איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באמצעות Microsoft Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך ליצור במהירות אתר בעל מראה מקצועי מתבניות אתר, כגון התבניות 'אתר צוות' ו'סביבת עבודה של מסמך'. לאחר מכן, באפשרותך לקחת את אחד הדפים הכלולים בתבנית ולהמשיך להתאים אותו אישית כדי להפוך אותו לדף שלך. לדוגמה, מעצבי אינטרנט רבים מתאימים אישית את דף הבית שלהם (default.aspx) עם סמל הארגון או הצוות שלהם, שמות אנשי קשר, Web Parts מותאמים אישית ועוד.

עם זאת, לעתים ייתכן שתרצה להסיר התאמות אישיות ולעבור בחזרה להגדרת האתר. לדוגמה, ייתכן שתרצה לאפס להגדרת האתר כאשר:

 • ההתאמות האישיות שלך אינן עולות יפה כפי שחשבת. לדוגמה, למרות שההתאמות האישיות עשויות להיראות באופן הרצוי, פונקציונליות חשובה כלשהי בדף הראשי הוסרה במקרה.

 • האתר שלך משודרג ל- Windows SharePoint Services 3.0 או ל- Microsoft Office SharePoint Server 2007 וברצונך לאפס להגדרת האתר החדש כדי ליהנות מהתכונות החדשות, כגון קישורים עם כרטיסיות, סל המיחזור, סימני דרך לזיהוי קל יותר של הדף בו אתה נמצא וחיפוש משופר.

במאמר זה מוצגים אופן זיהוי דפים שהותאמו אישית ואופן איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר. באפשרותך לאפס דפים להגדרת האתר הן באתרים של Windows SharePoint Services 3.0 והן באתרים של Office SharePoint Server 2007.

בנושא זה

מהי הגדרת אתר?

זיהוי דפים מותאמים אישית

איפוס דף ראשי המהווה ברירת מחדל להגדרת האתר

איפוס דף להגדרת האתר

מהי הגדרת אתר?

הגדרת אתר היא קבוצה של קבצים השוכנים בשרת אינטרנט ומגדירים סוג ייחודי של אתר SharePoint. כל תבנית SharePoint המופיעה בכרטיסיה אתר אינטרנט של תיבת הדו-שיח חדש מבוססת על הגדרת אתר. לדוגמה, הגדרת אתר אחת מגדירה את התבניות 'אתר צוות', 'אתר ריק' ו'סביבת עבודה של מסמך' והגדרת אתר אחרת מגדירה את התבניות 'סביבת עבודה של פגישה בסיסית', 'סביבת עבודה של פגישה ריקה', 'סביבת עבודה של פגישת עבור החלטות', 'סביבת עבודה של פגישה עבור אירועים חברתיים' ו'סביבת עבודה של פגישה עם דפים מרובים'.

בעת איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר, ימחקו כל השינויים בדף זה והוא יוחזר לאופן בו הוא הוגדר במקור בהגדרת האתר. אך שים לב לא לאבד התאמות אישיות כלשהן שביצעת ב- Web Parts, כל עוד Web Parts אלה שוכנים באזור Web Part המתקיים בדף הגדרת האתר. אזורי ה- Web Part שהוספת לדף הגדרת האתר  — וה- Web Parts שבתוכם  — יימחקו בעת איפוס הדף.

לדוגמה, באפשרותך להוסיף Web Part עורך תוכן לאזור Web Part (אזור המהווה ברירת מחדל, לא אזור שהוספת) בדף הגדרת אתר, כגון דף הבית המהווה ברירת מחדל (default.aspx) ולאחר מכן להזין תוכן או טקסט מותאם אישית ב- Web Part. אם תאפס דף זה להגדרת האתר, כל השינויים יבוטלו, אך ה- Web Part עורך התוכן עדיין יופיע באזור ויכיל עדיין את התוכן המותאם אישית שהזנת.

הפקודה איפוס להגדרת אתר אינה זמינה עבור כל דף באתר. אם הדף לא נוצר על-ידי התאמה אישית של דף קיים, אלא במקום זאת נוצר מדף ריק או בתוכנית אחרת ולאחר מכן יובא לאתר, הדף לא ישתייך להגדרת האתר. לדוגמה, התבנית 'אתר צוות' כוללת את הדף default.master, טפסי רשימה כגון DispForm.aspx ו- EditForm.aspx ומסמך של Microsoft Office Word המשמש כתבנית עבור מסמכים בספריה 'מסמכים משותפים'. ניתן לאפס כל אחד מדפים אלה מכיוון שהם כלולים בהגדרת האתר, אך לא ניתן לאפס דפים חדשים כלשהם שנוצרו מהדף default.master, דפי ASPX ריקים וחדשים כלשהם וטפסי רשימה מותאמים אישית כלשהם שיצרת.

הערה: איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר משחזר את הדף למצבו המקורי. עם זאת, אם אתה עובד עם דפים השוכנים בספריית מסמכים, ברשותך חלופה. לדוגמה, דפים ראשיים שוכנים בגלריית הדפים הראשיים, שהיא ספריית מסמכים ובאפשרותך להשתמש בניהול גירסאות עבור קבצים בספריות מסמכים. אם הפעלת את תכונת ניהול הגירסאות עבור גלריית הדפים הראשיים בעת שינוי דף ראשי, לאחר מכן תוכל לחזור לגירסה הקודמת במקום להתחיל מחדש על-ידי איפוס הגדרת האתר. חפש קישורים למידע נוסף אודות ניהול גירסאות בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

זיהוי דפים מותאמים אישית

התחל בזיהוי דפים מותאמים אישית באתר שלך. כדי לבצע פעולה זו, באפשרותך לפתוח את האתר ב- Office SharePoint Designer 2007 ולאחר מכן לחפש דפים ברשימת התיקיות המכילים את הסמל הדף מותאם אישית בסמוך לשם הקובץ, כפי שמוצג באיור הבא.

שם קובץ עם הסמל 'הדף מותאם אישית'

ניתן גם להפעיל דוח ב- Office SharePoint Designer 2007 כדי לרשום את כל הדפים המותאמים אישית באתר שלך.

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את אתר האינטרנט שעבורו ברצונך להפעיל את הדוח.

 2. בתפריט אתר, הצבע על דוחות, הצבע על תוכן משותף ולאחר מכן לחץ על דפים מותאמים אישית.

  הדוח נפתח עם כל הדפים הרשומים באתר והעמודה מותאם אישית מציינת האם תוכן הותאם אישית עבור דף זה.

 3. כדי להציג דפים שהותאמו אישית בלבד, לחץ על החץ למטה מימין לעמודה מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על כן.

  הדוח מציג כעת רק עמודים שהותאמו אישית.

לראש הדף

איפוס דף ראשי המהווה ברירת מחדך להגדרת האתר

בעת יצירת אתר SharePoint, דפים רבים באתר ייקחו את המבנה, הפונקציונליות, הגופנים והעיצוב שלהם מהדף הראשי המהווה ברירת מחדל. לדוגמה, באתר צוות של Windows SharePoint Services 3.0, הדף הראשי המהווה ברירת מחדל נקרא default.master. אלה הם השלבים בהם יש לנקוט אם התאמת אישית את הדף הראשי המהווה ברירת מחדל אך ברצונך לאפסו לשימוש בהגדרת האתר. דפים כלשהם שצורפו לדף הראשי המהווה ברירת מחדל שהותאם אישית יצורפו לגירסת האיפוס של הקובץ  — ולא לעותק.

הערה: איפוס דף מותאם אישית להגדרת האתר משחזרת את הדף למצבו המקורי. עם זאת, אם אתה עובד עם דפים ראשיים, ברשותך חלופה. דפים ראשיים שוכנים בגלריית הדפים הראשיים, שהיא ספריית מסמכים ובאפשרותך להשתמש בניהול גירסאות עבור פריטים ברשימות ובקבצים בספריות מסמכים. אם הפעלת תכונת ניהול גירסאות עבור גלריית דפים ראשיים בעת שינוי דף ראשי, לאחר מכן, יהיה באפשרותך לחזור לגירסה הקודמת במקום להתחיל מהתחלה על-ידי איפוס להגדרת האתר. חפש קישורים למידע נוסף אודות ניהול גירסאות בסעיף למידע נוסף.

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את אתר האינטרנט בו שוכן הדף הראשי המותאם אישית.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדף הראשי שברצונך לאפס, כגון הדף default.master ולאחר מכן לחץ על איפוס להגדרת אתר בתפריט הקיצור.

  הערה: כברירת מחדל, ברשימת התיקיות, דפים ראשיים ממוקמים בתיקיה masterpages, הנמצאת בתיקיה ‎_catalogs באתר.

  הודעת אזהרה מודיעה כי תוכן הדף הראשי יוחלף, אך ייווצר עותק גיבוי של הדף הנוכחי.

 3. לחץ על כן.

  עותק של הדף הראשי המותאם אישית ימוקם באותה ספריה שבו הדף הראשי איפוס שוכן ונקרא name_copy(1) קובץ, כאשר שם קובץ הוא שם הקובץ המקורי, כפי שמוצג באיור הבא.

  רשימת תיקיות המציגה עותק גיבוי של דף ראשי מותאם אישית

  הערה: הדף default.master אינו מזוהה עוד על-ידי הסמל הדף מותאם אישית מכיוון שהדף אופס להגדרת האתר.

לראש הדף

איפוס דף להגדרת האתר

אם התאמת אישית דף שנוצר במקור מתבנית של SharePoint, באפשרותך לאפסו להגדרת האתר.

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את אתר האינטרנט בו שוכן הדף המותאם אישית.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדף שברצונך לאפס להגדרת האתר ולאחר מכן לחץ על איפוס להגדרת אתר בתפריט הקיצור.

  הערה: פקודת האיפוס אינה זמינה עבור כל דף באתר. אם הדף לא נוצר על-ידי התאמה אישית של דף קיים, אלא במקום זאת נוצר מדף ריק או בתוכנית אחרת ולאחר מכן יובא לאתר, הדף לא ישתייך להגדרת האתר. לכן, לא ניתן יהיה לאפסו להגדרת האתר. לדוגמה, התבנית 'אתר צוות' כוללת את הדף default.master, טפסי רשימה כגון DispForm.aspx ו- EditForm.aspx ו- מסמך של Office Word המהווה תבנית עבור מסמכים בספריה 'מסמכים משותפים'. ניתן לאפס כל אחד מדפים אלה מכיוון שהם כלולים בהגדרת האתר, אך לא ניתן לאפס דפים חדשים כלשהם שנוצרו מהדף default.master, דפי ASPX ריקים וחדשים כלשהם וטפסי רשימה מותאמים אישית כלשהם שיצרת.

  הודעת אזהרה מודיעה שתוכן הדף יוחלף, אך ייווצר עותק גיבוי של הדף הנוכחי.

 3. לחץ על כן.

  עותק של הדף המותאם אישית ימוקם באותה ספריה כאשר הדף איפוס שוכן ובשם הקובץ name_copy(1), כאשר שם קובץ הוא שם הקובץ המקורי.

  עצה: שים לב שכאשר אתה משתמש בממשק המשתמש של הדפדפן ב- Windows SharePoint Services 3.0 כדי לאפס דף להגדרת האתר, לא יווצר עותק של הדף המותאם אישית. עם זאת, בעת איפוס דף ב- Office SharePoint Designer 2007, ייווצר עותק גיבוי. עותק הגיבוי יעיל מכיוון שהוא עדיין מכיל תכנים מותאמים אישית כלשהם שהוספת לדף, כגון אזורי Web Part  — וה- Web Parts שבתוכם  — שהוספת לדף. באפשרותך להעתיק ולהדביק כל אחד מתכנים אלה שברצונך לשמור מהעותק לדף שאופס זה עתה.

 4. אם הדף המותאם אישית שלך מכיל אזורי Web Part שאינם כלולים בהגדרת האתר, אזורי Web Part נוספים אלה  — וה- Web Parts שבתוכם  — יוסרו בעת איפוס הדף. בדוק כדי לראות אם דף האיפוס כולל את כל ה- Web Parts הרצויים. באפשרותך להוסיף בחזרה לדף שאופס זה עתה Web Parts חסרים כלשהם על-ידי פתיחת עותק הגיבוי של הדף המותאם אישית ולאחר מכן, על-ידי העתקה והדבקה של ה- Web Parts אל דף האיפוס.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×