלך. התצוגה המקדימה כוללת מספר תצוגות כדי לאפשר לך לראות את השפעת השינויים שלך ולהשוות אותם לנתונים הנוכחיים.

 3. לחץ על קבל כדי לאשר את עדכוני הפעילויות הנבחרים.

לראש הדף

דחיית עדכוני פעילויות

 1. בהפעלה מהירה, תחת אישורים, לחץ על עדכוני פעילויות.

 2. בחר בתיבת הסימון שבסמוך לכל עדכון פעילות שברצונך לדחות.

  אם ברצונך לדחות את כל עדכוני הפעילויות בפרוייקט מסוים, בחר את תיבת הסימון שבסמוך לפרוייקט זה.

  אם ברצונך לדחות את כל עדכוני הפעילויות הרשומים, לחץ על בחר הכל.

 3. לחץ על דחה ולאחר מכן הקלד הסבר של סיבת הדחייה בתיבה שבתיבת הדו-שיח אישור.

  המשאב ששלח את עדכון הפעילות יראו של מחוון תמונת לחצן בדף מרכז הפעילויות שלו, ואין באפשרותך לסקור את ההסבר שלך כדי לברר מדוע לדחיית עדכון הפעילות.

לראש הדף

סקירה ופרסום של האישורים והדחיות שלך

לאחר אישור או דחייה של עדכוני פעילויות, באפשרותך לפרסם את כל העדכונים שאושרו בתוכנית הפרוייקט.

 1. בהפעלה מהירה, תחת אישורים, לחץ על עדכוני פעילויות.

 2. לחץ על מעבר אל ולאחר מכן לחץ על בקשות שהוחלו ושגיאות.

  עצה: אם עדכון שברצונך לפרסם אינו מופיע בדף בקשות שהוחלו לעדכון פעילויות ושגיאות, ייתכן שהוא ממתין בתור השרת, או שהפרוייקט הוצא כעת. לחץ על מעבר אל ולאחר מכן לחץ על בקשות שנסקרו כדי לראות את עדכוני הפעילויות שאישרת, אך עדיין אינם מוכנים לפרסום.

 3. לחץ על פרסם.

 4. בחר מהרשימה פרוייקט את הפרוייקט שאליו אתה מפרסם את העדכונים ולאחר מכן לחץ על פרסם.

  עצה: הדף בקשות שהוחלו לעדכון פעילויות ושגיאות מספק היסטוריה של האישורים והדחיות שלך, כולל שגיאות, אם אירעו, בתהליך אישור. באפשרותך למחוק פריטים מהיסטוריה זו בכל עת על-ידי בחירת תיבת הסימון שלצד עדכון ולאחר מכן לחיצה על מחק. מחיקת פריט מההיסטוריה אינה גורמת להסרת העדכונים מהפרוייקט.

מדוע אין באפשרותי לבצע פעולות מסוימות ב- Project Web Access?

בהתאם להגדרות הרשאות שבו השתמשת כדי להיכנס ל- Project Web Access, לא תוכל לראות או להשתמש בתכונות מסוימות. כמו כן, למה שאתה רואה דפים מסוימים עשויות להיות שונות מאלה שמתועדים אם מנהל השרת שלך התאמה אישית של Project Web Access ו- תבצע התאמה אישית של העזרה בהתאם.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×