אימות נתונים ביום נוסף

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הערה: זהו נושא מתקדם על אימות נתונים. לקבלת מבוא אימות נתונים, וכיצד לאמת תא או טווח, ראה הוספת אימות נתונים לתא או לטווח.

באפשרותך להשתמש באימות נתונים כדי להגביל את סוג הנתונים או ערכים שהמשתמשים מזינים בתאים. לדוגמה, ניתן להשתמש באימות נתונים כדי לחשב את הערך המרבי המותר בתוך תא על בסיס ערך במקום אחר בחוברת העבודה. בדוגמה הבאה, המשתמש הקליד abc, אשר אינה ערך קביל בתא זה.

דוגמה של הודעת קלט לא חוקי

הודעת קלט מוצגת כאשר משתמשים בוחרים את התא

מתי אימות נתונים שימושי?

אימות נתונים שימושי כאשר ברצונך לשתף חוברת עבודה עם אנשים אחרים, וברצונך שהנתונים המוזנים יהיו מדויקים ועקביים. בין היתר, באפשרותך להשתמש באימות נתונים לביצוע הפעולות הבאות:

 • הגבל את הערכים לפריטים מוגדרים מראש ברשימה— לדוגמה, באפשרותך להגביל HR חשבונאות, משכורות, כדי לציין רק כמה בחירות מחלקה של משתמש.

 • הגבלת מספרים מחוץ לטווח שצוין— לדוגמה, באפשרותך לציין של קלט האחוז המרבי עבור העלאה merit שנתי של עובד, הבה נניח 3%, או אפשר רק מספר שלם בין 1 ל- 100.

 • הגבלת תאריכים מחוץ למסגרת זמן מסוימת— לדוגמה, בזמן עובד ביטול הבקשה, באפשרותך למנוע מישהו בחירת תאריך לפני התאריך של היום.

 • הגבלת הזמנים מחוץ למסגרת זמן מסוימת— לדוגמה, באפשרותך לציין תזמון בין 8-00:00 5 12:00 בצהריים פגישה.

 • הגבל את מספר תווי טקסט— לדוגמה, באפשרותך להגביל את הטקסט המותר בתא כדי תווים 10 או פחות.

 • אימות נתונים בהתבסס על נוסחאות או ערכים בתאים אחרים— לדוגמה, באפשרותך להשתמש באימות נתונים כדי לקבוע מגבלה מרבית עמלות והטבות בהתבסס על הערך השכר המתוכננת הכוללת. אם משתמשים להזין יותר מהסכום מגבלת, הם יראו הודעת שגיאה.

קלט אימות נתונים והודעות שגיאה

באפשרותך לבחור להציג הודעת קלט כאשר המשתמש בוחר את התא. הודעות קלט משמשות בדרך כלל כדי להציע למשתמשי הדרכה אודות סוג הנתונים שברצונך להזין בתא. הודעה מסוג זה מופיע ליד התא. באפשרותך להעביר הודעה זו אם ברצונך, היא נשארת גלויה עד מעבר לתא אחר או הקש Esc.

הצגת הודעה עבור תא קלט

הגדרת הודעת קלט שלך בהכרטיסיה השניה של אימות נתונים.

הגדרות הודעת קלט בתיבת הדו-שיח אימות נתונים

לאחר שהמשתמשים להתרגל שלך הודעת קלט, באפשרותך בטל את הסימון של האפשרות הצג הודעת קלט בעת בחירה בתא.

באפשרותך גם להציג של התראת שגיאה המופיעה רק לאחר שהמשתמשים מזינים נתונים לא חוקיים.

הודעת אזהרה מצוינת נתונים לא חוקיים

באפשרותך לבחור מבין שלושה סוגים של התראות שגיאה:

סמל

סוג

משמש לצורך

סמל עצור

עצירה

למנוע ממשתמשים להזין נתונים לא חוקיים בתא.

הודעת ההתראה להפסיק יש שתי אפשרויות: שוב או לבטל.

סמל אזהרה

אזהרה

הזהר משתמשים שהם מוזנים שהנתונים חוקיות, ללא מונע אותם כניסת אותו.

כאשר מופיעה הודעת אזהרה התראה, משתמשים יכולים ללחוץ כן כדי לקבל ערך לא חוקי, לא כדי לערוך את ערך לא חוקי, או ביטול כדי להסיר את ערך לא חוקי.

סמל מידע

מידע

הודע למשתמשים שהם מוזנים שהנתונים חוקיות, ללא המונעות מהן הזנתו. התראת שגיאה מסוג זה הוא הנוחות.

כאשר מופיעה הודעת התראה של מידע , משתמשים יכולים ללחוץ אישור כדי לקבל את ערך לא חוקי או על ביטול כדי לדחות אותו.

עצות לעבודה עם אימות נתונים

השתמש באותן עצות וטריקים לעבודה עם אימות נתונים ב- Excel.

הערה: אם ברצונך להשתמש באימות נתונים עם חוברות עבודה ב- Excel Services או על Excel Online יהיה עליך ליצור תחילה אימות נתונים בגירסת שולחן העבודה של Excel.

 • הרוחב של הרשימה הנפתחת נקבע לפי רוחב התא המכיל את אימות נתונים. ייתכן שיהיה עליך להתאים את רוחב תא זה כדי למנוע את חיתוך הרוחב של ערכים חוקיים שרוחבם עולה על הרשימה הנפתחת.

 • אם בכוונתך להגן על גליון עבודה או חוברת עבודה, הגן על אותו לאחר שתסיים המציין את כל הגדרות אימות. ודא כי תבטל את נעילת כל התאים שאומתו לפני ההגנה על גליון העבודה. אחרת, למשתמשים לא תהיה אפשרות להקליד נתונים בתאים. ראה הגנה על גליון עבודה.

 • אם בכוונתך לשתף את חוברת העבודה, לשתף אותו רק לאחר השלמת ציון הגדרות אימות והגנה נתונים. לאחר שיתוף חוברת עבודה, לא תוכל לשנות את הגדרות אימות, אלא אם תפסיק את שיתוף.

 • באפשרותך להחיל אימות נתונים על תאים שכבר הוזנו בהם נתונים. עם זאת, Excel אינו מודיע לך באופן אוטומטי שהתאים הקיימים מכילים נתונים לא חוקיים. בתרחיש זה, באפשרותך לסמן נתונים לא חוקיים על-ידי מתן הנחיה ל- Excel לסמן אותם בעיגול בגליון העבודה. לאחר זיהוי הנתונים הלא חוקיים, תוכל להסתיר שוב את סימני העיגול. אם תתקן ערך לא חוקי, סימן העיגול ייעלם באופן אוטומטי.

  מעגל משמעותו נתונים לא חוקיים

  כדי להחיל את העיגולים, בחר את התאים שברצונך להעריך ועבור אל נתונים > כלי נתונים > אימות נתונים > עיגול נתונים לא חוקיים.

  עיגול נתונים לא חוקיים ברצועת הכלים
 • כדי להסיר במהירות אימות נתונים עבור תא, בחר אותו ולאחר מכן עבור אל נתונים > כלי נתונים > אימות נתונים > הגדרות > נקה הכל.

 • כדי לחפש את התאים בגליון העבודה המכילים אימות נתונים, בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על חפש ובחר ולאחר מכן לחץ על אימות נתונים. לאחר שתמצא את התאים המכילים אימות נתונים, תוכל לשנות, להעתיק או להסיר את הגדרות האימות.

 • בעת יצירת רשימה נפתחת, באפשרותך להשתמש בפקודה הגדר שם (הכרטיסיהנוסחאות, בקבוצה שמות מוגדרים ) כדי להגדיר שם עבור הטווח המכיל את הרשימה. לאחר שתיצור את הרשימה בגליון עבודה אחר, באפשרותך להסתיר את גליון העבודה המכיל את הרשימה ולאחר מכן והגן על חוברת העבודה כך שמשתמשים לא תהיה לך גישה אל הרשימה.

 • אם תשנה את הגדרות האימות של תא כלשהו, תוכל להחיל את השינויים על כל התאים האחרים עם אותן הגדרות באופן אוטומטי. לשם כך, בכרטיסיה הגדרות, בחר את תיבת הסימון החל שינויים אלה על כל התאים האחרים עם אותן הגדרות.

 • אם אימות נתונים אינו פועל, ודא כי:

  • המשתמשים אינם מעתיקים או ממלאים נתונים - אימות נתונים מיועד להציג הודעות ולמנוע ערכים לא חוקיים רק כאשר משתמשים מקלידים נתונים ישירות בתא. כאשר נתונים מועתקת או מילוי, ההודעות אינם מופיעים. כדי למנוע ממשתמשים להעתיק והשלמה של נתונים על-ידי גרירה ושחרור של תאים, עבור אל קובץ > אפשרויות > מתקדם > אפשרויות עריכה > נקה המילוי אפשר לטפל וכן גרירה ושחרור של תאים בדוק ולאחר מכן הגנה על גליון העבודה.

  • חישוב ידני מחדש מבוטל - אם חישוב מחדש באופן ידני מופעל, לתאים שלא חושבו באפשרותך למנוע נתונים המאומת כראוי. כדי לבטל חישוב מחדש באופן ידני, עבור אל הכרטיסיה נוסחאות > קבוצת חישובים > אפשרויות חישוב > לחץ על אוטומטי.

  • הנוסחאות אינן מכילות שגיאות - ודא כי נוסחאות בתאים מאומתים אינן גורמות שגיאות, כגון #REF! או #DIV/0!. Excel מתעלם אימות נתונים עד לתיקון השגיאה.

  • התאים שאליהם מתבצעת הפניה מנוסחאות הם נכונים - אם תא שאליו מתבצעת הפניה משתנה כך שנוסחה בתא מאומת מחשבת תוצאה לא חוקית, הודעת האימות של התא לא תופיע.

  • ייתכן טבלת Excel מקושרת לאתר SharePoint - אין באפשרותך להוסיף אימות נתונים טבלת Excel המקושר לאתר SharePoint. כדי להוסיף אימות נתונים, עליך לבטל את הקישור של טבלת Excel או המרת טבלת Excel לטווח.

  • ייתכן שאתה כעת מזין נתונים - הפקודה אימות נתונים אינה זמינה כאשר אתה מזין נתונים בתא. כדי לסיים את הזנת נתונים, הקש Enter או ESC כדי לצאת.

  • ייתכן גליון העבודה מוגן או משותף - אין באפשרותך לשנות הגדרות אימות נתונים אם חוברת העבודה משותפת או מוגנת. יהיה עליך לבטל את השיתוף או הגנה תחילה את חוברת העבודה שלך.

כיצד לעדכן או להסיר אימות נתונים בחוברת עבודה של בירושה

אם אתה לרשת חוברת עבודה עם אימות נתונים, באפשרותך לשנות או להסיר אותו אלא אם גליון העבודה מוגן. אם הוא מוגן באמצעות סיסמה כי לא ידוע לך, עליך לנסות פנה לבעלים הקודם כדי לסייע לך ההגנה על גליון העבודה, כפי Excel יש דרך לשחזר סיסמאות אבדו או לא ידוע. באפשרותך גם להעתיק את הנתונים לגליון עבודה אחר ולאחר מכן הסר את אימות נתונים.

אם אתה רואה התראת אימות נתונים בעת ניסיון להזין או לשנות נתונים בתא, ואינך יודע בבירור מה באפשרותך להזין, פנה לבעלים של חוברת העבודה.

האם יש לך שאלה בנושא פונקציה ספציפית?

פרסם שאלה בפורום הקהילה של Excel

עזור לנו לשפר את Excel

האם יש לך הצעות לשיפור הגירסה הבאה של Excel? אם כן, עיין בנושאים תחת User Voice עבור Excel.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

החלת אימות נתונים על תאים

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×